Czasy angielskie zastosowanie, budowa i przykłady

Present Simple budowa

 Present Simple czas teraźniejszy prosty

Poznaj zastosowanie czasu Present Simplebudowę zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy pytania  a jak przeczenia.

Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s, jak również charakterystyczne określniki czasu i częstotliwości i szyk wyrazów w zdaniu. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

Present Continuous

 Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły

 Czas Present Continuous zastosowaniebudowa zdań oraz przykłady zdań.  Przykłady pytań i przeczeń. Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing, charakterystyczne określniki czasu z przykładami.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…


Present Simple i Present Continuous porównanie

 Present Simple i Present Continuous porównanie

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania inne są również określniki czasu. Poznaj też wyjątki.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Past Simple

 Past Simple czas przeszły prosty

Poznaj zastosowanie czasu Past Simplebudowę zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy zdania oznajmujące z czasownikami regularnymi i nieregularnymi, pytania, pytania szczegółowe, krótkie odpowiedzi oraz przeczenia. Poznaj również charakterystyczne określniki czasu , wykonaj Ćwiczenia  

Czytaj dalej…  

Was were odmiana

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

„Byłem lub byłam” w języku angielskim to według zasad czasu Past Simple „was” lub „were”.  Poznaj odmianę tego czasownika w czasie przeszłym prostym oraz przykłady zdań. I was ja byłam, you were ty byłeś…  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

Past ContinuousPast Continuous. Czas przeszły ciągły

Poznaj czas Past Continuous. Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących. Charakterystyczne określenia czasu.  Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała w przeszłości przez pewien okres czasu. Typowe konstrukcje zdaniowe: Czynność miała miejsce w przeszłości o pewnej godzinie, czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna, dwie czynności miały miejsce w przeszłości równolegle.

 Czytaj dalej…

Past Simple vs Past Continuous porównaniePast Simple Past Continuous. Porównanie czasów

Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous. Zasady stosowania, różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu, wyjątki.

Czytaj dalej…

 

czasowniki regularne angielski

 Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Present Perfect (simple)

 Present Perfect (Simple)

Czasu Present Perfect (Simple) używamy, gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są teraz, oraz, gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Polacy mają trudność w zrozumieniu czasu Present Perfect, który jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego.

Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple Porównanie czasów.

Porównanie czasów Present Perfect (Simple) i Past Simple. Zasady stosowania, różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu.

Czytaj dalej…

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous, podobnie jak Present Perfect (Simple) jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością..  Kiedy go używamy? Jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia? Jakie są charakterystyczne określniki czasu Present Perfect Continuous? Kiedy użyjemy czasu Present Perfect Continuous a kiedy Present Perfect (Simple)? Jakie są różnice? Sprawdź.

Future Simple

Future Simple. Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia oraz mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili. Sprawdź, jak utworzysz zdanie w czasie Future Simple oraz zobacz przykłady zdań. Czytaj dalej…

Be going to

Konstrukcja “going to” oznacza zamiar zrobienia czegoś. Kiedy jej używamy? Jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia? Jak odróżnić, kiedy użyjemy “going to”, kiedy “will” do wyrażania przyszłości? Czytaj dalej…

Transformacje czyli przekształcenia zdań

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych.

Zobacz przykłady zdań…