Czasy angielskie zastosowanie, budowa i przykłady

Present Simple budowa 

 Present Simple czas teraźniejszy prosty

Poznaj zastosowanie czasu Present Simplebudowę zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy pytania  a jak przeczenia.

Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s, jak również charakterystyczne określniki czasu i częstotliwości i szyk wyrazów w zdaniu. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 płyty CD, samodzielna nauka PROMOCJA

 

Present Continuous

 Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły

 Czas Present Continuous zastosowaniebudowa zdań oraz przykłady zdań.  Przykłady pytań i przeczeń. Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing, charakterystyczne określniki czasu z przykładami.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

                                               

Present Simple i Present Continuous porównanie

 Present Simple i Present Continuous porównanie

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania inne są również określniki czasu. Poznaj też wyjątki.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…  

 

 

   

 

Past Simple

 Past Simple czas przeszły prosty

Czasu przeszłego prostego Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Jak tworzymy zdania w czasie przeszłym?  Ćwiczenia. Czytaj dalej…    

 

Was were odmiana

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

„Byłem lub byłam” w języku angielskim to według zasad czasu Past Simple „was” lub „were”.  Poznaj odmianę tego czasownika w czasie przeszłym prostym oraz przykłady zdań. I was ja byłam, you were ty byłeś…  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

   

past-continuous

Past Continuous. Czas przeszły ciągły

Czasu tego używamy, gdy czynność trwała w przeszłości przez pewien okres czasu. Typowe konstrukcje zdaniowe: Czynność miała miejsce w przeszłości o pewnej godzinie, czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna, dwie czynności miały miejsce w przeszłości równolegle.

 Czytaj dalej…

 

 

czasowniki regularne angielskiCzasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Ćwiczenia. Czytaj dalej…    

 

 

 Present PerfectPresent Perfect

Czasu Present Perfect używamy, gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są teraz, oraz, gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Polacy mają trudność w zrozumieniu czasu Present Perfect, który jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego.

 Czytaj dalej…

 

 

Future Simple

Future Simple. Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia oraz mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili. Sprawdź, jak utworzysz zdanie w czasie Future Simple oraz zobacz przykłady zdań. Czytaj dalej…      

 

transformacje angielskiTransformacje czyli przekształcenia zdań

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych.

Zobacz przykłady zdań…

 

 

 

Hello Szybki Angielski Najlepszy zestaw do nauki angielskiego 

Przydatne w życiu słowa, zwroty i gramatyka angielska

5 książek + 4 płyty CD PROMOCJA

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn