Czasy angielskie zastosowanie, budowa i przykłady

Present Simple budowa

 Present Simple czas teraźniejszy prosty

Czasu Present Simple używamy: 

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas

• kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia).  Budowa zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy pytania  a jak przeczeniaZasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s, jak również charakterystyczne określniki czasu i częstotliwości i szyk wyrazów w zdaniu. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone. Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Continuous

Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły

Czasu Present Continuous używamy:

 • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie.
 • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej.
 • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości. Budowa zdań oraz przykłady zdań.  Przykłady pytań i przeczeń. Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing, charakterystyczne określniki czasu z przykładami.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Present Simple i Present Continuous porównanie

 Present Simple i Present Continuous porównanie

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania inne są również określniki czasu. Poznaj też wyjątki.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Past Simple

Past Simple czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:

 • czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.
 • wydarzeniach historycznych
 • sekwencji wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej. Budowa zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy zdania oznajmujące z czasownikami regularnymi i nieregularnymi, pytania, pytania szczegółowe, krótkie odpowiedzi oraz przeczenia. Poznaj również charakterystyczne określniki czasu , wykonaj Ćwiczenia  Czytaj dalej…  

Was were odmiana

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Być w czasie przeszłym w języku angielskim ma według odmiany dwie formy:  was (I, he, she, it) lub were (we,you, they). I was ja byłam, you were ty byłeś, he was on był…  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

Książka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź!

Past ContinuousPast Continuous. Czas przeszły ciągły

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas. Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących. Charakterystyczne określenia czasu.   Czytaj dalej…

Past Simple vs Past Continuous porównaniePast Simple Past Continuous. Porównanie czasów

Zarówno czas Past Simple jak i Past Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie przeszłym. Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania. Poznaj różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu, wyjątki. Czytaj dalej…

 

czasowniki regularne

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Czasowniki nieregularne w tabelce   Lista 73 angielskich czasowników nieregularnych, ułożonych alfabetycznie,  z poprawną wymową, polskim znaczeniem i przykładami. Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika po angielsku: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle). Czytaj dalej…

 

Present Perfect (simple)

 Present Perfect (Simple)

Czasu Present Perfect używamy:

 • gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz
 • gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej.

Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego. Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego. 

Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple Porównanie czasów.

Czas Present Perfect w klasyfikacji angielskiej jest czasem teraźniejszym. Present oznacza teraźniejszość.Czas Past Simple jest czasem przeszłym. Past oznacza przeszłość. Present Perfect to jednak czas „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością. Porównanie czasów Present Perfect (Simple) i Past Simple. Zasady stosowania, różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu.

Czytaj dalej…

Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy czynność trwała przez jakiś okres w przeszłości i trwa do chwili obecnej oraz gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub niedawno się zakończyła. Interesuje nas to, że jej skutki lub konsekwencje są odczuwalne do tej pory.  Czytaj dalej.

Dowiedz się, kiedy użyjemy czasu  Present Perfect (Simple) a kiedy Present Perfect Continuous.  W Present Perfect (Simple) bardziej interesuje nas rezultat czynności niż sama czynność. Użycie Present Perfect Continuous sugeruje, że czynność trwała, nadal trwa i będzie trwała. Poznaj więcej różnic, czytaj dalej…

Future Simple

Future Simple. Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy:

 • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości.
 • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.
 • gdy coś proponujemy, obiecujemy, sugerujemy, ostrzegamy. Czytaj dalej…

 

Future Continuous czas przyszły

Future Continuous

Czas Future Continuous jest stosowany do wyrażenia czynności ciągłej, która będzie miała miejsce w przyszłości.  Dowiedz się, kiedy go używamy i jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Poznaj charakterystyczne określniki czasu Future Continuous. Czytaj dalej…

 

Be going to

Formy going to używamy kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości, gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy, jak również, gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości. Jak odróżnić, kiedy użyjemy going to, kiedy will do wyrażania przyszłości? Czytaj dalej…

Future Perfect czas przyszły

Czasu Future Perfect używamy dla określenia czynności, która zostanie zakończona w określonym czasie w przyszłości. Poznaj budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących oraz charakterystyczne określenia czasu Future Perfect.

Czytaj dalej…

Future Perfect Continuous czas przyszły 

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu. Przykład: 

I will have been learningEnglish for three years next week. W przyszłym tygodniu upłyną trzy lata, od kiedy uczę się angielskiego.

Czytaj dalej…

Transformacje czyli przekształcenia zdań

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych.

Zobacz przykłady zdań…