Past Simple tense

Past Simple Budowa  | Past Simple przykłady zdań | Określenia czasu w Past Simple | Ćwiczenia

  Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

I got up early yesterday. Wczoraj wstałem wcześnie.

She went shopping last week. Ona poszła na zakupy w ubiegłym tygodniu.

We bought this house two years ago. Kupiliśmy ten dom dwa lata temu.

Budowa i zasady tworzenia zdań w czasie Past Simple

Tworząc zdanie oznajmujące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Podmiot + czasownik główny w drugiej formie ( + określenie czasu)

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d. Przykłady czasowników regularnych: 

mieszkać: live – lived , oglądać: watch – watched , odwiedzać: visit – visited, grać:  play – played, pracować: work – worked , zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, lubić: like – liked, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, tańczyć: dance – danced, kończyć: finish – finished, pomagać: help – helped, lubić – like – liked, kochać: love – loved. Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple:

      I lived in Paris when I was a child.
Mieszkałem w Paryżu, kiedy byłem dzieckiem.

      We watched a football match yesterday evening.

Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej wczoraj wieczorem. 

      She visited Rome two years ago.
Ona zwiedziła Rzym dwa lata temu.

      My brother earned a lot of money last year.
Mój brat zarobił dużo pieniędzy w ubiegłym roku.

  • Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom. Przykłady czasowników nieregularnych: przychodzić: come came, dostać: get got, dawać: give gave, iść: go went, wiedzieć, znać: know knew, zaczynać: begin began, łamać: break broke, przynosić: bring brought, budować:  build built, kupować: buy bought, pisać: write wrote, widzieć see saw, mówić speak spoke. Więcej form czasowników nieregularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple:

      She went to London last year.
Ona pojechała do Londynu w ubiegłym roku.

      We saw him in the cinema yesterday.
My zobaczyliśmy go w kinie wczoraj.

      Your daughter came back home very late last night.
Twoja córka wróciła do domu bardzo późno ubiegłej nocy.

      I bought you a present two days ago.
Dwa dni temu kupiłem ci prezent.

 

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora „did” i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek). Nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie w czasie Past Simple z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could).

      Did you have breakfast in the morning?
Czy zjadłeś śniadanie dziś rano?

      Did you see John last week?
Czy widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      Did you stay in a hotel in Warsaw?
Czy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający (np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, how much – ile (do rzeczowników policzalnych), how many – ile (do rzeczowników niepoliczalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

      What did you have breakfast in the morning?
Co zjadłeś na śniadanie dziś rano?

      Where did you see John last week?
Gdzie widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      When did you stay in a hotel in Warsaw?
Kiedy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

 

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora „didn’t”  (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek). Nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy przeczenie w czasie Past Simple  np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could).

      He didn't lose his plane ticket yesterday.
On nie zgubił biletu na samolot wczoraj.

      It didn't rain a lot during our holiday.
Nie padało dużo podczas naszych wakacji.

      My sister didn't play computer games on Saturday.
Moja siostra nie grała w gry komputerowe w sobotę.

 

Budowa zdań w czasie Past Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I bought  ja kupiłem Did I buy?  Czy ja kupiłem? I didn’t buy  ja nie kupiłem
You came ty przyszedłeś Did you come? Czy ty przyszedłeś? You didn’t come  ty nie przyszedłeś
He ate  on zjadł Did he eat?  Czy on zjadł? He didn’t eat  on nie zjadł
She forgot  ona zapomniała Did she forget?  Czy ona zapomniała? She didn’t forget  ona nie zapomniała
It had  to miało, ono miało Did it have?  Czy to miało?, czy ono miało? It didn’t have  to nie miało, ono nie miało
We decided  my zdecydowaliśmy Did we decide?  Czy my zdecydowaliśmy? We didn’t decide  my nie zdecydowaliśmy
You liked  wy lubiliście Did you like?  Czy wy lubiliście? You didn’t like  wy nie lubiliście
They waited  oni czekali, one czekały Did they wait? Czy oni czekali, czy one czekały? They didn’t wait  oni nie czekali, one nie czekały

 

 

Przykłady budowy zdań oznajmujących, pytających i przeczących w czasie Past Simple:

Czasownik regularny: live – żyć, mieszkać

Zdania oznajmujące: I lived in London last year. Mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Zdania pytające: Did you live in London last year? Czy mieszkałeś w Londynie w ubiegłym roku?

Zdania przeczące: I didn’t live in London last year. Nie mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

 

Czasownik regularny: pracować – work

Zdania oznajmujące: She worked in the office  two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

Zdania pytające: Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Zdania przeczące: She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

 

Czasownik regularny: czekać – wait

Zdania oznajmujące: We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Zdania pytające: Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

Zdania przeczące: We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

 

 

Czasownik nieregularny: przychodzić – come

Zdania oznajmujące: He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

Zdania pytające: Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Zdania przeczące: He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

 

Czasownik nieregularny: wiedzieć, znać – know

Zdania oznajmujące: I knew the answer. Ja znałem odpowiedź.

Zdania pytające: Did you know the answer? Czy ty znałeś odpowiedź?

Zdania przeczące: I didn’t know the answer. Ja nie znałem odpowiedzi.

 

Czasownik nieregularny: kupować – buy

Zdania oznajmujące: They bought a big house in the country.On kupili duży dom na wsi.

Zdania pytające: Did they buy a big house in the country? Czy oni kupili duży dom na wsi?

Zdania przeczące: I didn’t buy a big house in the country. Oni nie kupili dużego domu na wsi.

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 CD, samodzielna nauka PROMOCJA

 

 Określenia czasu występujące w czasie Past Simple:

      yesterday
wczoraj 

      yesterday morning
  wczoraj rano

      yesterday afternoon
  wczoraj po południu

      yesterday evening
  wczoraj wieczorem

      the day before yesterday
przedwczoraj

      last night
ubiegłej nocy

      last week
w ubiegłym tygodniu

      last month
w ubiegłym miesiącu

      last year
w ubiegłym roku

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

      two days ago
 dwa dni temu

      five months ago
  pięć miesięcy temu 

      four years ago
cztery lata temu

      the other day
kilka dni temu

      in October
  w październiku

      in 2018
 w 2018

Past Simple. Ćwiczenie

...
Ładowanie
 

 

Sprawdź również kolejne ćwiczenia na Past Simple:

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn