czasowniki regularne angielski

Czasowniki regularne i nieregularne, angielski

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne.

W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d  

Przykłady czasowników regularnych:

 

grać play, played, played 

pracować work, worked, worked

gotować cook, cooked, cooked

Tutaj znajdziesz czasowniki regularne i nieregularne z prostym zapisem wymowy

Tutaj znajdziesz czasowniki regularne i nieregularne z prostym zapisem wymowy

zaczynać start, started, started

oglądać watch, watched, watched

słuchać listen, listened, listened

odwiedzać visit, visited, visited

zostać stay, stayed, stayed

 chcieć want, wanted, wanted

zarabiać earn, earned, earned

decydować decide, decided, decided

skakać jump, jumped, jumped

malować paint, painted, painted

pada deszcz rain rained, rained

pada śnieg snow, snowed, snowed

podróżować travel, travelled, travelled

umierać die, died, died

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  ŚWIĄTECZNA PROMOCJA

Przykłady zdań z czasownikami regularnymi:

He played football yesterday. On grał wczoraj w piłkę nożną.

Susan worked really hard last year. Susan pracowała naprawdę ciężko w ubiegłym roku.

We stayed at home at the weekend. Zostaliśmy w domu w weekend.

My aunt travelled all over the world. Moja ciocia podróżowała po całym świecie.

 

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Przykład zastosowania czasowników w zdaniach:

feel – czuć

Present Simple: I feel very well today. Dzisiaj czuję się bardzo dobrze.

Past Simple: I felt very bad yesterday. Wczoraj czułem się bardzo źle.

Present Perfect: I have felt very bad for a week. Od tygodnia czuję się bardzo źle.

  write- pisać

Present Simple: She writes letters every day. Ona pisze listy każdego dnia.

Past Simple: She wrote a letter yesterday. Ona napisała list wczoraj.

Present Perfect: She has just written a letter. Ona właśnie napisała list.  

 

 

czasowniki nieregularneCzasowniki nieregularne

Tłumaczenie, Forma podstawowa, Past Simple, Past Participle  

budzić sie, awake awoke awoken  

być, be, was, were, been

stać się, become became become

zaczynać, begin began begun  

wiać, blow blew blown

łamać, break broke broken

przynosić, bring brought brought

 budować, build built built  

kupować, buy bought bought

łapać, catch caught caught

 wybierać, choose chose chosen

przychodzić, come came come

 kosztować, cost cost cost  

ciąć, cut cut cut

robić do did done  

prowadzić samochód, drive drove driven  

pić, drink drank drunk

jeść, eat ate eaten

spadać, fall fell fallen

 karmić, feed fed fed

 czuć, feel felt felt

walczyć, fight fought fought

 znaleźć, find found found

 latać, fly flew flown

zapomnieć forget forgot forgotten  

marznąć freeze froze frozen

dostać, get got got

dawać, give gave given

iść, go went gone

rosnąć, grow grew grown

słyszeć, hear heard heard

ukrywać, hide hid hidden

uderzać, hit hit hit

trzymać, hold held held

ranić, hurt hurt hurt

trzymać, keep kept kept

wiedzieć, know knew known

uczyć się, learn learned/learnt learned/learnt

zostawiać, leave left left

pożyczyć, lend lent lent

pozwolić, let let let

gubić, lose lost lost

robić, make made made

znaczyć, mean meant meant

spotykać, meet met met

płacić, pay paid paid

kłaść, put put put

czytać, read read read

jeździć, ride rode ridden

dzwonić, ring rang rung

wzrastać, rise rose risen

biegać, run ran run

powiedzieć, say said said

widzieć, see saw seen

sprzedawać, sell sold sold

wysyłać, send sent sent

śpiewać, sing sang sung

siedzieć, sit sat sat

spać, sleep slept slept

mówić, speak spoke spoken

spędzać, spend spent spent

stać, stand stood stood

kraść, steal stole stolen

brać, take took taken

nauczać, teach taught taught

mówić, tell told told

myśleć, think thought thought

rzucać, throw threw thrown

rozumieć, understand understood understood

budzić się, wake woke woken

ubierać, wear wore worn

wygrywać, win won won

pisać, write wrote written

 

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn