Gramatyka angielska dla początkujących w pigułce

 

zaimki osobowe angielski wy, my, oni, ona

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Czy znasz zaimki osobowe: ja, ty, ona, on, ono, my, wy, oni, one… oraz zaimki na przykładzie celownika i biernika: mi, tobie, jemu, jej… Zobacz przykłady zdań, fiszki  i wykonaj ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

  

 

przymiotniki dzierżawcze angielski

 Przymiotniki dzierżawcze  Moje, twoje, jego, jej …

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Na tym etapie, trzeba po prostu nauczyć się ich na pamięć. My, your, his, her… Wykonaj ćwiczenie, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…     

 

 

 

 

odmiana czasownika być po angielsku Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

 Ja jestem – I am, Ty jesteś – you are, on jest – he is… Poznaj odmianę czasownika być po angielsku. Jak tworzymy zdanie oznajmujące, pytające oraz przeczące, stosowane skróty, przykłady zdań. W zapamiętaniu pomogą  ćwiczenia i fiszki. Czytaj dalej…  

 

 

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Wypróbuj  bezpłatnie demo kursu

 Ostatnie dni zapisów! Sprawdź!

 

 

 

Odmiana czasownika haveOdmiana czasownika have – mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”. Czytaj dalej…

 

 

 

liczba mnoga angielski Liczba mnoga rzeczowników, tworzenie i ćwiczenia

Liczbę mnogą w języku angielskim tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę –s lub -es. Zobacz przykłady tworzenia oraz sprawdź, których rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do powyższych zasad tworzenia. Mamy ćwiczenia, test i fiszki, łatwo zapamiętasz. Czytaj dalej…

 

 

 odmiana can

Odmiana Can – czasownik móc, potrafić, umieć

Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do prośby czy zwrotów grzecznościowych. I can – ja umiem, mogę, potrafię. Przykłady zdań po angielsku.  Czytaj dalej…  

 

 

   

much_many

Much, many, How much? How many? A lot of, a few, a little po angielsku, przykłady i ćwiczenia

Much – dużo, wiele. Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. much water – dużo wody, much money – dużo pieniędzy. Pytanie “How much” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Many – dużo, wiele. Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. many people – dużo ludzi, many books – dużo  książek.  Pytanie “How many” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi. Czytaj dalej…

 

 

stopniowanie_przymiotnikow_angielskiStopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Wyjątki. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

 

 

 

 

Zobacz także: