Podstawy gramatyki angielskiej – proste wytłumaczenie z ćwiczeniami, łatwa nauka

Witaj na stronie poświęconej podstawom gramatyki angielskiej! Znajdziesz tutaj przystępnie przedstawione zagadnienia gramatyczne, wzbogacone o liczne przykłady, które pomogą Ci zrozumieć i przyswoić omawiane reguły. Zacznijmy więc naszą gramatyczną przygodę!

osoby po angielsku ja, ty, on, ona

Zaimki w języku angielskim: przewodnik z ćwiczeniami

Zanurz się w świecie angielskich zaimków! Odkryj odmiany zaimków osobowych takich jak: “I” (ja), “you” (ty/wy), “he” (on) oraz innych. Poznaj zaimki w formie dopełnienia i zwrotne, a także ich praktyczne zastosowanie w zdaniach. Wzbogać swoją naukę dzięki interaktywnym fiszkom i ćwiczeniom dostępnym w artykule. Czytaj dalej…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przymiotniki dzierżawcze

 Przymiotniki i zaimki dzierżawcze Moje, twoje, jego, jej…

Chcesz wiedzieć, jak w języku angielskim mówić o tym, co należy do kogo? Przymiotniki dzierżawcze, takie jak “my” (moje) czy “your” (twoje), oraz zaimki dzierżawcze, np. “mine” (moje) czy “hers” (jej), są tutaj kluczem. Dowiedz się, jak stosować je poprawnie, poznaj dopełniacz saksoński i zrozum, jak wskazać własność w różnych kontekstach. Wykonaj ćwiczenia, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…

czasownik to be być

Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

Zastanawiasz się, jak poprawnie używać czasownika “być” w języku angielskim? Oto podstawy: “am”, “are”, “is”. Dowiedz się, jak tworzyć zdania pytające i przeczące oraz jakie są pełne i skrócone formy tego czasownika. Zanurz się w świecie angielskiej gramatyki, a nasze ćwiczenia i fiszki pomogą Ci utrwalić wiedzę. Odkryj więcej!  Czytaj dalej…

there is there are

There is, there are

Chcesz wskazać na istnienie czegoś lub opisać, gdzie coś się znajduje w języku angielskim? Konstrukcje “there is” i “there are” są do tego niezbędne. Dowiedz się, jak używać tych fraz w kontekście opisu różnych miejsc, takich jak dom, pokój czy miasto, oraz jak dostosować je do liczby pojedynczej i mnogiej, w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.  Czytaj dalej…

Some,  Any, No,  Zaimki nieokreślone

Dowiedz się, kiedy używać “some” do wyrażenia pewnej ilości, “any” w kontekście wątpliwości lub braku, oraz “no” do podkreślenia braku czegoś. Odkryj typowe błędy i naucz się, jak ich unikać. Zrozumienie tych podstawowych zasad pomoże Ci komunikować się w angielskim z większą pewnością. Kliknij i zgłębiaj wiedzę!

odmiana have gotOdmiana czasownika have — mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik “mieć” w języku angielskim jest kluczowym elementem gramatyki i jest używany w różnych kontekstach.

Może występować w formie z “got” (np. “I have got” – “ja mam”) lub bez niego (“I have”). Chociaż obie formy są poprawne, forma z “got” jest bardziej powszechna w mowie potocznej.

W artykule omówiono różne zastosowania tego czasownika, w tym jego odmianę przez osoby, tworzenie pytań i przeczeń, a także połączenie z “some” i “any”. Dodatkowo znajdziesz tutaj  ćwiczenia i fiszki, które pomogą w praktycznym zastosowaniu wiedzy.   Czytaj dalej…

liczba mnoga angielski Liczba mnoga rzeczowników: zasady, wyjątki i praktyka

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim obejmuje nie tylko dodawanie końcówek -s i -es, ale także zrozumienie nieregularnych form i wyjątków. Czy wiesz, jak przekształcić “lady” w “ladies” lub dlaczego mówimy “children” zamiast “childs”? Odkryj zasady i wyjątki tworzenia liczby mnogiej, a także praktyczne ćwiczenia, które pomogą Ci opanować ten ważny aspekt gramatyki angielskiej. Czytaj dalej… this that these those

This, that, these, those. Zaimki wskazujące

Zaimki wskazujące w języku angielskim”this”, “that”, “these” i “those”, pomagają określić położenie przedmiotów lub osób w stosunku do mówiącego. Poznaj ich funkcje i zastosowanie, idiomy i zwroty, w których się pojawiają.

Dowiedz się, kiedy używać “this” a kiedy “that”, oraz jak różnią się “these” od “those”.  Odpowiemy również na pytania, które często pojawiają się przy nauce zaimków. Czytaj dalej…

czasownik Can, przykłady zdań
You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

Czasowniki modalne

Dowiedz się, czym są czasowniki modalne w języku angielskim. Poznaj ich znaczenie i zastosowanie, zobacz ich właściwości i funkcje w tabelce. Aby utrwalić wiedzę, rozwiąż ćwiczenia.

Can – móc, potrafić, umieć

Czasownik modalny Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do wyrażania próśb czy formułowania zwrotów grzecznościowych. Odkryj jego wszechstronne zastosowanie, od prostych zdolności po subtelne zwroty grzecznościowe. Zrozumienie “Can” otworzy przed Tobą nowe drzwi komunikacji w angielskim Czytaj dalej…

Should – powinieneś. Odmiana should, shouldn’t

Should wyraża powinność wykonania pewnej czynności teraz lub w przyszłości. Zobacz, jak budujemy zdania i  przykłady twierdzeń, pytań i przeczeń.

Must – musieć, mustn’t – nie wolno

Must (musieć)  wyraża obowiązek wykonania danej czynności teraz lub w przyszłości. W zdaniach przeczących, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę needn’t (need not).

much_many

Much, many, How much? How many? Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A lot of, a few, a little

Pytanie How much oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. How much money? Ile pieniędzy? How much time? Ile czasu? How much water? Ile wody?. Pytanie How many oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi np. How many people? Ile ludzi? How many books? Ile książek? How many cars? Ile samochodów? Rzeczowniki policzalne to rzeczowniki, które dają się policzyć. Rzeczowniki niepoliczalne to takie rzeczowniki, których policzyć na sztuki się nie da. Są to substancje np. woda, kawa, herbata, mąka i rzeczowniki abstrakcyjne np. czas, pieniądze, praca. Rzeczowniki niepoliczalne nie tworzą liczby mnogiej. Czytaj dalej…

stopniowanie przymiotników wyjątki
stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Wyjątki. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

Przysłówki angielskie i ich stopniowanie

W języku angielskim możemy wyróżnić kilka rodzajów przysłówków np.

  • przysłówki sposobu, takie jak: quickly – szybko, quietly – cicho, slowly – powoli, beautifully – pięknie, carefully – ostrożnie, starannie, politely – grzecznie, badly – słabo, źle
  • przysłówki częstotliwości np. always – zawsze, often – często, usually – zwykle, sometimes – czasami, rarely – rzadko, never – nigdy
  •  przysłówki czasu np. now – teraz, later – później, soon – wkrótce, today – dzisiaj, tomorrow – jutro, yesterday – wczoraj
  • przysłówki miejsca np. here – tutaj, there – tam, above – powyżej Czytaj dalej…

przyimki angielskie

Przyimki angielskie

Prepositions, czyli przyimki. Nie zawsze przyimek polski odpowiada angielskiemu. Na przykład w poniedziałek w języku angielskim to  on Monday, mimo że on najczęściej jest tłumaczone jako na np. on the table oznacza na stole.  Z przyimkami tak właśnie jest.  Przyimki miejsca, czasu, ruchu oraz inne, przykłady. a, an, the

A, an, the Przedimki angielskie

Przedimek jest częścią mowy (niewystępującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników. Przedimek A (an) jest nazywany przedimkiem nieokreślonym, przedimek The przedimkiem określonym. Podstawowe zastosowanie przedimka A, an polega na używaniu go łącznie z rzeczownikami policzalnymi, występującymi w liczbie pojedynczej wtedy, gdy mówimy o tych rzeczownikach po raz pierwszy i mamy na myśli jedną sztukę lub jedną osobę. „A” , „an” ma znaczenie zbliżone do „jeden”. Czytaj dalej… Zobacz także: