Gramatyka angielska dla początkujących w pigułce

 

osoby po angielsku ja, ty, on, ona

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Czy znasz zaimki osobowe: Ija, you – ty, she – ona, he – on, it – ono, we – my, you – wy, they – oni, one… , zaimki w formie dopełnienia: memi, you – tobie, him – jemu, her – jej… oraz zaimki zwrotne: myself, yourself, himself, herself.. Zobacz przykłady zdań, fiszki  i wykonaj ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

 

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

 

Przymiotniki dzierżawcze

 Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze Moje, twoje, jego, jej …

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje?  My – moje, your – twoje, his – jego, her – jej… Poznaj również zaimki dzierżawcze: mine, yours, his, hers…,  formę dzierżawczą, dopełniacz saksoński (-‘S )  Wykonaj ćwiczenia, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…

 

czasownik to be być Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

 Ja jestem – I am, Ty jesteś – you are, on jest – he is, she is – ona jest, it is – ono jest… Poznaj odmianę czasownika być po angielsku. Jak tworzymy zdanie oznajmujące, pytające oraz przeczące, stosowane skróty, przykłady zdań. W zapamiętaniu pomogą  ćwiczenia i fiszki. Czytaj dalej…

 

 

there is there are

There is, there are

Konstrukcji there isthere are używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest, znajduje się w jakimś miejscu. Konstrukcji tej używamy często do opisu miejsc np. domu, pokoju, miasta.

There is używamy w liczbie pojedynczej (wraz z rzeczownikami niepoliczalnymi), there are używamy w liczbie mnogiej.Czytaj dalej…

 

 

 

odmiana have gotOdmiana czasownika have – mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”.   Czytaj dalej…

 

 

 

 

liczba mnoga angielski Liczba mnoga rzeczowników, tworzenie i ćwiczenia

Liczbę mnogą w języku angielskim tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę –s lub -es np. a girl – dziewczyna, girls – dziewczyny, a boy – chłopiec, boys – chłopcy,  cars – samochody, a car – samochód, a kiss – całus, kisses – całusy, a party – przyjęcie, parties – przyjęcia.  Zobacz przykłady tworzenia oraz sprawdź, których rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do powyższych zasad tworzenia. Mamy ćwiczenia, test i fiszki, łatwo zapamiętasz. Czytaj dalej…

 

 

this that these those

This, that, these, those. Zaimki wskazujące.

This używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej blisko osoby mówiącej. That używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej dalej od osoby mówiącej. These używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących blisko osoby mówiącej. Those używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących dalej od osoby mówiącej.Czytaj dalej…

 

 

 

czasownik Can, przykłady zdań

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

 

Odmiana Can – czasownik móc, potrafić, umieć

Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do prośby czy zwrotów grzecznościowych. I can – ja umiem, mogę, potrafię. Przykłady zdań: I can dance. – Ja umiem (mogę, potrafię) tańczyć. Can you dance? Czy ty umiesz (możesz, potrafisz) tańczyć? I can’t dance. Ja nie umiem (nie mogę, nie potrafię) tańczyć. Czytaj dalej…

 

 

 

much_many

Much, many, How much? How many? Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A lot of, a few, a little .

Pytanie “How much” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. dużo  książek.  Pytanie “How many” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymiRzeczowniki policzalne i niepoliczalne, definicja i przykłady. Określenia a lot of, a ew, a little…Czytaj dalej…

 

 

stopniowanie przymiotników wyjątki

stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Wyjątki. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

 

 

 

 

przyimki angielskie

Przyimki angielskie

Prepositions czyli przyimki. Nie zawsze przyimek polski odpowiada angielskiemu. Na przykład “w poniedziałek ” w jęz. angielskim brzmi ”on Monday ” , mimo, że “on” najczęściej jest tłumaczone jako “na” np. “on the table” oznacza “na stole. Z przyimkami tak właśnie jest.  Przyimki miejsca, czasu, ruchu oraz inne, przykłady.

 

 

a, an, the

A, an, the Przedimki angielskie

Przedimek jest częścią mowy (niewystępującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników. Przedimek A (an) jest nazywany przedimkiem nieokreślonym, przedimek The przedimkiem określonym. Kiedy używamy A, an, the, a kiedy nie stawiamy przedimka?  Poznaj zasady stosowania przedimków angielskich. Czytaj dalej…

 

 

 

Zobacz także: