Gramatyka angielska dla początkujących w pigułce

 

osoby po angielsku ja, ty, on, ona

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Czy znasz zaimki osobowe: Ija, you – ty, she – ona, he – on, it – ono, we – my, you – wy, they – oni, one… oraz zaimki w formie dopełnienia: memi, you – tobie, him – jemu, her – jej… Zobacz przykłady zdań, fiszki  i wykonaj ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

 

Hello Szybki Angielski Najlepszy zestaw do nauki angielskiego 

Przydatne w życiu słowa, zwroty i gramatyka angielska

5 książek + 4 płyty CD PROMOCJA

  

 

Przymiotniki dzierżawcze

 Przymiotniki dzierżawcze  Moje, twoje, jego, jej …

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Na tym etapie, trzeba po prostu nauczyć się ich na pamięć. My – moje, your – twoje, his – jego, her – jej… Wykonaj ćwiczenie, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…     

 

 

 

 

czasownik to be być Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

 Ja jestem – I am, Ty jesteś – you are, on jest – he is, she is – ona jest, it is – ono jest… Poznaj odmianę czasownika być po angielsku. Jak tworzymy zdanie oznajmujące, pytające oraz przeczące, stosowane skróty, przykłady zdań. W zapamiętaniu pomogą  ćwiczenia i fiszki. Czytaj dalej…  

 

 

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i gramatyka dla początkujących.

-50% PROMOCJA + Trzy wartościowe bonusy.  Sprawdź!

 

 

 

odmiana have gotOdmiana czasownika have – mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”.   Czytaj dalej…

 

 

 

liczba mnoga angielski Liczba mnoga rzeczowników, tworzenie i ćwiczenia

Liczbę mnogą w języku angielskim tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę –s lub -es np. a girl – dziewczyna, girls – dziewczyny, a boy – chłopiec, boys – chłopcy,  cars – samochody, a car – samochód, a kiss – całus, kisses – całusy, a party – przyjęcie, parties – przyjęcia.  Zobacz przykłady tworzenia oraz sprawdź, których rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do powyższych zasad tworzenia. Mamy ćwiczenia, test i fiszki, łatwo zapamiętasz. Czytaj dalej…

 

 

czasownik Can, przykłady zdań

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

 

Odmiana Can – czasownik móc, potrafić, umieć

Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do prośby czy zwrotów grzecznościowych. I can – ja umiem, mogę, potrafię. Przykłady zdań: I can dance. – Ja umiem (mogę, potrafię) tańczyć. Can you dance? Czy ty umiesz (możesz, potrafisz) tańczyć? I can’t dance. Ja nie umiem (nie mogę, nie potrafię) tańczyć. Czytaj dalej…  

 

 

   

much_many

Much, many, How much? How many? A lot of, a few, a little po angielsku, przykłady i ćwiczenia

Much – dużo, wiele. Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi np. much water – dużo wody, much money – dużo pieniędzy. Pytanie “How much” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Many – dużo, wiele. Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej np. many people – dużo ludzi, many books – dużo  książek.  Pytanie “How many” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi. Czytaj dalej…

 

 

stopniowanie przymiotników wyjątki

stopniowanie przymiotników wyjątki


Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Wyjątki. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 CD, samodzielna nauka PROMOCJA

 

 

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn