Odmiana czasownika have (have got) – mieć, po angielsku

Czasownik Have mieć: have got, has got

have got odmianaCzasownik mieć wyrażający posiadanie, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słowem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słowa „got” – I have. Obie formy są poprawne w języku angielskim. Częściej spotykana w mowie potocznej, jest forma z „got”.

Pytanie utworzymy poprzez przestawienie: Have I got, have you got, itp…

Have you got a car? Czy masz samochód?

Has she got a car? Czy ona ma samochód?

Pytania z czasownikiem have możemy również tworzyć za pomocą operatora do lub does + have (nie występuje wtedy słowo “got”). Patrz: Present Simple budowa pytań.

Do you have a car? Czy masz samochód?

Does she have a car? Czy ona ma samochód?

Przeczenie utworzymy dodając  słowo not do have: I have not got (skrót I haven’t got) has not got (skrót hasn’t got).

I haven’t got a car. Ja nie mam samochodu.

She hasn’t got a car. Ona nie ma samochodu.

Przeczenia z czasownikiem have możemy również utworzyć za pomocą operatora don’t lub doesn’t + have (nie występuje wtedy słowo “got”). Patrz: Present Simple budowa zdań przeczących.

I don’t have a car. Ja nie mam samochodu.

She doesn’t have a car. Ona nie ma samochodu.

Odmiana czasownika HAVE – MIEĆ przez osoby. Zestawienie zdań twierdzących, pytających i przeczących w tabelce

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I have got ja mam Have I got? Czy ja mam? I haven’t got Ja nie mam
You have got ty masz Have you got? Czy ty masz? You haven’t got Ty nie masz
He has got on ma Has he got? Czy on ma? He hasn’t got On nie ma
She has got ona ma Has she got? Czy ona ma? She hasn’t got Ona nie ma
It has got ono ma, to ma Has it got? Czy ono ma? Czy to ma? It hasn’t got Ono nie ma, to nie ma
We have got my mamy Have we got? Czy my mamy? We haven’t got My nie mamy
You have got wy macie Have you got? Czy wy macie? You haven’t got Wy nie macie
They have got oni mają, one mają Have they got? Czy oni mają, czy one mają? They haven’t got Oni nie mają, one nie mają

Have got – mieć, skróty w odmianie czasownika

      I have got = I've got
Ja mam

      You have got = You’ve got
Ty masz

      He has got = He’s got
On ma

      She has got = She’s got
Ona ma

      It has got = It’s got
Ono ma, to ma
Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

      We have got = We’ve got
My mamy

      You have got = You’ve got
Wy macie

      They have got = They’ve got
Oni mają, one mają

Skróty używane w przeczeniach

      have not got = haven't got

Nie mam, nie masz, nie mamy, nie macie, nie mają (według odmiany powyżej)

      has not got = hasn't got

Nie ma (trzecia osoba liczby pojedynczej, patrz odmiana powyżej)

Have got. Przykłady zdań z czasownikiem mieć.

 

I have got = I’ve got ja mam

I have got blue eyes. (I’ve got blue eyes). Mam niebieskie oczy.

I haven’t got blue eyes. Nie mam niebieskich oczu.

Have I got blue eyes? Czy mam niebieskie oczy?

Odpowiedzi krótkie:

      Yes I have.
Tak, mam.

      No I haven't.
Nie, nie mam.

Pytanie szczegółowe:

What have I got? Co ja mam?

You have got = You’ve got ty masz

You have got a new bicycle. (You’ve got a new bicycle). Ty masz nowy rower.

You haven’t got a new bicycle. Ty nie masz nowego roweru.

Have you got a new bicycle? Czy masz nowy rower?

Odpowiedzi krótkie:

      Yes you have.
Tak, masz.

      No you haven't.
Nie, nie masz.

Pytanie szczegółowe:

What have you got? Co ty masz?

Odmiana czasownika mieć po angielsku

He has got = He’s got on ma

He has got a big house. (He’s got a big house). On ma duży dom.

He hasn’t got a big house. On  nie ma dużego domu.

Has he got a big house? Czy on ma duży dom?

Odpowiedzi krótkie:

      Yes he has.
Tak, on ma.

      No he hasn't.
Nie, on nie ma.

Pytanie szczegółowe:

Why has he got a big house? Dlaczego on ma duży dom?

 

She has got = She’s got ona ma

She has got a good cat. (She’s got a good cat). Ona ma dobrego kota.

She hasn’t  got a good cat. Ona nie  ma dobrego kota.

Has she got a good cat? Czy ona ma dobrego kota?

Krótkie odpowiedzi:

      Yes she has.
Tak, ona ma.

      No she hasn't.
Nie, ona nie ma.

Pytanie szczegółowe:

Where has she got a dog? Gdzie ona ma psa?

It has got = It’s got ono ma, to ma

The hotel is fantastic. It has got a big swimming pool. (It’s got a big swimming pool). Hotel jest fantastyczny. Ma duży basen.

It hasn’t got a big swimming pool. (Hotel) Nie ma dużego basenu.

Has it got a big swimming pool? Czy ma duży basen?

Krótkie odpowiedzi:

      Yes it has.
Tak, ma.

      No it hasn't.
 Nie, nie ma.

Pytanie szczegółowe:

Why has it got small rooms? Dlaczego on ma małe pokoje?

We have got = We’ve got my mamy

czasownik have przykłady

We have got an old computer. (We’ve got an old computer). My mamy stary komputer.

We haven’t  got an old computer. My nie mamy starego komputera.

Have we got an old computer? Czy my mamy stary komputer?

Krótkie odpowiedzi:

      Yes we have.
 Tak, mamy.

      No we haven't.
Nie, nie mamy.

Pytanie szczegółowe:

Where have we got mobile phones? Gdzie mamy telefony komórkowe?

You have got = You’ve got  wy macie

You have got my phone number. (You’ve got my phone number). Wy macie mój numer telefonu.

You haven’t got my phone number. Wy nie macie mojego numeru telefonu.

Have you got my phone number? Czy wy macie mój numer telefonu?

Odpowiedzi krótkie:

      Yes you have.
Tak, macie.

      No you haven't.
Nie, nie macie.

Pytanie szczegółowe:

What number have you got? Jaki macie numer?

They have got = They’ve got oni mają, one mają

 They have got a lot of books. Oni mają dużo książek.

They haven’t  got a lot of books. Oni nie mają dużo książek.

Have they got a lot of books? Czy oni mają dużo książek?

Krótkie odpowiedzi:

      Yes they have.
Tak, mają.

      No they haven't.
Nie, nie mają.

Pytanie szczegółowe:

When have they got lessons? Kiedy oni mają lekcje?

Have got z some, any

Some” kilka, trochę. Używamy zazwyczaj w zdaniach oznajmujących.

I have got (I’ve got) some money. Mam trochę pieniędzy.

You have got (you’ve got) some pictures. Ty masz kilka obrazków.

My sister has got some friends. Moja siostra ma kilku przyjaciół.

“Any” jakieś, żadne. Używamy w zdaniach pytających i przeczących.

Have you got any pencils? Czy masz jakieś ołówki?

Has he got any presents? Czy on ma jakieś prezenty?

Have your parents got any free time? Czy twoi rodzice mają jakiś wolny czas?

I haven’t got any pets. Nie mam żadnych zwierzątek domowych.

We haven’t got any homework. My nie mamy żadnej pracy domowej.

They haven’t got any tests. Oni nie mają żadnych testów.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Ćwiczenia na odmianę have got

Ćwiczenie. Odmiana czasownika have got w zdaniach oznajmujących. Ja mam, ty masz, on ma… Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Odmiana czasownika have – mieć. Pytania

Ćwiczenie. Czasownik mieć. Przeczenia

Fiszki na czasownik have mieć

Nauka. Fiszki  Czasownik mieć have w czasie teraźniejszym

Zobacz także:

Naucz się łatwo języka angielskiego: słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki z przyjemnościąhello-szybki-angielski-ksiazki

[/one_fourth]