Odmiana czasownika haveOdmiana czasownika have (have got) – mieć, po angielsku

 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem „got” np. I have got – ja mam, lub też bez słówka „got” – I have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”.

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

Odmiana czasownika mieć po angielsku

Pytanie utworzymy poprzez przestawienie: Have I got, have you got, itp…

Pytania z czasownikiem have możemy również tworzyć za pomocą operatora do lub does + pierwsza forma czasownika.

Przeczenie utworzymy dodając not do have: I have not got (skrót I haven’t got) has not got (skrót hasn’t got).

Przeczenia z czasownikiem have możemy również utworzyć za pomocą operatora don’t lub doesn’t + pierwsza forma czasownika.  

 

Tabela. Odmiana czasownika mieć przez osoby:

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I have got ja mam Have I got? Czy ja mam? I haven’t got Ja nie mam
You have got ty masz Have you got? Czy ty masz? You haven’t got Ty nie masz
He has got on ma Has he got? Czy on ma? He hasn’t got On nie ma
She has got ona ma Has she got? Czy ona ma? She hasn’t got Ona nie ma
It has got ono ma, to ma Has it got? Czy ono ma? Czy to ma? It hasn’t got Ono nie ma, to nie ma
We have got my mamy Have we got? Czy my mamy? We haven’t got My nie mamy
You have got wy macie Have you got? Czy wy macie? You haven’t got Wy nie macie
They have got oni mają, one mają Have they got? Czy oni mają, czy one mają? They haven’t got Oni nie mają, one nie mają

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Podstawowe i najważniejsze słowa i zwroty angielskie. Nauka gramatyki dla początkujących

-50% PROMOCJA Sprawdź!

 

 

Stosowane skróty:

      I have got = I've got
Ja mam

      You have got = You’ve got
Ty masz

      He has got = He’s got
On ma

      She has got = She’s got
Ona ma

      It has got = It’s got
Ono ma, to ma

      We have got = We’ve got
My mamy

      You have got = You’ve got
Wy macie

      They have got = They’ve got
Oni mają, one mają

 

      have not got = haven't got

Nie mam, nie masz, nie mamy, nie macie, nie mają (według odmiany powyżej)

 

      has not got = hasn't got

Nie ma (3 osoba liczby pojedynczej, patrz odmiana powyżej)

 

Przykłady zdań z czasownikiem “have got”:

 

czasownik have przykłady

He has got a big house. On ma duży dom.

Has he got a big house? Yes, he has. Czy on ma duży dom ? Tak, on ma.

He hasn’t got a big house. On  nie ma dużego domu.  

 

She has got a good cat. Ona ma dobrego kota.

Has she got a good cat? No, she hasn’t. Czy ona ma dobrego kota ? Nie, ona nie ma.

She hasn’t  got a good cat. Ona nie  ma dobrego kota.  

 

We have got an old computer. My mamy stary komputer.

Have we got an old computer? Yes, we have.

Czy my mamy stary komputer? Tak, mamy.

We haven’t  got an old computer . My nie mamy starego komputera.

 

  They have got four books. Oni mają cztery książki.

Have they got many books? No, they haven’t.

Czy oni mają dużo książek? Nie, nie mają.

They haven’t  got many books. Oni nie mają dużo książek.  

 

Zestaw kursów Hello do pobrania od zaraz — od słówek i zwrotów angielskich aż po Twoją pierwszą konwersację teraz w promocji. Sprawdź!

 

Ćwiczenie. Odmiana czasownika have got w zdaniach oznajmujących. Ja mam, ty masz, on ma… Sprawdź, czy umiesz.

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

 

  

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest