Stopniuj z nami: przymiotniki w angielskim łatwe i proste

tabele stopniowania przymiotników angielskich

Zaczynamy podróż po fascynującym świecie języka angielskiego, odkrywając dzisiaj tajniki stopniowania przymiotników. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak w języku Szekspira wyrazić myśl, że coś jest “lepsze”, “najlepsze” czy może “gorsze”?

Artykuł, który przed Tobą, to Twój przewodnik po stopniowaniu przymiotników w angielskim. Nie tylko poznasz zasady, które rządzą tym procesem, ale także dowiesz się, jak brzmią te formy w wymowie native speakerów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie klarowne wyjaśnienia, praktyczne tabele, a także liczne przykłady i ćwiczenia interaktywne. To wszystko po to, abyś mógł nie tylko zrozumieć, ale i z powodzeniem zastosować tę wiedzę w praktyce. Czy jesteś gotowy, aby poszerzyć swoje językowe horyzonty? Zapraszamy do nauki razem z nami!

Zasady stopniowania

Stopniowanie przymiotników krótkich

Przymiotniki krótkie, czyli te jedno- i dwusylabowe (szczególnie z końcówkami -ow, -y, -er, -le), stopniujemy w następujący sposób: do stopnia wyższego (comparative) dodajemy końcówkę -er, a do najwyższego (superlative) -est. Przykłady:

small (mały) – smaller (mniejszy) – the smallest (najmniejszy),

tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).

Jeśli przymiotnik kończy się na -e, dodajemy jedynie -r lub -st:

large (duży) – larger (większy) – the largest (największy),

nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy).

Stopniowanie przymiotników angielskich
Stopniowanie przymiotników angielskich krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską)

W przypadku przymiotników jednosylabowych kończących się na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, podwajamy tę spółgłoskę:

big (duży) –  bigger (większy) – the biggest (największy),

hot (gorący) – hotter (gorętszy), the hottest (najgorętszy).

Natomiast przymiotniki kończące się na -y zamieniamy na -i i dodajemy -er lub -est:

happy (szczęśliwy), happier (szczęśliwszy), the happiest (najszczęśliwszy).

lazy (leniwy), lazier (leniwszy), the laziest (najleniwszy)

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 Stopniowanie przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Dla przymiotników dwusylabowych i dłuższych, stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie more, a najwyższy za pomocą the most:

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy),

famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy),

beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy),

interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący),

intelligent (inteligentny) – more intelligent (inteligentniejszy) – the most intelligent (najinteligentniejszy),

important (ważny) – more important (ważniejszy) – the most important najważniejszy.

Wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki
Stopniowanie przymiotników wyjątki

Nie wszystkie przymiotniki podlegają typowym zasadom stopniowania. Oto kilka wyjątków:

good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy),

bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy),

far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej),

many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

Tabele z przykładami stopniowania

Tabela: stopniowanie przymiotników krótkich

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      small
mały
      smaller
mniejszy
      the smallest
 najmniejszy
      fast
szybki
      faster
szybszy
      the fastest
najszybszy
      tall
wysoki
      taller
wyższy
      the tallest
najwyższy
      old
stary
      older
starszy
      the oldest
najstarszy

Przymiotniki kończące się na -e dodają jedynie -r lub -st:

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      safe
bezpieczny
      safer
bezpieczniejszy
      the safest
najbezpieczniejszy
      large
bardzo duży, wielki
      larger
większy
      the largest
największy
      wide
szeroki
      wider
szerszy
      the widest
najszerszy
      nice
miły
      nicer
milszy
      the nicest
najmilszy

Przymiotniki jednosylabowe kończące się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską: podwajamy spółgłoskę i dodajemy -er lub -est:

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      hot
gorący
      hotter
gorętszy
      the hottest
najgorętszy
      big
duży
      bigger
większy
      the biggest
największy
      wet
mokry
      wetter
bardziej mokry
      the wettest
najbardziej mokry

Przymiotniki kończące się samogłoską -y: zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est:

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      dry
suchy
      drier
bardziej suchy
      the driest
najbardziej suchy
      dirty
brudny
      dirtier
brudniejszy
      the dirtiest
najbrudniejszy
      happy
szczęśliwy
      happier
szczęśliwszy
      the happiest
najszczęśliwszy

Tabela ze stopniowaniem przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Dla przymiotników dwusylabowych i dłuższych, stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie more, a najwyższy za pomocą the most.

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      beautiful
piękny
      more beautiful
piękniejszy
      the most beautiful
najpiękniejszy
      expensive
drogi
      more expensive
droższy
      the most expensive
najdroższy
      intelligent
inteligentny
      more intelligent
inteligentniejszy
      the most intelligent
najinteligentniejszy
      careful
ostrożny, staranny, uważny
      more careful
ostrożniejszy
      the most careful
najostrożniejszy
      interesting
interesujący
      more interesting
bardziej interesujący
      the most interesting
najbardziej interesujący
      dangerous
niebezpieczny
      more dangerous
 niebezpieczniejszy
      the most dangerous
najniebezpieczniejszy
      extraordinary
niezwykły, nadzwyczajny
      more extraordinary
bardziej niezwykły
      the most extraordinary
 najbardziej niezwykły
      difficult
trudny
      more difficult
trudniejszy
      the most difficult
najtrudniejszy
      extravagant
ekstrawagancki
      more extravagant
bardziej ekstrawagancki
      the most extravagant
najbardziej ekstrawagancki

 

Tabela z wyjątkami stopniowania (Stopniowanie nieregularne przymiotników)

Nie wszystkie przymiotniki podlegają typowym zasadom stopniowania. Poniżej przedstawiamy kilka wyjątków.

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      good
dobry
      better
lepszy
      the best
najlepszy
      bad
zły
      worse
gorszy
      the worst
najgorszy
      far
daleko
      further
dalej
      the furthest
najdalej
      many much
dużo
      more
więcej
      the most
najwięcej
      little
mało
      less
mniej
      the least
najmniej

Przykłady zdań

Przykłady stopniowania przymiotników krótkich

Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu.

I am taller than you. Jestem wyższy od Ciebie.

You are much shorter. Ty jesteś znacznie niższy.

Today is hotter than yesterday. Dzisiaj jest goręcej niż wczoraj.

It was much colder. Było znacznie zimniej.

stopniowanie przymiotników po angielskuWhat is the biggest city in Poland? Jakie jest największe miasto w Polsce?

Who is the oldest in your class? Kto jest najstarszy w twojej klasie?

Kate is the funniest girl in the class. Kate jest najzabawniejszą dziewczyną w klasie.

You are the prettiest of all your friends. Jesteś najładniejsza ze wszystkich twoich przyjaciół.

I am the happiest person in the world. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.

Przykłady stopniowania przymiotników dłuższych

This exercise is more difficult than the next one. To ćwiczenie jest trudniejsze od następnego.

You should be more careful. Powinieneś być ostrożniejszy.

Car racing is more dangerous than swimming. Wyścigi samochodowe są niebezpieczniejsze od pływania.

London is much more expensive than Warsaw. Londyn jest znacznie droższy od Warszawy.

Love is more important than money. Miłość jest ważniejsza od pieniędzy.

Kate is the most beautiful girl in my school. Kate jest najpiękniejszą dziewczyną w mojej szkole.

This is the most expensive mobile phone in the shop. To jest najdroższy telefon komórkowy w sklepie.

This is the most boring film I have ever seen. To jest najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Who is the most intelligent in your family? Kto jest najinteligentniejszy w twojej rodzinie?

Where is the most modern building in the world? Gdzie jest najnowocześniejszy budynek na świecie?

Przykłady stopniowania przymiotników – wyjątki

stopniowanie przymiotników angielski
Good – dobry, better – lepszy, best – najlepszy.

Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

My homework is better than yours. Moja praca domowa jest lepsza od twojej.

The weather this week is worse than last week. Pogoda w tym tygodniu jest gorsza od ubiegłego tygodnia.

Don’t go further! Nie idź dalej!

I would like to get more money. Chciałbym dostać więcej pieniędzy.

This is the best hotel in my town. To jest najlepszy hotel w moim mieście.

I am not the worst student. Nie jestem najgorszym studentem.

Your house is the furthest from the sea. Twój dom jest najdalej od morza.

I like you the most. Ciebie lubię najbardziej.

I have the least money of us all. Mam najmniej pieniędzy z nas wszystkich.

Konstrukcje zdaniowe używane w porównaniach przymiotników

a bit/ a little + stopień wyższy przymiotnika

trochę + stopień wyższy przymiotnika

np. a little bigger – trochę większy, a bit smaller – trochę mniejszy

a lot/ much + stopień wyższy przymiotnika

dużo + stopień wyższy przymiotnika

np. a lot cheaper – dużo tańszy, much more expensive – dużo droższy

przymiotniki konstrukcja as...asas + stopień równy przymiotnika + as

tak jak np.

as good as gold – tak dobry jak złoto

as funny as – tak zabawny jak

as bad as – tak zły jak

not as + stopień równy przymiotnika + as

nie tak (jak) + stopień równy przymiotnika np.

not as old as – nie tak stary jak

not as cold as – nie tak zimny jak

not as ambitious as – nie tak ambitny jak

The + stopień wyższy the + stopień wyższy

Im + stopień wyższy, tym + stopień wyższy np.

the bigger the better – im większy, tym lepszy

the older the wiser – im starszy, tym mądrzejszy

Stopień najwyższy + I (you, he, she…) have/has ever …

Stopień najwyższy + jaki kiedykolwiek… np.

the best I have ever seen – najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem

the best I’ve ever been to – najlepszy w jakim byłem

the worst I have ever eaten – najgorszy, jaki kiedykolwiek jadłem

the worst he’s ever done – najgorsze, co kiedykolwiek zrobił

Typowe błędy

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim może wydawać się proste, ale wiele osób popełnia błędy, które mogą prowadzić do nieporozumień.

Oto kilka najczęstszych błędów i wskazówki, jak ich unikać:

 1. Brak podwojonej spółgłoski: W przypadku przymiotników jednosylabowych kończących się na jedną samogłoskę poprzedzoną jedną spółgłoską, podwajamy końcową spółgłoskę przed dodaniem “-er” lub “-est”. Na przykład: “big” staje się “bigger”, a nie “biger”.
 2. Brak zamiany “y” na “i”: Jeśli przymiotnik kończy się na “y”, zamieniamy “y” na “i” przed dodaniem “-er” lub “-est”.
  Na przykład: stopień wyższy od “happy” piszemy “happier”, a nie “happyer”.
 3. Błędne użycie “more” i “most”: Dla większości przymiotników dwusylabowych i dłuższych używamy “more” i “most” do stopniowania.
  Przykładowo, nie mówimy “beautifuller” czy “beautifullest”, ale “more beautiful” i “the most beautiful”.
 4. Zapominanie o “the”: W stopniu najwyższym często używamy przed przymiotnikiem słowa “the”.
  Na przykład: “She is the tallest in the class”, a nie “She is tallest in the class”.
 5. Mieszanie form regularnych i nieregularnych: Zapominanie o wyjątkach w stopniowaniu. Na przykład, nie mówimy “gooder” czy “goodest”, ale “better” i “best”. Również należy pamiętać, że poprawne stopniowanie przymiotnika “zły” to: “bad-worse-worst”.
 6. Niepotrzebne podwajanie: Unikaj dodawania “more” lub “most” do przymiotników, które już zostały stopniowane za pomocą końcówek “-er” lub “-est”.
  Na przykład, nie mówimy “more smaller”, ale po prostu “smaller”.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć i poprawnie stosować stopniowanie przymiotników w języku angielskim.

Umiejętność ta jest niezbędna w wielu codziennych sytuacjach i może znacząco wzbogacić Twoją komunikację.

Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza! Dlatego zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności poprzez rozwiązywanie poniższych ćwiczeń i korzystanie z naszych interaktywnych fiszek online. Dzięki nim szybko przyswoisz wiedzę i z pewnością unikniesz typowych błędów. Powodzenia!

 Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Stopniowanie przymiotników po angielsku. Sprawdź, czy umiesz podać stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawny stopień przymiotnika w zdaniu.

Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne stopniowanie przymiotników w podanej kolejności. 

Ćwiczenie 4. Ułóż przymiotniki w odpowiedniej kolejności.

Ćwiczenie 5. Stopniowanie przymiotników. Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 6. Stopniowanie przymiotników. Wpisz stopień najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 7. Wyjątki w stopniowaniu przymiotników. Wpisz stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 8.  Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe przymiotniki angielskie

Stopniowanie przymiotników w angielskim ćwiczenia PDF

Fiszki

Nauka stopniowania przymiotników.  Fiszki online.  Stopniowanie przymiotników angielskich

Zobacz także: