Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie.

Stopień wyższy przymiotnika.

Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Trwa wczytywanie