Regulamin i Polityka Prywatności

 

Regulamin

 1. Serwis Hello angielski jest prowadzony przez firmę F.H. “Eko Wyspa” z siedzibą  Gdyni ul. Górna 7/6.
 2. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne. Serwis, prowadzony pod adresem www.helloangielski.pl nie pobiera żadnych opłat.
 3. Rejestracja i utworzenie konta jest dobrowolne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie serwisu. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Nazwa użytkownika, imię,  adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji nie będą podawane osobom trzecim. Konto aktywowane jest poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail.
 4. Z chwilą aktywacji konta użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności oraz  wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, aktualności i wiadomości dotyczących działania serwisu – newsletter.  Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Serwisu, prezentowanych w nim partnerskich produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.
 5. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem Regulaminu i  Polityki Prywatności, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.
 6. F.H. Eko Wyspa nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.
 7. Każdy użytkownik serwisu Hello Angielski ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby.
 8. Użytkownik serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 9. Materiały umieszczone w serwisie są chronione prawem autorskim i wykorzystanie ich w zakresie innym niż użytek osobisty bez pisemnej zgody firmy jest zabronione.
 10. Serwis helloangielski.pl nie prowadzi sprzedaży internetowej. Prezentowane w serwisie produkty są dostępne w sprzedaży w sklepach partnerów lub reklamodawców. Hello Angielski nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów umieszczonych w serwisie przez użytkowników ani przez reklamodawców.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, zmiany polityki prywatności oraz prawo do usunięcia użytkownika bez podania przyczyny.

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu internetowego www.helloangielski.pl prowadzonego przez F.H. Eko Wyspa z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 7/6 (“Serwis”) określa sposób wykorzystywania i ochrony gromadzonych danych o użytkowniku, przeglądającym Serwis lub korzystającym z usług Serwisu (“Użytkownik”). Wskazuje jak Użytkownicy Serwisu mogą chronić swoją prywatność. Zawiera zasady postępowania z plikami Cookies, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies pozwalają na dostosowanie treści naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

 2. Zasady niniejszej Polityki prywatności są zgodne z ustawą z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

   

Administrator danych osobowych

W przypadku udostępnienia przez Użytkowników danych osobowych, ich odbiorcą i administratorem jest Administrator Serwisu internetowego (“Administrator”), F.H. Eko Wyspa z siedzibą na ul. Górnej 7/6 w Gdyni.

Serwis szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Serwisu. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Serwis odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Jeżeli na danej stronie internetowej Serwisu pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

Dane osobowe, zbieranie i przetwarzanie

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  (e-mail oraz imię) oraz może gromadzić logi serwera WWW i parametry połączenia. Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. 

Serwis  wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Serwis może wykorzystywać dane osobowe do: poinformowania Państwa o produktach i usługach; do komunikowania się z Państwem. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Serwisu, prezentowanych w nim partnerskich produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.

Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, przechowywane są bezpiecznie w bazie danych oraz przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. 

Gromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Serwis nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Serwis podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Serwis przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie wyłania e-maila do Administratora Serwisu na adres kontakt@helloangielski.pl, o ile zawarte w Serwisie formularze ich nie umożliwiają.

Internetowe strony Serwisu  mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Serwis nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Usługi online i cookies

Niektóre obszary Serwisu wykorzystują pliki Cookies, które przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Ich zadaniem jest identyfikacja Internauty umożliwiająca upraszczanie niektórych operacji. Cookies nie są szkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Warunkiem ich działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Informacje zawarte w plikach Cookies zbierane są w sposób automatyczny.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki Cookies wykorzystywane są najczęściej w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia dostosowanie ich struktury i zawartości. Pozwalają na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz służą do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych treści. Pliki Cookies rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami właściwie wyświetlić stronę.

Administrator może wykorzystywać dwa rodzaje plików Cookies tj. Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej oraz Cookies trwałe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w komputerze Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie tych plików. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Pliki Cookies zamieszczane w komputerze Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:

 • obliczanie ilości odwiedzających stronę,
 • śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
 • analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
 • adaptowanie zaleceń do poszczególnych grup docelowych.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności.

 

Kontakt, współpraca, reklama: kontakt@helloangielski.pl