angielski ćwiczenia

Ćwiczenia z angielskiego online, gramatyka i czasy angielskie dla początkujących

Ćwiczenia, które ułatwią naukę gramatyki angielskiej i czasów.

Osoby zalogowane mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy, wyniki są zapisywane w serwisie, można je zobaczyć w późniejszym terminie i  poprawić. Osoby niezalogowane mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy. Wynik pojawi się po rozwiązaniu zadania, wyniknie jest jednak zapisywany w serwisie i nie można do niego wrócić i poprawić w późniejszym terminie.

Rejestracja i logowanie w serwisie jest całkowicie bezpłatne. Przyjemnej nauki!

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone. Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Ćwiczenia Gramatyka angielska dla początkujących 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

Zaimki osobowe: ja, ty, on, ona. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be  w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie 

Odmiana czasownika mieć – to have w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników regularna Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników, regularna i nieregularna Ćwiczenie 

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników. Ćwiczenie

Przymiotniki dzierżawcze: moje, twoje, jego, jej…Ćwiczenie

Zaimki osobowe: tobie, jemu, jej… Ćwiczenie

Much, many Dużo wiele Ćwiczenie

A few, a little Trochę, mało. Ćwiczenie

Stopniowanie przymiotników Ćwiczenie 

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień najwyższy przymiotnika.

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Przyimki angielskie. Przyimki miejsca. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek miejsca w zdaniu.

Przyimki angielskie. Przyimki czasu. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek czasu w zdaniu.

Książka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź!

Czasy angielskie – Ćwiczenia

czasy angielskie ćwiczeniaPresent Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

 Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika (nieregularnego lub regularnego) w zdaniu.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 2 . Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

 Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym. Ćwiczenie

 Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Future Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę.

Be going to. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Future Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect Continuous vs Present Perfect. Ćwiczenie na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.