Ćwiczenia czasy angielskie i gramatykę

Ćwiczenia, które ułatwią naukę czasów i gramatyki angielskiej.

ćwiczenia na czasy angielskie

Osoby zalogowane mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy, wyniki są zapisywane w serwisie, można je zobaczyć w późniejszym terminie i  poprawić. Osoby niezalogowane mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy. Wynik pojawi się po rozwiązaniu zadania, wynik nie jest jednak zapisywany w serwisie i nie można do niego wrócić i poprawić w późniejszym terminie.

Rejestracja i logowanie w serwisie jest całkowicie bezpłatne. Przyjemnej nauki!

Czasy angielskie – Ćwiczenia

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

ćwiczenie past simplePast Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika (nieregularnego lub regularnego) w zdaniu.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 2 . Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

 Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym. Ćwiczenie

 Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę.

ćwiczenia na czasy present perfectPresent Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Future Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę.

Be going to. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Future Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect Continuous vs Present Perfect. Ćwiczenie na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.

Past Perfect. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Past Perfect vs. Past Simple. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Mowa zależna. Ćwiczenie na zdania oznajmujące w różnych czasach. Wybierz poprawną formę czasownika.

Pytania zależne. Zdania pytające w mowie zależnej. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na pierwszy tryb warunkowy (First Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na drugi tryb warunkowy (Second Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na pierwszy i drugi tryb warunkowy (First and Second Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Zerowy, pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy. Ćwiczenie na okresy warunkowe, wybierz poprawną formę.

Ćwiczenia Gramatyka angielska dla początkujących 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

Zaimki osobowe: ja, ty, on, ona. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be  w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie 

Odmiana czasownika mieć – to have w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników regularna Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników, regularna i nieregularna Ćwiczenie 

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników. Ćwiczenie

Przymiotniki dzierżawcze: moje, twoje, jego, jej…Ćwiczenie

Zaimki osobowe: tobie, jemu, jej… Ćwiczenie

Much, many Dużo wiele Ćwiczenie

A few, a little Trochę, mało. Ćwiczenie

Stopniowanie przymiotników Ćwiczenie 

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień najwyższy przymiotnika.

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Przyimki angielskie. Przyimki miejsca. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek miejsca w zdaniu.

Przyimki angielskie. Przyimki czasu. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek czasu w zdaniu.