Opanuj gramatykę i czasy angielskie – interaktywne ćwiczenia online

 

Ćwiczenia, które ułatwią naukę czasów i gramatyki angielskiej

Wstęp

Witamy na stronie poświęconej gramatyce angielskiej oraz ćwiczeniom dotyczącym czasów przyszłych, przeszłych i teraźniejszych!

Na tej stronie znajdziesz różnorodne ćwiczenia, które pomogą Ci w nauce czasów oraz gramatyki angielskiej.

Dostęp do ćwiczeń i testów mają zarówno osoby zalogowane, jak i niezalogowane.

Osoby zalogowane mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy, wyniki są zapisywane w serwisie, można je zobaczyć w późniejszym terminie, poprawić, pobrać w wersji PDF lub wydrukować. Osoby niezalogowane również mogą rozwiązywać ćwiczenia i testy. Wynik pojawi się po rozwiązaniu zadania, można go poprawić, pobrać w wersji Pdf lub wydrukować. Wyniki osób niezalogowanych nie są zapisywane w serwisie i nie można do nich wrócić w późniejszym terminie.

Rejestracja i logowanie w serwisie są całkowicie bezpłatne, więc zachęcamy do skorzystania z tych funkcji i cieszenia się przyjemną nauką!

Na stronie znajdziesz również sekcje poświęcone różnym czasom gramatycznym. Dostępne są ćwiczenia dotyczące czasów przyszłych, takich jak Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Znajdziesz również ćwiczenia związane z czasami przeszłymi, takimi jak Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous. Dodatkowo są też ćwiczenia dotyczące czasów teraźniejszych, takich jak Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous. Przygotowaliśmy również ćwiczenia związane z innymi aspektami gramatyki angielskiej, takimi jak strona bierna (passive voice), mowa zależna (reported speech) oraz tryby warunkowe (conditionals). W sekcji Gramatyka angielska dla początkujących ćwiczeniaprzygotowane specjalnie dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka angielskiego lub chcą odświeżyć swoją wiedzę na temat podstaw gramatyki. Tutaj znajdziesz ćwiczenia na zaimki osobowe, odmianę “być”, “mieć”, liczbę mnogą rzeczowników, stopniowanie przymiotników, przyimki angielskie, czasowniki modalne oraz więcej.

Życzymy udanej nauki i satysfakcji z rozwiązywania ćwiczeń!

ćwiczenia na czasy angielskie

 

Czasy przyszłe angielski – Ćwiczenia

Future Simple

Future Simple, budowa. Wybierz poprawne formy. Ćwiczenie 1

Future Simple. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę. Ćwiczenie 2

Future Simple, budowa. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie 3

Future Simple. Budowa pytań i krótkich odpowiedzi

Future Simple. Budowa pytań szczegółowych.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 1

Future Simple vs. Be going to.  Wybierz poprawną formę. 2

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 3

Be going to

Be going to. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Future Continuous

Future Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 1

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 2

Future Perfect

Future Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Continuous vs Future Perfect (Simple). Ćwiczenie 1

Future Continuous vs Future Perfect (Simple). Ćwiczenie 2

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

Czasy przeszłe angielski – Ćwiczenia

Past Simple

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

ćwiczenie past simple

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika (nieregularnego lub regularnego) w zdaniu.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 2 . Wpisz poprawną formę czasownika.

 Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym. Ćwiczenie

 Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Continuous

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.

Past Perfect

Past Perfect. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 4. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Czasy teraźniejsze angielski – Ćwiczenia

Present Simple

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Simple i Present Continuous Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Simple czy Present Continuous? Ćwiczenie 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 4. Który czas jest poprawny, zaznacz odpowiedź.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 5. Krótkie odpowiedzi, zaznacz poprawną formę.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 6. Pytania szczegółowe, zaznacz odpowiedź.

Present Continuous

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect

ćwiczenia na czasy present perfectPresent Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Zaznacz poprawne zdanie. 

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 1 na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne formy w zestawie zdań.

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Gramatyka angielska – ćwiczenia

Strona bierna – passive voice

Mowa zależna. Ćwiczenie 1 na zdania oznajmujące w różnych czasach. Wybierz poprawną formę czasownika.

Mowa zależna. Ćwiczenie 2 na zdania oznajmujące w różnych czasach. Wybierz poprawną formę czasownika.

Mowa zależna. Ćwiczenie 3 na zdania oznajmujące w różnych czasach. Wybierz poprawną formę czasownika.

Pytania zależne. Zdania pytające w mowie zależnej. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę czasownika.

Pytania w mowie zależnej. Zdania pytające w mowie zależnej. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę czasownika.

Pytania w mowie zależnej. Zdania pytające w mowie zależnej. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną formę czasownika.

Polecenia, rozkazy i prośby w mowie zależnej Ćwiczenie 1. Wybierz formę czasownika.

Polecenia, rozkazy i prośby w mowie zależnej Ćwiczenie 2. Wybierz formę czasownika.

Conditionals – tryby warunkowe. 0, 1, 2 , 3 okres warunkowy

Ćwiczenie na pierwszy tryb warunkowy (First Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na drugi tryb warunkowy (Second Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na pierwszy i drugi tryb warunkowy (First and Second Conditional). Wybierz poprawną formę czasownika.

Zerowy, pierwszy, drugi i trzeci tryb warunkowy. Ćwiczenie na okresy warunkowe, wybierz poprawną formę.

 Gramatyka angielska dla początkujących – ćwiczenia

Zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

Zaimki osobowe: ja, ty, on, ona. Ćwiczenie

Zaimki osobowe: tobie, jemu, jej… Ćwiczenie

Przymiotniki dzierżawcze: moje, twoje, jego, jej…Ćwiczenie

Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym: ja jesteś, ty jesteś, on jest…

Odmiana czasownika być – to be  w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika być – to be w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie 

Odmiana czasownika mieć w czasie teraźniejszym: ja mam, ty masz, on ma…

Odmiana czasownika mieć – to have w czasie  teraźniejszym, zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania przeczące. Ćwiczenie

Odmiana czasownika mieć to have w czasie  teraźniejszym, zdania pytające. Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników

Liczba mnoga rzeczowników regularna Ćwiczenie

Liczba mnoga rzeczowników, regularna i nieregularna Ćwiczenie 

Nieregularna liczba mnoga rzeczowników. Ćwiczenie

Much, many, a few, a little

Much, many Dużo wiele Ćwiczenie

A few, a little Trochę, mało. Ćwiczenie

Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników Ćwiczenie 

Zaznacz poprawny stopień przymiotnika w zdaniu.

Zaznacz poprawne stopniowanie przymiotników w podanej kolejności. 

Ułóż przymiotniki w odpowiedniej kolejności.

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Stopniowanie przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień najwyższy przymiotnika.

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników. Ćwiczenie. Wpisz stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Przyimki angielskie

♥ Ćwiczenie dla dzieci. Przyimki miejsca. Zaznacz poprawne zdanie.

Przyimki angielskie. Przyimki miejsca. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek miejsca w zdaniu.

Przyimki angielskie. Przyimki czasu. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek czasu w zdaniu.

Przedimki a, an, the

Przedimki a, an. Ćwiczenie z obrazkami. Zaznacz poprawny przedimek.

Przedimki a, an, the. Ćwiczenie. zaznacz poprawny przedimek.

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie 1. Zaznacz czasownik modalny, który najlepiej pasuje w danym zdaniu. 

Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie 2. Zaznacz czasownik modalny, który najlepiej pasuje w danym zdaniu. 

Can, can’t. Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie  Zaznacz czasownik modalny (can lub can’t), który najlepiej pasuje w danym zdaniu. 

Should, shouldn’t. Ćwiczenie. Zaznacz poprawną formę w zdaniu. 

Must, mustn’t, needn’t. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie.