Was? Were? Ćwiczenie

Odmiana czasownika to be – BYĆ w czasie Past Simple

 

Trwa wczytywanie

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 12 Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.