przysłowia angielskiePrzysłowia i powiedzenia angielskie

 English proverbs and sayings

A friend in need is a friend indeed.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

 

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

 

Love is blind.

Miłość jest ślepa.

 

Practice makes perfect.

Praktyka czyni mistrza.

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

There is no place like home.

Nie ma jak w domu.

 

East or west, home is best.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

 

Time is money.

Czas to pieniądz.

 

Easy come, easy go.

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

 

Where there is a will, there is a way.

Dla chcącego nie ma nic trudnego.

 

przysłowia angielskieSpeech is silver, silence is golden.

Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

 

Easier said than done.

Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

 

All is well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

 

An apple a day keeps the doctor away.

Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

 

An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

 

Birds of a feather flock together.

Ptaki o jednakowym upierzeniu, łączą się w stada. (Swój ciągnie do swego)

 

Blood is thicker than water.

Krew jest gęstsza od wody. (Krew nie woda, krewny bliższy niż bliźni)

 

 

Better an open enemy than a false friend.

Lepiej otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel.

 

A friend to all is a friend to none.

Przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem.

 

Beware of a silent dog and still water.

Strzeż się milczącego psa i spokojnej wody (Cicha woda brzegi rwie).

 

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.
Kłamcy nie uwierzy się nawet wtedy, gdy mówi prawdę.

 

Every man has his faults.

Nie ma ludzi bez wad.

 

Never judge a book by its cover.

Pozory mylą.

 

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

Kto wcześnie spać idzie i wcześnie wstaje, temu zdrowie, bogactwo i rozum Bóg daje.

 

A  sound mind in a sound body.

W zdrowym ciele zdrowy duch (zdrowy duch w zdrowym ciele).

 

powiedzenia angielskie

A change is as good as a rest.

Odrobina odmiany dobrze robi.

 

A man is as old as he feels.

Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje.

 

 

Experience is the mother of wisdom.

Doświadczenie jest matką mądrości.

 

All roads lead to Rome.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

 

When in Rome, do as the Romans do.

Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.

 

Every country has its customs.

Co kraj, to obyczaj.

 

powiedzenia po angielskuA bird in the hand is worth two in the bush.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

 

Nothing venture, nothing gain.

Nie ma zysku bez ryzyka.

 

The early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

 

No bees no honey; no work no money.

Bez pracy nie ma kołaczy.

 

A fool and his money are soon parted.

Głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają.

 

 

Actions speak louder than words.

Czyny mówią głośniej niż słowa.

 

Doing is better than saying.

Lepiej robić niż mówić.

 

A penny saved is a penny gained.

Grosz (pens) zaoszczędzony, to grosz zarobiony.

 

Envy never enriched any man.

Zazdrość nikogo jeszcze nie wzbogaciła.

 

Beauty lies in lovers eyes.

Piękno jest w oczach kochającego.

 

Courtesy costs nothing.

Uprzejmość nic nie kosztuje.

 

Curiosity killed a cat.

Ciekawość zabiła kota. (Nie bądź taki ciekawy)

 

Do not cry for the moon.

Nie domagaj się księżyca. (Nie żądaj gwiazdki z nieba)

 

Szybka Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa po polsku, Mega praktyczny zestaw do nauki  PROMOCJA 

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn