popularne przysłowia po angielsku

Przysłowia i powiedzenia angielskie

 English proverbs and sayings

Witaj w świecie angielskich przysłów, gdzie każde powiedzenie niesie ze sobą kroplę mądrości i odkrywa bogactwo kultury.

Te zwięzłe, ale pełne znaczenia wyrażenia, przekazują uniwersalne prawdy i życiowe mądrości, odzwierciedlając doświadczenia ludzkości zgromadzone przez wieki.

Od znaczenia miłości i przyjaźni, przez radzenie sobie z trudnościami, aż po znaczenie czasu i pieniędzy – każde przysłowie jest małą lekcją życia.

Odkrywanie ich to nie tylko sposób na doskonalenie umiejętności językowych, ale również okazja do pogłębienia zrozumienia dla różnorodności świata, który nas otacza.

Love is blind.

Miłość jest ślepa.

Practice makes perfect.

Praktyka czyni mistrza.

There is no place like home.

Nie ma jak w domu.

Home is where the heart is.

Dom jest tam, gdzie serce.

A friend in need is a friend indeed.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Easy come, easy go.

Łatwo przyszło, łatwo poszło.

Where there is a will, there is a way.

Dla chcącego nie ma nic trudnego.

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

popularne przysłowia angielskie

Time heals all wounds.

Czas leczy rany.

Time is money.

Czas to pieniądz.

Easier said than done.

Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

All is well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

An apple a day keeps the doctor away.

Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

Oko za oko, ząb za ząb.

Birds of a feather flock together.

Ptaki o jednakowym upierzeniu, łączą się w stada. (Swój ciągnie do swego)

Blood is thicker than water.

Krew jest gęstsza od wody. (Krew nie woda, krewny bliższy niż bliźni)

Better an open enemy than a false friend.

Lepiej otwarty wróg, niż fałszywy przyjaciel.

A friend to all is a friend to none.

Przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem.

Beware of a silent dog and still water.

Strzeż się milczącego psa i spokojnej wody (Cicha woda brzegi rwie).

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.
Kłamcy nie uwierzy się nawet wtedy, gdy mówi prawdę.

Every man has his faults.

Nie ma ludzi bez wad.

przysłowia angielskie east or West, home is best

East or West, home is best.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

The Grass is always greener. Dosłowne tłumaczenie:  trawa jest zawsze zieleńsza (po drugiej stronie).

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma; cudze chwalicie, swego nie znacie.

Never judge a book by its cover.

Pozory mylą.

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

Kto wcześnie spać idzie i wcześnie wstaje, temu zdrowie, bogactwo i rozum Bóg daje.

A  sound mind in a sound body.

W zdrowym ciele zdrowy duch (zdrowy duch w zdrowym ciele).

Absence makes the heart grow fonder.

Rozłąka sprawia, że kochamy mocniej. (Krótkie rozstania scalają związki)

A change is as good as a rest.

Odrobina odmiany dobrze robi.

A man is as old as he feels.

Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje.

przysłowia angielskie-speech-is-silverSpeech is silver, silence is golden.

Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

Chill, relax, unwind.

Wyluzuj, zrelaksuj się, odpocznij.

Experience is the mother of wisdom.

Doświadczenie jest matką mądrości.

All roads lead to Rome.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

When in Rome, do as the Romans do.

Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.

Every country has its customs.

Co kraj, to obyczaj.

A bird in the hand is worth two in the bush.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Nothing venture, nothing gain.

Nie ma zysku bez ryzyka.

powiedzenie o przygodach po angielsku

The early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

No bees no honey; no work no money.

Bez pracy nie ma kołaczy.

Money makes the world go round.
Świąt kręci się wokół pieniądza. (Pieniądze kręcą światem)

A fool and his money are soon parted.

Głupiec i jego pieniądze szybko się rozstają.

Let’s have marvelous adventures together. 🙂

Przeżyjmy razem cudowne przygody.

Actions speak louder than words.

Czyny mówią głośniej niż słowa.

Knowledge is power.

Wiedza to potęga.

Doing is better than saying.

Lepiej robić niż mówić.

A penny saved is a penny gained.

Grosz (pens) zaoszczędzony, to grosz zarobiony.

Envy never enriched any man.

Zazdrość nikogo jeszcze nie wzbogaciła.

Beauty lies in lovers eyes.

Piękno jest w oczach kochającego.

Beauty catches the attention but character catches the heart.

Piękno przyciąga uwagę, ale charakter podbija serce.

Beauty is in the eye of the beholder.

Nie to ładne, co ładne, lecz to, co się komu podoba.

Courtesy costs nothing.

Uprzejmość nic nie kosztuje.

Curiosity killed a cat.

Ciekawość zabiła kota. (Nie bądź taki ciekawy)

Do not cry for the moon.

Nie domagaj się księżyca. (Nie żądaj gwiazdki z nieba)

Zachęcamy do włączenia przysłów do swojego codziennego użytku języka angielskiego, aby wzbogacić zarówno komunikację, jak i zrozumienie międzykulturowe.

Pozwól, aby te przysłowia były Twoim przewodnikiem, otwierając przed Tobą nowe perspektywy na świat.

Zobacz także: