Past Simple Ćwiczenie

Budowa zdań  twierdzących, pytających i przeczących z czasownikami nieregularnymi

 

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Past Simple.

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 11 Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. 

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.