Past Simple Ćwiczenie.

Budowa zdań  twierdzących, pytających i przeczących z czasownikami nieregularnymi.

 

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Past Simple.

Trwa wczytywanie