Future Perfect Continuous. Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczeń.

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Future Perfect Continuous.

W zdaniu twierdzących will +have been + czasownik z końcówką -ing.

W zdaniu przeczącym won’t + have been + czasownik z końcówką -ing.

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!