Future Continuous. Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczeń.

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Future Continuous.

W zdaniu twierdzących will +be + czasownik z końcówką -ing.

W zdaniu przeczącym won’t + be + czasownik z końcówką -ing.

 

Trwa wczytywanie