Past Continuous Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczących.

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Past Continuous.

W zdaniach twierdzących was/ were + czasownik z końcówką -ing.

W zdaniach przeczących wasn’t/ weren’t + czasownik z końcówką -ing..

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!