Future Perfect. Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczeń.

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Future Perfect.

W zdaniu twierdzących will +have + trzecia forma czasownika (Past Participle).

W zdaniu przeczącym won’t + have + trzecia forma czasownika (Past Participle).

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!