Past Simple Ćwiczenie: wasn’t, weren’t.

Odmiana czasownika być w czasie przeszłym, zdania przeczące

Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie Past Simple w zdaniach przeczących: wasn’t lub weren’t.

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!