Past Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczeń.

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Past Perfect.

W zdaniu twierdzących had + trzecia forma czasownika (Past Participle).

W zdaniu przeczącym hadn’t + trzecia forma czasownika (Past Participle).

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!