Past Simple Ćwiczenie.

Czasowniki nieregularne – część 1

Wpisz formę Past Simple do podanego czasownika. 

Do czasownika be wpisz dwie formy Past Simple bez przecinka.

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 8 Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.