Past Simple Ćwiczenie.

Budowa zdań  twierdzących, pytających i przeczących z czasownikami regularnymi.

 

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Past Simple.

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 6 Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.