Czasowniki regularne 

Wpisz formę Past Simple do podanego czasownika. W przypadku czasowników regularnych forma Past Participle (druga i trzecia) jest taka sama.

 

Trwa wczytywanie