Czasowniki regularne 

Wpisz formę Past Simple do podanego czasownika. W przypadku czasowników regularnych forma Past Participle (druga i trzecia) jest taka sama.

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przejdź do: Ćwiczenie 7 Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Ćwiczenia na czasy i gramatykę angielską.