Should, shouldn’t. Czasowniki modalne w angielskim. Ćwiczenie Modal verbs

 

Wybierz poprawną formę.

 

Trwa wczytywanie

 

 

Przejdź do: Should (powinieneś) czasownik modalny. Odmiana i przykłady.

Przejdź do: Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia

Zobacz również: Zestaw ćwiczeń na czasy przeszłe, przyszłe i teraźniejsze i gramatykę angielską