Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia

czasowniki modalne w angielskim informacje

Czym są czasowniki modalne w języku angielskim

Angielskie czasowniki modalne to specyficzna grupa czasowników, używanych do wyrażania różnych znaczeń i funkcji. Są nieregularne pod względem gramatycznym oraz mają pewne szczególne cechy. Stoją przed czasownikiem głównym, który jest zawsze w formie podstawowej bez bezokolicznika “to”, i mają zawsze jedną formę, bez względu na osobę. Czasowniki modalne, takie jak “can”, “could”, “may”, “might”, “must”, “shall”, “should”, “will”, “would”, są niezbędnymi elementami w budowaniu zdań w języku angielskim i warto je poznać.

Znaczenie i zastosowania

Czasowniki modalne są często stosowane w języku angielskim i pełnią różne funkcje. Oto kilka popularnych zastosowań:

1. Wyrażanie zdolności i umiejętności:

Czasowniki modalne pozwalają nam wyrazić, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, czy mamy odpowiednie umiejętności.

Na przykład: “I can ride a bike” (Potrafię jeździć na rowerze).

2. Składanie próśb i udzielanie zgody:

Czasowniki modalne są używane, aby prosić o coś lub udzielić zgody. Na przykład: “Could you help me, please?” (Czy mógłbyś mi pomóc, proszę?).

3. Wyrażanie sugestii i rady:

Mogą być stosowane do udzielania sugestii i udzielania porad. Na przykład: “You should eat more vegetables” (Powinieneś jeść więcej warzyw).

Przegląd czasowników modalnych

Czasowniki modalne są specjalną kategorią czasowników w języku angielskim, które mają swoje unikalne cechy i funkcje. Charakteryzują się następującymi cechami:

  1. Brak formy -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej: Czasowniki modalne nie mają końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład, powiemy “she can” zamiast “she cans”.
  2. Brak formy bezokolicznika “to”: Czasowniki modalne nie używają formy bezokolicznika “to” przed czasownikiem. Poprawnie powiemy “I can dance” zamiast “I can to dance”.
  3. Brak formy czasu przeszłego: Czasowniki modalne nie mają swojej formy czasu przeszłego. W takim przypadku używa się konstrukcji z czasownikami posiłkowymi, takimi jak “could”, “might” lub “would” lub konstrukcji “Modal + Perfect Infinitive”.

Właściwości i funkcje w tabelce

Czasownik modalny Zastosowanie Przykłady zdań
Can zdolność, umiejętność, możliwość lub prośba

I can speak English fluently. Potrafię płynnie mówić po angielsku.

Can Mark play the guitar? Czy Mark potrafi grać na gitarze?

Can I help you? W czym mogę pomóc?

Can you open the door, please? Możesz otworzyć drzwi?

Could zdolność, umiejętność w przeszłości lub prośba

Karen could write when she was five. Karen potrafiła pisać, gdy miała pięć lat.

Mandy couldn’t come to school last week. Mandy nie mogła przyjść do szkoły w zeszłym tygodniu.

Could you bring the bill, please? Czy mógłbyś przynieść rachunek?

Could you do me a favour? Czy mógłbyś zrobić mi przysługę?

May możliwość, prawdopodobieństwo lub pozwolenie

It may rain tomorrow. Może padać jutro.

I may go to Greece on holiday. I haven’t decided yet. Być może pojadę do Grecji na wakacje. Jeszcze nie zdecydowałem.

May I borrow your pencil for a moment? Czy mogę pożyczyć twój ołówek na chwilę?

Might mniejsze prawdopodobieństwo lub sugestia

Brian might come to the party.  Być może Brian przyjdzie na imprezę.

We might go to the seaside if the weather is fine. Jeśli pogoda dopisze, może wybierzemy się nad morze.

I might visit my friends this weekend if I have time. Być może odwiedzę znajomych w ten weekend, jeśli będę miał czas.

Must konieczność, pewność lub nakaz

Kate doesn’t feel well. She must go to the doctor. Kate nie czuje się dobrze. Musi iść do lekarza.

Students must arrive for lessons on time. Uczniowie muszą przybyć na lekcje punktualnie.

You must be quiet in the library. W bibliotece należy być cicho.

Shall propozycja, obietnica lub sugestia w pytaniach

What shall we do tonight? Co będziemy robić dziś wieczorem?

Shall we go to the cinema? Pójdziemy do kina?

Shall I carry your bag for you? Mam zanieść torbę za ciebie?

Should sugestia lub rada

You should drink more water. Powinieneś pić więcej wody.

Ann’s got the flue. I don’t think she should go to school. Ann ma grypę. Nie sądzę, że powinna chodzić do szkoły.

You shouldn’t smoke. It’s bad for you. Nie powinieneś palić. To szkodzi.

Will przyszłe zamiary, decyzje lub oferty

Susan will help you with your homework. Susan pomoże ci z pracą domową.

I’ll give you a lift if you like. Podwiozę cię, jeśli chcesz.

Will you turn off that awful music? Czy wyłączysz tę okropną muzykę?

Would prośba, uprzejma sugestia lub warunkowe zdanie

Would you mind closing the window? Czy mógłbyś zamknąć okno?

Would you give me your email address, please? Czy mógłbyś podać mi swój adres e-mail?

Would you like a cup of tea? Czy chciałbyś filiżankę herbaty?

If I won the lottery, I would travel around the world. Gdybym wygrał na loterii, podróżowałbym po całym świecie.

Przeczytaj więcej: Can, odmiana can z wymową, przykłady zdań z czasownikiem can

Should (powinieneś) czasownik modalny. Odmiana i przykłady zdań

Must, mustn’t, needn’t. Zastosowanie, budowa zdań i przykłady

Zastosowanie

 Wyrażanie zdolności i możliwości

Czasowniki modalne są często używane do wyrażania zdolności i możliwości. Pozwalają nam opisać nasze umiejętności lub to, co jesteśmy w stanie zrobić. Przykłady czasowników modalnych używanych w tym kontekście to “can” i “could”.

Przykłady:

I can play tennis very well. Potrafię bardzo dobrze grać w tenisa.

Olivia could drive a car when she was twenty. Olivia potrafiła prowadzić samochód, gdy miała dwadzieścia lat.

Adults can only sometimes do what they want. Dorośli tylko czasami mogą robić, co chcą.

Składanie próśb i udzielanie zgody

Czasowniki modalne są również wykorzystywane do składania próśb lub udzielania zgody. Służą do wyrażania uprzejmych próśb lub pytających o zgodę. Często używamy czasowników modalnych takich jak “can”, “could” i “would”.

Przykłady:

Can you show me your mobile phone, please? Czy możesz mi pokazać swój telefon komórkowy?

Could I go out for a moment? Czy mogę wyjść na chwilę?

Could you help me with the dishes? Mógłbyś mi pomóc z naczyniami?

Could I ask you a question? Czy mogę zadać ci pytanie?

Wyrażanie sugestii i rady

Czasowniki modalne są również używane do wyrażania sugestii i udzielania rad. Pozwalają nam przekazać nasze sugestie w sposób uprzejmy i delikatny. Przykładami czasowników modalnych używanych w tym kontekście są “should” i “could”.

Przykłady:

You look tired. I think you should take a break and relax. Wyglądasz na zmęczonego. Myślę, że powinieneś zrobić sobie przerwę i zrelaksować się.

You smoke too much. I think you should give up smoking. Za dużo palisz. Myślę, że powinieneś rzucić palenie.

This place is lovely. Could we stay here longer? To miejsce jest urocze. Czy moglibyśmy zostać tu dłużej?

If you have a problem you could ask for advice from an expert. Jeśli masz problem, możesz poprosić o poradę eksperta.

Wskazywanie na konieczność, prawdopodobieństwo i obowiązek

Czasowniki modalne są używane do wskazywania na konieczność, prawdopodobieństwo i obowiązek. Pozwalają nam wyrazić, że coś jest konieczne, możliwe lub wymagane. Często używamy w tym kontekście, to “must” i “should”.

Przykłady:

You must finish your homework before going out. Musisz skończyć pracę domową przed wyjściem.

My hair is too long. I must get my hair cut. Moje włosy są za długie. Muszę je obciąć.

We should arrive at the airport early to catch the flight. Powinniśmy przybyć na lotnisko wcześnie, żeby zdążyć na lot.

I have a rash. Do you think I should see a doctor? Mam wysypkę. Myślisz, że powinienem pójść do lekarza?

Podsumowując, czasowniki modalne są niezwykle ważnym elementem języka angielskiego, który umożliwia nam precyzyjne wyrażanie naszych intencji i postaw. Pełnią kluczową rolę w komunikacji, umożliwiając wyrażanie zdolności, możliwości, prawa, sugestii, i wiele więcej. Pozwalają nam także wyrażać pewność, niepewność, zobowiązanie, czy prośbę. Są nieodłącznym elementem nauki języka angielskiego i posiadanie solidnej wiedzy na ich temat jest niezbędne do płynnego porozumiewania się w języku angielskim.

Pamiętaj o regularnej praktyce, aby utrwalić swoją wiedzę i stawać się coraz bardziej biegłym w korzystaniu z czasowników modalnych. Życzymy powodzenia w dalszej nauce i zachęcamy do poznawania innych aspektów języka angielskiego.

Ćwiczenia

Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie 1. Zaznacz czasownik modalny, który najlepiej pasuje w danym zdaniu. 

Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie 2. Zaznacz czasownik modalny, który najlepiej pasuje w danym zdaniu. 

Can, can’t. Czasowniki modalne- angielski. Ćwiczenie  Zaznacz czasownik modalny (can lub can’t), który najlepiej pasuje w danym zdaniu.

Should, shouldn’t. Ćwiczenie. Zaznacz poprawną formę w zdaniu. 

Must, mustn’t, needn’t. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie.