czasownik CAN  Czasownik can, odmiana can, przykłady zdań

 

Czasownik modalny Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do próśb czy zwrotów grzecznościowych.

Odmiana czasownika CAN

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące

 

      I can
Ja mogę

Can I?  Czy ja mogę? I can’t – Ja nie mogę

 

      You can
  Ty możesz

Can you?  Czy ty możesz? You can’t – Ty nie możesz

 

      She can
Ona może

Can she?  Czy ona może? She can’t – Ona nie może

 

      He can
On może

Can he?  Czy on może? He can’t – On nie może

 

      It can
To może

Can it?  Czy to potrafi? It can’t – To nie może

 

      We can
My możemy

Can we?  Czy my możemy? We can’t – My nie możemy

 

      You can
Wy możecie

Can you?  Czy wy możecie? You can’t – Wy nie możecie

 

      They can
  Oni mogą, one mogą

Can they?  Czy oni mogą? Czy one mogą? They can’t – Oni nie mogą, one nie mogą

 

      can not = can't
Nie mogę, nie możesz, nie może, nie możecie, nie mogą

 

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Przykłady zdań po angielsku z czasownikiem CAN:

czasownik Can, przykłady zdań

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

I can dance. Ja mogę (potrafię) tańczyć.

Can I dance? Czy ja mogę (potrafię) tańczyć?

I can’t dance.  Ja nie mogę (nie potrafię) tańczyć.

 He can cook. On może (potrafi) gotować.

Can he cook? Czy on może (potrafi) gotować?

He can’t cook. On nie może (nie potrafi) gotować.

We can speak English. My możemy (umiemy) mówić po angielsku.

Can we speak English? Czy my możemy (umiemy) mówić po angielsku?

We can’t speak English. My nie możemy (nie potrafimy) mówić po angielsku.

They can play tennis. Oni mogą (potrafią) grać w tenisa.

Can they play tennis? Czy oni (one) mogą (potrafią) grać w tenisa?

They can’t play tennis. Oni (one) nie mogą (nie potrafią) grać w tenisa.  

 

odmiana can

 

Czasownik CAN jest często stosowany w zwrotach grzecznościowych.

Przykłady zdań:

 

      Can I have some mineral water please?
Czy mogę prosić o trochę wody mineralnej?

 

      Can I see the bill please?
Czy mogę zobaczyć rachunek?

 

      Can I use your mobile phone?
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu komórkowego?

 

      Can you help me?
Czy możesz mi pomóc?

 

      Can you tell me the truth?
Czy możesz mi powiedzieć prawdę?

 

      Can you give me some money?
Czy możesz dać mi trochę pieniędzy?

 

 

Fiszki online. Czasownik modalny CAN. Odmiana: zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

 

 

 

Witaj w zestawie fiszek online Czasownik modalny Can – móc, potrafić, umieć

  1. Zastanów się, czy znasz tłumaczenie  słów.
  2. Kliknij w fiszkę lub w przycisk „Odwróć”, aby zobaczyć tłumaczenie.
  3. Jeżeli nie znasz tych słów, naciśnij przycisk „Jeszcze nie umiem”. Fiszka wróci do zestawu.
  4. Jeżeli znasz już słowa, naciśnij „Umiem”. Fiszka zostanie usunięta z zestawu.

Dobrej zabawy!

 

[qdeck random=”true”]

[q]Ja mogę

[a]I can

[q]Ty możesz

[a]You can

[q]On może

[a]He can

[q]Ona może

[a]She can

[q]Ono może, to może

[a]It can

[q]My możemy

[a]We can

[q]Wy możecie

[a]You can

[q]Oni mogą, one mogą

[a]They can

[q]Czy ja mogę?

[a]Can I?

[q]Czy ty możesz?

[a]Can you?

[q]Czy ona może?

[a]Can she?

[q]Czy on może?

[a]Can he?

[q]Czy to może?

[a]Can it?

[q]Czy my możemy?

[a]Can we?

[q]Czy wy możecie?

[a]Can you?

[q]Czy oni mogą, czy one mogą?

[a]Can they?

[q]Ja nie mogę

[a]I can’t

[q]Ty nie możesz

[a]You can’t

[q]On nie może

[a]He can’t

[q]Ona nie może

[a]She can’t

[q]To nie może

[a]It can’t

[q]My nie możemy

[a]We can’t

[q]Wy nie możecie

[a]You can’t

[q]One nie mogą, oni nie mogą

[a]They can’t

 

 

[x] Brawo!

[restart]

[/qdeck]

 

Zobacz także:

 

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest