Odmiana czasownika być po angielsku (to be) w czasie teraźniejszym 

odmiana być po angielsku (to be)Czasownik “być” w języku angielskim, znany jako “be”, posiada trzy główne formy w czasie teraźniejszym: “am”, “are” oraz “is”.

Aby sformułować zdanie pytające, wystarczy przestawić kolejność zaimka i czasownika “be” (am, are, is).

Natomiast zdania przeczące tworzymy, dodając słowo “not” do odpowiedniej formy czasownika “be” (am, are, is).

Odmiana czasownika to be – być w czasie Present Simple.

Zestawienie w tabelce

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I am – Ja jestem Am I? – Czy ja jestem? I am not – Ja nie jestem
You are – Ty jesteś Are you? – Czy Ty jesteś? You are not – Ty nie jesteś
He is – On jest Is he? – Czy on jest? He is not – On nie jest
She is – Ona jest Is she – Czy ona jest? She is not – Ona nie jest
It is – Ono jest, to jest Is it? – Czy ono (to) jest? It is not – Ono nie jest
We are – My jesteśmy Are we? – Czy my jesteśmy? We are not – My nie jesteśmy
You are – Wy jesteście Are you? – Czy wy jesteście? You are not – Wy nie jesteście
They are – Oni są, one są Are they? – Czy oni są? Czy one są? They are not – Oni nie są, one nie są

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Formy skrócone czasownika “być”

Czasownik to be - być po angielskuW języku angielskim, zwłaszcza w mowie potocznej i stylu nieformalnym, często korzysta się z form skróconych czasownika “być”.

Ułatwiają one komunikację i sprawiają, że wypowiedzi stają się bardziej płynne. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane skróty w zdaniach twierdzących.

      I am = I’m
ja jestem

      You are = You’re
ty jesteś

      He is = He’s
on jest

      She is = She’s
ona jest

      It is = It’s
ono jest, to jest

      We are = We’re
my jesteśmy

      You are = You’re
wy jesteście

      They are = They’re
oni są, one są

Przykład użycia w zdaniu: Zamiast mówić “I am happy”, w mowie potocznej często mówimy “I’m happy”, co oznacza “Jestem szczęśliwy”.

Formy przeczące czasownika “być”

Tworzenie przeczeń z czasownikiem “być” (am, is, are) polega na dodaniu słowa “not” do odpowiedniej formy tego czasownika.

W języku angielskim, zwłaszcza w kontekście mowy potocznej, często stosuje się formy skrócone przeczeń. Poniżej przedstawiamy pełne i skrócone formy przeczące czasownika “być”.

      I am not = I’m not

ja nie jestem

      You are not = You aren’t
= You’re not

ty nie jesteś

      He is not = He isn’t
= He’s not

on nie jest

czasownik to be przeczenia i skróty

      She is not = She isn’t
= She’s not

ona nie jest

      It is not = It isn’t
= It’s not

to nie jest, ono nie jest

      We are not = We aren’t
= We’re not

my nie jesteśmy

      You are not = You aren’t
= You’re not

wy nie jesteście

      They are not = They aren’t
= They’re not

oni nie są, one nie są

Formowanie pytań i udzielanie krótkich odpowiedzi z użyciem czasownika “być”

Tworzenie pytań z czasownikiem “być” polega na przestawieniu zaimka z odpowiednią formą tego czasownika (am, are, is).

W odpowiedziach krótkich używamy właściwej formy czasownika “być” (am, is, are) dodając w odpowiedziach przeczących “not”.

Pytanie Odpowiedź krótka twierdząca Odpowiedź krótka przecząca
Am I? – Czy ja jestem? Yes, I am. No, I’m not
Are you? – Czy Ty jesteś? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Is he? – Czy on jest? Yes, he is. No, he isn’t. / No, he’s not.
Is she – Czy ona jest? Yes, she is. No, she isn’t. / No, she’s not.
Is it? – Czy ono (to) jest? Yes, it is. No, it isn’t. / No, it’s not.
Are we? – Czy my jesteśmy? Yes, we are. No, we aren’t. / No, we’re not.
Are you? – Czy wy jesteście? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Are they? – Czy oni są? Czy one są? Yes, they are. No, they aren’t. / No, they’re not.

Przykładowe pytania i odpowiedzi z użyciem czasownika “być”:

am, is are odmiana być po angielskuAre you busy now? No, I’m not. Czy jesteś teraz zajęty? Nie, nie jestem.

Is she American? Yes, she is. Czy ona jest Amerykanką? Tak, jest.

Is John here? No, he isn’t. Czy jest tu John? Nie, nie ma go.

Are they at home? Yes, they are. Czy oni są w domu? Tak, są.

Formowanie pytań szczegółowych z użyciem czasownika “być”

Aby sformułować pytanie szczegółowe w języku angielskim, na początku zdania umieszczamy wyraz pytający, taki jak: What (co), Who (kto), Where (gdzie), Why (dlaczego), How (jak) oraz How much (ile, dla rzeczowników niepoliczalnych) czy How many (ile, dla rzeczowników policzalnych).

What – co

What is this? Co to jest?

What is your name? Jak masz na imię?

What are their surnames? Jakie są ich nazwiska?

Who – kto

to be present simple pytania Who is this? Kto to jest?

Who is she? Kim ona jest?

Who are you? Kim jesteś?

Who are they? Kim oni są?

Where – gdzie

Where is your car? Gdzie jest twój samochód?

Where are you? Gdzie jesteś?

Why – dlaczego

Why is she angry? Dlaczego ona jest zła?

Why are you tired? Dla czego jesteś zmęczony?

How – jak

How is your sister? Jak się miewa twoja siostra?

How are you? Jak się  masz?

How much – ile, do rzeczowników niepoliczalnych

How much is this? I le to kosztuje?

How much are the tickets? Ile kosztują bilety?

How many – ile, do rzeczowników policzalnych

How many people are there? Ile jest tam ludzi?

How many is enough? Ile to jest wystarczająco?

I am you are budowa zdań

Present Simple – odmiana czasownika być – to be. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia. I am happy. Jestem szczęśliwy. I am at home. Jestem w domu. I am at school. Jestem w szkole…

Przykłady zdań z czasownikiem “być” (to be) w języku angielskim – formy pełne i skrócone

I am a student. (I’m a student). Jestem studentem.

Am I a student? Czy ja jestem studentem?

I am not a student. (I’m not a student). Nie jestem studentem.

You are a boy. (You’re a boy). Ty jesteś chłopcem.

Are you a boy? Czy ty jesteś chłopcem?

You are not a boy. (You aren’t a boy), (You’re not a boy). Ty nie jesteś chłopcem.

She is a girl.(She’s a girl). Ona jest dziewczynką.

Is she a girl? Czy ona jest dziewczynką?

She is not a girl. (She isn’t a girl), (She’s not a girl). Ona nie jest dziewczynką.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

It is blue. (It’s blue). To jest niebieskie.

Is it blue? Czy to jest niebieskie?

It is not blue. (It isn’t blue), (It’s not blue). To nie jest niebieskie.

We are workers. (We’re workers). My jesteśmy pracownikami.

Are we workers? Czy my jesteśmy pracownikami?

We are not workers. (We aren’t workers), (We’re not workers). My nie jesteśmy pracownikami.

Are you on holiday? Czy wy jesteście na wakacjach?

You are not on holiday. (You aren’t on holiday), (You’re not on holiday). Wy nie jesteście na wakacjach.

They are hungry. (They’re hungry). On są głodni.

Are they hungry? Czy oni są głodni?

They are not hungry. (They aren’t hungry), (They’re not hungry). Oni nie są głodni.

Odmiana czasownika Być po angielsku

Zastosowanie “be” w różnych kontekstach

“To be” w idiomach, wyrażeniach i zwrotach

Czasownik “to be” jest nie tylko podstawowym czasownikiem w języku angielskim, ale także kluczowym elementem wielu idiomów i wyrażeń.

Przykładem jest słynne zdanie z “Hamleta” Szekspira: “To be or not to be”, które jest filozoficznym pytaniem o sens życia i istnienia. Inne idiomy z “to be” to np.:

 • “To be in the same boat” – być w tej samej sytuacji.
 • “To be all ears” – uważnie słuchać.
 • “To be on thin ice” – poruszać się po niepewnym gruncie, ryzykować.
 • “To be in someone’s shoes” – być na czyimś miejscu.
 • “To be over the hill” – być już za starym na coś, przekroczyć najlepsze lata.

Użycie “to be” w stronie biernej (Passive voice)

Czasownik “to be” jest niezbędny do tworzenia konstrukcji biernych w języku angielskim. Strona bierna pozwala na przedstawienie akcji w sposób, w którym podmiot wykonujący akcję jest mniej ważny lub nieznany. Przykłady:

  • “The book was read by my father” (Książka została przeczytana przez mojego ojca).
  • “The cake is being eaten” (Ciasto jest jedzone).
  • “This letter will be sent tomorrow” (Ten list zostanie wysłany jutro).

“To be” w wyrażeniach opisujących uczucia i emocje

Czasownik “to be” jest często używany do opisania uczuć i emocji. Dzięki niemu możemy wyrazić, jak się czujemy lub jakie mamy emocje w danym momencie.

Przykłady:

 • “To be in love” – być zakochanym. Np.: “She is in love with him” (Ona jest w nim zakochana).
 • “To be upset” – być zdenerwowanym lub smutnym. Np.: “He is upset about the news” (On jest zaniepokojony wiadomościami).
 • “To be over the moon” – być bardzo szczęśliwym. Np.: “They are over the moon about their exam results” (Są bardzo zadowoleni z wyników egzaminów).
 • “To be on edge” – być nerwowym lub niespokojnym.
 • To be green with envy” – być zazdrosnym.

Pytania i odpowiedzi

Jak “to be” różni się od “have” i “do”?

Czasownik “to be” jest jednym z najbardziej podstawowych i wszechstronnych czasowników w języku angielskim. Jednak jego funkcje i zastosowanie różnią się od innych kluczowych czasowników, takich jak “have” i “do”.

  • To be: Odnosi się głównie do stanu bycia, tożsamości lub cech. Np.: “I am a teacher” (Jestem nauczycielem), “She is happy” (Ona jest szczęśliwa).
  • Have: Używany głównie do wyrażenia posiadania, relacji lub doświadczeń. Np.: “I have a car” (Mam samochód), “She has a brother” (Ona ma brata).
  • Do: Używany jako pomocnik w tworzeniu pytań i przeczeń w czasie Present Simple i Past Simple oraz jako główny czasownik oznaczający wykonywanie czynności. Np.: “Do you like coffee?” (Lubisz kawę?), “She does her homework” (Ona robi swoją pracę domową).

Przeczytaj również: Odmiana czasownika have (have got) – mieć, po angielsku

Do — czasownik nieregularny. Odmiana, wymowa i przykłady

Czy “to be” jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim?

Tak, “to be” jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim ze względu na jego wszechstronność i różnorodność zastosowań w zdaniach.

Co oznacza “ain’t” i czy to słowo może zastąpić każdą formę “to be” w mowie potocznej?

“Ain’t” skrót używany w języku angielskim, który może oznaczać “am not”, “is not”, “are not”, “have not” oraz “has not”. Jest to forma często używana w mowie potocznej, zwłaszcza w pewnych odmianach języka angielskiego, takich jak amerykański angielski potoczny.

Co do drugiej części pytania: “Ain’t” może zastąpić niektóre formy “to be” w mowie potocznej, takie jak “am not”, “is not” i “are not”. Na przykład:

 • I ain’t (I am not)
 • He ain’t (He is not)
 • They ain’t (They are not)

Jednak “ain’t” nie zastępuje form takich jak “was not” czy “were not”. Pomimo, że “ain’t” jest powszechne w mowie potocznej, jest często unikane w formalnym języku ze względu na jego nieformalny charakter.

W jakich sytuacjach powinno się unikać używania “ain’t”?

Należy unikać używania “ain’t” w formalnych sytuacjach, takich jak oficjalne spotkania, wypracowania szkolne lub materiały akademickie, oficjalna korespondencja czy rozmowy biznesowe.

Chociaż “ain’t” jest powszechnie akceptowane w mowie potocznej, może być postrzegane jako nieprofesjonalne lub niepoprawne gramatycznie w bardziej formalnych kontekstach.

Polecamy również:

Czasownik “to be ” w czasie przeszłym Past Simple: I was, you were, he was, she was…

How much, how many, zastosowanie

Podstawowe i proste pytania po angielsku

Ćwiczenia na odmianę czasownika być (am, is, are)

Ćwiczenie. Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym. Zdania twierdzące. 

Ćwiczenie. To be (być) w czasie teraźniejszym. Budowa zdań pytających. Pytania

Ćwiczenie. To be (być) w czasie teraźniejszym. Budowa zdań przeczących. Przeczenia.

Fiszki na odmianę być (to be)

Fiszki online. To be (być) w czasie Present Simple.

Zobacz także: