Odmiana czasownika być po angielsku (to be) w czasie teraźniejszym 

 

Poznaj odmianę czasownika to be” w czasie teraźniejszym prostym Present Simple.

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I am – Ja jestem Am I? – Czy ja jestem? I am not – Ja nie jestem
You are – Ty jesteś Are you? – Czy Ty jesteś? You are not – Ty nie jesteś
He is – On jest Is he? – Czy on jest? He is not – On nie jest
She is – Ona jest Is she – Czy ona jest? She is not – Ona nie jest
It is – Ono jest, to jest Is it? – Czy ono (to) jest? It is not – Ono nie jest
We are – My jesteśmy Are we? – Czy my jesteśmy? We are not – My nie jesteśmy
You are – Wy jesteście Are you? – Czy wy jesteście? You are not – Wy nie jesteście
They are – Oni są, one są Are they? – Czy oni są? Czy one są? They are not – Oni nie są, one nie są

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Odmiana czasownika Być po angielsku

 

  Stosowane skróty:

Twierdzenia: ja jestem, ty jesteś, on jest…

 

ja jestem, ty jesteś, on jest po angielsku

I simply am. Ja po prostu jestem.

      I am = I’m
ja jestem

      You are = You’re
ty jesteś

      He is = He’s
on jest

      She is = She’s
ona jest

      It is = It’s
ono jest, to jest

 

      We are = We’re
my jesteśmy

      You are = You’re
wy jesteście

      They are = They’re
oni są, one są

 

Przeczenia: ja nie jestem, ty nie jesteś, on nie jest…

czasownik to be przeczenia i skróty

 

      I am not = I’m not

ja nie jestem

      You are not = You aren’t
= You’re not

ty nie jesteś

      He is not = He isn’t
= He’s not

on nie jest

      She is not = She isn’t
= She’s not

ona nie jest

      It is not = It isn’t
= It’s not

to nie jest, ono nie jest

      We are not = We aren’t
= We’re not

my nie jesteśmy

      You are not = You aren’t
= You’re not

wy nie jesteście

      They are not = They aren’t
= They’re not

oni nie są, one nie są

 

 

Przykłady zdań odmianą „być” po angielsku. Formy pełne i skrócone.

odmiana czasownika być po angielsku

I am. Ja jestem.

I am a student. (I’m a student). Jestem studentem.

Am I a student? Czy ja jestem studentem?

I am not a student. (I’m not a student). Nie jestem studentem.

 

You are a boy. (You’re a boy). Ty jesteś chłopcem.

Are you a boy? Czy ty jesteś chłopcem?

You are not a boy. (You aren’t a boy), (You’re not a boy). Ty nie jesteś chłopcem.

 

She is a girl.(She’s a girl). Ona jest dziewczynką.

Is she a girl? Czy ona jest dziewczynką?

She is not a girl. (She isn’t a girl), (She’s not a girl). Ona nie jest dziewczynką.

 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

It is blue. (It’s blue). To jest niebieskie.

Is it blue? Czy to jest niebieskie?

It is not blue. (It isn’t blue), (It’s not blue). To nie jest niebieskie.

 

We are workers. (We’re workers). My jesteśmy pracownikami.

Are we workers? Czy my jesteśmy pracownikami?

We are not workers. (We aren’t workers), (We’re not workers). My nie jesteśmy pracownikami.  

 

Are you on holiday? Czy wy jesteście na wakacjach?

You are not on holiday. (You aren’t on holiday), (You’re not on holiday). Wy nie jesteście na wakacjach.

 

They are hungry. (They’re hungry). On są głodni.

Are they hungry? Czy oni są głodni?

They are not hungry. (They aren’t hungry), (They’re not hungry). Oni nie są głodni.

 

Pytania i krótkie odpowiedzi czasownika To BE w czasie teraźniejszym

 

Pytanie Odpowiedź krótka twierdząca Odpowiedź krótka przecząca
Am I? – Czy ja jestem? Yes, I am. No, I’m not
Are you? – Czy Ty jesteś? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Is he? – Czy on jest? Yes, he is. No, he isn’t. / No, he’s not.
Is she – Czy ona jest? Yes, she is. No, she isn’t. / No, she’s not.
Is it? – Czy ono (to) jest? Yes, it is. No, it isn’t. / No, it’s not.
Are we? – Czy my jesteśmy? Yes, we are. No, we aren’t. / No, we’re not.
Are you? – Czy wy jesteście? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Are they? – Czy oni są? Czy one są? Yes, they are. No, they aren’t. / No, they’re not.

 

Przykłady pytań z czasownikiem BYĆ i krótkimi odpowiedziami:

Are you busy now? No, I’m not. Czy jesteś teraz zajęty? Nie, nie jestem.

Is she American? Yes, she is. Czy ona jest Amerykanką? Tak, jest.

Is John here? No, he isn’t. Czy jest tu John? Nie, nie ma go.

Are the at home? Yes, they are. Czy oni są w domu? Tak, są.

 

Pytania szczegółowe z czasownikiem BYĆ i zaimkami pytającymi WHAT (co), WHO (kto), WHERE (gdzie),  WHY (dlaczego), HOW (jak), HOW MUCH (ile, do rzeczowników niepoliczalnych), HOW MANY (ile, do rzeczowników policzalnych):

To Be. Być. Odmiana.

You are my superhero. Jesteś moim superbohaterem.

What – co

What is this? Co to jest?

What is your name? Jak masz na imię?

What are their surnames? Jakie są ich nazwiska?

Who – kto

Who is this? Kto to jest?

Who is she? Kim ona jest?

Who are you? Kim jesteś?

Who are they? Kim oni są?

Where – gdzie

Where is your car? Gdzie jest twój samochód?

Where are you? Gdzie jesteś?

Why – dlaczego

Why is she angry? Dlaczego ona jest zła?

Why are you tired? Dla czego jesteś zmęczony?

How – jak

How is your sister? Jak się miewa twoja siostra?

How are you? Jak się  masz?

How much – ile, do rzeczowników niepoliczalnych

How much is this? I le to kosztuje?

How much are the tickets? Ile kosztują bilety?

How many – ile, do rzeczowników policzalnych

How many people are there? Ile jest tam ludzi?

How many is enough? Ile to jest wystarczająco?

 

 

Zobacz również:

Czasownik “to be ” w czasie przeszłym Past Simple: I was, you were, he was, she was…

How much, how many, zastosowanie

Podstawowe i proste pytania po angielsku

 

 

Ćwiczenie. Odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym. Zdania oznajmujące. Sprawdź, czy umiesz.

 

 

...
Ładowanie

 

Zobacz także:  

 

 

  

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn