much_many

Much, many,

How much? How many?

a lot of, a few, a little

 

      Much
  dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami niepoliczalnymi w zdaniach pytających i przeczących. Przykłady:

      much water
  dużo wody

      much money
  dużo pieniędzy

      much time
dużo czasu

      much work
dużo pracy

 

I haven’t got much free time. Nie mam dużo wolnego czasu.  

W zdaniach oznajmujących much może występować w połączeniu z przysłówkami too  lub so.

  People eat too much sugar. Ludzie jedzą zbyt dużo cukru.

We love you so much. Kochamy ciebie tak bardzo.    

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

      How much?
Ile?

Pytanie “How much” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Warto zwrócić uwagę, że rzeczownik pieniądze jest w języku niepoliczalne. Pytanie How much używamy w pytaniach o cenę i wagę.

How much money do you want? Ile chcesz pieniędzy?

How much is this poster? Ile kosztuje ten plakat?

How much is that dress? Ile kosztuje tamta sukienka?

How much are those jeans? Ile kosztują tamte dżinsy?

How much are these tickets? Ile kosztują te bilety?

How much do you weigh? Ile ważysz?

How much time do you have? Ila masz czasu?

 

how much, how many
      Many
dużo, wiele

Określenie to  jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Przykłady:

      many people
dużo ludzi

      many books
  dużo  książek

      many lamps
dużo lamp

      many eggs
dużo jajek

      many balloons
dużo balonów

We haven’t got many friends. My nie mamy wielu przyjaciół.  

Are there many books in your room? Czy jest wiele książek w twoim pokoju?

Do you eat many eggs? Czy jesz wiele jajek?

 

      How many?
Ile?

Pytanie “How many” oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi.

 How many cats has she got? Ile ona ma kotów?

How many cars are there? Ile tam jest samochodów?

How many people can you see? Ile ludzi widzisz?

How many sandwiches do you need? Ile kanapek potrzebujesz?

How many apples do you want? Ile chcesz jabłek?

How many hours do you watch TV every day? Ile godzin dziennie oglądasz telewizję?

How many students are there in your class? Ile studentów jest w twojej klasie?

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Podstawowe i najważniejsze słowa i zwroty angielskie. Nauka gramatyki dla początkujących

-50% PROMOCJA Sprawdź!

 

 

      A lot of
(lots of)  dużo, wiele

Określenie to jest stosowane przed rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi.

 I have got a lot of books. Mam dużo książek.

Has she got a lot of money? Czy ona ma dużo pieniędzy?

He drinks a lot of orange juice. On pije dużo soku pomarańczowego.

My brother earns lots of money. Mój brat zarabia dużo pieniędzy.

We don’t need a lot of friends. My nie potrzebujemy dużo przyjaciół.

 

      A few
kilka, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. Przykłady:

      a few books
kilka książek

      a few chairs
kilka krzeseł

      a few days
kilka dni

      a few carrots
kilka marchewek

      a few apples
kilka jabłek

Wait a few days. Zaczekaj kilka dni.

Give me a few books. Daj mi kilka książek.

I would like to buy a few carrots. Chciałbym kupić kilka marchewek. 

There are a few good restaurants here. Jest tutaj kilka dobrych restauracji.

Do you have any questions? Yes, a few. Czy masz jakieś pytania? Tak, kilka.

 

      A little
mało, niewiele, trochę

Stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Przykłady:

      a little money
mało pieniędzy

      a little time
mało czasu

      a little water
mało wody

There is a little milk in the bottle. W butelce jest trochę mleka.

I want a little coffee. Chcę trochę kawy.    

Would you like to drink some mineral water? Only a little. Czy chciałbyś napić się wody mineralnej? Tylko trochę.

She earns a little money. Ona zarabia mało pieniędzy.

We need a little time. Potrzebujemy trochę czasu.

 

Zestaw kursów Hello do pobrania od zaraz — od słówek i zwrotów angielskich aż po Twoją pierwszą konwersację teraz w promocji. Sprawdź!

 

Ćwiczenie. Much, many. Duże wiele, Które słowo jest poprawne w danym zdaniu? Sprawdź, czy umiesz. 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest