Przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, forma dzierżawcza,  przykłady i ćwiczenia

Przymiotniki dzierżawcze: my, your, her…

Przymiotniki dzierżawcze (possessive adjectives) w języku angielskim pełnią ważną funkcję wskazując przynależność czy własność. Odpowiadają one na pytania takie jak: czyj? czyja? czyje? i zawsze poprzedzają rzeczownik, określając do kogo dana rzecz lub osoba należy.

Zapamiętanie przymiotników dzierżawczych jest kluczem do płynnej komunikacji w języku angielskim. Oto one:

Odmiana przymiotników dzierżawczych

      my
mój, moja, moje
      your
twój, twoja, twoje
      his
jego
      her
jej
      its
  jego, jej
      our
nasz, nasza, nasze
      your
wasz, wasza, wasze
      their
ich

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przykłady użycia:

przymiotniki dzierżawczeMy – mój, moja, moje

      my room
  mój pokój
      your bike
  twój rower

HIs jego oraz her jej odnoszą się tylko do ludzi lub zwierząt domowych

      his newspaper
jego gazeta
      her life
jej życie

Its jego, tego, odnosi się do rzeczy lub zwierząt.

      its photo
jego zdjęcie
      our tickets
nasze bilety
      your uncle
wasz wujek

Their odnosi się do osób i rzeczy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego.

      their garden
ich ogród

Przykłady zdań z przymiotnikami dzierżawczymi

przymiotniki dzierżawcze

      MY
  mój, moja, moje

My dog is big. Mój pies jest duży.

Where is my bag? Gdzie jest moja torba?

I haven’t got my glasses. Nie mam moich okularów.

      YOUR
twój, twoja, twoje

Your book is new. Twoja książka jest nowa.

Is this your pencil? Czy to jest twój ołówek?

These are not your shoes. To nie są twoje buty.

      HIS
jego

His brother is nice. Jego brat jest miły.

When is his birthday? Kiedy są jego urodziny?

I don’t like his mother. Nie lubię jego matki.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

      HER
  jej

This is her sister. To jest jej siostra.

What colour is her car? Jakiego koloru jest jej samochód?

We don’t want her umbrella. Nie chcemy jej parasolki.

      ITS
  jego, jej

I have a new car. Its photo is here. Mam nowy samochód. Jego  zdjęcie jest tutaj.

This house is beautiful. What is its price? Ten dom jest piękny. Jaka jest jego cena?

I don’t want this phone. I don’t like its colour. Nie chcę tego telefonu. Nie podoba mi się jego kolor.

      OUR
nasz, nasza, nasze

Our house is small. Nasz dom jest mały.

Where is our ball? Gdzie jest nasza piłka?

We don’t live our parents. My nie mieszkamy z naszymi rodzicami.

      YOUR
wasz, wasza, wasze

przymiotniki dzierżawcze angielski

Look at your daughter. Spójrzcie na waszą córkę.

Is this your hotel? Czy to jest wasz hotel?

I don’t know your teacher. Nie znam waszej nauczycielki.

      THEIR
ich

Their son is clever. Ich syn jest mądry.

Who is their father? Kto jest ich ojcem?

It isn’t their address. To nie jest ich adres.

Warto zwrócić uwagę, że przymiotniki dzierżawcze “his” i “her” odnoszą się do ludzi lub zwierząt domowych, podczas gdy “its” odnosi się do rzeczy lub zwierząt, których płci nie znamy.

Zachęcamy do praktykowania i stosowania przymiotników dzierżawczych w codziennych rozmowach w języku angielskim. Ćwiczenie i praktyka to klucz do opanowania tej ważnej części gramatyki!

Zaimki dzierżawcze: mine, yours, hers…

Zaimki dzierżawcze (possessive pronouns)  w języku angielskim służą do wskazywania przynależności, ale w przeciwieństwie do przymiotników dzierżawczych, są używane samodzielnie, bez rzeczownika. Dzięki nim możemy wyrazić, do kogo coś należy, nie powtarzając rzeczownika, o którym mówimy.

Odmiana zaimków dzierżawczych

zaimki dzierżawcze po angielskuLiczba pojedyncza    

      mine

mój, moja, moje

      yours

twój, twoja, twoje

      his

jego

      hers

jej

Liczba mnoga

      ours

nasz, nasza, nasze

      yours

wasz, wasza, wasze

      theirs

ich

                

Zaimki dzierżawcze
He’s mine. On jest mój.

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi

This book is mine. Ta książka jest moja.

These pencils are yours. Te ołówki są twoje.

It is your problem, not hers. To jest twój problem, a nie jej.

Is that mobile phone his? Czy ten telefon komórkowy jest jego?

We have got your keys, but we don’t have ours. My mamy twoje klucze, ale nie mamy naszych.

Whose car is this? It is yours. Czyj to samochód? Jest wasz.

We like our dog but we don’t like theirs. My lubimy naszego psa, ale nie lubimy ich (psa).

Zaimki dzierżawcze są niezwykle przydatne w codziennej komunikacji, pozwalając na płynne i zwięzłe wyrażenie przynależności.

Forma dzierżawcza (-‘S ) Dopełniacz saksoński Possessive’s

W języku angielskim, aby wyrazić przynależność czy własność, używamy formy dzierżawczej, często nazywanej dopełniaczem saksońskim (Saxon Genitive). Pozwala ona na określenie, do kogo lub czego coś należy. Odpowiada na pytanie: czyj, czyja, czyje?

Jak tworzyć formę dzierżawczą?

  1. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej, które są nazwami osób lub zwierząt, przyjmują w formie dzierżawczej końcówkę –‘s,

Nazwa posiadanej rzeczy zajmuje miejsce po dopełniaczu saksońskim.

Przykłady:

      Ann's bicycle

rower (czyj?) Ann

      Susan's shoes

buty (czyje?) Susan

      Mr Brown's cup

filiżanka (czyja?) pana Brown

      the doctor's pen

pióro (czyje?) doktora

      my mother's name

imię (czyje?) mojej matki

      your sister's mobile phone

telefon komórkowy (czyj?) twojej siostry

2. Rzeczowniki w liczbie mnogiej:

  • Jeśli kończą się na -s, dodajemy tylko znak apostrofu (‘).
      the boys' room

pokój (czyj?) (tych) chłopców

      my friends' house

dom (czyj?) moich przyjaciół

  • Jeśli nie kończą się na -s, dodajemy -‘s.
      the men's cars

samochody (czyje?) mężczyzn

      the women's hats

kapelusze (czyje?) kobiet

      the children’s jumpers

bluzy (czyje?) dzieci

Rzeczowniki oznaczające rzeczy zazwyczaj używane są w konstrukcjach z of:

      packet of crisps

paczka (czego?) czipsów

      a cup of tea

filiżanka (czego?) herbaty

      a pair of jeans

para (czego?) jeansów

Dopełniacz saksoński jest kluczowym elementem w języku angielskim, który pozwala na precyzyjne określenie przynależności. Warto go dobrze poznać i ćwiczyć jego stosowanie w praktyce.

Pytania i odpowiedzi

  1. Na jakie pytanie odpowiadają przymiotniki dzierżawcze?
    Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje?

2. Czy przymiotnik dzierżawczy “its” odnosi się do ludzi?
Nie, “its” odnosi się do rzeczy lub zwierząt, które nie są zwierzętami domowymi lub których płci nie znamy.

3. Jakie jest różnica między “your” w liczbie pojedynczej a “your” w liczbie mnogiej?
W języku angielskim słowo “your” może oznaczać zarówno “twój/twoja/twoje” (liczba pojedyncza), jak i “wasz/wasza/wasze” (liczba mnoga). Tłumaczenie na język polski zależy od kontekstu zdania.

4. Czy “theirs” odnosi się tylko do osób?
Nie, “theirs” może odnosić się zarówno do osób, jak i rzeczy.

5. Jaką końcówkę przyjmują rzeczowniki w liczbie pojedynczej w formie dzierżawczej?
Rzeczowniki w liczbie pojedynczej w formie dzierżawczej przyjmują końcówkę -‘s.

6. Jak odmieniamy rzeczownik “boy” w formie dzierżawczej?
“boy’s” (np. boy’s bicycle – rower chłopca).

7. Czy “children’s” jest poprawną formą dzierżawczą dla rzeczownika “children”?
Tak, “children’s” to poprawna forma dzierżawcza dla rzeczownika “children”, który jest nieregularną formą liczby mnogiej od “child”.

Jeśli chcesz jeszcze lepiej przyswoić sobie tę wiedzę, zachęcamy do rozwiązania poniższych ćwiczeń.

Dzięki nim będziesz mógł w praktyce zastosować to, czego się nauczyłeś. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie naukę, skorzystaj z naszych fiszek, które pomogą Ci w szybkim przypomnieniu sobie kluczowych informacji.

Ćwiczenia na przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her…

Ćwiczenie na przymiotniki dzierżawcze po angielsku: moje, twoje, jego, jej, nasze, wasz, ich. Sprawdź, czy umiesz.

Fiszki na przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her…

Fiszki online. Przymiotniki dzierżawcze. Moje, twoje, jego, jej … My, your, his, her

Zobacz także: