Przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, forma dzierżawcza,  przykłady i ćwiczenia

Przymiotniki dzierżawcze: my, your, her…

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Stoją przed rzeczownikiem i mówią, do kogo coś należy.

Trzeba po prostu nauczyć się ich na pamięć.

Odmiana przymiotników dzierżawczych

      my
mój, moja, moje

      your
twój, twoja, twoje

      his
jego

      her
jej

      its
  jego, jej

      our
nasz, nasza, nasze

      your
wasz, wasza, wasze

      their
ich

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują przed rzeczownikami.

przymiotniki dzierżawcze po angielskuMy – mój, moja, moje

      my room
  mój pokój

      your bike
  twój rower

HIs jego oraz her jej odnoszą się tylko do ludzi lub zwierząt domowych

      his newspaper
jego gazeta

      her life
jej życie

Its jego, tego, odnosi się do rzeczy lub zwierząt.

      its photo
jego zdjęcie

      our tickets
nasze bilety

      your uncle
wasz wujek

Their odnosi się do osób i rzeczy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego.

      their garden
ich ogród

Przykłady zdań z przymiotnikami dzierżawczymi

przymiotniki dzierżawcze

      MY
  mój, moja, moje

My dog is big. Mój pies jest duży.

Where is my bag? Gdzie jest moja torba?

I haven’t got my glasses. Nie mam moich okularów.

      YOUR
twój, twoja, twoje

Your book is new. Twoja książka jest nowa.

Is this your pencil? Czy to jest twój ołówek?

These are not your shoes. To nie są twoje buty.

      HIS
jego

His brother is nice. Jego brat jest miły.

When is his birthday? Kiedy są jego urodziny?

I don’t like his mother. Nie lubię jego matki.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

      HER
  jej

This is her sister. To jest jej siostra.

What colour is her car? Jakiego koloru jest jej samochód?

We don’t want her umbrella. Nie chcemy jej parasolki.

      ITS
  jego, jej

I have a new car. Its photo is here. Mam nowy samochód. Jego  zdjęcie jest tutaj.

This house is beautiful. What is its price? Ten dom jest piękny. Jaka jest jego cena?

I don’t want this phone. I don’t like its colour. Nie chcę tego telefonu. Nie podoba mi się jego kolor.

      OUR
nasz, nasza, nasze

Our house is small. Nasz dom jest mały.

Where is our ball? Gdzie jest nasza piłka?

We don’t live our parents. My nie mieszkamy z naszymi rodzicami.

      YOUR
wasz, wasza, wasze

przymiotniki dzierżawcze angielski

Look at your daughter. Spójrzcie na waszą córkę.

Is this your hotel? Czy to jest wasz hotel?

I don’t know your teacher. Nie znam waszej nauczycielki.

      THEIR
ich

Their son is clever. Ich syn jest mądry.

Who is their father? Kto jest ich ojcem?

It isn’t their address. To nie jest ich adres.

Zaimki dzierżawcze: mine, yours, hers…

Zaimki dzierżawcze są używane do określenia, do kogo dana rzecz należy. Są używane, gdy wiemy o jaką rzecz (zwierzę, osobę) chodzi. Zaimek dzierżawczy wskazuje jednocześnie rzecz i jej właściciela, dlatego nie stawiamy po nim rzeczownika.

Odmiana zaimków dzierżawczych: mine, yours, hers…

zaimki dzierżawcze po angielskuLiczba pojedyncza    

      mine

mój, moja, moje

      yours

twój, twoja, twoje

      his

jego

      hers

jej

Liczba mnoga

      ours

nasz, nasza, nasze

      yours

wasz, wasza, wasze

      theirs

ich

                 

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi

Zaimki dzierżawcze

He’s mine. On jest mój.

This book is mine. Ta książka jest moja.

These pencils are yours. Te ołówki są twoje.

It is your problem, not hers. To jest twój problem, a nie jej.

Is that mobile phone his? Czy ten telefon komórkowy jest jego?

We have got your keys, but we don’t have ours. My mamy twoje klucze, ale nie mamy naszych.

Whose car is this? It is yours. Czyj to samochód? Jest wasz.

We like our dog but we don’t like theirs. My lubimy naszego psa, ale nie lubimy ich (psa).

Forma dzierżawcza (-‘S ) Dopełniacz saksoński Possessive’s

W języku angielskim istnieje tylko jedna forma przypadka rzeczowników. Jest to forma dzierżawcza (zwana czasem dopełniaczem saksońskim), która odpowiada na pytanie: czyj, czyja, czyje?

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej, które są nazwami osób lub zwierząt, przyjmują w formie dzierżawczej końcówkę –‘s,

Nazwa posiadanej rzeczy zajmuje miejsce po dopełniaczu saksońskim.

Przykłady:

      Ann's bicycle

rower (czyj?) Ann

      Susan's shoes

buty (czyje?) Susan

      Mr Brown's cup

filiżanka (czyja?) pana Brown

      the doctor's pen

pióro (czyje?) doktora

      my mother's name

imię (czyje?) mojej matki

      your sister's mobile phone

telefon komórkowy (czyj?) twojej siostry

Rzeczowniki w liczbie mnogiej, które są nazwami osób lub zwierząt, przyjmują w formie dzierżawczej:
– znak apostrofu (‘) – jeżeli rzeczowniki te kończą się na literę -S, np.:

      the boys' room

pokój (czyj?) (tych) chłopców

      my friends' house

dom (czyj?) moich przyjaciół

– końcówkę -‘s – jeżeli rzeczowniki te nie kończą się na literę -s, np.:

      the men's cars

samochody (czyje?) mężczyzn

      the women's hats

kapelusze (czyje?) kobiet

      the children’s jumpers

bluzy (czyje?) dzieci

Rzeczowniki, które są nazwami rzeczy występują na ogół w konstrukcjach z of. Oto przykłady:

      packet of crisps

paczka (czego?) czipsów

      a cup of tea

filiżanka (czego?) herbaty

      a pair of jeans

para (czego?) jeansów

Ćwiczenia na przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her…

Ćwiczenie na przymiotniki dzierżawcze po angielsku: moje, twoje, jego, jej, nasze, wasz, ich. Sprawdź, czy umiesz.

Fiszki na przymiotniki dzierżawcze: my, your, his, her…

Fiszki online. Przymiotniki dzierżawcze. Moje, twoje, jego, jej … My, your, his, her

Zobacz także: