Przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, forma dzierżawcza,  przykłady i ćwiczenia

 

Przymiotniki dzierżawcze: my, your, her… | Zaimki dzierżawcze: mine, yours, hers… | Forma dzierżawcza, dopełniacz saksoński (-‘S ) | Ćwiczenia

 

Przymiotniki dzierżawcze

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Stoją przed rzeczownikiem i mówią, do kogo coś należy.

Trzeba po prostu nauczyć się ich na pamięć.

 

Odmiana przymiotników dzierżawczych:

Liczba pojedyncza                                                                                                  Liczba mnoga

      my
mój, moja, moje

 

      your
twój, twoja, twoje

 

      his
jego

 

      her
jej

 

      its
  jego, jej

      our
nasz, nasza, nasze

 

      your
wasz, wasza, wasze

 

      their
ich

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i gramatyka dla początkujących.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy. Sprawdź!

 

 

Przymiotniki dzierżawcze zawsze występują przed rzeczownikami.

przymiotniki dzierżawcze

My – mój, moja, moje

      my room
  mój pokój

      your bike
  twój rower

      his newspaper
jego gazeta

      her life
jej życie

      its photo
jego zdjęcie

      our tickets
nasze bilety

      your uncle
wasz wujek

      their garden
ich ogród

 

Przykłady zdań z przymiotnikami dzierżawczymi

 

przymiotniki dzierżawcze angielski

Your- twój, twoja, twoje lub: wasz, wasza, wasze

      MY
  mój, moja, moje

My dog is big. Mój pies jest duży.

Where is my bag? Gdzie jest moja torba?

I haven’t got my glasses. Nie mam moich okularów.

 

      YOUR
twój, twoja, twoje

Your book is new. Twoja książka jest nowa.

Is this your pencil? Czy to jest twój ołówek?

These are not your shoes. To nie są twoje buty.

 

      HIS
jego

 His brother is nice. Jego brat jest miły.

When is his birthday? Kiedy są jego urodziny?

I don’t like his mother. Nie lubię jego matki.

 

      HER
  jej

This is her sister. To jest jej siostra.

What colour is her car? Jakiego koloru jest jej samochód?

We don’t want her umbrella. Nie chcemy jej parasolki.

 

      ITS
  jego, jej

I have a new car. Its photo is here. Mam nowy samochód. Jego  zdjęcie jest tutaj.

This house is beautiful. What is its price? Ten dom jest piękny. Jaka jest jego cena?

I don’t want this phone. I don’t like its colour. Nie chcę tego telefonu. Nie podoba mi się jego kolor.

 

      OUR
nasz, nasza, nasze

Our house is small. Nasz dom jest mały.

Where is our ball? Gdzie jest nasza piłka?

We don’t live our parents. My nie mieszkamy z naszymi rodzicami.

 

      YOUR
wasz, wasza, wasze

Look at your daughter. Spójrzcie na waszą córkę.

Is this your hotel? Czy to jest wasz hotel?

I don’t know your teacher. Nie znam waszej nauczycielki.

 

      THEIR
ich

Their son is clever. Ich syn jest mądry.  

Who is their father? Kto jest ich ojcem?

It isn’t their address. To nie jest ich adres.

 

Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze są używane do określenia, do kogo dana rzecz należy. Są używane, gdy wiemy o jaką rzecz (zwierzę, osobę) chodzi. Zaimek dzierżawczy wskazuje jednocześnie rzecz i jej właściciela, dlatego nie stawiamy po nim rzeczownika.

Odmiana zaimków dzierżawczych:

Liczba pojedyncza                                                                                                         Liczba mnoga

mine mój, moja, moje

 

yours twój, twoja, twoje

 

his jego

 

hers jej

 

 

ours nasz, nasza, nasze

 

yours wasz, wasza, wasze

 

theirs ich

Przykłady zdań z zaimkami dzierżawczymi

Zaimki dzierżawcze

He’s mine. On jest mój.

This book is mine. Ta książka jest moja.

These pencils are yours. Te ołówki są twoje.

It is your problem, not hers. To jest twój problem, a nie jej.

Is that mobile phone his? Czy ten telefon komórkowy jest jego?

We have got your keys, but we don’t have ours. My mamy twoje klucze, ale nie mamy naszych.

Whose car is this? It is yours. Czyj to samochód? Jest wasz.

We like our dog but we don’t like theirs. My lubimy naszego psa, ale nie lubimy ich (psa).

 

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Forma dzierżawcza (-‘S ) Dopełniacz saksoński Possessive’s

 

W języku angielskim istnieje tylko jedna forma przypadku rzeczowników. Jest to forma dzierżawcza (zwana czasem dopełniaczem saksońskim), która odpowiada na pytanie: CZYJ, CZYJA, CZYJE ?

 

 1. a) rzeczowniki w liczbie pojedynczej, które są nazwami osób lub zwierząt, przyjmują w formie dzierżawczej końcówkę -‘S, np.:
  Ann’s bicycle– rower (czyj?) Ann
  Susan’s shoes– buty (czyje?) Susan
  the DOCTOR’S pen – pióro (czyje?) DOKTORA
  my MOTHER’S name – imię (czyje?) mojej MATKI

 

 1. b) rzeczowniki w liczbie mnogiej, które są nazwami osób lub zwierząt, przyjmują w formie dzierżawczej:
  – apostrof (‘) – jeżeli rzeczowniki te kończą się na literę -S, np.:
  the BOYS’ room– pokój (czyj?) (tych) CHŁOPCÓW
  my FRIENDS’ house– dom (czyj?) moich PRZYJACIÓŁ

  – końcówkę -‘S – jeżeli rzeczowniki te nie kończą się na literę -S, np.:
  the MEN’S cars – samochody (czyje?) tych MĘŻCZYZN
  my PARENT’S friend – przyjaciel (czyj?) moich RODZICÓW

  Rzeczowniki, które są nazwami rzeczy występują na ogół w konstrukcjach z OF. Oto przykłady:

  a packet OF CRISPS– paczka (czego?) CZIPSÓW
  a cup OF TEA – filiżanka (czego?) HERBATY

 

 

 

Zobacz także: