Zaimki osobowe angielski: odmiana i ćwiczenia

      Personal pronouns
Zaimki osobowe

Zaimki osobowe w formie podmiotu: ja, ty, on, ona… | Zaimki osobowe w formie dopełnienia: mi, tobie, jemu, jej…

Zaimki zwrotne: myself, yourself, himself: się, siebie, sobą, sobie | Ćwiczenia

 

Zaimki osobowe w formie podmiotu

Zaimki osobowe w formie podmiotu odpowiadają na pytanie kto? co?

 

Odmiana zaimków osobowych, osoby po angielsku ja, ty, on, ona…

 

Liczba pojedyncza

               

 

Liczba mnoga

 

      I
   ja

 

      You
 ty

 

      He
on

 

      She
ona

 

      It
ono, to

      We
my

 

      You
 wy

 

      They
oni, one  

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi: ja, ty, on, ona…

      I
  ja

Zwróć uwagę, że słowo I ja w języku angielskim piszemy zawsze wielką literą.

zaimki osobowe angielski ja ty on ona ono  my wy oni

You – ty, wy

I am at home now.  Jestem teraz w domu. (Ja jestem teraz w domu).

I have got a car. Mam samochód. (Ja mam samochód).

I like chips. Lubię frytki. (Ja lubię frytki).

      You
ty

Zauważ, że słowo You w języku angielskim oznacza ty (liczba pojedyncza) oraz wy (liczba mnoga). Tłumaczenie na język polski zależy od kontekstu zdania.

You are great. Jesteś świetny. (Ty jesteś świetny).

You can dance. Umiesz  tańczyć. (Ty umiesz tańczyć).

Where are you? Gdzie jesteś? (Gdzie ty jesteś?)

 

      He
on

He is a boy. On jest chłopcem.

He likes sweets. On lubi słodycze.

Has he got a computer? Czy on ma komputer?

      She
ona

She is from London. Ona jest z Londynu.

Who is she? Kim ona jest?

She isn’t nice. Ona nie jest miła.

      It
ono, to

It is a dog. To jest pies.

Where is it? Gdzie to jest?

How much is it? Ile to kosztuje?

Zwróć uwagę, że zaimek “it”  nie odnosi  do osób, ale do rzeczy i często zwierząt.

      We
my

We must go. My musimy iść.

We are hungry. My jesteśmy głodni.

We don’t go to school. My nie chodzimy do szkoły.

      You
wy

You play tennis. Wy gracie w tenisa.

Are you at school? Czy wy jesteście w szkole?

Do you come from Poland? Czy wy pochodzicie z Polski?

      They
oni, one

They are at home. Oni (one) są w domu.  

Where are they? Gdzie oni (one) są?

They don’t eat meat. On (one) nie jedzą mięsa.

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i gramatyka dla początkujących.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy. Sprawdź!

 

zaimki osobowe angielski

Me – mi, mnie

Zaimki osobowe w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them

 

Zaimki osobowe w formie dopełnienia odpowiadają na pytania: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? (z, o) kim? czym?

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

      Me
mi, mnie

 

      You
tobie, ci, ciebie

 

      Him
jemu, mu, jego

 

      Her
jej, ją

 

      It
go, ją, je

      Us
nam, nas

 

      You
wam, was

 

      Them
im, ich, je  

Aby łatwiej zrozumieć zasadę zaimków w formie dopełnienia najlepiej ułożyć zdanie dodając czasownik np. give me a key – daj mi klucz,  show him a room – pokaż jemu pokój, I know them –  ja znam ich.

 

Przykłady zdań z zaimkami w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them.

      Me
mi, mnie

Give me the phone. Daj mi telefon.

She loves me. Ona mnie kocha.

Look at me. Spójrz na mnie.

      You
  tobie, ci, ciebie

I can help you. Mogę ci pomóc.

He likes you. On lubi ciebie.

I want to give you a present. Chcę dać ci prezent.

      Him
  jemu, mu, jego

I know him very well. Znam go bardzo dobrze.

Talk to him. Porozmawiaj z nim.

Bring him a coat. Przynieś mu płaszcz.

      Her
  jej, ją

He loves her. On kocha.

I work with her. Ja z nią pracuję.

Show her the room. Pokaż jej pokój.

      It
go, ją, je

This is my computer. I like it. To jest mój komputer. Lubię go (to).

      Us
nam, nas

Give us some money. Daj nam trochę pieniędzy.

They are better than us. Oni są lepsi od nas.

Can you find us in the picture? Czy możesz nas znaleźć na obrazku?

      You
wam, was

She can help you. Ona może wam pomóc.

We are more intelligent than you. Jesteśmy od was inteligentniejsi.

I want to be with you. Chcę być z wami.

      Them
ich, im, je

I don’t want them. Nie chcę ich.    

I don’ thelp them. Nie pomagam im.

Do you know them? Czy ty je znasz?

 

Zaimki zwrotne: myself, yourself, himself

Zaimki zwrotne w tłumaczeniu na język polski oznaczają: się, siebie, sobą, sobie i zmieniają się w zależności od osoby.

 

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

I (ja) – myself

 

You (ty) – yourself

 

He (on) – himself

 

She (ona) – herself

 

It (ono, to) – itself

We (my) – ourselves

 

You (wy) – yourselves

 

They (oni, one) – themselves

 

Przykłady zdań z zaimkami zwotnymi: myself, youself, himself, herself, itself…

Zaimki zwrotne w języku angielskim

Ja pracuję nad sobą, dla siebie, samodzielnie.

I know myself. Ja znam (samego) siebie.

I looked at myself. Spojrzałem na siebie.

You should be yourself. Powinieneś być sobą.

Don’t burn yourself! Nie poparz się!

She wants to pay for herself. Ona chce zapłacić za siebie.

Does she like herself? Czy ona lubi (samą) siebie?

He cut himself with a knife. On zaciął się nożem.

He smiled at himself. On uśmiechnął się do siebie.

The light turned itself on. Światło włączyło się samo.

It filled itself with fresh air. To wypełniło się świeżym powietrzem.

 

We want to enjoy ourselves. Chcemy dobrze się bawić.

We write articles ourselves. My piszemy artykuły sami.

Tell me about yourselves.  Powiedzcie mi o sobie (o was).

Help yourselves to sandwiches. Poczęstujcie się kanapkami.

Did they introduce themselves? Czy oni się przedstawili?

They only think about themselves. On tylko myślą o sobie.

 

 

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Angielskie zaimki: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one… Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Zaimki:  tobie, jemu, jej…

Nauka zaimków. Fiszki online. Zaimki: ja, ty, on, ona, my, wy, oni…

Nauka zaimków. Fiszki online. Zaimki: tobie, jemu, jej…

 

 

Zobacz także: