Zaimki osobowe angielski: odmiana i ćwiczenia

      Personal pronouns
Zaimki osobowe

Zaimki osobowe w formie podmiotu

W języku angielskim zaimki osobowe w roli podmiotu są niezbędne w każdym zdaniu, co odróżnia go od języka polskiego, gdzie podmiot jest często pomijany.

Zaimki te odpowiadają na pytania: “kto?” lub “co?”.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Polskie zdanie “Pochodzę z Polski” w języku angielskim brzmi: “I come from Poland”, gdzie “I” oznacza “Ja”.

“Nie lubimy cebuli” tłumaczy się na “We don’t like onions”, gdzie “We” to “My”.

“Jesteś bardzo miły” to po angielsku “You are very nice”, z “You” jako “Ty”.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Odmiana zaimków osobowych w języku angielskim, osoby po angielsku ja, ty, on, ona…

Liczba pojedyncza

              

 

Liczba mnoga

 

      I
   ja

 

      You
 ty

 

      He
on

 

      She
ona

 

      It
ono, to

      We
my

 

      You
 wy

 

      They
oni, one  

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi: ja, ty, on, ona…

      I
  ja

Zwróć uwagę, że słowo I ja w języku angielskim zawsze piszemy wielką literą.

zaimki po angielsku ja, ty, on

I am at home now.  Jestem teraz w domu. (Ja jestem teraz w domu).

I have got a car. Mam samochód. (Ja mam samochód).

I like chips. Lubię frytki. (Ja lubię frytki).

      You
ty

Może oznaczać zarówno “ty”, jak i “wy” w zależności od kontekstu: “ty” (liczba pojedyncza) oraz “wy” (liczba mnoga). 

You are great. Jesteś świetny. (Ty jesteś świetny).

You can dance. Umiesz  tańczyć. (Ty umiesz tańczyć).

Where are you? Gdzie jesteś? (Gdzie ty jesteś?)

      He
on Odnosi się do mężczyzn i chłopców.

(a boy — chłopiec, a man — mężczyzna, John, George, my brother — mój brat, his father — jego ojciec, Mr. Brown — pan Brown)

He is a boy. On jest chłopcem.

He likes sweets. On lubi słodycze.

Has he got a computer? Czy on ma komputer?

      She
ona Odnosi się do kobiet i dziewcząt.

(a girl — dziewczyna, a woman — kobieta, Susan, Kate, my sister — moja siostra, your mother — moja matka, Mrs. Green- pani Green)

She is from London. Ona jest z Londynu.

Who is she? Kim ona jest?

She isn’t nice. Ona nie jest miła.

      It
ono, (to) Używane dla rzeczy i zwierząt, które nie są zwierzętami domowymi lub których płci nie znamy.

(a window — okno, a book — książka, a house -dom, a computer — komputer,  a bag — torba, a crocodile — krokodyl, a city — miasto, a phone — telefontelefon komórkowy)

It is a dog. To jest pies.

Where is it? Gdzie to jest?

How much is it? Ile to kosztuje?

      We
my

We must go. My musimy iść.

We are hungry. My jesteśmy głodni.

We don’t go to school. My nie chodzimy do szkoły.

      You
wy 

Zaimek you  w liczbie mnogiej odnosi się do co najmniej dwóch osób.

You play tennis. Wy gracie w tenisa.

Are you at school? Czy wy jesteście w szkole?

Do you come from Germany? Czy wy pochodzicie z Niemiec?

      They
oni, one

Zaimek they występuje w liczbie mnogiej i  określa osoby lub rzeczy rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego.

 (my parents — moi rodzice, a son and a daughter — syn i córka,  Bob and Mike, Sally and Mary, your friends — twoi przyjaciele, their cars — ich samochody, a cat and a mouse — kot i mysz,  a fork and a plate — widelec i talerz)

They are at home. Oni (one) są w domu.  

Where are they? Gdzie oni (one) są?

They don’t eat meat. On (one) nie jedzą mięsa.

zaimki osobowe w formie dopełnienia

 

Zaimki osobowe w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them

Zaimki osobowe w formie dopełnienia są używane, gdy odnoszą się do osoby lub rzeczy będącej obiektem działania. Odpowiadają one na pytania takie jak: kogo? czego? komu? czemu?

 

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

      Me
mi, mnie

 

      You
tobie, ci, ciebie

 

      Him
jemu, mu, jego

 

      Her
jej, ją

 

      It
go, ją, jego

      Us
nam, nas

 

      You
wam, was

 

      Them
im, ich, je  

Zaimki dopełnienia często występują po pewnych czasownikach, takich jak: like (lubić), love (kochać), know (znać), see (widzieć), find (znaleźć), buy (kupić), give (dawać), help (pomagać), show (pokazać), let (pozwolić), want (chcieć), look at (spojrzeć na), talk about (rozmawiać o) oraz play with (bawić się z).

Na przykład: “She loves me.” (Ona mnie kocha.) lub “I know them.” (Ja znam ich).

Przykłady zdań z zaimkami w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

      Me
mi, mnie

Give me the phone. Daj mi telefon.

She loves me. Ona mnie kocha.

Look at me. Spójrz na mnie.

      You
  tobie, ci, ciebie

I can help you. Mogę ci pomóc.

He likes you. On lubi cię.

I want to give you a present. Chcę dać ci prezent.

      Him
  jemu, mu, jego

I know him very well. Znam go bardzo dobrze.

Talk to him. Porozmawiaj z nim.

Bring him a coat. Przynieś mu płaszcz.

      Her
  jej, ją

He loves her. On kocha.

I work with her. Ja z nią pracuję.

Show her the room. Pokaż jej pokój.

      It
go, ją, jego

This is my computer. I like it. To jest mój komputer. Lubię go (to).

      Us
nam, nas

Give us some money. Daj nam trochę pieniędzy.

They are better than us. Oni są lepsi od nas.

Can you find us in the picture? Czy możesz nas znaleźć na obrazku?

      You
wam, was

She can help you. Ona może wam pomóc.

We are more intelligent than you. Jesteśmy od was inteligentniejsi.

I want to be with you. Chcę być z wami.

      Them
ich, im, je

I don’t want them. Nie chcę ich.    

I don’ thelp them. Nie pomagam im.

Do you know them? Czy ty je znasz?

 

Zaimki zwrotne: myself, yourself, himself

Zaimki zwrotne odnoszą się do podmiotu zdania i w języku polskim tłumaczone są jako: się, siebie, sobą, sobie. Oto jak się one odmieniają w języku angielskim:

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

I (ja) 

 

      myself

 

You (ty)

 

      yourself

 

He (on) 

 

      himself

 

She (ona) 

 

      herself

 

It (ono, to)

 

      itself

We (my) 

 

      ourselves

 

You (wy)

 

      yourselves

 

They (oni, one)

 

      themselves

Przykłady zdań z zaimkami zwrotnymi

zaimki zwrotneI know myself. Ja znam (samego) siebie.

I looked at myself. Spojrzałem na siebie.

You should be yourself. Powinieneś być sobą.

Don’t burn yourself! Nie poparz się!

She wants to pay for herself. Ona chce zapłacić za siebie.

Does she like herself? Czy ona lubi (samą) siebie?

He cut himself with a knife. On zaciął się nożem.

He smiled at himself. On uśmiechnął się do siebie.

The light turned itself on. Światło włączyło się samo.

It filled itself with fresh air. To wypełniło się świeżym powietrzem.

We want to enjoy ourselves. Chcemy dobrze się bawić.

We write articles ourselves. My piszemy artykuły sami.

Tell me about yourselves.  Powiedzcie mi o sobie (o was).

Help yourselves to sandwiches. Poczęstujcie się kanapkami.

Did they introduce themselves? Czy oni się przedstawili?

They only think about themselves. On tylko myślą o sobie.

Zaimki są niezbędnym elementem komunikacji i ich prawidłowe stosowanie może znacząco wpłynąć na płynność i poprawność Twojego języka.

Jeśli chcesz utrwalić zdobytą wiedzę i praktycznie zastosować to, czego się nauczyłeś, zachęcamy do rozwiązania poniższych ćwiczeń i skorzystania z fiszek.

 

Ćwiczenia na zaimki: w formie podmiotu: ja, ty, on, ona oraz w formie dopełnienia: tobie, jemu, jej

Ćwiczenie. Angielskie zaimki: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one… Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Zaimki:  tobie, jemu, jej…

Fiszki na zaimki w formie podmiotu: ja, ty, on, ona oraz w formie dopełnienia: tobie, jemu, jej

Fiszki online. Zaimki: ja, ty, on, ona, my, wy, oni… Nauka zaimków.

 Fiszki online. Zaimki: tobie, jemu, jej… Nauka zaimków.

 

Zobacz także: