Zaimki osobowe angielski: odmiana i ćwiczenia

      Personal pronouns
Zaimki osobowe

Zaimki osobowe w formie podmiotu

Zaimki osobowe w formie podmiotu odpowiadają na pytania kto? co?

W języku angielskim (inaczej niż w języku polskim) podmiot zawsze występuje i  nie możemy go opuścić.

 Porównaj zdania:

 Pochodzę z Polski. I come from Poland. (Ja pochodzę z Polski)

Nie lubimy cebuli. We don’t like onion. (My nie lubimy cebuli).

Jesteś bardzo miły. You are very nice. (Ty jesteś bardzo miły).

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Odmiana zaimków osobowych, osoby po angielsku ja, ty, on, ona…

Liczba pojedyncza

              

 

Liczba mnoga

 

      I
   ja

 

      You
 ty

 

      He
on

 

      She
ona

 

      It
ono, to

      We
my

 

      You
 wy

 

      They
oni, one  

Przykłady zdań z zaimkami osobowymi: ja, ty, on, ona…

      I
  ja

Zwróć uwagę, że słowo I ja w języku angielskim piszemy zawsze wielką literą.

zaimki osobowe angielski ja ty on ona ono  my wy oni

You – ty, wy

I am at home now.  Jestem teraz w domu. (Ja jestem teraz w domu).

I have got a car. Mam samochód. (Ja mam samochód).

I like chips. Lubię frytki. (Ja lubię frytki).

      You
ty

Zauważ, że słowo You w języku angielskim oznacza ty (liczba pojedyncza) oraz wy (liczba mnoga). Tłumaczenie na język polski zależy od kontekstu zdania.

You are great. Jesteś świetny. (Ty jesteś świetny).

You can dance. Umiesz  tańczyć. (Ty umiesz tańczyć).

Where are you? Gdzie jesteś? (Gdzie ty jesteś?)

 

      He
on (a boy – chłopiec, a man – mężczyzna, John, George, my brother – mój brat, his father – jego ojciec, Mr. Brown – pan Brown)

He is a boy. On jest chłopcem.

He likes sweets. On lubi słodycze.

Has he got a computer? Czy on ma komputer?

      She
ona (a girl – dziewczyna, a woman – kobieta, Susan, Kate, my sister – moja siostra, your mother – moja matka, Mrs. Green- pani Green)

She is from London. Ona jest z Londynu.

Who is she? Kim ona jest?

She isn’t nice. Ona nie jest miła.

      It
ono, (to) (a window – okno, a book – książka, a house -dom, a computer – komputer,  a bag – torba, a crocodile – krokodyl, a city – miasto, a mobile phone – telefon komórkowy)

Zaimek “it”  nie odnosi się do ludzi, ale do rzeczy i do zwierząt, które nie są zwierzętami domowymi lub których płci nie znamy.

It is a dog. To jest pies.

Where is it? Gdzie to jest?

How much is it? Ile to kosztuje?

      We
my

We must go. My musimy iść.

We are hungry. My jesteśmy głodni.

We don’t go to school. My nie chodzimy do szkoły.

      You
wy 

Zaimek you  w liczbie mnogiej odnosi się do dwóch lub więcej osób.

You play tennis. Wy gracie w tenisa.

Are you at school? Czy wy jesteście w szkole?

Do you come from Germany? Czy wy pochodzicie z Niemiec?

      They
oni, one (my parents – moi rodzice, a son and a daughter – syn i córka,  Bob and Mike, Sally and Mary, your friends – twoi przyjaciele, their cars – ich samochody, a cat and a mouse – kot i mysz,  a fork and a plate – widelec i talerz)

Zaimek they występuje w liczbie mnogiej i  określa osoby lub rzeczy rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego

They are at home. Oni (one) są w domu.  

Where are they? Gdzie oni (one) są?

They don’t eat meat. On (one) nie jedzą mięsa.

zaimki osobowe w formie dopełnienia

 

Zaimki osobowe w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them

 

Zaimki osobowe w formie dopełnienia odpowiadają na pytania: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? (z, o) kim? czym?

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

      Me
mi, mnie

 

      You
tobie, ci, ciebie

 

      Him
jemu, mu, jego

 

      Her
jej, ją

 

      It
go, ją, jego

      Us
nam, nas

 

      You
wam, was

 

      Them
im, ich, je  

Aby łatwiej zrozumieć zasadę zaimków w formie dopełnienia najlepiej ułożyć zdanie dodając czasownik np. give me a key – daj mi klucz,  show him a room – pokaż jemu pokój, I know them –  ja znam ich.

Zaimki występują w roli dopełnienia po czasownikach takich jak : like – lubić, love – kochać, know – znać, see – widzieć, find – znaleźć, buy – kupić, give – dawać, help – pomagać, show – pokazać , let – pozwolić, want – chcieć, look at – spojrzeć na, talk about – rozmawiać o, play with – bawić się z

Przykłady zdań z zaimkami w formie dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Gramatyka Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

      Me
mi, mnie

Give me the phone. Daj mi telefon.

She loves me. Ona mnie kocha.

Look at me. Spójrz na mnie.

      You
  tobie, ci, ciebie

I can help you. Mogę ci pomóc.

He likes you. On lubi cię.

I want to give you a present. Chcę dać ci prezent.

      Him
  jemu, mu, jego

I know him very well. Znam go bardzo dobrze.

Talk to him. Porozmawiaj z nim.

Bring him a coat. Przynieś mu płaszcz.

      Her
  jej, ją

He loves her. On kocha.

I work with her. Ja z nią pracuję.

Show her the room. Pokaż jej pokój.

      It
go, ją, jego

This is my computer. I like it. To jest mój komputer. Lubię go (to).

      Us
nam, nas

Give us some money. Daj nam trochę pieniędzy.

They are better than us. Oni są lepsi od nas.

Can you find us in the picture? Czy możesz nas znaleźć na obrazku?

      You
wam, was

She can help you. Ona może wam pomóc.

We are more intelligent than you. Jesteśmy od was inteligentniejsi.

I want to be with you. Chcę być z wami.

      Them
ich, im, je

I don’t want them. Nie chcę ich.    

I don’ thelp them. Nie pomagam im.

Do you know them? Czy ty je znasz?

 

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

 

Zaimki zwrotne: myself, yourself, himself

Zaimki zwrotne w tłumaczeniu na język polski oznaczają: się, siebie, sobą, sobie i zmieniają się w zależności od osoby.

 

Liczba pojedyncza

 

Liczba mnoga

 

I (ja) 

 

      myself

 

You (ty)

 

      yourself

 

He (on) 

 

      himself

 

She (ona) 

 

      herself

 

It (ono, to)

 

      itself

We (my) 

 

      ourselves

 

You (wy)

 

      yourselves

 

They (oni, one)

 

      themselves

Przykłady zdań z zaimkami zwotnymi: myself, youself, himself, herself, itself…

 

zaimki zwrotneI know myself. Ja znam (samego) siebie.

I looked at myself. Spojrzałem na siebie.

You should be yourself. Powinieneś być sobą.

Don’t burn yourself! Nie poparz się!

She wants to pay for herself. Ona chce zapłacić za siebie.

Does she like herself? Czy ona lubi (samą) siebie?

He cut himself with a knife. On zaciął się nożem.

He smiled at himself. On uśmiechnął się do siebie.

The light turned itself on. Światło włączyło się samo.

It filled itself with fresh air. To wypełniło się świeżym powietrzem.

We want to enjoy ourselves. Chcemy dobrze się bawić.

We write articles ourselves. My piszemy artykuły sami.

Tell me about yourselves.  Powiedzcie mi o sobie (o was).

Help yourselves to sandwiches. Poczęstujcie się kanapkami.

Did they introduce themselves? Czy oni się przedstawili?

They only think about themselves. On tylko myślą o sobie.

 

Ćwiczenia na zaimki: w formie podmiotu: ja, ty, on, ona oraz w formie dopełnienia: tobie, jemu, jej

Ćwiczenie. Angielskie zaimki: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one… Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Zaimki:  tobie, jemu, jej…

Fiszki na zaimki w formie podmiotu: ja, ty, on, ona oraz w formie dopełnienia: tobie, jemu, jej

Fiszki online. Zaimki: ja, ty, on, ona, my, wy, oni… Nauka zaimków.

 Fiszki online. Zaimki: tobie, jemu, jej… Nauka zaimków.

 

Zobacz także: