Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

liczba mnoga angielskiTworzenie liczby mnogiej 

Nieregularna liczba mnoga w języku angielskim

Ćwiczenia na liczbę mnogą w angielskim

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim

Liczbę mnogą tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -s lub -es. np. a friend (przyjaciel) –> friends (przyjaciele), a sister (siostra) –> sisters (siostry). Gdy rzeczownik kończy się głoską syczącą (-ch, -sh, -s, -ss, -x ) oraz -o, dodajemy końcówkę -es np. an address (adres) –> addresses (adresy), a wish (życzenie) –> wishes (życzenia). 

Gdy rzeczownik angielski kończy się literą -y, należy zamienić tę literę na “i” oraz dodajemy końcówkę -es np. a lady (dama) –> ladies (damy), a party  (przyjęcie) –> parties (przyjęcia).

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone. Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na “f” lub “fe”, liczbę mnogą tworzymy zamieniając końcówkę na “ves“np. a wfe (żona) –> wives  (żony), a life (życie) –> lives (życia).

Niektórych rzeczowników angielskich trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do zasad tworzenia omówionych powyżej np. a man (mężczyzna) –> men (mężczyźni), a woman (kobieta) –> women (kobiety), a child (dziecko) –> children (dzieci).

      Singular and plural nouns
 przykłady rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzenie liczby mnogiej przez dodanie końcówki -s

      a girl -> girls
 (dziewczyna, dziewczyny)

      a boy -> boys
(chłopiec, chłopcy)

      a car --> cars
 (samochód, samochody)

      a book -> books
 (książka, książki)

      a pencil -> pencils
(ołówek, ołówki)

      a desk -> desks
 (biurko, biurka)

      a lamp -> lamps
(lampa, lampy)

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

a window -> windows (okno, okna)

a map –> maps (mapa, mapy)

a brother –> brothers (brat, bracia)

a teacher –> teachers (nauczyciel, nauczyciele)

Przykłady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników angielskich z końcówkąes:

      a watch --> watches
 (zegarek, zegarki)

      a kiss --> kisses
(całus, całusy)

      a dress --> dresses
(sukienka. sukienki)

      a box--> boxes
(pudełko, pudełka)

      a brush --> brushes
(szczotka, szczotki)

      a match --> matches
(mecz, mecze)

      a bus --> buses
(autobus, autobusy)

      a sandwich --> sandwiches
(kanapka, kanapki)

      a church --> churches
(kościół, kościoły)

Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej z końcówką -s lub -es:

I have got two brothers and three sisters. Mam dwóch braci i trzy siostry.

Where are my books and pencils? Gdzie są moje książki i ołówki?

These girls and boys are my friends. Te dziewczyny i chłopcy są moimi przyjaciółmi.

Can I have two cheese sandwiches? Czy mogę dostać dwie kanapki z serem?

Those dresses are very expensive. Tamte sukienki są bardzo drogie.

Przykłady tworzenia liczby mnogiej, gdy rzeczownik angielski kończy się na literę -y:

liczba mnoga angielski

Przykłady tworzenia liczby mnogiej, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę “f” lub “fe”:

a shelf –> shelves (półka, półki)

a knife –> knives (nóż, noże)

a leaf –> leaves (liść, liście)

a wolf –> wolves (wilk, wilki)

a thief –> thieves (złodziej, złodzieje)

a loaf –> loaves (bochenek, bochenki)

a half –> halves (połowa, połówki)

Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę -y lub -f:

I love visiting new countries and cities. Uwielbiam zwiedzać nowe kraje i miasta.

Be careful! These knives are sharp. Uważaj!Te noże są ostre.

Two loaves of bread, please. Poproszę dwa bochenki chleba.

Four thieves broke into the museum. Czterech złodziei włamało się do muzeum.

Nieregularna liczba mnoga w języku angielskim

 

Liczba mnoga wyjątki

Liczba mnoga wyjątki

      a man --> men
(mężczyzna, mężczyźni)

      a woman --> women
(kobieta, kobiety)

      a child --> children
(dziecko, dzieci)

      a tooth --> teeth
(ząb, zęby)

      a foot --> feet
(stopa, stopy)

      a mouse --> mice
(mysz, myszy)

      a goose --> geese
(gęś, gęsi)

      an ox --> oxen
(wół, woły)

a person  –> people (osoba, osoby, ludzie)

  Przykłady zdań z użyciem nieregularnej liczby mnogiej:

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

This place is for women, not for men. To miejsce jest dla kobiet, nie dla mężczyzn.

Where are the children? Gdzie są dzieci?

The model has got beautiful teeth. Modelka ma piękne zęby.

Show me your feet. Pokaż mi swoje stopy.

I can see white mice. Widzę białe myszy.

 There are some geese on the road. Na drodze jest kilka gęsi.

They are very nice people. On sa bardzo miłymi ludźmi.

Rzeczowniki, które w liczbie pojedynczej i mnogiej mają tę samą formę:

a fish –> fish (ryba, ryby)

a deer –> deer (jeleń, jelenie)

a sheep –> sheep (owca, owce)

Rzeczowniki, które zawsze występują w liczbie mnogiej:

nieregularna liczba mnoga rzeczownikówscissors – nożyczki

glasses – okulary

trousers – spodnie

jeans – dżinsy

shorts – szorty

pyjamas – piżama

tights – rajstopy

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim. Test nie tylko dla dzieci. Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Nieregularna liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Ćwiczenie. Liczba mnoga rzeczowników regularna i nieregularna

Fiszki online. Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim regularna i nieregularna

Zobacz także: