Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Język angielski, podobnie jak wiele innych języków, posiada złożone zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. Opiszemy jak tworzyć liczbę mnogą w języku angielskim, zwracając uwagę na różne przypadki i wyjątki, które mogą wystąpić. Przygotowaliśmy również liczne przykłady i ćwiczenia, które pomogą w praktycznym zastosowaniu omówionych zasad.

liczba mnoga angielski

Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim

W języku angielskim liczbę mnogą rzeczowników tworzy się głównie poprzez dodanie końcówki -s lub -es do formy podstawowej rzeczownika.

Na przykład: “friend” (przyjaciel) przekształca się w “friends” (przyjaciele), a “sister” (siostra) w “sisters” (siostry).

Jeśli rzeczownik kończy się na specyficzne głoski, takie jak -ch, -sh, -s, -ss, czy -x, czy też na -o, stosujemy końcówkę -es: “address” (adres) staje się “addresses” (adresy), a “wish” (życzenie) przekształca się w “wishes” (życzenia).

Rzeczowniki kończące się na literę -y wymagają specjalnej uwagi. W takim przypadku literę -y zamieniamy na “i” i dodajemy końcówkę -es, jak w przypadku “lady” (dama), które staje się “ladies” (damy) czy “party” (przyjęcie), które przekształca się w “parties” (przyjęcia).

Jeśli rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na “f” lub “fe”, zazwyczaj zamieniamy tę końcówkę na “ves”, jak w przypadku “wife” (żona), które staje się “wives” (żony) lub “life” (życie), które przekształca się w “lives” (życia).

Warto również pamiętać o rzeczownikach nieregularnych, które nie podlegają standardowym zasadom tworzenia liczby mnogiej. Przykłady to “man” (mężczyzna), który staje się “men” (mężczyźni), “woman” (kobieta), która przekształca się w “women” (kobiety) czy “child” (dziecko), które staje się “children” (dzieci).

Tworzenie liczby mnogiej przez dodanie końcówki -s. Przykłady

      Singular and plural nouns
 przykłady rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej, tworzenie liczby mnogiej przez dodanie końcówki -s

      a girl -> girls
 (dziewczyna, dziewczyny)

      a boy -> boys
(chłopiec, chłopcy)

      a car --> cars
 (samochód, samochody)

      a book -> books
 (książka, książki)

      a pencil -> pencils
(ołówek, ołówki)

      a desk -> desks
 (biurko, biurka)

      a lamp -> lamps
(lampa, lampy)
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

a window -> windows (okno, okna)

a map –> maps (mapa, mapy)

a brother –> brothers (brat, bracia)

a teacher –> teachers (nauczyciel, nauczyciele)

Przykłady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników angielskich z końcówkąes

      a watch --> watches
 (zegarek, zegarki)

      a kiss --> kisses
(całus, całusy)

      a dress --> dresses
(sukienka. sukienki)

      a box--> boxes
(pudełko, pudełka)

      a brush --> brushes
(szczotka, szczotki)

      a match --> matches
(mecz, mecze)

      a bus --> buses
(autobus, autobusy)

      a sandwich --> sandwiches
(kanapka, kanapki)

      a church --> churches
(kościół, kościoły)

Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej z końcówką -s lub -es:

I have got two brothers and three sisters. Mam dwóch braci i trzy siostry.

Where are my books and pencils? Gdzie są moje książki i ołówki?

These girls and boys are my friends. Te dziewczyny i chłopcy są moimi przyjaciółmi.

Can I have two cheese sandwiches? Czy mogę dostać dwie kanapki z serem?

Those dresses are very expensive. Tamte sukienki są bardzo drogie.

liczba mnoga angielski

Przykłady tworzenia liczby mnogiej, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę f  lub fe

a shelf –> shelves (półka, półki)

a knife –> knives (nóż, noże)

a leaf –> leaves (liść, liście)

a wolf –> wolves (wilk, wilki)

a thief –> thieves (złodziej, złodzieje)

a loaf –> loaves (bochenek, bochenki)

a half –> halves (połowa, połówki)

Przykłady zdań z rzeczownikami w liczbie mnogiej, gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej kończy się na literę -y lub -f:

I love visiting new countries and cities. Uwielbiam zwiedzać nowe kraje i miasta.

Be careful! These knives are sharp. Uważaj!Te noże są ostre.

Two loaves of bread, please. Poproszę dwa bochenki chleba.

Four thieves broke into the museum. Czterech złodziei włamało się do muzeum.

Nieregularne formy liczby mnogiej w języku angielskim: wyjątki 

W języku angielskim większość rzeczowników tworzy liczbę mnogą według określonych zasad, jednak istnieje grupa wyjątków, które wymagają specjalnej uwagi.

Oto niektóre z nich:

 

Liczba mnoga wyjątki
Liczba mnoga wyjątki

      a man --> men
(mężczyzna, mężczyźni)

      a woman --> women
(kobieta, kobiety)

      a child --> children
(dziecko, dzieci)

      a tooth --> teeth
(ząb, zęby)

      a foot --> feet
(stopa, stopy)

      a mouse --> mice
(mysz, myszy)

nieregularna liczba mnoga rzeczowników

      a goose --> geese
(gęś, gęsi)

      an ox --> oxen
(wół, woły)

a person  –> people (osoba, osoby, ludzie)

  Przykłady zastosowania w zdaniach

This place is for women, not for men. To miejsce jest dla kobiet, nie dla mężczyzn.

Where are the children? Gdzie są dzieci?

The model has got beautiful teeth. Modelka ma piękne zęby.

Show me your feet. Pokaż mi swoje stopy.

I can see white mice. Widzę białe myszy.

 There are some geese on the road. Na drodze jest kilka gęsi.

They are very nice people. On sa bardzo miłymi ludźmi.

Rzeczowniki o niezmiennej formie

a fish –> fish (ryba, ryby)

a deer –> deer (jeleń, jelenie)

a sheep –> sheep (owca, owce)

Rzeczowniki występujące głównie w liczbie mnogiej

scissors – nożyczki

glasses – okulary

trousers – spodnie

jeans – dżinsy

shorts – szorty

pyjamas – piżama

tights – rajstopy

Rzeczowniki, które w języku angielskim nie mają formy liczby mnogiej

W języku angielskim istnieją rzeczowniki, które naturalnie występują w formie niepoliczalnej i nie przyjmują tradycyjnej liczby mnogiej.

Przykłady takich rzeczowników to:

 • information – informacja (nie “informations”)
 • advice – rada (nie “advices”)
 • equipment – sprzęt (nie “equipments”)
 • luggage – bagaż (nie “luggages”)
 • furniture – meble (nie “furnitures”)
 • news – wiadomości, nowiny (nie “newses”)
 • homework – praca domowa (nie “homeworks”)
 • knowledge – wiedza (nie “knowledges”)
 • hair (w kontekście ogólnej ilości włosów) – włosy (nie “hairs”)
 • bread – chleb (chociaż “breads” może być używane w kontekście różnych rodzajów chleba)

Ważne jest, aby zwracać uwagę na te szczególne przypadki podczas nauki i praktyki języka angielskiego, aby unikać powszechnych błędów.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy istnieje jakaś reguła, która pomaga zapamiętać nieregularne formy liczby mnogiej?

Niestety, form nieregularnych trzeba po prostu nauczyć się na pamięć. Jednak regularne powtarzanie i praktyka mogą pomóc w ich zapamiętaniu.

2. Dlaczego niektórzy mówią “childs” zamiast “children”?

To częsty błąd wynikający z próby zastosowania regularnej formy “-s” do rzeczowników o nieregularnej liczbie mnogiej. Najlepszym sposobem na uniknięcie tego błędu jest nauka nieregularnych form na pamięć.

3. Kiedy zmieniamy “-y” na “-ies” w liczbie mnogiej?

Gdy rzeczownik kończy się na “-y” po spółgłosce, zmieniamy “-y” na “-ies”. Jeśli jednak przed “-y” jest samogłoska, dodajemy tylko “-s”, jak w “toys” czy “keys”.

4. Jakie są różnice w znaczeniu między rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej, takimi jak “glass” i “glasses”?

Rzeczowniki w języku angielskim mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności od tego, czy są używane w liczbie pojedynczej czy mnogiej. Na przykład “glass” odnosi się do materiału, z którego są wykonane przedmioty, takie jak okna czy kieliszki, podczas gdy “glasses” to okulary.

6. Dlaczego niektóre rzeczowniki, takie jak “scissors” czy “trousers”, zawsze są w liczbie mnogiej?

Takie rzeczowniki często odnoszą się do przedmiotów składających się z dwóch części (np. dwóch ostrzy nożyczek). W języku angielskim przyjęło się mówić o nich w liczbie mnogiej.

 

Mając na uwadze różnorodność i wyjątkowość rzeczowników w języku angielskim, kluczem do biegłości jest praktyka i regularne powtarzanie.

Zachęcamy również do rozwiązania poniższych ćwiczeń i fiszek online które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę. 

 

Ćwiczenia na liczbę mnogą rzeczowników

Ćwiczenie. Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim. Test nie tylko dla dzieci. Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie. Nieregularna liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim

Ćwiczenie. Liczba mnoga rzeczowników regularna i nieregularna

Fiszki na liczbę mnogą rzeczowników

Fiszki online. Liczba mnoga rzeczowników w języku angielskim regularna i nieregularna

 

Zobacz także: