Must, mustn’t, needn’t. Zastosowanie, budowa zdań i przykłady

W świecie języka angielskiego, opanowanie czasowników modalnych, takich jak “must”, “mustn’t” i “needn’t”, stanowi ważny element. Te specyficzne czasowniki pomagają nam wyrazić konieczność, zakaz lub brak potrzeby działania, mają miejsce w codziennej konwersacji, pisaniu, a nawet w sytuacjach biznesowych. Poniżej prezentujemy jasne wyjaśnienia i praktyczne przykłady, które pomogą w pełni zrozumieć i zastosować te czasowniki modalne w praktyce. 

Must, mustn’t, needn’t. Zastosowanie

must, mustn't, needn't

      Must

Must (musieć) jest używane do wyrażenia konieczności lub obowiązku wykonania danej czynności teraz, lub w przyszłości.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do must pierwszą formę czasownika.

Przykład: “I must study” (Muszę się uczyć).

Zdania pytające z czasownikiem must tworzy się przez inwersję (przestawienie) podmiotu i czasownika modalnego.

      Musn't

Słowo mustn’t (must not) ma znaczenie: nie wolno czegoś robić.

Używamy go, gdy chcemy wyrazić, że coś jest zabronione lub niezalecane.

Przykład: “You mustn’t smoke here” (Nie wolno tu palić).

      Needn't

W zdaniach przeczących, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę needn’t (need not).

Jest stosowane, gdy chcemy powiedzieć, że wykonanie pewnej czynności nie jest wymagane. Przykład: “You needn’t go there” (Nie musisz stam iść).

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Zrozumienie must – wyrażanie obowiązku

Czasownik modalny “must” używamy, aby wyrazić obowiązek lub konieczność. Oto jak formułujemy zdania twierdzące z jego użyciem, wraz z przykładami:

I
You
He
She
It
We
You
They
must go out
dance
learn
get up
pay
leave

I must go out. Muszę wyjść.

She must dance. Ona musi zatańczyć.

They must pay. Oni muszą zapłacić.

W każdym z tych przypadków “must” przedstawia akcję, która jest konieczna.

czasowniki modalne must mustn'tUżycie mustn’t – komunikowanie zakazu

“Mustn’t” to skrócona forma od “must not” i wskazuje na coś, czego nie wolno robić. Przykłady zastosowania:

Mustn’t – nie wolno

I
You
He
She
It
We
You
They
mustn’t go to a party
smoke
waste time
lose a ticket
drive too fast

You mustn’t smoke here. Nie wolno tutaj palić.

Kate mustn’t drive too fast. Kate nie wolno jeździć zbyt szybko.

They mustn’t go to a party. Im nie wolno iść na przyjęcie.

W tych przykładach komunikujemy zakaz, wskazując na działania, których należy unikać.

Jak stosować needn’t – nie musieć

“Needn’t” informuje, że coś nie jest konieczne. Oto przykłady, jak można go użyć:

must, mustn't, needn't odmianaNeedn’t – nie musieć

I
You
He
She
It
We
You
They
needn’t
hurry
go to work
come back
play the piano
take exams
go shopping


You needn’t hurry. Ty nie musisz się spieszyć.

Mike needn’t go shopping today. Mike nie musi iść na zakupy dzisiaj.

We needn’t talk about it. My nie musimy rozmawiać o tym.

Te zdania wskazują na sytuacje, w których brak jest obowiązku działania.

Formułowanie pytań z must

Pytania z “must” często dotyczą wyjaśnienia obowiązku lub poszukiwania potwierdzenia. Oto kilka przykładów:

Must I
you
he
she
it
we
you
they
go out?
dance?
learn?
get up?
pay?
leave?

 

must czasownik modalny

You must do it! Musisz to zrobić!

Must you leave now? Czy musisz teraz wyjść?

Must he get up early tomorrow? Czy on musi wstać wcześnie jutro?

Must we stay here? Czy musimy zostać tutaj?

Gdy potrzebujemy więcej szczegółów, możemy zacząć pytanie od słowa pytającego. Wyraz pytający – np.: what (co), where (gdzie), who (kto), when (kiedy) – stawiamy na początku zdania.

What must I do? Co muszę zrobić?

Where must he go? Gdzie on musi iść?

Who must clean the room? Kto musi posprzątać pokój?

When must they leave? Kiedy oni muszą wyjść?

W tych pytaniach szukamy konkretnych informacji dotyczących obowiązków lub oczekiwań.

 

Rozróżnianie między must, have to, mustn’t i don’t have to

Zrozumienie różnic między czasownikami modalnymi “must”, “have to”, “mustn’t” oraz “don’t have to” jest kluczowe dla precyzyjnego wyrażania obowiązku, konieczności, zakazu lub braku potrzeby działania. Oto szczegółowe wyjaśnienia i przykłady ich użycia:

“Must” vs “have to” – wyrażanie obowiązku:
 
 • “Must” używamy, gdy coś jest konieczne z naszego osobistego punktu widzenia lub z powodu wewnętrznego przekonania.
  Na przykład:  “I must watch TV today” oznacza, że osoba czuje wewnętrzną potrzebę lub pragnienie obejrzenia telewizji.
  “I have a new boyfriend. You must meet him” oznacza, że dobrze by było, abyś poznał/poznała nowego chłopaka tej osoby. 
 • “Have to” stosujemy, gdy obowiązek wynika z zewnętrznych okoliczności, takich jak prawa, zasady, czy oczekiwania innych.
  Na przykład: “You have to pay your bills on time” podkreśla, że istnieje zewnętrzny wymóg dotyczący terminowego płacenia rachunków.
  “My father has to start work at six o’clock” podreśla, że zasady w firmie wymagają rozpoczęcia pracy o godzinie szóstej. 


Czasami między must a have to jest bardzo niewielka różnica, lub jej nie ma.
I must go now. Muszę teraz iść.
I have to go now. Muszę teraz iść.
Powód wyjścia danej osoby może wynikać z jej przekonania lub konieczności, ale, w tym przypadku nie ma to większego znaczenia i obie formy są poprawne.

“Mustn’t” vs “don’t have to” – zakaz vs brak obowiązku:

 • “Mustn’t” wyraża zakaz i używamy go, aby wskazać, że coś jest niedozwolone.
  Na przykład: “You mustn’t go out now” informuje, że wyjście jest teraz zabronione.
  “Lucy mustn’t watch TV after midnight” oznacza, że Lucy nie wolno oglądać telewizji po północy.

 • “Don’t have to” wskazuje, że coś nie jest konieczne, ale jest dozwolone.
  Na przykład: “You don’t have to go out now” oznacza, że nie ma konieczności wychodzenia, ale można to zrobić, jeśli się chce.
  “Lucy doesn’t have to watch TV after midnight” oznacza, że Lucy nie musi oglądać telewizji po północy.

Użycie “must have + past participle” – wnioskowanie o przeszłości:

 • Ta konstrukcja pozwala wyrazić przypuszczenie, że coś miało miejsce w przeszłości.
  Na przykład: “Somebody must have been here” sugeruje, że dowody wskazują na obecność kogoś w danym miejscu.
  “He must have forgotten about your birthday” sugeruje, że on musiał zapomnieć o twoich urodzinach.
“Must” vs “can” – obowiązek vs możliwość:

“Must” wskazuje na konieczność, podczas gdy “can” wyraża możliwość lub zdolność do robienia czegoś.
Na przykład, “I must go to school today” oznacza obowiązek, podczas gdy “I can go to school today” wskazuje, że istnieje możliwość pójścia do szkoły, ale nie jest to obowiązkowe.

Zobacz również: Czasownik modalny can.

Ćwiczenia

Must, mustn’t, needn’t. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie.

 

Zobacz również:Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia.