Present Perfect Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczących.

Wpisz poprawną formę czasownika podanego w nawiasie w czasie Present Perfect.

W zdaniach twierdzących have/ has + Past Participle (III forma czasownika).

W zdaniach przeczących haven’t/ hasn’t + Past Participle (III forma czasownika).

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!