Past Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań. 

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Past Perfect Continuous.

W zdaniu twierdzących had + been + czasownik z końcówką -ing.

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!