Future Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań twierdzących i przeczeń.

Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie w czasie Future Simple.

W zdaniu twierdzących will + czasownik.

W zdaniu przeczącym won’t + czasownik.

 

Trwa wczytywanie

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!