Future Simple czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy:

  • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia,
  • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

 

 

Budowa zdań w czasie Future Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I will wait.  Ja poczekam. Will I wait?  Czy ja poczekam? I won’t wait.  Ja nie poczekam.
You will buy.  Ty kupisz. Will you buy?  Czy ty kupisz? You won’t buy.  Ty nie kupisz.
He will pay.  On zapłaci. Will he pay?  Czy on zapłaci? He won’t pay.  On nie zapłaci.
She will get.  Ona dostanie. Will she get?  Czy ona dostanie? She won’t get.  Ona nie dostanie.
It will be.  To będzie. Will it be?  Czy to będzie? It won’t be.  To nie będzie.
We will bring.  My przyniesiemy. Will we bring?  Czy my przyniesiemy? We won’t bring.  My nie przyniesiemy.
You will see. Wy zobaczycie. Will you see?  Czy wy zobaczycie? You won’t see.  Wy nie zobaczycie.
They will sell.  Oni sprzedadzą, one sprzedadzą. Will they sell?  Czy oni sprzedadzą, czy one sprzedadzą? They won’t sell.  Oni nie sprzedadzą, one nie sprzedadzą.

 Zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym

 

  • Zdanie oznajmujące tworzymy, dodając „will” do pierwszej formy czasownika.
  • Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie słów np. will I, will you, will she
  • W zdaniach przeczących do „will” dodajemy słówko „not”: ,,will not” – w skrócie „won’t”.

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 CD lub 5 kursów, samodzielna nauka w domu PROMOCJA

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

I will do the shopping. Zrobię zakupy.

Peter will cook dinner. Peter ugotuje obiad.

They will call you on Monday. Oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

 

Zdania pytające:

Will I do the shopping? Czy ja zrobię zakupy?

Will Peter cook dinner? Czy Peter ugotuje obiad?

Will they call you on Monday? Czy oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek?

 

Zdania przeczące:

I won’t do the shopping. Ja nie zrobię zakupów.

Peter won’t cook dinner. Peter nie ugotuje obiadu.

They won’t call you on Monday. Oni nie zadzwonią do ciebie w poniedziałek.    

 

 

 

 Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn