Czasowniki angielskie – podstawowe i więcej

Poznaj czasowniki angielskie, zarówno podstawowe, jak i przydatne oraz często używane.

Podstawowe czasowniki angielskie

czasowniki angielskiebe (bi) być

Zobacz również: odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym: I am, you are…, odmiana czasownika być w czasie przeszłym: I was, you were …

      begin
(bigin) zaczynać

      break
(brejk) łamać

      bring
(brink) przynosić

      buy
(baj) kupować

      can
(ken) móc, potrafić

      catch
(kecz) łapać

      come
(kom) przychodzić

      cost
(kost) kosztować

      do
(du) robić

      drink
(drink) pić

      drive
(drajf) prowadzić samochód

      eat
(it) jeść
czasowniki angielskie krzyżówka

      feel
(fil) czuć

      fly
(flaj) latać

      get
(get) dostać

      give
(gif) dawać

      go
(goł) iść

      have
(hef) mieć

Zobacz również: odmiana czasownika have w czasie teraźniejszym

      keep
(kip) trzymać

      learn
(lern) uczyć się

      make
(mejk) robić

      meet
(mit) spotykać

      put
(put) kłaść

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      read
(rid) czytać

      run
(ran) biegać

      say
(sej) powiedzieć

      see
(si) widzieć

      send
(sent) wysyłać

      sit
(sit) siedzieć

      speak
(spik) mówić

      take
(tejk) brać

      think
(fink) myśleć

      understand
(anderstent) rozumieć

      write
(rajt) pisać

 Przydatne czasowniki angielskie, które również warto znać

najważniejsze czasowniki angielskie

Hope. Mieć nadzieję.

      become
stać się

      build
budować

      burn
spalić

      choose
wybrać

      cook
gotować

      cut
ciąć

      decide
decydować

      die
umierać

      dig
kopać

      draw
rysować

      dream
 śnić, marzyć
nauka czasowników angielskich

Dream. Marzyć, śnić.

      earn
 zarabiać

      fall
upaść

      feed
karmić

      fight
walczyć

      find
znaleźć

      forget
zapomnieć

      grow
rosnąć

      hear
słyszeć

      hide
chować, ukrywać

      hit
uderzyć

      hold
trzymać

      hope
mieć nadzieję

      hurt
zranić

      jump
skakać

      know
wiedzieć, znać

      lead
 prowadzić, przewodzić
czasowniki angielskie z wymową

Learn. Uczyć się

      leave
 wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać

      lend
pożyczyć komuś

      let
 pozwolić

      lie
leżeć

      like
lubić

      listen
słuchać

      lose
zgubić

      love
kochać

      mean
znaczyć, oznaczać

      pay
płacić

      paint
 malować

      rain
padać (o deszczu)

      ride
jeździć

      ring
dzwonić

      sell
sprzedawać

      shine
świecić

      show
pokazywać

      shut
 zamknąć
Najpopularniejsze czasowniki angielskie

Smile. Uśmiechać się

      sing
śpiewać

      sleep
 spać

      smell
pachnieć, wąchać
czasowniki angielskie z wymową

Feel. Czuć.

      smile
uśmiechać się

      snow
 padać (o śniegu)

      spend
spędzać, wydawać

      spill
rozlać

      stand
stać

      start
zaczynać

      stay
zostać, pozostać

      steal
ukraść

      swim
pływać

      teach
nauczać

      tell
powiedzieć
najważniejsze czasowniki angielskie

Win. Wygrać.

      throw
rzucać

      travel
podróżować

      visit
odwiedzać

      wake
budzić, obudzić

      want
chcieć

      watch
oglądać

      wear
nosić, ubierać

      win
wygrać

      work
 pracować

Zobacz również:  Czasowniki nieregularne i regularne w języku angielskim.

Czasowniki nieregularne, zestawienie w tabelce 

Czynności codzienne po angielsku

Co robisz  w  wolnym czasie, hobby po angielsku

Przykłady zdań z podstawowymi czasownikami angielskimi

      You break my heart.

Łamiesz mi serce.

      I must buy a new coat.

Muszę kupić nowy płaszcz.

      Can you come later?

Czy możesz przyjść później?

      Do you drink milk?

Czy pijesz mleko?

      Can you drive?

Czy umiesz prowadzić samochód?

      We often go to the cinema.

My często chodzimy do kina.

      They learn English every day.

Oni codziennie uczą się angielskiego.

      I want to send a letter.

Chcę wysłać list.

      Do you understand me?

Czy mnie rozumiesz?

Ćwiczenia na czasowniki angielskie

Ćwiczenie. Czasowniki angielskie, część 1 być – robić. 

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 1

 Ćwiczenie. Czasowniki angielskie część 2 

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 2

 Ćwiczenie. Czasowniki angielskie część 3

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 3

Fiszki na czasowniki angielskie

Fiszki online na Czasowniki angielskie.