Czynności po Angielsku: przewodnik po codziennych słówkach i zwrotach

Witaj w świecie codziennego języka angielskiego! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak opisać swoją codzienną rutynę w języku angielskim?

Poznaj podstawowe i użyteczne zwroty, które pomogą Ci płynnie mówić o codziennych czynnościach.

Od porannego wstawania, przez prace domowe, aż po relaksujące wieczory – znajdziesz tutaj wszystko, co potrzebne do opisania Twojego dnia w języku angielskim.

Dodatkowo, nasze nagrania wymowy, przykłady zdań, ćwiczenia i fiszki online sprawią, że nauka stanie się jeszcze bardziej interaktywna i efektywna.

Zapraszamy do odkrywania angielskiego w codziennych sytuacjach razem z nami!

Codzienne czynności po angielsku

Codzienne czynności 

      Daily Activities
 

zynności codzienne po angielsku słówka i zwroty

Wstając rano

      get up
  wstawać 

      I get up at seven every day.

Wstaję o siódmej każdego dnia.

      wake up
obudzić się

Mary wakes up to the sound of her alarm clock every morning. Mary budzi się każdego ranka na dźwięk swojego budzika.

      get up early
wstać wcześnie

      get up late
wstać późno

Poranne czynności

      go to the toilet
iść do toalety

My brother goes to the toilet first thing in the morning. Mój brat idzie do toalety jako pierwszą rzecz rano.

      have a shower
wziąć prysznic

My mother prefers to have a shower in the morning to feel refreshed. Moja mama woli brać prysznic rano, aby poczuć się odświeżona.

      have a bath
wziąć kąpiel

Every Sunday evening, Emily loves to have a bath to relax after a busy week. Każdego niedzielnego wieczoru, Emily uwielbia wziąć kąpiel, aby zrelaksować się po intensywnym tygodniu.

      brush my teeth
umyć zęby

How often do you brush your teeth? Jak często myjesz zęby?

      brush my hair
szczotkować włosy

After her morning shower, Lisa brushes her hair before breakfast. Po porannym prysznicu Lisa szczotkuje włosy przed śniadaniem.

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

      get dressed
ubrać się

Tom gets dressed quickly every morning as he’s usually in a hurry to catch the bus.

Tom każdego ranka ubiera się szybko, ponieważ zwykle spieszy się, aby zdążyć na autobus.

Aktywności dnia

czynności codzienne po angielsku

      take the dog for a walk
zabrać psa na spacer

My parents take the dog for a walk in the park every morning.

Moi rodzice zabierają psa na spacer do parku każdego ranka.

      go to the gym
 iść na siłownię

Mark goes to the gym to stay fit and healthy. Mark chodzi na siłownię, aby utrzymać formę i zdrowie.

      go jogging
iść pobiegać

We never go jogging in the evenings. Nigdy nie biegamy wieczorami.

Praca i nauka

      leave home
wychodzić z domu

They leave home at 8 AM to catch the bus. Oni wychodzą z domu o 8:00, aby złapać autobus.

      go to school
  iść do szkoły

Do you go to school on Saturdays? Czy chodzisz do szkoły w soboty?

      take children to school
zabrać dzieci do szkoły

On her way to work, Jennifer takes her children to school. W drodze do pracy, Jennifer zabiera swoje dzieci do szkoły.

      drive a car
  prowadzić samochód

Anna learned to drive a car last year. Anna nauczyła się prowadzić samochód w zeszłym roku.

      start work
  zaczynać pracę

Every Monday, David starts work at 8 AM and begins with checking his emails. W każdy poniedziałek, David zaczyna pracę o 8:00, zaczynając od sprawdzenia swoich e-maili.

      take children from school
zabrać dzieci ze szkoły

Every Friday, Mr. Smith takes his children from school early and they go to the cinema. W każdy piątek, pan Smith zabiera swoje dzieci ze szkoły wcześnie, a potem idą do kina.

      come home
przyjść do domu
      I come home at five and I watch television.

Przychodzę do domu o piątej i oglądam telewizję.

      come back home
wrócić do domu

Don’t come back home too late! Nie wracaj do domu zbyt późno!

codzienne słówka angielskie

      do homework
 odrabiać pracę domową

Do you do your homework every day? Czy codziennie odrabiasz pracę domową?

      send texts
wysyłać smsy

Every morning, Julia sends a text to her boyfriend. Każdego ranka Julia wysyła sms do swojego chłopaka. 

      make phone calls
wykonywać rozmowy telefoniczne

In her job, Lisa makes phone calls to clients all day. W swojej pracy Lisa przez cały dzień wykonuje telefony do klientów.

      talk on the phone
rozmawiać przez telefon

Every evening, Alex talks on the phone with his girlfriend who lives in another town. Każdego wieczoru Alex rozmawia przez telefon ze swoją dziewczyną, która mieszka w innym mieście.

      send emails
 wysyłać e-maile

How many emails do you send a day? Ile wiadomości e-mail wysyłasz dziennie?

      finish work
  kończyć pracę

Sarah finishes work at 5 PM and then goes to the gym. Sarah kończy pracę o 17:00, a potem idzie na siłownię.

Czas na posiłek

      eat breakfast
  jeść śniadanie

My sister never skips breakfast because it’s the most important meal of the day.  Moja siostra nigdy nie pomija śniadania, ponieważ to najważniejszy posiłek dnia.

      have breakfast
zjeść śniadanie

The kids have breakfast in the kitchen before school. Dzieci jedzą śniadanie w kuchni przed szkołą.

      drink coffee
  pić kawę
      I drink white coffee for breakfast.

Na śniadanie piję białą kawę.

      drink tea
  pić herbatę 

During the break at work, we often drink green tea and chat. Podczas przerwy w pracy często pijemy zieloną herbatę i rozmawiamy.

      have lunch
  jeść obiad, drugie śniadanie

On Sundays, our family has a big lunch together. W niedziele nasza rodzina je razem duży obiad.

      cook dinner
  gotować obiad (kolację)

Tonight, I’m cooking dinner for my friends. Dziś wieczorem gotuję kolację dla moich przyjaciół.

      lay the table
nakryć do stołu

Can you lay the table while I finish cooking? Czy możesz nakryć do stołu, podczas gdy ja skończę gotować?

Sprzątanie, porządki i obowiązki domowe

czynności po angielsku

      do the housework
wykonywać prace domowe, robić porządki, sprzątać

My neighbours spend their Saturdays doing the housework. Moi sąsiedzi soboty na wykonywaniu prac domowych.

      tidy the room
posprzątać pokój

After the party, we had to tidy the living room. Po imprezie musieliśmy posprzątać salon.

      make the bed
pościelić łóżko

Do you have to make your bed? Czy musisz ścielić swoje łóżko?

      do the washing up
pozmywać naczynia

After dinner, we all help to do the washing up. Po kolacji wszyscy pomagamy zmywać naczynia.

      vacuum the carpet
odkurzać dywan

My mother vacuums the carpet every week to keep the house clean. Moja mama odkurza dywan co tydzień, aby utrzymać dom w czystości.

      sweep the floor
 zamiatać podłogę

My grandmother prefers to sweep the floor rather than use a vacuum cleaner. Moja babcia woli zamiatać podłogę niż używać odkurzacza.

      empty the bin
opróżnić kosz

After emptying the bin, he replaces the bag with a new one. Po opróżnieniu kosza, on wymienia worek na nowy.

      go shopping
iść na zakupy

Mandy goes shopping for new clothes at the start of every season. Mandy idzie na zakupy nowych ubrań na początku każdej pory roku.

      do shopping
zrobić zakupy

My mother doesn’t do shopping on Mondays. Moja mama nie robi zakupów w poniedziałki.

Czas wolny i relaks

      read the newspaper
  czytać gazetę

Do you like reading newspapers? Czy lubisz czytać gazety?

codzienne słówka angielskie

      use a computer
  korzystać z komputera

John learned to use a computer when he was six. John nauczył się obsługiwać komputer w wieku sześciu lat.

      listen to music
  słuchać muzyki

We listen to music to relax after a long day. Słuchamy muzyki, aby zrelaksować się po długim dniu.

      watch television
  oglądać telewizję

My grandmother watches television while cooking in the kitchen. Moja babcia ogląda telewizję, gotując w kuchni.

      go swimming
 iść popływać

My parents go swimming in the lake during their summer holiday. Moi rodzice pływają w jeziorze podczas letnich wakacji.

      go for a walk
iść na spacer

Our aunt Judy goes for long walks in the afternoons. Nasza ciocia Judy chodzi popołudniami na długie spacery.

      ride a bike
jeździć na rowerze

We ride bikes together as a family activity. Wspólnie jeździmy na rowerach w ramach rodzinnej aktywności.

      play games on PlayStation
grać w gry na Playstation

I play sports games on PlayStation with my friends. Gram w gry sportowe na Playstation z moimi przyjaciółmi.

      play computer games
grać w gry na komputerze

My older brother never plays computer games. Mój starszy brat nigdy nie gra w gry komputerowe.

      download music
pobierać, ściągać z Internetu muzykę

I often download music to listen to on my phone. Często pobieram muzykę, aby słuchać jej na moim telefonie.

      shop for clothes online
 kupować ubrania przez Internet

My friends shop for clothes online to find better deals.

Moi przyjaciele kupują ubrania przez Internet, aby znaleźć lepsze oferty.

      chat to friends online
 rozmawiać z przyjaciółmi przez Internet

They chat to friends online who live in different countries.

Oni rozmawiają przez Internet z przyjaciółmi mieszkającymi w różnych krajach.

      meet friends
spotkać się z przyjaciółmi

My sister meets friends for coffee every week.

Moja siostra spotyka się z przyjaciółmi na kawę co tydzień.

      hang out with friends
 spotykać się z przyjaciółmi (nieformalnie)

He hangs out with friends at the beach. On spotyka się z przyjaciółmi na plaży.

      go out with friends
wyjść z przyjaciółmi

I would like to go out with friends for a night of dancing. Chciałbym wyjść z przyjaciółmi na imprezę taneczną.

      go out for a meal
wyjść na posiłek

Her schoolmates always go out for a meal to celebrate birthdays. Jej koledzy ze szkoły zawsze wychodzą na posiłek z okazji urodzin.

      go to the cinema
 iść do kina

She goes to the cinema with her kids on weekends. Ona chodzi do kina ze swoimi dziećmi w weekendy.

      go to the theatre
iść do teatru

I don’t go to theatre very often. Nie chodzę zbyt często do teatru.

      relax in front of the TV
odpoczywać przed telewizorem

My brother relaxes in front of the TV watching sports games. Mój brat relaksuje się przed telewizorem, oglądając mecze sportowe.

      have a lie-in
wylegiwać się, poleżeć

On Sundays, I usually have a lie-in until late morning. W niedziele zazwyczaj wyleguję się do późnych godzin porannych.

      do nothing
 nic nie robić

On my days off, I like to do nothing and just stay at home. W dni wolne lubię nic nie robić i po prostu zostać w domu.

      go to bed
 iść spać

What time do you go to bed on Saturdays? O której chodzisz spać w soboty?

Teraz, gdy zapoznałeś się z podstawowymi zwrotami i słówkami, zachęcamy Cię do dalszego rozwijania swoich umiejętności za pomocą naszych interaktywnych ćwiczeń i

fiszek. Sprawdź, ile już wiesz, i kontynuuj naukę, aby codziennie czuć się pewniej w używaniu języka angielskiego. Powodzenia!

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Ćwiczenia na czynności po angielsku

Ćwiczenie. Czynności po angielsku, nazwy i zwroty z życia codziennego. Sprawdź, czy znasz.

Ćwiczenie ze słuchu. Czynności codzienne

Fiszki na czynności po angielsku

Nauka słówek i zwrotów. Fiszki online Czynności dnia codziennego po angielsku

 Zobacz także:

Zwroty w sklepie i na zakupachile to kosztuje po angielsku