Angielskie czasowniki nieregularne z wymową

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne.

W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d.  

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniu, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Angielskie czasowniki nieregularne z wymową – tabelka

Poniżej znajdziesz listę 73 czasowników nieregularnych, ułożonych alfabetycznie. Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika po angielsku: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle)

I forma czasownika (infinitive)II forma czasownika (Past Simple)III forma czasownika (Past Participle)Polskie tłumaczenieWięcej informacji
      awake
awokeawokenbudzić się 
      be
was/werebeenbyćodmiana be: am, is, are, odmiana be: was, were
      become
becamebecomestać się 
      begin
beganbegunzaczynać 
      blow
blewblownwiać (o wietrze) 
      break
brokebrokenłamać 
      bring
broughtbroughtprzynosićodmiana i przykłady
      build
builtbuiltbudować 
      buy
boughtboughtkupować 
      catch
caughtcaughtłapaćodmiana i przykłady
      can
couldbeen ablemóc, potrafić 
      choose
chosechosenwybieraćodmiana i przykłady
      come
camecomeprzychodzićodmiana i przykłady
      cost
costcostkosztować 
      cut
cutcutciąć 
      do
diddonerobić 
      drive
drovedrivenprowadzić samochód 
      drink
drankdrunkpić 
      eat
ateeatenjeść 
      fall
fellfallenspadaćodmiana i przykłady
      feed
fedfedkarmić 
      feel
feltfeltczuć 
      fight
foughtfoughtwalczyć 
      find
foundfoundznaleźć 
      fly
flewflownlatać 
      forget
forgotforgottenzapomnieć 
      freeze
frozefrozenmarznąć 
      get
gotgotdostawaćodmiana i przykłady
      give
gavegivendawać 
      go
wentgoneiść 
      grow
grewgrownrosnąć 
      have
hadhadmieć 
      hear
heardheardsłyszećodmiana i przykłady
      hide
hidhiddenukrywać 
      hit
hithituderzać 
      hold
heldheldtrzymać 
      hurt
hurthurtzranić 
      keep
keptkepttrzymać 
      know
knewknownwiedzieć, znać 
      learn
learnt/learnedlearnt/learneduczyć sięodmiana i przykłady
      leave
leftleftwychodzić, wyjeżdżać, opuszczaćodmiana i przykłady
      lend
lentlentpożyczać (komuś) 
      let
letletpozwalać 
      lose
lostlostgubić, tracić, przegraćodmiana i przykłady
      make
mademaderobić 
      mean
meantmeantznaczyć 
      meet
metmetspotykać 
      pay
paidpaidpłacić 
      put
putputpołożyć, pozostawić 
      read
readreadczytaćodmiana, przykłady
      ride
roderiddenjeździć 
      ring
rangrungdzwonić 
      rise
roserisenwzrastać 
      run
ranrunbiegaćodmiana, przykłady
      say
saidsaidpowiedzieć 
      see
sawseenwidziećodmiana i przykłady
      sell
soldsoldsprzedawać 
      send
sentsentwysyłaćodmiana i przykłady
      sing
sangsungśpiewać 
      sit
satsatsiedzieć 
      sleep
sleptsleptspać 
      speak
spokespokenmówić 

czasowniki nieregularne helloangielski

      spend
spentspentspędzać 
      stand
stoodstoodstać 
      steal
stolestolenkraść 
      take
tooktakenbrać, zabieraćodmiana i przykłady
      teach
taughttaughtnauczaćodmiana i przykłady
      tell
toldtoldmówić, powiedzieć 
      think
thoughtthoughtmyśleć 
      throw
threwthrownrzucać 
      understand
understoodunderstoodrozumieć 
      wake
wokewokenbudzić się 
      wear
worewornubieraćodmiana i przykłady
      win
wonwonwygrywać 
      write
wrotewrittenpisać 

 

Często zadawane pytania o czasowniki nieregularne

Jak rozpoznać czy czasownik jest nieregularny, czy regularny 


Niestety, nie ma na to żadnych zasad. Trzeba się ich nauczyć na pamięć.


 

Jak się nauczyć czasowników nieregularnych

 

Dobra znajomość czasowników jest bardzo ważna i przydatna podczas nauki języka angielskiego.
Najlepiej podzielić czasowniki na partie np. uczyć się najpierw odmiany dziesięciu czasowników, potem kolejnej partii. Ucząc się czasowników, warto zwrócić uwagę zarówno na pisownię, jak i na wymowę.
Warto zauważyć, że niektóre czasowniki mają taką samą formę drugą i trzecią np. buy – bought – bought (kupować), get – got – got (dostawać). Niektóre czasowniki mają trzy formy takie same np. cut – cut – cut (ciąć), put – put – put (położyć). Czasownik read (czytać) w pisowni ma trzy formy takie same, jednak druga i trzecia forma różni się wymową.
Ponieważ wymowa jest bardzo ważna, zanim rozpoczniesz utrwalanie czasownika, wysłuchaj, jak poprawnie wymawia się jego trzy formy. Jeżeli nie utrwalisz dobrze wymowy, może się zdarzyć, że nawet jeżeli potem usłyszysz drugą lub trzecią formę czasownika, nie zrozumiesz jego znaczenia.
Aby zapamiętać pisownię, warto robić notatki i je przepisywać.

 

Jakie są podstawowe czasowniki nieregularne, które koniecznie trzeba znać

 

Poniżej lista popularnych 30 czasowników nieregularnych, które warto znać i od których można zacząć naukę.


czasowniki nieregularne czesc 2be – was/were – been być
buy – bought – bought kupować
can – could – been able  móc
come – came- come przychodzić
do – did – done robić
drink – drank – drunk pić
drive – drove – driven prowadzić samochód
eat – ate – eaten jeść
fall – fell – fallen spadać
feel – felt – felt czuć
find – found – found znaleźć
forget – forgot – forgotten zapomnieć
get – got – got dostawać
give – gave – given dawać
go – went – gone iść
have – had – had mieć
know – knew – known wiedzieć
leave – left – left wychodzić, wyjeżdżać
czasowniki nieregularne czesc 1make – made – made robić
meet – met – met spotykać
read – read – read czytać
say – said – said powiedzieć
see – saw – seen widzieć
send – sent – sent wysyłać
take – took – taken brać
tell – told -told powiedzieć
think – thought – thought myśleć
understand – understood – understood rozumieć
win – won – won wygrywać
write – wrote – written pisać


Kiedy ma zastosowanie pierwsza, druga a kiedy trzecia forma czasownika angielskiego


Poniżej są przykłady zastosowania czasowników nieregularnych pierwszej, drugiej i trzeciej  formy (I, II, III) w zdaniach angielskich.

be – być
Present Simple (I forma czasownika): I am at home now. Jestem teraz w domu.
Past Simple (II forma czasownika): I was at the cinema yesterday. Wczoraj byłem w kinie.
We were at school two day ago. Byliśmy w szkole dwa dni temu.
Present Perfect (III forma czasownika): I have been ill for a week. Jestem chory od tygodnia.

czasowniki nieregularne odmiana helloangielskido – robić
Present Simple (I forma czasownika): I do my homework every day. Odrabiam pracę domową każdego dnia.
Past Simple (II forma czasownika): She did the shopping yesterday. Ona zrobiła zakupy wczoraj.
Present Perfect (III forma czasownika): He has just done the washing up. On właśnie pozmywał naczynia.

go – iść
Present Simple (I forma czasownika): They go to the club every Saturday. Oni chodzą do klubu w każdą sobotę.
Past Simple (II forma czasownika): We went to Greece last summer. Pojechaliśmy do Grecji w ubiegłe wakacje.
Present Perfect (III forma czasownika): My sister has just gone to the gym. Moja siostra właśnie poszła na siłownię.

write – pisać
Present Simple (I forma czasownika): I write text messages to my friend three times a day. Piszę sms-y do przyjaciela trzy razy dziennie.
Past Simple (II forma czasownika): She wrote her first novel when she was sixteen years old. Ona napisała pierwszą powieść, gdy miała szesnaście lat.
Present Perfect (III forma czasownika): So far Mike has written two articles. Do tej pory Mike napisał dwa artykuły.

Ćwiczenia na czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.