przymiotniki angielskie

Ugly – brzydki, pretty – ładny, happy – szczęśliwy, sad – smutny, big – duży, small – mały, young – młody, old – stary, wet – mokry, dry – suchy, short – krótki, long – długi

Najważniejsze przymiotniki po angielsku

Przymiotniki w języku angielskim odgrywają ważną rolę w strukturze językowej, pozwalając na wyrażanie cech, stanów i właściwości rzeczowników.

Jeżeli uczysz się języka angielskiego, opanowanie przymiotników jest nie tylko krokiem w kierunku płynności językowej, ale także sposobem na efektywne komunikowanie się.

W języku angielskim przymiotniki ma taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej, nie odmieniają się przez rodzaje (męski, żeński, nijaki) ani przez przypadki.

Przykłady:  duży chłopiec – a big boy, duża dziewczynka – a big girl, duże dzieci – big children, do dużego domu – to a big house.

Lista najważniejszych przymiotników angielskich

Przymiotniki w języku angielskim (adjectives) są niezbędne do dokładnego opisywania osób, przedmiotów i sytuacji.

Oto wybrane, kluczowe przymiotniki, które każdy uczący się angielskiego powinien znać:

Przymiotniki

      Adjectives

przymiotniki angielskie

      big
(big) duży

      small
(smol) mały

      old
(old) stary

      new
(niu) nowy

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

      easy
(izi) łatwy

      difficult
(difikult) trudny

      cheap
(czip) tani

      expensive
(ikspensif) drogi

      slow
(sloł) powolny, wolny

      fast
(fast) szybki

      young
(jank) młody

      bad
(bed) zły
 
      amazing
zdumieprzymiotniki po angielskuwający, niezwykły

      angry
zły, rozzłoszczony

      attractive
atrakcyjny

      awesome
rewelacyjny, kapitalny

      awful
okropny

      beautiful
piękny

      best
najlepszy

      better
lepszy

      boring
nudny

      busy
zajęty, zapracowany

      clean
czysty
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      clever
mądry, bystry

      cold
zimny

      crazy
szalony, zwariowany

      dangerous
niebezpieczny

      deep
głęboki

      dirty
brudny

      dry
suchy

      empty
pusty

      famous
sławny

      fantastic
fantastyczny

      fat
gruby

      free
wolny, za darmo

      fresh
świeży

      friendly
przyjazny, życzliwy

      funny
zabawny

      good
dobry
przymiotniki angielskie

      handsome
przystojny

      happy
szczęśliwy

      hard
trudny, ciężki

      high
wysoki

      hot
gorący
      hungry
głodny

      important
ważny

      intelligent
inteligentny

      interesting
interesujący

      jealous
zazdrosny

      large
duży

      last
ostatni

      late
spóźniony

      lazy
leniwy

      lonely
samotny

      long
długi

      nasty
okropny, niegrzeczny

      next
następny

      nice
miły, uprzejmy

      open
otwarty

      poor
biedny

      pretty
ładny

      quiet
cichy, spokojny

      ready
gotowy

      rich
bogaty

      sad
smutny

      safe
bezpieczny

      short
krótki

      shy
nieśmiały

      silly
niemądry

      slim
szczupły

      strange
dziwny

      strong
silny

      special
specjalny, wyjątkowy

      sweet
słodki

      terrible
okropny

      tired
zmęczony

      ugly
brzydki

      warm
ciepły

      wet
mokry

      wide
szeroki

Przykłady zdań z podstawowymi przymiotnikami

      This exercise is easy.

To ćwiczenie jest łatwe.

      His car is very expensive.

Jego samochód jest bardzo drogi.

      She is a young woman.

Ona jest młodą kobietą.

That building is quite old.

Ten budynek jest dość stary.

Their garden is really beautiful.

Ich ogród jest naprawdę piękny.

Lucy has a very friendly dog.

Lucy ma bardzo przyjaznego psa.

The weather is quite cold today.

Pogoda jest dziś dość zimna.

This cake is really sweet.

To ciasto jest naprawdę słodkie.

John is a highly intelligent student.

John jest wyjątkowo inteligentnym uczniem.

Rozmówki i przykładowe dialogi z przymiotnikami angielskimi

Dialog na temat pogody:

A: How’s the weather today? (A: Jaka dzisiaj jest pogoda?)

B: It’s quite hot and sunny. (B: Jest dość gorąco i słonecznie.)

A: That sounds nice. I love warm weather. (A: Brzmi dobrze. Uwielbiam ciepłą pogodę.)

Dialog o jedzeniu:

A: What is for dinner today? (A: Co jest dziś obiad?)

B: Mum is making a delicious pizza. (B: Mama robi pyszną pizzę.)

A: Yummy! Mum’s pizza is always the best! (A: Mniam! Pizza mamy jest zawsze najlepsza!!)

Dialog na temat wyglądu:

A: Kate looks very elegant in that dress. (A: Wygląda bardzo elegancko w tej sukience.)

B: Yes, the dress is absolutely beautiful. (B: Tak, ta sukienka jest absolutnie piękna.)

A: I agree, it suits her perfectly. (A: Zgadzam się, pasuje do niej doskonale.)

Dialog na temat emocji:

A: How do you feel after passing the exam? (A: Jak się czujesz po zaliczeniu egzaminu?)

B: I feel very happy. (B: Czuję się bardzo szczęśliwy.)

A: Well, congratulations. It’s a great success. (A: A więc, gratulacje. To wielki sukces.)

Kategorie przymiotników

Przymiotniki w języku angielskim możemy podzielić na kilka głównych kategorii, zależnie od tego, jakie cechy lub charakteryzacje opisują. Oto kilka przykładów:

 1. Przymiotniki opisowe: Te przymiotniki służą do opisywania wyglądu, kształtu lub cech fizycznych przedmiotów, osób lub miejsc, na przykład:
  • “big” (duży)
  • “small” (mały)
  • “beautiful” (piękny)
  • “colorful” (kolorowy)
  • “tall” (wysoki)
  • “round” (okrągły)
 2. Przymiotniki określające uczucia i emocje: przymiotniki wyrażające emocje, nastrój lub stan umysłu. Przykłady to:
  • “happy” (szczęśliwy)
  • “sad” (smutny)
  • “angry” (zły)
  • “excited” (podekscytowany)
  • “relaxed” (zrelaksowany)
  • “anxious” (zaniepokojony)
 3. Przymiotniki określające ilość i stopień:  takie, które informują o ilości, rozmiarze lub stopniu czegoś.
  • “many” (wiele)
  • “few” (kilka)
  • “several” (kilka)
  • “much” (dużo)
  • “little” (niewiele)
  • “extensive” (rozległy)
 4. Przymiotniki określające pochodzenie lub przynależność: Te przymiotniki opisują pochodzenie, lub przynależność czegoś, lub kogoś, na przykład:
  • “Polish” (polskii)
  • “Chinese” (chiński)
  • “family” (rodzinny)
  • “professional” (zawodowy)
  • “historical” (historyczny)
  • “cultural” (kulturalny)
 5. Przymiotniki określające czas: Przymiotniki te odnoszą się do czasu i określają, kiedy coś miało miejsce.
  • “present” (obecny)
  • “past” (przeszły)
  • “future” (przyszły)
  • “recent” (niedawny)
  • “historic” (historyczny)

Stopniowanie przymiotników

przymiotniki angielskie i ich stopniowanieW angielskim, stopniowanie przymiotników pozwala na porównywanie cech lub stanów.

Dla przymiotników regularnych stopień wyższy i najwyższy tworzy się przez dodanie “-er” i “-est” (np. “small, smaller, smallest”).

W przypadku przymiotników długich używa się słów “more” i “most” (np. “beautiful, more beautiful, most beautiful”).

Przymiotniki nieregularne mają własne formy stopniowania, jak “good, better, best” czy “bad, worse, worst”.

Więcej przykładów i szczegółowych wyjaśnień znajdziesz w artykule Stopniowanie przymiotników – angielski.

Kolejność przymiotników w zdaniu

Kolejność przymiotników w języku angielskim jest równie ważna jak ich poprawne stopniowanie.

Przymiotniki w zdaniu powinny być ułożone według określonej kolejności, aby brzmiały naturalnie dla odbiorców anglojęzycznych.

Zazwyczaj zaczynamy od określenia opinii lub jakości (np. “beautiful”, “funny”), następnie wielkości (“big”, “small”), wieku (“young”, “old”), kształtu (“round”, “square”), koloru (“red”, “blue”), pochodzenia (“French”, “American”), materiału (“wooden”, “metallic”) i wreszcie celu lub funkcji (“cooking”, “decorative”).

Na przykład powiemy “a small old wooden desk” zamiast “a wooden old small desk”. Taka kolejność sprawia, że opisy są zrozumiałe. Warto zapamiętać tę zasadę przy tworzeniu złożonych opisów w języku angielskim. Przykłady zdań:

Mary is wearing  a beautiful long red silk dress today. Mary ma dziś na sobie piękną długą czerwoną jedwabną sukienkę.

John drives an old American black sports car. John jeździ starym amerykańskim czarnym samochodem sportowym.

My neighbours have a young fluffy white Persian cat. Moi sąsiedzi mają młodego, puszystego, białego kota perskiego.

My grandparents live in a big old wooden house. Moi dziadkowie mieszkają w dużym, starym drewnianym domu.

Powyżej omówiliśmy kluczowe aspekty użycia przymiotników w języku angielskim, w tym ich stopniowanie i właściwą kolejność w zdaniu. Teraz, aby utrwalić i rozwinąć swoje umiejętności, zachęcamy do praktyki poprzez ćwiczenia i fiszki.

Powodzenia w nauce!

Ćwiczenia na przymiotniki angielskie

Ćwiczenie. Podstawowe przymiotniki angielskie. Sprawdź, czy już umiesz.

Ćwiczenie ze słuchu. Przymiotniki angielskie

Fiszki na przymiotniki angielskie

Zobacz także:

Przymiotniki opisujące cechy charakteru

Przymiotniki opisujące dobre cechy charakteru do CV

Podstawowe czasowniki angielskie z wymową