Cechy charakteru i opis osoby po angielsku

Zapraszamy do przewodnika po angielskim słownictwie związanym z cechami charakteru i opisem wyglądu. Znajdziesz tu bogaty zbiór przymiotników i zwrotów, które pomogą Ci precyzyjnie i efektownie opisać różne typy osobowości oraz cechy zewnętrzne.

 Cechy charakteru po angielsku z wymową

Odkryj różnorodność cech charakteru w języku angielskim, pozytywnych, negatywnych i neautralnych z ich wymową. Poznaj słowa, które pomogą Ci opisać osobowość w sposób precyzyjny i barwny.

cechy charakteru po angielsku przeciwieństwaTypy charakteru (character types)

      Character
Charakter

Pozytywne cechy charakteru

      good
dobry, posiadający pozytywne cechy i intencje 

      nice
miły, przyjemny i sympatyczny

      friendly
przyjazny, przyjacielski, otwarty i serdeczny

      funny
zabawny

      crazy
szalony, niekonwencjonalny, pełen energii i życia

      lively
pełen życia, energiczny i pełen entuzjazmu

      polite
 grzeczny, uprzejmy, zachowujący dobre maniery

      sociable
towarzyski, lubiący towarzystwo innych

      tidy
schludny, porządny, dbający o porządek

      clever
mądry, bystry, Inteligentny

      brave
odważny, dzielny, gotowy stawić czoła wyzwaniom

      easy-going
wyluzowany, na luzie, nie przejmujący się drobnostkami

      carefree
beztroski, wolny od zmartwień i stresu

      charming
czarujący, posiadający urok osobisty

      cheerful
pogodny, radosny, zawsze w dobrym nastroju

      generous
hojny, wspaniałomyślny, szczodry i dający z siebie innym

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

opis osoby po angielsku - matka
Amazing – niezwykła, Loving – kochająca, Beautiful – piękna, Thoughtful – troskliwa, Selfless – bezinteresowna, Smart – mądra (MOTHER)

      gentle
łagodny, delikatny, pełen empatii

      helpful
pomocny, chętny do niesienia pomocy innym

      honest
uczciwy, prawdomówny i wiarygodny

      loyal
lojalny, wierny i oddany

      responsible
odpowiedzialny, godny zaufania

      sensible
rozsądny, praktyczny, rozważny

Negatywne cechy charakteru

      bad
zły, osoba o negatywnych cechach

      nasty
okropny, nieprzyjemny, wstrętny

      jealous
zazdrosny, zawistny

      bossy
władczy, apodyktyczny, dominujący i narzucający swoją wolę

      cruel
okrutny, bezwzględny i brutalny

      messy
nieporządny, bałaganiarski, niechlujny
cechy charakteru po angielsku - ojciec
Funny – zabawny, Hardworking – pracowity, Protector – obrońca, Hero – bohater, Awesome – świetny, Strong – silny (FATHER)

      reserved
skryty, zamknięty w sobie, powściągliwy

      rude
niegrzeczny, nieuprzejmy

      selfish
egoistyczny, samolubny, skupiony na sobie, niezainteresowany innymi

      strict
surowy, rygorystyczny, wymagający

      stubborn
uparty, nieustępliwy

      vain
próżny, zarozumiały, skupiony na własnym wyglądzie

Neutralne cechy charakteru

      shy
nieśmiały

      outgoing
towarzyski, ekstrawertyczny, lubiący być w centrum uwagi

      modest
skromny, nieprzechwalający się, pokorny

      quiet
cichy, spokojny, małomówny

      chatty
gadatliwy, rozmowny, lubiący dużo mówić

Cechy charakteru: przeciwieństwa

Oto kilka przykładów przeciwstawnych cech charakteru, które często spotykamy:

 • outgoing (towarzyski) vs. reserved (skryty): Osoba towarzyska jest otwarta i łatwo nawiązuje kontakty, podczas gdy osoba skryta ich unika i jest bardziej zamknięta w sobie.
 • optimistic (optymistyczny) vs. pessimistic (pesymistyczny): Optymiści widzą pozytywne aspekty życia, podczas gdy pesymiści skupiają się na potencjalnych negatywnych konsekwencjach.
 • disciplined (zdyscyplinowany) vs. spontaneous (spontaniczny): Zdyscyplinowane osoby cenią porządek i planowanie, w przeciwieństwie do spontanicznych, którzy wolą elastyczność i improwizację.
 • empathetic (empatyczny) vs. indifferent (obojętny): Empatyczni ludzie głęboko odczuwają i rozumieją emocje innych, podczas gdy obojętni wydają się być nieczuli na potrzeby i uczucia otoczenia.
 • assertive (asertywny) vs. passive (pasywny): Asertywność wiąże się z wyrażaniem swoich myśli i potrzeb w sposób pewny, podczas gdy postawa pasywna oznacza unikanie konfrontacji i podporządkowywanie się innym.
 • adventurous (żądny przygód) vs. cautious (ostrożny): Ludzie żądni przygód poszukują nowych doświadczeń i ryzyka, w przeciwieństwie do ostrożnych, którzy wolą bezpieczeństwo i unikanie ryzyka.
 • creative (kreatywny) vs. practical (praktyczny): Kreatywność często wiąże się z innowacyjnością i artystycznym podejściem, podczas gdy praktyczność skupia się na funkcjonalności.
 • confident (pewny siebie) vs. insecure (niepewny siebie): Pewność siebie to wiara we własne umiejętności, w przeciwieństwie do niepewności, która charakteryzuje się wątpliwościami i brakiem samoakceptacji.

Zrozumienie tych przeciwstawnych cech charakteru pozwala na głębsze zrozumienie ludzkich zachowań i interakcji. W rzeczywistości wiele osób może wykazywać mieszankę tych cech, co czyni ludzką osobowość jeszcze bardziej złożoną i fascynującą.

Cechy charakteru i osobowości: szczegółowy opis

cechy charakteru po angielsku - nauczyciel
Smart – mądry, Creative – twórczy, Compassionate – współczujący, Encouraging – mobilizujący, Thoughful – troskliwy, Patient – cierpliwy, Caring – opiekuńczy (TEACHER)

Pozytywne cechy osobowości

smart (mądry): inteligentny, zdolny do analitycznego myślenia.

creative (twórczy): pełen innowacyjnych pomysłów, kreatywny w rozwiązywaniu problemów.

compassionate (współczujący): empatyczny, zdolny do głębokiego współczucia z innymi.

encouraging (mobilizujący): motywujący innych, inspirujący do działania.

thoughtful (troskliwy): uważny, zawsze myślący o potrzebach innych.

patient (cierpliwy): zdolny do wytrwałego czekania.

caring (opiekuńczy): troskliwy, zawsze gotowy do niesienia pomocy.

ambitious (ambitny): dążący do osiągnięcia wyznaczonych celów, zmotywowany.

confident (pewny siebie): posiadający duże poczucie własnej wartości.

decisive (zdecydowany, stanowczy): szybko podejmujący decyzje, pewny swoich działań.

diligent (pilny, staranny, sumienny): pracowity, dokładny w swoich działaniach.

dynamic (dynamiczny): pełen energii, aktywny w działaniu.

educated (wykształcony): posiadający wiedzę i wykształcenie.

opis osoby po angielsku - mama
Amazing – niezwykła, Loving – kochająca, Smart – mądra, Compassionate – współczująca, Funny – zabawna (MOMMY

energetic (energiczny): pełen energii i entuzjazmu.

enthusiastic (pełen entuzjazmu): zawsze podekscytowany, pełen zapału.

eloquent (elokwentny): umiejętnie wyrażający swoje myśli i zdanie, przekonujący w mowie.

good-natured (dobroduszny, pogodny, łagodny): posiadający przyjazne usposobienie.

hard-working (pracowity): nieustannie pracujący, wytrwały w swoich działaniach.

Neutralne i mieszane cechy osobowości

absent-minded (roztargniony): często zapominalski, z głową w chmurach.

affectionate (uczuciowy, czuły): pełen uczuć, chętnie wyrażający swoje emocje.

careful (uważny, staranny): ostrożny, zwracający uwagę na detale.

chatterbox (gaduła): nieustannie mówiący, często o rzeczach mało istotnych.

defensive (czuły na krytykę): szybko reagujący na krytykę, często w sposób obronny.

emotional (emocjonalny): wyrażający silne emocje, często w sposób widoczny.

Negatywne cechy osobowości

cechy charakteru po angielsku tata
Devoted – oddany , Amazing – niezwykły, Provider – żywiciel , Hardworking – pracowity, Funny – zabawny (DADDY)

aggressive (agresywny): dominujący, czasem przekraczający granice w interakcjach.

annoying (irytujący): często drażniący innych swoim zachowaniem.

boring (nudny): pozbawiony cech wzbudzających zainteresowanie.

critical (krytyczny): często wyrażający negatywne opinie.

clumsy (nietaktowny, niezdarny): niezręczny w działaniach lub wypowiedziach.

conceited (zarozumiały): bardzo pewny siebie, skłonny do chwalenia się.

cheeky (bezczelny): często zuchwały, bezpośredni w swoich wypowiedziach.

dishonest (nieuczciwy): skłonny do oszustwa lub nierzetelności.

disloyal (nielojalny): niepewny w swoich zobowiązaniach, często łamiący zaufanie.

forgetful (zapominalski): często zapominający o rzeczach lub zobowiązaniach.

greedy (chciwy): nadmiernie pragnący posiadania, zachłanny.

Uczucia i emocje

cechy charakteru i emocje
Happy – szczęśliwy, scared – przestraszony, sad – smutny, surprised – zaskoczony, puzzled – zdziwiony, laughing – śmiejący się, angry – zły, nervous – zdenerwowany, indifferent – obojętny

Podstawowe Emocje

 • happy (szczęśliwy): odczuwający radość i zadowolenie.
 • scared (przestraszony): odczuwający strach lub lęk.
 • sad (smutny): odczuwający smutek, przygnębienie.
 • surprised (zaskoczony): doświadczający niespodziewanych sytuacji.
 • puzzled (zdziwiony): odczuwający zakłopotanie, brak zrozumienia.
 • laughing (śmiejący się): wyrażający radość poprzez śmiech.
 • angry (zły): odczuwający gniew lub irytację.
 • nervous (zdenerwowany): odczuwający niepokój, stres.
 • indifferent (obojętny): nie wykazujący zainteresowania, emocji.

Rozszerzone Emocje

 • amazed (zdumiony): odczuwający zdumienie, wielkie zaskoczenie.
 • amused (rozbawiony): odczuwający rozbawienie, lekkość.
 • annoyed (rozdrażniony, zirytowany): odczuwający lekką irytację, niezadowolenie.
 • anxious (zaniepokojony): odczuwający niepewność, obawę.
 • appalled (zbulwersowany): odczuwający silne oburzenie, szok.
 • bored (znudzony): odczuwający nudę, brak zainteresowania.
 • calm (spokojny): odczuwający wewnętrzny spokój, równowagę.
 • confused (zdezorientowany, zagubiony): odczuwający brak jasności, dezorientację.
 • delighted (zachwycony): odczuwający wielką radość, zachwyt.
 • depressed (przygnębiony): odczuwający głęboki smutek, przygnębienie.
 • disappointed (rozczarowany): odczuwający rozczarowanie, brak spełnienia oczekiwań.
 • devastated (zdruzgotany, załamany): odczuwający głębokie przygnębienie, rozpacz.
 • embarassed (zakłopotany, zażenowany): odczuwający zażenowanie, skrępowanie.
 • excited (przejęty, podekscytowany)

Warto zapamiętać:

 • Przymiotniki z końcówką -ed: W języku angielskim przymiotniki z końcówką -ed często opisują uczucia i emocje, np. shocked (zszokowany), surprised (zaskoczony), confused (zdezorientowany).
 • Przymiotniki z końcówką -ing: Przymiotniki z końcówką -ing są używane do opisu cech osób lub wydarzeń, np. shocking (szokujący), surprising (zaskakujący), confusing (mylący).

Opis osoby po angielsku — rozbudowane zwroty i wyrażenia

Emocje po angielsku

Preferencje i zainteresowania

 • to be fond of something (lubić coś): wyrażanie zamiłowania do czegoś.
 • to be keen on something (interesować się czymś): wykazywanie silnego zainteresowania lub entuzjazmu wobec czegoś.
 • to be good at something (być dobrym w czymś): posiadanie umiejętności lub talentu w określonej dziedzinie.

Umiejętności i kompetencje

 • to be an expert (być ekspertem): posiadanie głębokiej wiedzy lub umiejętności w danym temacie.
 • to have a good command of English (dobrze znać angielski): posiadanie biegłości w języku angielskim.
 • to be bad at something (być kiepskim w czymś): brak umiejętności lub trudności w określonej dziedzinie.
 • to be useless at something (być beznadziejnym w czymś): całkowity brak umiejętności lub skuteczności.

Emocje i zachowania

 • to be worried about something (martwić się czymś): odczuwanie niepokoju lub obaw w związku z czymś.
 • to burst with new ideas (tryskać nowymi pomysłami): być źródłem kreatywności i innowacyjnych myśli.
 • to be the centre of attention (być ośrodkiem zainteresowania): przyciągać uwagę i zainteresowanie innych.
 • to take after somebody (być podobnym do kogoś): wykazywać podobieństwo, np. w wyglądzie lub zachowaniu, do członka rodziny.

Cechy osobiste 

  • to put somebody in a good mood (wprawić kogoś w dobry nastrój): sprawiać, że ktoś czuje się szczęśliwy lub zadowolony.
  • to be a quick learner (szybko się uczyć): zdobywać nową wiedzę lub umiejętności w krótkim czasie.
  • to have a sharp mind (być bystrym): być inteligentnym i szybko pojmującym.
  • to have a great sense of humor (mieć świetne poczucie humoru): umieć rozbawić innych i cieszyć się z dowcipu.

Obowiązki i odpowiedzialność

 • to keep promises (dotrzymywać obietnic): być wiarygodnym i realizować to, co obiecano.
 • to keep calm (zachować spokój): utrzymywać spokój w trudnych sytuacjach.
 • to have a lot of will power (mieć dużo silnej woli): posiadać determinację do osiągania celów.
 • to have a good imagination (mieć dużo wyobraźni): być kreatywnym, mieć bogatą wyobraźnię.

uczucia po angielskuKomunikacja i interakcje

 • to speak one’s mind (mówić otwarcie): wyrażać swoje myśli i opinie bez ogródek.
 • to keep commitments (dotrzymywać zobowiązań): być odpowiedzialnym i realizować swoje zobowiązania.

Wady i słabości

 • faults (wady): negatywne cechy charakteru lub zachowania.
 • to find faults (czepiać się, wynajdywać wady): skupiać się na negatywach, krytykować.
 • to grumble (gderać, narzekać): wyrażać niezadowolenie lub narzekać.
 • to complain (narzekać): wyrażać niezadowolenie lub protest.

Reakcje emocjonalne i zachowania

 • to put somebody in a bad mood (wprawić kogoś w zły nastrój): sprawić, że ktoś poczuje się źle.
 • to let somebody down (zawieść kogoś): nie spełnić czyichś oczekiwań lub obietnic.
 • to hide (his/her) feelings (ukrywać uczucia): nie wyrażać swoich emocji otwarcie.
 • to keep (his/her) feelings inside (nie okazywać uczuć): zachowywać emocje dla siebie, nie wyrażać ich na zewnątrz.
 • to lose one’s temper (stracić panowanie nad sobą): nie kontrolować swoich emocji, szczególnie gniewu.
 • to ignore the consequences (ignorować konsekwencje): nie brać pod uwagę skutków swoich działań.
 • to break a promise (złamać obietnicę): nie dotrzymać danego słowa.
 • to be never satisfied (nigdy nie być zadowolonym): ciągle oczekiwać więcej, nie czuć satysfakcji.
 • to be always on the go (być zawsze w biegu): być ciągle zajętym, aktywnym.
 • lack of patience (brak cierpliwości): nie mieć zdolności do oczekiwania lub wytrzymywania frustracji.

Sprawdź również:

Przymiotniki opisujące dobre cechy charakteru do CV

Przymiotniki angielskie

Przykłady zdań do opisu cech charakteru

      Peter is funny and clever.
Piotr jest zabawny i bystry.

      Susan is a very jealous woman.
Susan jest bardzo zazdrosną kobietą.

      Are you sociable or shy?
Czy jesteś towarzyski czy nieśmiały?

My best friend, Kate, is very artistic and has an amazing talent for painting.  Moja najlepsza przyjaciółka, Kate, jest uzdolniona artystycznie i ma niezwykłyy talent do malowania.

My best friend, Chris, is always up-to-date with the latest gadgets. Mój najlepszy przyjaciel, Chris jest zawsze na bieżąco z najnowszymi gadżetami.

My best friend, Mark, is a true sports fan, passionate about football. Mój najlepszy przyjaciel, Mark, jest prawdziwym fanem sportu, pasjonatem piłki nożnej.

My father is incredibly ambitious and hardworking. Mój ojciec jest niesamowicie ambitny i pracowity.

Alice can be quite stubborn at times, but she’s also very loyal. Alicja bywa czasami uparta, ale jest również bardzo lojalna.

Tom is always full of energy and new ideas. Tom jest zawsze pełen energii i nowych pomysłów.
Mandy is not only my sister, but also a role model who inspires me with her determination and strong will. Mandy jest nie tylko moją siostrą, ale także wzorem do
naśladowania, który inspiruje mnie swoją determinacją i silną wolą.
My mother is not only caring but also incredibly supportive of all our dreams and aspirations. Moja mama jest nie tylko troskliwa, ale także bardzo wspiera wszystkie
nasze marzenia i plany.
She’s kind and compassionate, always putting others before herself. Jest miła i wyrozumiała, zawsze przedkłada innych nad siebie.
Her stories are always filled with fascinating history and life lessons. Jej opowieści są zawsze wypełnione fascynującą historią i lekcjami życia.

My grandfather is the pillar of our family, strong and dependable. Mój dziadek jest filarem naszej rodziny, silny i niezawodny.

Her cooking brings the whole family together, and each dish is delicious. Jej gotowanie łączy całą rodzinę, a każde danie jest pyszne.

 

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

 Opis wyglądu osoby po angielsku

Uroda atrakcyjnośćwygląd zewnętrzny po angielsku

      beautiful
piękny

      pretty
  ładny

      attractive
  atrakcyjny

      handsome
przystojny

      ugly
brzydki

good-looking  przystojny (o mężczyźnie), atrakcyjna (o kobiecie)

Wiek i dojrzałość

young młody

teenager nastolatek

in his/her teens nastoletni/ nastoletnia

in his/ her twienties po dwudziestce

adult dorosły

middle-aged w średnim wieku

elderly person starsza osoba

old stary

Cechy twarzy 

opis wyglądu po angielsku
Beauty catches the attention but character catches the heart. Piękno przyciąga uwagę, ale charakter podbija serce.

clear complexion gładka cera

eyebrows brwi

full lips pełne usta

thin lips wąskie usta

rosy cheeks rumiane policzki

hollow cheeks zapadnięte policzki

high forehead wysokie czoło

strong chin mocny podbródek

oval owalny

pale blady

spotty pryszczaty

upturned nose zadarty nos

freckles  piegi

freckled piegowaty

wrinkles  zmarszczki

beard  broda

moustache  wąsy

Włosy i oczy

opis osoby po angielsku - wygląd
Beauty is in the eye of the beholder.
Nie to ładne, co ładne, lecz to, co się komu podoba.

      long dark hair
długie ciemne włosy

      short fair hair
  krótkie jasne włosy

blonde hair włosy blond

straight hair  proste włosy

curly hair kręcone włosy

dyed hair włosy farbowane

fringe grzywka

pony tail kucyk

spiky hair sterczące włosy

wavy hair falowane włosy

bald  łysy

      blue eyes
 niebieskie oczy

      brown eyes
  brązowe oczy

Wzrost

be of a medium height być średniego wzrostu

short niski

tall wysoki

Budowa ciała

      slim
(slim) szczupły

      fat
(fet) gruby

well-built  dobrze zbudowany

overweight  z nadwagą

skinny bardzo chudy

broad shoulders szerokie ramiona, szerokie barki

plump pulchny

thin chudy, szczupły

Znaki szczególne

scar  blizna

tatoo tatuaż

Przykłady zdań z opisem wyglądu osoby

      Helen is not very pretty but her husband is a handsome man.

Helen nie jest zbyt ładna, ale jej mąż jest przystojnym mężczyzną.

      She has got blue eyes and long fair hair.

Ona ma niebieskie oczy i długie jasne włosy.

      He has got brown eyes and short fair hair.

On ma brązowe oczy i krótkie jasne włosy.

Alice is a beautiful young woman with long dark hair and blue eyes. 

Alicja to piękna młoda kobieta z długimi ciemnymi włosami i niebieskimi oczami.

Sarah has a pretty face with rosy cheeks and curly blonde hair.

Sarah ma ładną twarz z zaróżowionymi policzkami i kręconymi blond włosami.

Sophia is of a medium height, plump, with a warm smile and sparkling green eyes.

Sophia jest średniego wzrostu, krępa, z ciepłym uśmiechem i błyszczącymi zielonymi oczami.

At 18, Michael is well-built with broad shoulders and sports a trendy haircut.

W wieku 18 lat Michael jest dobrze zbudowany, ma szerokie ramiona i modną fryzurę.

Luke is quite tall for his age, with a slim figure and short, curly brown hair.

Luke jest dość wysoki jak na swój wiek, ma szczupłą sylwetkę i krótkie, kręcone brązowe włosy.

Mam nadzieję, że ten przewodnik po angielskim słownictwie związanym z cechami charakteru i wyglądem okazał się dla Ciebie przydatny. Teraz zachęcam do przejścia do praktycznej części naszego artykułu, gdzie znajdziesz różnorodne ćwiczenia i fiszki.

To doskonała okazja, aby utrwalić nowo poznaną wiedzę i zastosować ją w praktyce.

Ćwiczenia cechy charakteru po angielsku

Ćwiczenie.  Cechy charakteru po angielsku

Ćwiczenie ze słuchu. Cechy charakteru i zachowań po angielsku

Ćwiczenia wygląd po angielsku, opis wyglądu

Ćwiczenie. Wygląd po angielsku. Sprawdź, czy znasz słówka związane z wyglądem.

Ćwiczenie ze słuchu. Opis wyglądu po angielsku

Fiszki online. Cechy charakteru i wygląd po angielsku

Fiszki online Opis wyglądu i cechy charakteru po angielsku

Zobacz także: