cv po angielskuCV po angielsku

 

Napisanie CV (Curriculum Vitae) lub Resume  (w USA, American English) po angielsku jest zadaniem dość trudnym.

Wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, ale również powinno skutecznie przekonywać pracodawcę, ze jesteśmy lepsi od innych kandydatów.

Stanowi naszą wizytówkę i powinno prowadzić do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Jak napisać CV po angielsku

Curriculum Vitae w języku angielskim powinno być zwięzłe i mieć ścisły  związek z aplikacją na dane stanowisko. W Internecie możemy znaleźć najróżniejsze szablony CV, jednak wszystkie zawierają sekcje, takie jak: About me O mnie lub Profile Profil, Contact Dane kontaktowe, Work Experience  Doświadczenie zawodowe,  Education Wykształcenie, etapy edukacji, Skills Umiejętności. Czasami zwierają References Referencje, Languages Języki oraz Hobby Hobby lub Interests Zainteresowania.

CV w języku angielskim nie zawiera takich danych jak: płeć, data urodzenia oraz stan cywilny.

 

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

CV Resume po angielsku

 

CV English

CV nagłówki po angielsku

Kontakt: Contact, Contact Details, Contact & Personal Details

O mnie, Profil: About Me, Profile, Professional Profile, Summary, Overview, Summary, At A Glance

Doświadczenie zawodowe: Work Experience, Professional Experience, Professional Background,  Career & Achievements, Career & Accomplishments, Relevant Career Details

Wykształcenie i kwalifikacje: Education, Qualifications, Professional Education & Training, Professional Development, Professional Training

Umiejętności:  Skills, Key Skills,  Principal Skills, Notable Skills, Core Competencies

Języki: Languages, Foreign Languages

Poziomy umiejętności: basic (elementary) podstawowy; pre-intermediate średnio-zaawansowany, intermediate średnio-zaawansowany, lekko zaawansowany (poziomy wyższy od pre-intermediate ale niższy od advanced) advanced zaawansowany, fluent płynny, biegły, proficient biegły, wprawny

Hobby i zainteresowania: Hobby, Hobbies, Interests, Hobbies And Interests,   Outside Interests, Activities

Referencje: References, Professional References, Supporting References

Osiągnięcia: Achievements, Key Achievements, Major Contributions, Track Record

 

Opisując przebieg kariery zawodowej zaczynamy od ostatniego stanowiska pracy, potem wpisujemy kolejne. Wpisujemy zakres wykonywanych czynności oraz umiejętności, które mogą być ważne dla potencjalnego pracodawcy. Mile widziane są konkretne dane z liczbami. Należy pamiętać, aby nie przeceniać swoich umiejętności i wpisywać ich stan zgodny z prawdą. Poziom znajomości programów komputerowych lub języków obcych powinien być oceniony rzetelnie.  W żadnym wypadku nie powinno się wpisywać czynności, których nie wykonywaliśmy lub się na nich nie znamy.

W sekcji Edukacja i wykształcenie wpisuje się nazwy szkół w odwróconej chronologii, czyli zaczynamy wpis od ostatniej szkoły.

Referencje są bardzo cenione przez zagranicznych pracodawców. Jeżeli je posiadamy, warto je dodać.

 

Zwroty do CV (profil, o mnie) i listu motywacyjnego po angielsku

Sekcja About me O mnie lub Profile Profil pomimo, że jest krótka (dwa lub trzy zdania) wbrew pozorom, nie jest łatwa do uzupełnienia i wymaga większego przemyślenia. Ponieważ stanowi naszą wizytówkę, powinno się wpisać nasze najlepsze atuty, umiejętności zawodowe, doświadczenie, cechy, których nasz pracodawca poszukuje i ceni.

 Cv po angielsku zwroty

      I am good at dealing with people.
Dobrze radzę sobie z ludźmi.

      I have good interpersonal skills.
Posiadam dobre umiejętności interpersonalne.

      I have excellent written and verbal communication skills.
Posiadam doskonałe zdolności komunikacyjne w piśmie i mowie.

      I am good at dealing with customers.
Dobrze  radzę sobie z klientami.

      I have excellent customer service skills.
Mam doskonałe zdolności obsługi klienta.

      I am good at solving problems.
Jestem dobry w rozwiązywaniu problemów.

      I am skilled in dealing with problems.
Mam zdolności radzenia sobie z problemami.

      I am ready to work hard.
Jestem gotowy ciężko pracować.

      I have a good level of written and spoken English.
Mam dobry poziom znajomości angielskiego w piśmie i mowie.

      I have relevant qualifications experience and knowledge.
Mam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę.

      I am always enthusiastic to learn and undertake new challenges.
Zawsze jestem entuzjastycznie nastawiony do nauki i podejmuję nowe wyzwania.

      I am willing to learn and develop new skills.
Bardzo chętnie uczę się i rozwijam nowe umiejętności.

      I have energy for long shifts and hard work often under pressure.
Mam energię do długiej pracy na zmiany i ciężkiej pracy, często pod presją.

 

      I have self motivation and good organisational skills.
Posiadam motywację wewnętrzną i dobre zdolności organizacyjne.

      I have the ability to motivate and develop your team.
Posiadam umiejętność motywowania i budowania zespołu.

      I am used to working in a team.
Jestem przyzwyczajony do pracy w zespole.

      I am able to work well both in a team environment as well as using own initiative.
Potrafię dobrze pracować zarówno w środowisku zespołowym, jak i z własnej inicjatywy.

      I am a mature team worker and adaptable to all challenging situations.
Jestem dojrzałym pracownikiem zespołu i przystosowuję się do wszystkich trudnych sytuacji.

      I have an active and dynamic approach to work and getting things done.
Mam aktywne i dynamiczne podejście do pracy i załatwiania spraw.

      I am willing to work overtime when required.
Jestem chętny do pracy w nadgodzinach, w razie potrzeby.
      I am experienced sales manager with excellent time management skills.

Jestem doświadczonym kierownikiem sprzedaży z doskonałymi umiejętnościami zarządzania czasem.

      I have time management capability.
 Posiadam zdolność zarządzania czasem.

      I have the legal right to work in the UK.
Posiadam legalne prawo, aby pracować w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii).

 

Dobre cechy charakteru do CV po angielsku

cv-po-angielsku-cechy

      active
aktywny

      ambitious
ambitny

      convincing
przekonujący

      creative
twórczy

      dependable
godny zaufania, niezawodny

      determined
zdeterminowany

      dynamic
dynamiczny

      enthusiastic
entuzjastyczny

      flexible
elastyczny

      honest
uczciwy

      motivated
zmotywowany

      self-motivated
mający silną motywację wewnętrzną

      organized
zorganizowany

      patient
cierpliwy

      punctual
punktualny

      reliable
solidny, niezawodny, wiarygodny

      responsible
odpowiedzialny

      talented
utalentowany

      tolerant
tolerancyjny

Cv po angielsku cechy charakteruprofessional profesjonalny, zawodowy

specialised wyspecjalizowany

competent kompetentny

efficient kompetentny, skuteczny, wydajny

diligent pilny, staranny, sumienny

logical logiczny

methodical metodyczny, systematyczny

practical praktyczny

effective skuteczny, efektywny

productive produktywny, efektywny

above average powyżej średniej

confident pewny, pewny siebie

excellent doskonały, znakomity

exceptional wyjątkowy, wybitny

outstanding wyróżniający się, wybitny

innovative innowacyjny

resourceful pomysłowy, zaradny, przedsiębiorczy

imaginative obdarzony wyobraźnią, o bujnej wyobraźni

pro-active pełny inicjatywy, proaktywny

adaptable potrafiący się przystosować

self-disciplined zdyscyplinowany

versatile wszechstronny

respected poważany, szanowany

competitive lubiący współzawodnictwo, ambitny

results-driven nastawiony na rezultaty, zorientowany na wyniki

goal-oriented nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, nastawiony na cel

diplomatic dyplomatyczny

tactful taktowny

committed zaangażowany

highly motivated o silnej motywacji, wysoce zmotywowany

interested zainteresowany

dedicated oddany (czemuś), poświęcony (czemuś)

loyal lojalny

sincere szczery

trustworthy godny zaufania

successful odnoszący sukcesy

highly experienced z dużym doświadczeniem

effective skuteczny, efektywny

comfortable with… czujący się dobrze z…

familiar with… znający się na…

full knowledge of… posiadający pełną wiedzę o…

in-depth knowledge of… posiadający dogłębną wiedzę o…

skilled in...wykwalifikowany w…, mający zdolność w…

 

 

Zobacz także: