korespondencja po angielskuKorespondencja biznesowa po angielsku

Business English, Business letters

Początek listu lub e-maila

Dear Sir or Madam, Szanowny Panie lub Pani,

Dear Mr Kowalski, Szanowny Panie Kowalski,

Dear Mrs Kowalska, Szanowna Pani Kowalska,

Dear Personnel Director, Szanowny Dyrektorze ds.personalnych,

Thank you for your letter of January5 th Dziękuję za list z 5 stycznia

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

 

 Nawiązanie do rozmowy, listu, ogłoszenia, telefonu…

 

With reference to…  W nawiązaniu  do…

 • our conversation naszej rozmowy
 • your advertisement in the newspaper ogłoszenia w gazecie
 • your phone call today Twojego dzisiejszego telefonu
 • your letter of 23 rd January Twojego listu z dnia 23 stycznia

 

 Powód pisania: aby potwierdzić, dowiedzieć się…

 

w nawiązaniu do rozmowy po angielsku
I am writing to Piszę, aby: 

 •  confirm potwierdzić
 •  enquire about dowiedzieć się o
 • apologize for przeprosić za

  Acknowledging the receipt of your letter… Potwierdzając otrzymanie Twojego listu…

  I am pleased to inform you, that… Miło mi poinformować was, że…

  I am writing on behalf of…Piszę w imieniu …

  I have received your address from… Otrzymałem wasz adres od…

 

Prośba: czy mógłbyś, będę wdzięczny…

Could you possibly…  Czy mógłbyś …

I would be grateful if you could… Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł …

I shall be grateful for… Będę wdzięczny za …

Could you inform us about your terms and prices. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących warunków płatności i cen.

 

Reklamacja

Unfortunately Niestety…

I am afraid that Obawiam się, że …

We regret to inform you that we must complain about… Przykro nam poinformować, że musimy złożyć skargę (reklamację) w sprawie…

We have to complain about the quality of… Musimy złożyć skargę na jakość…

Could you please investigate the matter… Czy mógłbyś zbadać sprawę…

We suggest you… Proponujemy…

 

Dołączanie dokumentów 

I am enclosing Załączam …

Please find enclosed W załączniku…

Zwroty na zakończenie

Thank you for your help.  Dziękuję za pomoc.

Please contact us again if we can help in any way.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli będziemy w czymś pomocni.

Please contact us again if there are any problems. Proszę się z nami skontaktować, jeżeli są jakieś problemy.

Please contact us again if you have any questions.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli masz jakieś pytania.

Be so kind to let us have an early confirmation. Prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie.

I look forward to your early reply.  Oczekuję na szybką odpowiedź.

 

 

Skróty używane w korespondencji

 

e.g. for example na przykład

enc. enclosed, enclosures załączniki

esp.  especially zwłaszcza

etc.et cetera i tak dalej

i.e. that is to jest

incl.  including łącznie

inv. invoice  faktura, rachunek

Ltd Limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

n/a non applicable nie dotyczy

o/s out of stock zapas wyczerpany

payt payment  płatność

pcs pieces sztuki

p.d. per day  dziennie

wt weight  waga

 

 

Zobacz także: