Korespondencja biznesowa po angielsku

Business English, Business letters

Początek listu lub e-maila formalnego po angielsku

Dear Sir or Madam, Szanowny Panie lub Pani,

Dear Sir/ Madam, Szanowny Panie/ Szanowna Pani

Dear Mr Kowalski, Szanowny Panie Kowalski,

Dear Mrs Kowalska, Szanowna Pani Kowalska,

Dear Personnel Director, Szanowny Dyrektorze do spraw personalnych,

Thank you for your email (letter) of January 5th Dziękuję za e-mail (list) z 5 stycznia

Thank you for your invoice of March 15th. Dziękuję za fakturę z 15 marca.

Thank you for your quotation for… dated… Dziękuję za podanie mi cen na… z dnia…

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

 

Nawiązanie do rozmowy, listu, ogłoszenia, telefonu…

With reference to…  W nawiązaniu  do…

  • our conversation naszej rozmowy
  • your advertisement in the newspaper ogłoszenia w gazecie
  • your advertisement on the website ogłoszenia na stronie internetowej
  • your phone call today Twojego dzisiejszego telefonu
  • your letter of 23 rd January Twojego listu z dnia 23 stycznia

 Powód pisania: aby potwierdzić, dowiedzieć się…

I am writing to Piszę, aby:

  •  confirm potwierdzić
  •  enquire about dowiedzieć się o
  •  apologize for przeprosić za

Acknowledging the receipt of your letter… Potwierdzając otrzymanie Twojego listu…

In reply to your email (letter) of… W odpowiedzi na Pana e-mail (list) z dnia…

In reply to your email (letter), we confirm that… W odpowiedzi na Pana e-mail (list), potwierdzamy, że…

I am pleased to inform you, that… Miło mi poinformować was, że…

I regret to inform you that… Z przykrością informuję, że…

I am writing on behalf of… Piszę w imieniu…

I have received your address from… Otrzymałem wasz adres od…

I apologize for… Przepraszam za…

Please accept our sincere apologies for the trouble. Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny za kłopot.

I apologize for any inconvenience that this cancellation may cause you. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to anulowanie może spowodować.

Prośba: czy mógłbyś, będę wdzięczny…

e-mail formalny zwroty do korespondencji biznesowejCould you possibly…  Czy mógłbyś..

I would be grateful if you could… Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł…

I shall be grateful for… Będę wdzięczny za…

I would like to know… Chciałbym się dowiedzieć…

I would like to ask if… Chciałbym się dowiedzieć, czy…

Is it possible to… Czy można…

Could you also tell me if… Czy mógłbyś mi również powiedzieć, czy…

Could you inform us about your terms and prices. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących warunków płatności i cen.

I am writing to suggest… Piszę, aby zaproponować…

I would like to let you know… Chciałbym poinformować, że…

I understand that… Rozumiem, że…

In the view of the fact… W związku z tym, że…

Inform us if you can… Poinformuj nas, jeśli możesz…

Kindly inform us… Prosimy o informacje…

Reklamacja

Unfortunately… Niestety…

I am afraid that… Obawiam się, że…

We regret to inform you that we must complain about… Przykro nam poinformować, że musimy złożyć skargę (reklamację) w sprawie…

We have to complain about the quality of… Musimy złożyć skargę na jakość…

Could you please investigate the matter… Czy mógłbyś zbadać sprawę…

As it was entirely due to reasons beyond our control, we cannot hold responsibility for it.  Nie możemy przyjąć za to odpowiedzialności, ponieważ wynikło to z przyczyn całkiem niezależnych od nas.

If we do not receive the necessary documents… Jeśli nie otrzymamy niezbędnych dokumentów…

We suggest you… Proponujemy…

Immediate delivery is essential. Konieczna jest natychmiastowa dostawa.

Dołączanie dokumentów 

I am enclosing… Załączam…

Please find enclosed… W załączniku…

As you requested I am sending you the following documents… Jak prosiliście, przesyłam Wam następujące dokumenty…

Zwroty na zakończenie korespondencji po angielsku

e-mail biznesowy zwrotyThank you for your help.  Dziękuję za pomoc.

Please contact us again if we can help in any way.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli będziemy w czymś pomocni.

Please contact us again if there are any problems. Proszę się z nami skontaktować, jeżeli są jakieś problemy.

Please contact us again if you have any questions.  Proszę się z nami skontaktować, jeżeli masz jakieś pytania.

Be so kind to let us have an early confirmation. Prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie.

If you require further information, please do not hesitate to write to us. Jeśli potrzebujecie dalszych informacji, proszę bez wahania napisać do nas.

I look forward to your early reply.  Oczekuję na szybką odpowiedź.

A prompt reply will be appreciated. Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.

Awaiting your reply, we remain, Oczekując na odpowiedź, pozostajemy,

We look forward to hearing from you at your earliest convenience. Czekamy na kontakt z Państwem w najbliższym czasie.

Podpis w e-mailu lub liście oficjalnym

Kind regards. Z pozdrowieniami / Z uszanowaniem.

Best regards, Z wyrazami szacunku,

Regards, Z wyrazami szacunku,

Yours faithfully, Z poważaniem, (Jeśli nie znamy nazwiska adresata)

Yours sincerely, Z poważaniem, (Jeśli znamy nazwisko adresata)

Skróty używane w korespondencji angielskiej

e.g. for example na przykład

enc. enclosed, enclosures załączniki

esp.  especially zwłaszcza

etc.et cetera i tak dalej

i.e. that is to jest

incl.  including łącznie

inv. invoice  faktura, rachunek

Ltd Limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

n/a non applicable nie dotyczy

o/s out of stock zapas wyczerpany

payt payment  płatność

pcs pieces sztuki

p.d. per day  dziennie

wt weight  waga

Zobacz także: