zwroty_po_angielsku

Personally, I think… Osobiście uważam…

   Przydatne zwroty po angielsku do rozmów i konwersacji 

  

      Conversational phrases

Zwroty do konwersacji

 

      Personally I think

Osobiście uważam…

      Generally speaking

Ogólnie mówiąc…

      In other words

Innymi słowy…

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

 

      It goes without saying

To samo przez się rozumie.

      It is no use talking

Nie ma sensu rozmowa.

      I assume that

Zakładam, że…

      I share your point of view

Podzielam twoje zdanie. 

      That is just the point

O to właśnie chodzi.

      Keep to the point!

Trzymaj się tematu! 

      As far as I am concerned

Według mnie… 

      It seems to me that

Wydaje mi się, że…

      I suppose so

Tak przypuszczam.

      As far as I know

O ile wiem… 

zwroty po angielsku

There is no doubt. Nie ma wątpliwości.

      To the best of my knowledge

O ile mi wiadomo… 

      I am in favour of

Popieram…(Jestem za)

      I expressed my disapproval of

Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

      I am convinced of

Jestem przekonany o…

      There is no doubt
.  Nie ma wątpliwości.

      Without a shadow of a doubt

Bez cienia wątpliwości. 

      There is no denying that

Nie można zaprzeczyć, że … 

      There is no question

Nie ulega wątpliwości.

      Do not take any notice of

Nie zwracaj uwagi na… 

      Do not exaggerate!

Nie przesadzaj!

zwroty po angielsku

Take it easy. Wyluzuj. (Nie przejmuj się/ Spokojnie).

      Take it easy.

Wyluzuj. (Nie przejmuj się/ Spokojnie).

      Take your time.
Nie śpiesz się.

      How about you?
A Ty? A co z Tobą? A może Ty?

      Well first of all...
No więc, po pierwsze…

      To start with...
Zacznę od…

      It's also true that...
Prawdą jest również to, że…

      How fantastic!
To fantastycznie!

      Brilliant!
Genialnie! Wspaniale!

 

 

      That’s amazing!
 To wspaniale! To świetnie! To niesamowite!

      Good heavens!
Wielkie nieba!

      You are kidding!
Żartujesz! Chyba żartujesz!

      That would be great!
Byłoby wspaniale! To byłoby wspaniale!

      That’s too bad.
 To szkoda. Wielka szkoda.

przydatne zwroty po angielsku

If I were you… Na Twoim miejscu…

      If I were you...
Na Twoim miejscu…

      I think you should...
Myślę, że powinieneś…

      I don’t think you should...
 Myślę, że nie powinieneś…

      I would like to know...
Chciałbym wiedzieć…

      What do you mean?
Co masz na myśli? O co Ci chodzi?

      Maybe maybe not.
Może tak, może nie.

      I know what you mean but...
Wiem, co masz na myśli, ale…

      Well let me think...
Cóż, niech pomyślę…

      I’m not so sure.
 Nie jestem tego pewien.

      Sure why not?
Pewnie, czemu nie?

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      Sounds good to me.
Brzmi nieźle.

      I think that's a good idea.
Myślę, że to dobry pomysł.

      It is important to me beacuse...
To jest dla mnie ważne, ponieważ…

      Yes I agree.
Tak, zgadzam się.

      Yes you are absolutely right.
Tak, masz całkowitą rację.

      Sorry to bother you.
Przepraszam za kłopot. (przepraszam, że przeszkadzam/ zajmuję czas).

      What's the matter?
Co się stało? (o co chodzi?)

      What's wrong?
Co się stało? (co jest nie tak?)

      Why are you so angry?
 Dlaczego jesteś taki zły?

      I don't agree with you.
Nie zgadzam się z Tobą.

      I'm afraid that's not possible.
 Obawiam się, że to nie jest możliwe.

      I can't make it.
 Nie uda mi się (Nie dam rady).

      You must be joking!
Chyba żartujesz!

      What a pity!
Jaka szkoda!

      How awful!
To okropne!

      Bad luck.
Pech. To pech.

      Better luck next time.
Powodzenia następnym razem.

      Never mind.
Nic nie szkodzi. Mniejsza o to.

      I will always remember...
Zawsze będę pamiętał…

      I’m looking forward to...
Nie mogę się doczekać… Z niecierpliwością czekam…

      To be honest...
Szczerze mówiąc…

      I don’t mind.
Nie mam nic przeciwko. Nie przeszkadza mi to.

      What is more...
Co więcej…

      For example...
Na przykład…

      For instance...
Na przykład…

      In conclusion...
 Podsumowując… Na zakończenie… Na koniec…

      Give my regards to your parents
. Pozdrów ode mnie rodziców. 

zwroty po angielsku do rozmów.

Same to you. Nawzajem.

      Let's keep in touch.
 Bądźmy w kontakcie.

      All the best.
Wszystkiego najlepszego. (wszystkiego dobrego).

      Take care.
Trzymaj się.

      Thanks. Same to you.
Dziękuję. Nawzajem.

 

 

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

 

 

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Zwroty i wyrażenia konwersacyjne po angielsku do rozmowy. Sprawdź, czy je znasz.

Ćwiczenie ze słuchu. Zwroty rozmów i do konwersacji.

Nauka zwrotów. Fiszki zwroty do rozmów, konwersacji 

 

 

 Zobacz także: