Opanuj angielski na poziomie B2:

przydatne zwroty do konwersacji

Witaj w świecie języka angielskiego na poziomie B2! Czy chcesz rozwijać swoje umiejętności konwersacyjne i czuć się pewniej podczas rozmów? A może czeka Cię egzamin i chcesz wypaść celująco? Ten artykuł został stworzony z myślą o Tobie. Znajdziesz tu zbiór przydatnych zwrotów, które pomogą Ci płynnie komunikować się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Zapraszamy do lektury!

  

      Conversational phrases

Zwroty do konwersacji

angielskie zwroty do konwersacji b2

      Personally I think

Osobiście uważam…

      Generally speaking

Ogólnie mówiąc…

      In other words

Innymi słowy…

      It goes without saying

To samo przez się rozumie.

      It is no use talking

Nie ma sensu rozmowa.

      I assume that

Zakładam, że…

      I share your point of view

Podzielam twoje zdanie.

      That is just the point

O to właśnie chodzi.

      Keep to the point!

Trzymaj się tematu!

      As far as I am concerned

Według mnie…

      It seems to me that

Wydaje mi się, że…

      I suppose so

Tak przypuszczam.

      As far as I know

O ile wiem…

zwroty po angielsku

There is no doubt. Nie ma wątpliwości.

      To the best of my knowledge

O ile mi wiadomo…

      I am in favour of

Popieram…(Jestem za)

      I expressed my disapproval of

Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

      I am convinced of

Jestem przekonany o…

      There is no doubt
.  Nie ma wątpliwości.

      Without a shadow of a doubt

Bez cienia wątpliwości.

      There is no denying that

Nie można zaprzeczyć, że …

      There is no question

Nie ulega wątpliwości.

      Do not take any notice of

Nie zwracaj uwagi na…

      Do not exaggerate!

Nie przesadzaj!

zwroty po angielsku

Take it easy. Wyluzuj. (Nie przejmuj się/ Spokojnie).

      Take it easy.

Wyluzuj. (Nie przejmuj się/ Spokojnie).

      Take your time.
Nie śpiesz się.

      How about you?
A Ty? A co z Tobą? A może Ty?

      Well first of all...
No więc, po pierwsze…

      To start with...
Zacznę od…

      It's also true that...
Prawdą jest również to, że…

      How fantastic!
To fantastycznie!

      Brilliant!
Genialnie! Wspaniale!

      That’s amazing!
 To wspaniale! To świetnie! To niesamowite!

      Good heavens!
Wielkie nieba!

      You are kidding!
Żartujesz! Chyba żartujesz!

      That would be great!
Byłoby wspaniale! To byłoby wspaniale!

      That’s too bad.
 To szkoda. Wielka szkoda.

przydatne zwroty po angielsku

If I were you… Na Twoim miejscu…

      If I were you...
Na Twoim miejscu…

      I think you should...
Myślę, że powinieneś…

      I don’t think you should...
 Myślę, że nie powinieneś…

      I would like to know...
Chciałbym wiedzieć…

      What do you mean?
Co masz na myśli? O co Ci chodzi?

      Maybe maybe not.
Może tak, może nie.

      I know what you mean but...
Wiem, co masz na myśli, ale…

      Well let me think...
Cóż, niech pomyślę…

      I’m not so sure.
 Nie jestem tego pewien.

      Sure why not?
Pewnie, czemu nie?

      Sounds good to me.
Brzmi nieźle.

      I think that's a good idea.
Myślę, że to dobry pomysł.

      It is important to me because...
To jest dla mnie ważne, ponieważ…

      Yes I agree.
Tak, zgadzam się.

      Yes you are absolutely right.
Tak, masz całkowitą rację.

      Sorry to bother you.
Przepraszam za kłopot. (przepraszam, że przeszkadzam/ zajmuję czas).

      What's the matter?
Co się stało? (o co chodzi?)

      What's wrong?
Co się stało? (co jest nie tak?)

      Why are you so angry?
 Dlaczego jesteś taki zły?

      I don't agree with you.
Nie zgadzam się z Tobą.

      I'm afraid that's not possible.
 Obawiam się, że to nie jest możliwe.

      I can't make it.
 Nie uda mi się (Nie dam rady).

      You must be joking!
Chyba żartujesz!

      What a pity!
Jaka szkoda!

      How awful!
To okropne!

      Bad luck.
Pech. To pech.

      Better luck next time.
Powodzenia następnym razem.

      Never mind.
Nic nie szkodzi. Mniejsza o to.

      I will always remember...
Zawsze będę pamiętał…

      I’m looking forward to...
Nie mogę się doczekać… Z niecierpliwością czekam…

      To be honest...
Szczerze mówiąc…

      I don’t mind.
Nie mam nic przeciwko. Nie przeszkadza mi to.

      What is more...
Co więcej…

      For example...
Na przykład…

      For instance...
Na przykład…

      In conclusion...
 Podsumowując… Na zakończenie… Na koniec…

      Give my regards to your parents
. Pozdrów ode mnie rodziców.

zwroty po angielsku do rozmów.

Same to you. Nawzajem.

      Let's keep in touch.
 Bądźmy w kontakcie.

      All the best.
Wszystkiego najlepszego. (wszystkiego dobrego).

      Take care.
Trzymaj się.

      Thanks. Same to you.
Dziękuję. Nawzajem.

Thank you for your help. Not at all. Dziękuję ci za twoją pomoc. Nie ma za co.

Why didn’t you tell me…? Dlaczego mi nie powiedziałeś…

I can’t stand it when you… Nie mogę znieść, kiedy ty…

I completely forgot that… Kompletnie zapomniałem, że…

I didn’t realise that… Nie zdawałem sobie sprawy, że…

I think it would be a good idea to... Myślę, że byłoby dobrym pomysłem, aby…

I don’t know. It depends on… Nie wiem. To zależy od…

Well, it’s worth a try. Cóż, warto spróbować.

fajne zwroty po angielsku

That makes sense. To ma sens. (To brzmi sensownie).

That makes sense. To ma sens. To brzmi sensownie.

That’s ridiculous! To niedorzeczne! (absurdalne).

What I mean is… Chodzi mi o to, że…

If I had to choose, I would… Gdybym musiał wybierać, to…

You’ve got a different opinion, haven’t you? Masz inne zdanie, nieprawdaż?

Another advantage is that… Kolejną zaletą jest…

On the other hand… Z drugiej strony…

Unfortunately, there are some disadvantages. Niestety, istnieje kilka wad.

One example of this is… Jednym z przykładów tego jest…

Look at the case of… Spójrzmy na przypadek… (Przyjrzyjmy się sprawie…)

I think the benefits of…. outweigh the disadvantages. Sądzę, że korzyści z… przeważają wady.

I didn’t quite catch that. Nie całkiem zrozumiałem.

If I could just add something to that:… Gdybym mógł coś jeszcze do tego dodać:…

Have you thought about… Czy myślałeś o…

The main reason is… Głównym powodem jest…

Another reason is.. Inny powód to…

And on top of that… A na dodatek…

Let me see… Niech pomyślę…

To sum up… Podsumowując…

Podsumowując, znajomość tych przydatnych zwrotów po angielsku znacząco ułatwi Ci prowadzenie płynnych i efektywnych konwersacji na poziomie B2. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest praktyka i regularne używanie nowo nauczonych fraz w różnych kontekstach. Nie bój się eksperymentować z językiem i wyrażać swoich myśli.  Powodzenia w dalszej nauce i rozwijaniu swoich umiejętności!

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Zwroty i wyrażenia konwersacyjne po angielsku do rozmowy. Sprawdź, czy je znasz.

Ćwiczenie ze słuchu. Zwroty rozmów i do konwersacji.

Nauka zwrotów. Fiszki zwroty do rozmów, konwersacji 

Zobacz także: