Witaj w zestawie fiszek online Zwroty angielskie do konwersacji i rozmów

  1. Zastanów się, czy znasz tłumaczenie  zwrotu.
  2. Kliknij w fiszkę lub w przycisk „Odwróć”, aby zobaczyć tłumaczenie.
  3. Jeżeli nie znasz tego zwrotu, naciśnij przycisk „Jeszcze nie umiem”. Fiszka wróci do zestawu.
  4. Jeżeli znasz już zwrot, naciśnij „Umiem”. Fiszka zostanie usunięta z zestawu.

Dobrej zabawy!

 

Osobiście uważam…

Personally I think …

Ogólnie mówiąc…

  Generally speaking …

Innymi słowy…

In other words  

To samo przez się rozumie.

It goes without saying  

Nie ma sensu rozmowa.

 It is no use talking  

Zakładam, że…

I assume that  

Podzielam twoje zdanie. 

I share your point of view

O to właśnie chodzi.

That is just the point

Trzymaj się tematu! 

Keep to the point!

Według mnie… 

As far as I am concerned …

Wydaje mi się, że…

 It seems to me, that …

Tak przypuszczam.

 I suppose so 

O ile wiem… 

As far as I know …

O ile mi wiadomo

To the best of my knowledge

Popieram…(Jestem za)

I am in favour of   

Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

I expressed my disapproval of   

Jestem przekonany o…

I am convinced of

Nie ma wątpliwości.

There is no doubt.

Bez cienia wątpliwości. 

Without a shadow of a doubt

Nie można zaprzeczyć, że .. 

There is no denying that 

Nie ulega wątpliwości. (question)

There is no question  

Nie zwracaj uwagi na…

Do not take any notice of 

Nie przesadzaj!

Do not exaggerate!  

 

 

Brawo!

 

 

Zobacz także: