Witaj w zestawie fiszek online Zwroty angielskie do konwersacji i rozmów

  1. Zastanów się, czy znasz tłumaczenie  zwrotu.
  2. Kliknij w fiszkę lub w przycisk „Odwróć”, aby zobaczyć tłumaczenie.
  3. Jeżeli nie znasz tego zwrotu, naciśnij przycisk „Jeszcze nie umiem”. Fiszka wróci do zestawu.
  4. Jeżeli znasz już zwrot, naciśnij „Umiem”. Fiszka zostanie usunięta z zestawu.

Dobrej zabawy!

 

[qdeck random=”true”]

[q]Osobiście uważam…

[a]Personally I think …

[q]Ogólnie mówiąc…

[a]  Generally speaking …

[q]Innymi słowy…

[a] In other words  

[q]To samo przez się rozumie.

[a]It goes without saying  

[q]Nie ma sensu rozmowa.

[a] It is no use talking  

[q]Zakładam, że…

[a]I assume that  

[q]Podzielam twoje zdanie. 

[a]I share your point of view

[q]O to właśnie chodzi.

[a]That is just the point

[q]Trzymaj się tematu! 

[a]Keep to the point!

[q]Według mnie… 

[a]As far as I am concerned …

[q]Wydaje mi się, że…

[a] It seems to me, that …

[q]Tak przypuszczam.

[a] I suppose so 

[q]O ile wiem… 

[a]As far as I know …

[q]O ile mi wiadomo

[a]To the best of my knowledge

[q]Popieram…(Jestem za)

[a]I am in favour of   

[q]Wyraziłem swoją dezaprobatę wobec…

[a]I expressed my disapproval of   

[q]Jestem przekonany o…

[a]I am convinced of

[q]Nie ma wątpliwości.

[a]There is no doubt.

[q]Bez cienia wątpliwości. 

[a]Without a shadow of a doubt

[q]Nie można zaprzeczyć, że .. 

[a]There is no denying that 

[q]Nie ulega wątpliwości. (question)

[a]There is no question  

[q]Nie zwracaj uwagi na…

[a]Do not take any notice of 

[q]Nie przesadzaj!

[a]Do not exaggerate!  

 

 

[x] Brawo!

[restart]

[/qdeck]

 

 

Zobacz także: