Dzień dobry i cześć po angielsku, powitania i pożegnania 

Dzień dobry po angielsku, powitania po angielsku

      Say Hello
Przywitaj się, dzień dobry 

      Hello
(heloł) Dzień dobry, cześć

      Hi
(haj) cześć

      Good morning
(gut mornink) Dzień dobry (przed południem)

      Good afternoon
(gut afternun) Dzień dobry (po południu)

      Good evening
(gut iwnink) Dobry wieczór

      Good night
(gut najt) Dobranoc

      Good bye
(gut baj) Do widzenia

      Bye
(baj) Cześć, pa (przy pożegnaniu)

Powitania i przywitania, które również warto znaćPowitania po angielsku

      Hey
Cześć (nieformalnie, do osoby, którą już dobrze znamy)

      Hey man
Cześć stary (do kolegi, którego bardzo dobrze znamy)

Hey everybody  Cześć wszystkim

Welcome back Witam ponownie

      How are you?
  Jak się masz?

      How are you doing?
Jak leci?

      How's it going?
  Jak leci?

      How are things?
Jak idą sprawy?

      How are things going?
Jak się mają sprawy?

      How’s everything?
Jak tam? Co tam?

      How’s life?
Jak tam życie, jak leci?

      How do you do?
Jak się masz? (Formalny zwrot, używany przy pierwszym poznaniu. Odpowiadamy na niego również: How do you do?)

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      Nice to see you
  Miło Cię widzieć

      Good to see you
Dobrze Cię widzieć

Let me introduce myself. Pozwól, że się przedstawię.

I hope you are fine. Mam nadzieję, że masz się dobrze.

I would like to tell you about… Chciałbym Ci opowiedzieć o…

I have a lot of things to tell you. Mam Ci dużo rzeczy do powiedzenia.

I wish to tell you about… Chciałbym Ci opowiedzieć o…

Guess what’s happened Zgadnij co się stało

You will never guess what happened to me… Nigdy nie zgadniesz, co mi się przytrafiło…

I’ve got some news for you. Mam dla Ciebie wiadomości.

Really? Naprawdę?

That’s great. To świetnie.

That’s wonderful. To wspaniale.

That’s terrible. To okropne.

I’m sorry to hear that. Przykro mi to słyszeć.

Don’t worry. Nie martw się.

Cheer up! Głowa do góry!

Calm down. Uspokój się.

Pożegnania po angielsku

do zobaczenia po angielsku

      See you
 Do zobaczenia

      See you soon
Do zobaczenia wkrótce

I hope to see you soon. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

See you later. Do zobaczenia później.

See you on Monday. Do zobaczenia w poniedziałek.

See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.

See you at five o’clock. Do zobaczenia o piątej.

See you next time. Do zobaczenia następnym razem.

I can’t wait to see you again. Nie mogę się doczekać, aż Ciebie ponownie zobaczę.

I hope to see you there. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy.

Have a good day. Życzę Ci dobrego dnia.

Have a nice day. Życzę Ci miłego dnia.

Have a good weekend. Życzę Ci dobrego weekendu.

Have a good time. Baw się dobrze.

przywitanie i pożegnanie po angielsku

Good bye school Hello summer. Żegnaj szkoło, witaj lato.

Same to you. Nawzajem.

Say hello to your parents. Pozdrów rodziców.

It was nice talking to you. Miło się rozmawiało.

That’s all for now. To na razie wszystko.

I have to go now. Muszę teraz iść.

Take care! Trzymaj się! Uważaj na siebie!

Please text me soon. Proszę o wysłanie smsa wkrótce.

Please, let me know if… Proszę, daj mi znać, czy…

Don’t forget to… Nie zapomnij, aby…

Call me later, please. Zadzwoń do mnie później.

Drive carefully! Prowadź (jedź) ostrożnie!

Ćwiczenia na powitania i pożegnania po angielsku

Ćwiczenie. Czy znasz już podstawowe przywitania i pożegnania po angielsku. Sprawdź.

Ćwiczenie ze słuchu. Dzień dobry po angielsku

Fiszki online na powitania i pożegnania po angielsku

Nauka powitań. Fiszki online Dzień dobry, cześć

Zobacz także: