dzień dobry po angielskuDzień dobry i cześć po angielsku, powitania i pożegnania 

      Say Hello

Przywitaj się, dzień dobry 

      Hello
(heloł) Dzień dobry, cześć

      Hi
(haj) cześć

      Good morning
(gut mornink) Dzień dobry (przed południem)

      Good afternoon
(gut afternun) Dzień dobry (po południu)

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących

Podstawowe, przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i podstawy gramatyki.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy.  

 

      Good evening
(gut iwnink) Dobry wieczór

      Good night
(gut najt) Dobranoc

      Good bye
(gut baj) Do widzenia

      Bye
(baj) Cześć, pa (przy pożegnaniu)

powitanie po angielskuPowitania i przywitania, które również warto znać:

      Hey
Cześć (nieformalnie, do osoby, którą już dobrze znamy)

      Hey man
Cześć stary (do kolegi, którego bardzo dobrze znamy)

Hey everybody  Cześć wszystkim

      How are you?
  Jak się masz?

      How are you doing?
Jak leci?

      How's it going?
  Jak leci?

      How are things?
Jak idą sprawy?

      How are things going?
Jak się mają sprawy?

      How’s everything?
Jak tam? Co tam?

      How’s life?
Jak tam życie, jak leci?

      How do you do?
Jak się masz? (Bardzo formalny zwrot, używany przy pierwszym poznaniu. Odpowiadamy na niego również: How do you do?)

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      Nice to see you
  Miło Cię widzieć

      Good to see you
Dobrze Cię widzieć

I hope you are fine. Mam nadzieję, że masz się dobrze.

I would like to tell you about… Chciałbym Ci opowiedzieć o…

I have a lot of things to tell you. Mam Ci dużo rzeczy do powiedzenia.

I wish to tell you about… Chciałbym Ci opowiedzieć o…

Guess what’s happened Zgadnij co się stało

I’ve got some news for you. Mam dla Ciebie wiadomości.

Pożegnania po angielsku

      See you
 Do zobaczenia

      See you soon
Do zobaczenia wkrótce

I hope to see you soon. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.

See you later. Do zobaczenia później.

See you on Monday. Do zobaczenia w poniedziałek.

See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.

See you at five o’clock. Do zobaczenia o piątej.

przywitanie i pożegnanie po angielsku

Good bye school Hello summer. Żegnaj szkoło, witaj lato.

See you next time. Do zobaczenia następnym razem.

I can’t wait to see you again. Nie mogę się doczekać, aż Ciebie ponownie zobaczę.

Have a good day. Życzę Ci dobrego dnia.

Have a nice day. Życzę Ci miłego dnia.

Have a good weekend. Życzę Ci dobrego weekendu.

Have a good time. Baw się dobrze.

Same to you. Nawzajem.

Say hello to your parents. Pozdrów rodziców.

It was nice talking to you. Miło się rozmawiało.

I have to go now. Muszę teraz iść.

Take care! Trzymaj się! Uważaj na siebie!

Drive carefully! Prowadź (jedź) ostrożnie!

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Czy znasz już podstawowe przywitania i pożegnania po angielsku. Sprawdź.

Ćwiczenie ze słuchu. Dzień dobry po angielsku

Nauka powitań. Fiszki online Dzień dobry, cześć

Zobacz także: