Dane osobowe i personalne po angielsku

                                                                                                                        Personal details – dane osobowe

         

      Filling in the form

  Wypełnianie formularza

      name

(nejm) imię, imię i nazwisko

      first name

(ferst nejm) imię

      surname

(sernejm) nazwisko

      last name
nazwisko

      family name
nazwisko rodowe

      sex
gender płeć

      male

(mejl) mężczyzna, płeć męska

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD
Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD
      female

(fimejl) kobieta, płeć żeńska

      address

(edres) adres

      number

(namber) numer

      country

(kantri) kraj

      nationality

(naszionaliti) narodowość

      profession

(profeszen) zawód

      date

(dejt) data

      date of birth

(dejt of berf) data urodzenia

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

      age
wiek

      passport number
numer paszportu

dane personalne po angielsku

      signature
podpis

      marital status
stan cywilny

      postcode
postal code, zip code kod pocztowy

Przykłady pytań:

      What is your surname?

Jak masz na nazwisko?

      What is your address?

Jaki jest twój adres?

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      Where were you born?
Gdzie się urodziłeś?

      When were you born?
Kiedy się urodziłeś?

      What is your mobile phone numer?
Jaki jest numer twojego telefonu komórkowego?

      What is your e-mail address?
Jaki jest twój adres e-mail?

      Do you have any children?
Czy masz dzieci?

      Who do you live with?
Z kim mieszkasz?

      What languages do you speak?
Jakimi językami mówisz?

      Put your signature here.

Złóż swój podpis tutaj.

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Dane osobowe i personalne po angielsku. Sprawdź czy umiesz wypełnić formularz. 

Ćwiczenie ze słuchu. Dane osobowe po angielsku

Fiszki na słownictwo Formularz, dane osobowe

Zobacz także: