Liczby po angielsku 1 do 100, 101 do 1000, cyfry i liczebniki z wymową i ćwiczeniami

Poznaj liczby po angielsku i naucz się ich z łatwością.

Liczby po angielsku od 1 do 100 od jednego do stu

Liczebniki od jednego do dwudziestu

 

      Numbers from one to twenty

liczby_po_angielsku

      1 one
(łan) jeden

      2 two
(tu) dwa

      3 three
(fri) trzy

      4 four
(for) cztery

      5 five
(fajf) pięć

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

      6 six
(siks) sześć

      7 seven
(sewen) siedem

      8 eight
(ejt) osiem

      9 nine
(najn) dziewięć

      10 ten
(ten) dziesięć

      Liczenie po angielsku od jednego do dziesięciu po kolei. Słuchaj i powtarzaj

Jeżeli chcesz powiedzieć pierwszy, drugi, trzeci, czwarty… sprawdź liczebniki porządkowe po angielsku

Jeżeli chcesz powiedzieć kwotę pieniędzy np. jeden funt lub jeden dolar sprawdź czytanie walut w Wielkiej Brytanii i USA

      11 eleven
(ilewen) jedenaście

      12 twelve
(tłelf) dwanaście

      13 thirteen
(fertin) trzynaście

      14 fourteen
(fortin) czternaście

      15 fifteen
(fiftin) piętnaście

      16 sixteen
(sikstin) szesnaście

      17 seventeen
(sewentin) siedemnaście

      18 eighteen
(ejtin) osiemnaście

      19 nineteen
(najntin) dziewiętnaście

      20 twenty
(tłenti) dwadzieścia

      Liczenie po angielsku od jedenastu do dwudziestu po kolei. Słuchaj i powtarzaj

Liczebniki od trzydziestu do stu

liczby po angielsku od dwudziestu do stu

      30 thirty
(ferti) trzydzieści

      40 forty
(forti) czterdzieści

      50 fifty
(fifti) pięćdziesiąt

      60 sixty
(siksti) sześćdziesiąt

      70 seventy
(sewenti) siedemdziesiąt

      80 eighty
(ejti) osiemdziesiąt

      90 ninety
(najnti) dziewięćdziesiąt

      100 one hundred
(one handred) sto

 

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

Tworzenie liczebników od 20 do 100 opiera się na następującej zasadzie: do liczebnika dziesiętnego dodajemy liczebnik 1-10.

Przykłady liczb:

liczby po angielsku od dwudziestu do trzydziestu

      21 twenty one
dwadzieścia jeden

      22 twenty two
dwadzieścia dwa

      23 twenty three
dwadzieścia trzy

      32 thirty two
trzydzieści dwa

      33 thirty three
trzydzieści trzy

      34 thirty four
trzydzieści cztery

      43 forty three
czterdzieści trzy

      44 forty four
 czterdzieści cztery

      45 forty five
 czterdzieści pięć

      54 fifty four
pięćdziesiąt cztery

      56 fifty six
 pięćdziesiąt sześć

      65 sixty five
sześćdziesiąt pięć

      66 sixty six
 sześćdziesiąt sześć

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego.
Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

      67 sixty seven
 sześćdziesiąt siedem

      76 seventy six
siedemdziesiąt sześć

      77 seventy seven
siedemdziesiąt siedem

      87 eighty seven
osiemdziesiąt siedem

      88 eighty eight
osiemdziesiąt osiem

      89 eighty nine
osiemdziesiąt dziewięć

      98 ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem

      99 ninenty nine
dziewięćdziesiąt dziewięć

Liczby po angielsku od 101 do 1 000 000 000

      101 one hundred and one
sto jeden

      111 one hundred and eleven
sto jedenaście

      120 one hundred and twenty
sto dwadzieścia

      122 one hundred and twenty two
sto dwadzieścia dwa

      133 one hundred and thirty three
sto trzydzieści trzy

      300 three hundred
trzysta

      400 four hundred
czterysta

      500 five hundred
pięćset

      600 six hundred
sześćset

      700 seven hundred
siedemset

      800 eight hundred
osiemset

      900 nine hundred
dziewięćset

      1000 one thousand
tysiąc

      2000 two thousand
dwa tysiące

      3000 three thousand
trzy tysiące<

      10 000 ten thousand
dziesięć tysięcy

      100 000 one hundred thousand
sto tysięcy

      1 000 000 one million
jeden milion

      1 000 000 000 one billion
jeden miliard

liczby po angielsku z wymową i ćwiczeniami

Połącz naukę liczenia po angielsku z zabawą.

Słuchaj i powtarzaj, angielskie liczby na wesoło!

Szybko zapamiętasz!

Wierszyki i rymowanki dla dzieci pomocne w zapamiętaniu  angielskich cyfr i liczb 

Jeden banan, dwa banany

      One banana two bananas

One banana, two bananas, three bananas, more

Four bananas, five bananas, six bananas, more.

Seven bananas, eight bananas, nine bananas, more

Ten yellow bananas!

Jeden banan, dwa banany, trzy banany i jeszcze więcej

Cztery banany, pięć bananów, sześć bananów i jeszcze więcej.

Siedem bananów, osiem bananów, dziewięć bananów i jeszcze więcej.

Dziesięć żółtych bananów!

Liczenie dwójkami

      Counting in Two’s

Two, four, six, eight. Meet me by the garden gate.

If I’m late, don’t wait. Two, four, six, eight.

Dwa, cztery, sześć, osiem. Spotkaj się ze mną przy bramie w ogrodzie.

Jeżeli się spóźnię, nie czekaj. Dwa, cztery, sześć, osiem.

Małpy na łóżku

      Monkeys on the Bed

Five Little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mummy called the doctor and the doctor said “No more monkeys jumping on the bed”.

Four little monkeys jumping on the bed…. 

Pięć małych małpek skakało po łóżku

Jedna spadła i uderzyła się w głowę.

Mama wezwała lekarza i lekarz powiedział: Żadnych więcej małp skaczących po łóżku”.

Cztery małe małpy skakały po łóżku…

Raz złapałem żywą rybkę

      Once I caught a fish alive

  One, two, three, four, five, Once I caught a fish alive, six, seven, eight, nine, ten,

Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so.

Which finger did it bite? This little finger on the right.  

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Raz złapałem żywą rybkę, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,

Potem wypuściłem ją na wolność. Dlaczego ją wypuściłeś? Ponieważ ugryzła mnie w palec.

W który palec Ciebie ugryzła? W ten mały palec z prawej strony.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Ćwiczenia na liczby po angielsku, sprawdź czy już umiesz.

Ćwiczenia na liczebniki angielskie dla dzieci

Ćwiczenie dla dzieci 1. Liczebniki 1-9

Ćwiczenie dla dzieci 2. Liczebniki 1-10

Ćwiczenie dla dzieci 3. Liczebniki 1-20

Ćwiczenie dla dzieci 4. Liczebniki 1-100

Ćwiczenia na liczebniki angielskie dla początkujących

Ćwiczenie cyfry i liczebniki 1-20, od jednego do dwudziestu. Zaznacz poprawne tłumaczenie.

Ćwiczenie na kolejność słów od jednego do dwudziestu 1-20  

Ćwiczenie na liczby 1 -10, od jednego do dziesięciu. Wpisz liczbę po angielsku.

Ćwiczenie na liczby 10 – 20, od dziesięciu do dwudziestu. Wpisz liczbę po angielsku.

Ćwiczenie na liczby 10 -100, od dziesięciu do stu. Wpisz liczbę po angielsku.

 Ćwiczenie ze słuchu od jednego do dwudziestu 1-20

 Ćwiczenie na liczby od dziesięciu do stu 10-100. Zaznacz poprawne tłumaczenie.

 Ćwiczenie na kolejność słów od dziesięciu do stu  10-100

 Ćwiczenie ze słuchu na liczebniki od dziesięciu do stu 10-100

Zobacz także: