Liczby po angielsku 1-100, 101-1000 cyfry i liczebniki z wymową i ćwiczeniami

Poznaj liczby po angielsku i naucz się ich z łatwością. Liczby po angielsku 1-100  | Liczby po angielsku od 100  | Nauka liczenia na wesoło: wierszyki i rymowanki  |Ćwiczenia na liczby po angielsku  |Fiszki na liczby 1-100

 

Liczby po angielsku od 1-100 od jednego do sto

 
      Numbers from one to twenty
Liczebniki od jednego do dwudziestu

liczby_po_angielsku 

      1 one
(łan) jeden

 
      2 two
(tu) dwa
 
 
      3 three
(fri) trzy
 
 
      4 four
(for) cztery
 
      5 five
(fajf) pięć
 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 
 

      6 six
(siks) sześć

      7 seven
(sewen) siedem
 
      8 eight
(ejt) osiem
 
      9 nine
(najn) dziewięć

      10 ten
(ten) dziesięć

 

      Liczenie po angielsku od jednego do dziesięciu po kolei. Słuchaj i powtarzaj

 

Jeżeli chcesz powiedzieć pierwszy, drugi, trzeci, czwarty… sprawdź liczebniki porządkowe po angielsku

Jeżeli chcesz powiedzieć kwotę pieniędzy np. jeden funt lub jeden dolar sprawdź czytanie walut w Wielkiej Brytanii i USA

 

      11 eleven
(ilewen)
jedenaście

      12 twelve
(tłelf) dwanaście

      13 thirteen
(fertin) trzynaście
 
      14 fourteen
(fortin) czternaście

      15 fifteen
(fiftin) piętnaście

      16 sixteen
(sikstin) szesnaście

      17 seventeen
(sewentin) siedemnaście

      18 eighteen
(ejtin) osiemnaście
 
      19 nineteen
(najntin) dziewiętnaście
 
      20 twenty
(tłenti) dwadzieścia
 
      Liczenie po angielsku od jedenastu do dwudziestu po kolei. Słuchaj i powtarzaj
 liczby po angielsku od dwudziestu do stu
 
      30 thirty
(ferti) trzydzieści
 
      40 forty
(forti) czterdzieści
 
 
      50 fifty
(fifti) pięćdziesiąt
 
 
      60 sixty
(siksti) sześćdziesiąt
 
      70 seventy
(sewenti) siedemdziesiąt
 
 
      80 eighty
(ejti) osiemdziesiąt
 
      90 ninety
(najnti) dziewięćdziesiąt
 
      100 one hundred
(one handred) sto

 

 

Tworzenie liczebników od 20 -100 opiera się na następującej zasadzie: do liczebnika dziesiętnego dodajemy liczebnik 1-10.

Przykłady liczb:

liczby po angielsku od dwudziestu do trzydziestu

      21 twenty one
dwadzieścia jeden

22 twenty two dwadzieścia dwa

23 twenty three dwadzieścia trzy

      32 thirty two
trzydzieści dwa

33 thirty three trzydzieści trzy

34 thirty four trzydzieści cztery

      43 forty three
czterdzieści trzy

44 forty four czterdzieści cztery

45 forty five czterdzieści pięć

      54 fifty four
pięćdziesiąt cztery

55 fifty five pięćdziesiąt pięć

56 fifty six pięćdziesiąt sześć

      65 sixty five
sześćdziesiąt pięć

66 sixty six sześćdziesiąt sześć

67 sixty seven sześćdziesiąt siedem

      76 seventy six
siedemdziesiąt sześć

77 seventy seven siedemdziesiąt siedem

78 seventy eight siedemdziesiąt osiem

      87 eighty seven
osiemdziesiąt siedem

88 eighty eight osiemdziesiąt osiem

89 eighty nine osiemdziesiąt dziewięć

      98 ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem

99 ninenty nine dziewięćdziesiąt dziewięć

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Naucz się angielskiego z przyjemnością w 15 minut dziennie

-40% PROMOCJA Sprawdź!

 

 

Liczby po angielsku od 101 do 1 000 000 000

      101 one hundred and one
sto jeden

      111 one hundred and eleven
sto jedenaście

      120 one hundred and twenty
sto dwadzieścia

      122 one hundred and twenty two
sto dwadzieścia dwa

      133 one hundred and thirty three
sto trzydzieści trzy

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      200 two hundred
dwieście

      300 three hundred
trzysta

      400 four hundred
czterysta

      500 five hundred
pięćset

      600 six hundred
sześćset

      700 seven hundred
siedemset

      800 eight hundred
osiemset

      900 nine hundred
dziewięćset

      1000 one thousand
tysiąc

      2000 two thousand
dwa tysiące

      3000 three thousand
trzy tysiące

 

 

10 000 ten thousand dziesięć tysięcy

100 000 one hundred thousand sto tysięcy

1 000 000 one million jeden milion

1 000 000 000 one billion jeden miliard

 

cyfry po angielsku i liczenie

  

Połącz naukę liczenia po angielsku z zabawą.

 

Słuchaj i powtarzaj, angielskie liczby na wesoło!

Szybko zapamiętasz!

 

Wierszyki i rymowanki pomocne w zapamiętaniu  angielskich cyfr i liczb 

 

      One banana two bananas

One banana, two bananas,

Three bananas, more

Four bananas, five bananas,

Six bananas, more.

Seven bananas, eight bananas,

Nine bananas, more

Ten yellow bananas! 

Jeden banan, dwa banany

 

Jeden banan, dwa banany,

Trzy banany i jeszcze więcej

Cztery banany, pięć bananów,

Sześć bananów i jeszcze więcej.

Siedem bananów, osiem bananów,

Dziewięć bananów i jeszcze więcej.

Dziesięć żółtych bananów!

 

 

 

      Counting in Two’s

Two, four, six, eight

Meet me by the garden gate

If I’m late, don’t wait.

Two, four, six, eight.

Liczenie dwójkami

Dwa, cztery, sześć, osiem

Spotkaj się ze mną przy bramie w ogrodzie

Jeżeli się spóźnię, nie czekaj.

Dwa, cztery, sześć, osiem.

 

      Monkeys on the Bed

Five Little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mummy called the doctor and the doctor said

“No more monkeys jumping on the bed”.

 

Four little monkeys jumping on the bed….

 Małpy na łóżku

Pięć małych małpek skakało po łóżku

Jedna spadła i uderzyła się w głowę.

Mama wezwała lekarza i lekarz powiedział:

Żadnych więcej małp skaczących po łóżku”.

 

Cztery małe małpy skakały po łóżku…

 

      Once I caught a fish alive

 One, two, three, four, five, 

Once I caught a fish alive, 

six, seven, eight, nine, ten, 

Then I let it go again.

Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 

Which finger did it bite?

This little finger on the right.

Raz złapałem żywą rybkę

 

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Raz złapałem żywą rybkę,

sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,

Potem wypuściłem ją na wolność.

Dlaczego ją wypuściłeś?

Ponieważ ugryzła mnie w palec.

W który palec Ciebie ugryzła?

W ten mały palec z prawej strony.

 

 

Ćwiczenie. Sprawdź, czy umiesz cyfry i liczebniki 1-20, od jednego do dwudziestu

Sprawdź również pozostałe ćwiczenia:

Ćwiczenie na kolejność słów 1-20   |  Ćwiczenie ze słuchu 1-20  | Ćwiczenie na liczby 10-100 | Ćwiczenie na kolejność słów 10-100  | Ćwiczenie ze słuchu na liczebniki 10-100

 

...
Ładowanie
 

 

 

 

Zobacz także:


Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest