Liczby po angielsku 1-100, 101-1000 cyfry i liczebniki z wymową i ćwiczeniami

Poznaj liczby po angielsku i naucz się ich z łatwością.

Liczby po angielsku 1-100  | Liczby po angielsku od 100  | Nauka liczenia na wesoło: wierszyki i rymowanki  |Ćwiczenia na liczby po angielsku  |Fiszki na liczby 1-100

Liczby po angielsku od 1-100 od jednego do sto

 
      Numbers from one to twenty
Liczebniki od jednego do dwudziestu

liczby_po_angielsku

      1 one
(łan) jeden

 
      2 two
(tu) dwa
 
      3 three
(fri) trzy
 
      4 four
(for) cztery
      5 five
(fajf) pięć

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, zestaw książek lub kursów, samodzielna nauka w domu 

Sprawdź teraz

      6 six
(siks) sześć

      7 seven
(sewen) siedem

      8 eight
(ejt) osiem
      9 nine
(najn) dziewięć

      10 ten
(ten) dziesięć

      Liczenie po angielsku od jednego do dziesięciu po kolei. Słuchaj i powtarzaj

Jeżeli chcesz powiedzieć pierwszy, drugi, trzeci, czwarty… sprawdź liczebniki porządkowe po angielsku

Jeżeli chcesz powiedzieć kwotę pieniędzy np. jeden funt lub jeden dolar sprawdź czytanie walut w Wielkiej Brytanii i USA

      11 eleven
(ilewen)
jedenaście

      12 twelve
(tłelf) dwanaście

      13 thirteen
(fertin) trzynaście
      14 fourteen
(fortin) czternaście

      15 fifteen
(fiftin) piętnaście

      16 sixteen
(sikstin) szesnaście

      17 seventeen
(sewentin) siedemnaście

      18 eighteen
(ejtin) osiemnaście
      19 nineteen
(najntin) dziewiętnaście
      20 twenty
(tłenti) dwadzieścia
      Liczenie po angielsku od jedenastu do dwudziestu po kolei. Słuchaj i powtarzaj
 liczby po angielsku od dwudziestu do stu
 
      30 thirty
(ferti) trzydzieści
 
      40 forty
(forti) czterdzieści
 
      50 fifty
(fifti) pięćdziesiąt
 
      60 sixty
(siksti) sześćdziesiąt
      70 seventy
(sewenti) siedemdziesiąt
 
      80 eighty
(ejti) osiemdziesiąt
      90 ninety
(najnti) dziewięćdziesiąt
      100 one hundred
(one handred) sto

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących

Podstawowe, przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i podstawy gramatyki.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy.  

 

Tworzenie liczebników od 20 -100 opiera się na następującej zasadzie: do liczebnika dziesiętnego dodajemy liczebnik 1-10.

Przykłady liczb:

liczby po angielsku od dwudziestu do trzydziestu

      21 twenty one
dwadzieścia jeden

      22 twenty two
dwadzieścia dwa

      23 twenty three
dwadzieścia trzy

      32 thirty two
trzydzieści dwa

      33 thirty three
trzydzieści trzy

      34 thirty four
trzydzieści cztery

      43 forty three
czterdzieści trzy

      44 forty four
 czterdzieści cztery

      45 forty five
 czterdzieści pięć

      54 fifty four
pięćdziesiąt cztery

      56 fifty six
 pięćdziesiąt sześć

      65 sixty five
sześćdziesiąt pięć

      66 sixty six
 sześćdziesiąt sześć

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

      67 sixty seven
 sześćdziesiąt siedem

      76 seventy six
siedemdziesiąt sześć

      77 seventy seven
siedemdziesiąt siedem

      87 eighty seven
osiemdziesiąt siedem

      88 eighty eight
osiemdziesiąt osiem

      89 eighty nine
osiemdziesiąt dziewięć

      98 ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem

      99 ninenty nine
dziewięćdziesiąt dziewięć

Liczby po angielsku od 101 do 1 000 000 000

      101 one hundred and one
sto jeden
      111 one hundred and eleven
sto jedenaście
      120 one hundred and twenty
sto dwadzieścia
      122 one hundred and twenty two
sto dwadzieścia dwa
      133 one hundred and thirty three
sto trzydzieści trzy
      300 three hundred
trzysta
      400 four hundred
czterysta
      500 five hundred
pięćset
      600 six hundred
sześćset
      700 seven hundred
siedemset
      800 eight hundred
osiemset
      900 nine hundred
dziewięćset
      1000 one thousand
tysiąc
      2000 two thousand
dwa tysiące
      3000 three thousand
trzy tysiące
      10 000 ten thousand
dziesięć tysięcy

      100 000 one hundred thousand
sto tysięcy

      1 000 000 one million
jeden milion
      1 000 000 000 one billion
jeden miliard

cyfry po angielsku i liczenie

Połącz naukę liczenia po angielsku z zabawą.

Słuchaj i powtarzaj, angielskie liczby na wesoło!

Szybko zapamiętasz!

 

Wierszyki i rymowanki pomocne w zapamiętaniu  angielskich cyfr i liczb 

      One banana two bananas

One banana, two bananas, Three bananas, more

Four bananas, five bananas,

Six bananas, more.

Seven bananas, eight bananas,

Nine bananas, more

Ten yellow bananas!

Jeden banan, dwa banany

Jeden banan, dwa banany, Trzy banany i jeszcze więcej

Cztery banany, pięć bananów,

Sześć bananów i jeszcze więcej.

Siedem bananów, osiem bananów,

Dziewięć bananów i jeszcze więcej.

Dziesięć żółtych bananów!

      Counting in Two’s
Two, four, six, eight Meet me by the garden gate

If I’m late, don’t wait. Two, four, six, eight.

Liczenie dwójkami

Dwa, cztery, sześć, osiem Spotkaj się ze mną przy bramie w ogrodzie

Jeżeli się spóźnię, nie czekaj. Dwa, cztery, sześć, osiem.

      Monkeys on the Bed

Five Little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mummy called the doctor and the doctor said “No more monkeys jumping on the bed”.

Four little monkeys jumping on the bed….

 Małpy na łóżku

Pięć małych małpek skakało po łóżku

Jedna spadła i uderzyła się w głowę.

Mama wezwała lekarza i lekarz powiedział: Żadnych więcej małp skaczących po łóżku”.

Cztery małe małpy skakały po łóżku…

      Once I caught a fish alive

One, two, three, four, five,

Once I caught a fish alive, six, seven, eight, nine, ten,

Then I let it go again.

Why did you let it go? Because it bit my finger so.

Which finger did it bite? This little finger on the right.

Raz złapałem żywą rybkę

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Raz złapałem żywą rybkę, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,

Potem wypuściłem ją na wolność.

Dlaczego ją wypuściłeś? Ponieważ ugryzła mnie w palec.

W który palec Ciebie ugryzła? W ten mały palec z prawej strony.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Ćwiczenia na liczby po angielsku, sprawdź czy już umiesz.

Ćwiczenie cyfry i liczebniki 1-20, od jednego do dwudziestu. Zaznacz poprawne tłumaczenie.

Ćwiczenie na kolejność słów od jednego do dwudziestu 1-20  

Ćwiczenie na liczby 1 -10, od jednego do dziesięciu. Wpisz liczbę po angielsku.

Ćwiczenie na liczby 10 – 20, od dziesięciu do dwudziestu. Wpisz liczbę po angielsku.

Ćwiczenie na liczby 10 -100, od dziesięciu do stu. Wpisz liczbę po angielsku.

 Ćwiczenie ze słuchu od jednego do dwudziestu 1-20

 Ćwiczenie na liczby od dziesięciu do stu 10-100. Zaznacz poprawne tłumaczenie.

 Ćwiczenie na kolejność słów od dziesięciu do stu  10-100

 Ćwiczenie ze słuchu na liczebniki od dziesięciu do stu 10-100

Zobacz także: