Liczby po angielsku 1-100, 101-1000 cyfry i liczebniki z wymową i ćwiczeniami

 
      Numbers from one to twenty
Liczebniki od jednego do dwudziestu

liczby_po_angielsku 

      1 one
(łan) jeden

 
      2 two
(tu) dwa
 
 
      3 three
(fri) trzy
 
 
      4 four
(for) cztery
 
      5 five
(fajf) pięć
 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 
 

      6 six
(siks) sześć

      7 seven
(sewen) siedem
 
      8 eight
(ejt) osiem
 
      9 nine
(najn) dziewięć

      10 ten
(ten) dziesięć

 

      Liczenie po angielsku od jednego do dziesięciu Słuchaj i powtarzaj

 

Jeżeli chcesz powiedzieć pierwszy, drugi, trzeci… sprawdź liczebniki porządkowe po angielsku

Jeżeli chcesz powiedzieć kwotę pieniędzy np. 1 funt lub 1 dolar sprawdź czytanie walut w Wielkiej Brytanii i USA

 

      11 eleven
(ilewen)
jedenaście

      12 twelve
(tłelf) dwanaście

      13 thirteen
(fertin) trzynaście
 
      14 fourteen
(fortin) czternaście

      15 fifteen
(fiftin) piętnaście

      16 sixteen
(sikstin) szesnaście

      17 seventeen
(sewentin) siedemnaście

      18 eighteen
(ejtin) osiemnaście
 
      19 nineteen
(najntin) dziewiętnaście
 
      20 twenty
(tłenti) dwadzieścia
 
      Liczenie po angielsku od jedenastu do dwudziestu. Słuchaj i powtarzaj
 

Mega praktyczny zestaw do nauki angielskiego

Mega praktyczny zestaw do nauki angielskiego

 

      30 thirty
(ferti) trzydzieści

 
      40 forty
(forti) czterdzieści
 
 
      50 fifty
(fifti) pięćdziesiąt
 
 
      60 sixty
(siksti) sześćdziesiąt
 
      70 seventy
(sewenti) siedemdziesiąt
 
 
      80 eighty
(ejti) osiemdziesiąt
 
      90 ninety
(najnti) dziewięćdziesiąt
 
      100 one hundred
(one handred) sto

 

 

 

Tworzenie liczebników od 20 -100 opiera się na następującej zasadzie: do liczebnika dziesiętnego dodajemy liczebnik 1-10.

Przykłady liczb:

      21 twenty one
dwadzieścia jeden

      32 thirty two
trzydzieści dwa

      43 forty three
czterdzieści trzy

      54 fifty four
pięćdziesiąt cztery

      65 sixty five
sześćdziesiąt pięć

      76 seventy six
siedemdziesiąt sześć

      87 eighty seven
osiemdziesiąt siedem

      98 ninety eight
dziewięćdziesiąt osiem

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Wypróbuj  bezpłatnie demo kursu

-30% PROMOCJA. Sprawdź!

 

 

Liczby po angielsku od 101 do 3000

      101 one hundred and one
sto jeden

      111 one hundred and eleven
sto jedenaście

      120 one hundred and twenty
sto dwadzieścia

      122 one hundred and twenty two
sto dwadzieścia dwa

      133 one hundred and thirty three
sto trzydzieści trzy

liczebniki po angielsku

      200 two hundred
dwieście

      300 three hundred
trzysta

      400 four hundred
czterysta

      500 five hundred
pięćset

      600 six hundred
sześćset

      700 seven hundred
siedemset

      800 eight hundred
osiemset

      900 nine hundred
dziewięćset

      1000 one thousand
tysiąc

      2000 two thousand
dwa tysiące

      3000 three thousand
trzy tysiące

 

 

Połącz naukę z zabawą. Słuchaj i powtarzaj, angielski na wesoło!

 Wierszyki i rymowanki pomocne w zapamiętaniu cyfr i liczb 

 

      One banana two bananas

One banana, two bananas,

Three bananas, more

Four bananas, five bananas,

Six bananas, more.

Seven bananas, eight bananas,

Nine bananas, more

Ten yellow bananas! 

Jeden banan, dwa banany

Jeden banan, dwa banany,

Trzy banany i jeszcze więcej

Cztery banany, pięć bananów,

Sześć bananów i jeszcze więcej.

Siedem bananów, osiem bananów,

Dziewięć bananów i jeszcze więcej.

Dziesięć żółtych bananów!

 

 

 

      Counting in Two’s

Two, four, six, eight

Meet me by the garden gate

If I’m late, don’t wait.

Two, four, six, eight.

Liczenie dwójkami

Dwa, cztery, sześć, osiem

Spotkaj się ze mną przy bramie w ogrodzie

Jeżeli się spóźnię, nie czekaj.

Dwa, cztery, sześć, osiem.

 

      Monkeys on the Bed

Five Little monkeys jumping on the bed

One fell off and bumped his head

Mummy called the doctor and the doctor said

“No more monkeys jumping on the bed”.

 

Four little monkeys jumping on the bed….

 Małpy na łóżku

Pięć małych małpek skakało po łóżku

Jedna spadła i uderzyła się w głowę.

Mama wezwała lekarza i lekarz powiedział:

Żadnych więcej małp skaczących po łóżku”.

 

Cztery małe małpy skakały po łóżku…

 

      Once I caught a fish alive

 One, two, three, four, five, 

Once I caught a fish alive, 

six, seven, eight, nine, ten, 

Then I let it go again.

Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 

Which finger did it bite?

This little finger on the right.

Raz złapałem żywą rybkę

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Raz złapałem żywą rybkę,

sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,

Potem wypuściłem ją na wolność.

Dlaczego ją wypuściłeś?

Ponieważ ugryzła mnie w palec.

W który palec Ciebie ugryzła?

W ten mały palec z prawej strony.

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Ćwiczenie. Sprawdź, czy umiesz cyfry i liczebniki 1-20, od jednego do dwudziestu

 

...
Ładowanie
 

 

 

 

Zobacz także:


Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn