Liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci…

Poznaj liczby porządkowe od pierwszego do milionowego.

Zapraszamy do poznania liczebników porządkowych w języku angielskim, od “first” (pierwszy) aż do “one millionth” (milionowy).

Liczebniki porządkowe są niezwykle ważne w codziennej komunikacji. Używamy ich, aby określić pozycję lub kolejność czegoś w szeregu.

Poniżej przedstawiamy kompletną listę liczebników porządkowych wraz z ich wymową oraz praktycznymi przykładami użycia w różnych kontekstach.

Od dat i uroczystości, przez kolejność w zawodach, aż po instrukcje i przepisy – odkryj, jak te proste słowa mogą wzbogacić Twoją znajomość języka angielskiego.

 Liczebniki porządkowe od pierwszego do trzydziestego pierwszego

Poniżej znajdziesz pełną listę liczebników od “first” (pierwszy) do “thirty-first” (trzydziesty pierwszy), wraz z ich wymową i polskimi odpowiednikami.

      Ordinal numbers from first to thirty first

liczebniki porzadkowe po angielsku

      1st first
(ferst) pierwszy

      2nd second
(sekond) drugi

      3rd third
(ferd) trzeci

      4th fourth
(forf) czwarty

      5th fifth
(fiftf) piąty

      6th sixth
(sikstf) szósty

      7th seventh
(sewentf) siódmy

      8th eighth
(ejtf) ósmy

      9th ninth
(najnf) dziewiąty

liczebniki porządkowe angielski

      10th tenth
(tenf) dziesiąty

      11th eleventh
(ilewenf) jedenasty

      12th twelfth
(tłelft) dwunasty

      13th thirteenth
(fertinf) trzynasty

      14th fourteenth
(fortinf) czternasty

      15th fifteenth
(fiftinf) piętnasty

      16th sixteenth
(sikstinf) szesnasty

      17th seventeenth
(sewentinf) siedemnasty

      18th eighteenth
(ejtinf) osiemnasty

      19th nineteenth
(najntinf) dziewiętnasty

liczebniki porządkowe po angielsku od 20

      20th twentieth
(tłentief) dwudziesty

      21st twenty first
(tłenti ferst) dwudziesty pierwszy

      22nd twenty second
(tłenti sekond) dwudziesty drugi

      23rd twenty third
(tłenti ferd) dwudziesty trzeci

      24th twenty fourth
(tłenti forf) dwudziesty czwarty

      25th twenty-fifth
(tłenti fiftf) dwudziesty piąty

      26th twenty-sixth
(tłenti siksf) dwudziesty szósty

      27th twenty-seventh
(tłenti sewenf) dwudziesty siódmy

      28th twenty-eighth
(tłenti ejtf) dwudziesty ósmy

      29th twenty-nineth
(tłenti najnf) dwudziesty dziewiąty

      30th thirtieth
(fertief) trzydziesty

      31st thirty first
(ferti ferst) trzydziesty pierwszy

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

Przykłady użycia liczebników porządkowych 

Oto kilka praktycznych przykładów, które pomogą Ci zrozumieć, jak stosować liczebniki porządkowe w różnych kontekstach:

 1. Daty i uroczystości

      the first of May
  pierwszy maj
 1.       What's the date today?
  Jaka jest dzisiaj data? (Który dzisiaj?)

  Jest szesnastego stycznia.

  1.       It's the sixteenth of January.
  2.       It's January the sixteenth.

  Jest dwudziestego lutego.

  1.       It's the twentieth of Febraury.
  2.       It's Febraury the twentieth.

  Jest dwudziestego pierwszego marca.

  Liczebniki porządkowe po angielsku wymowa

  First day of school. Pierwszy dzień szkoły.

  1.       It's the twenty first of March.
  2.       It's March the twenty first.

  Jest dwudziestego drugiego kwietnia.

  1.       It's the twenty second of April.
  2.       It's April the twenty second.

  Jest dwudziestego trzeciego maja.

  1.       It's the twenty third of May.
  2.       It's May the twenty third.
    

  My birthday is on the 21st of July. Moje urodziny są dwudziestego pierwszego lipca.

My parent’s anniversary is on the 10th of June. Rocznica moich rodziców jest dziesiątego czerwca.

2. Kolejność razy, pozycje w zawodach, wyścigu lub konkursie

      the third time
 trzeci raz

liczebniki porządkowe angielskie z wymową

First place – pierwsze miejsce. Second place – drugie miejsce. Third place – trzecie miejsce. Fourth place – czwarte miejsce.

Mary finished the race in third place. Mary skończyła wyścig na trzecim miejscu.

I was the second to arrive at the meeting. Byłem drugim, który przybył na spotkanie.

3. Kolejność wydarzeń

The first thing I do in the morning is brush my teeth. Pierwszą rzeczą, którą robię rano, jest mycie zębów.

The second chapter of the book is more interesting than the first. Drugi rozdział książki jest ciekawszy niż pierwszy.

4. Kolejność rzędów, kolejność miejsc, kolejność przedmiotów, kolejność pięter w budynku,

      the second row
 drugi rząd

      the fourth building
czwarty budynek

      the fifth car
piąty samochód

My father’s office is on the fifth floor. Biuro mojego ojca jest na piątym piętrze.

The gym is located on the third floor. Siłownia znajduje się na trzecim piętrze.

5. Roczne wydarzenia i święta

Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday of November. Dzień Dziękczynienia jest obchodzony w czwarty czwartek listopada.

The first of January is a public holiday. Pierwszy stycznia jest świętem państwowym.

6. Instrukcje i przepisy

Add the eggs as the third ingredient. Dodaj jajka jako trzeci składnik.

The second step is to mix the flour with water. Drugim krokiem jest wymieszanie mąki z wodą.

Rozszerzona lista liczebników porządkowych: od dziesiątego do milionowego

Liczebniki porządkowe są używane nie tylko do określania kolejności w małych liczbach, ale również w większych zakresach liczbowych.

Poniżej znajdziesz listę liczebników porządkowych dziesiątkami, od “tenth” (dziesiąty) aż do “one millionth” (milionowy), wraz z ich wymową i polskimi tłumaczeniami.

Ta lista jest przydatna w zrozumieniu i stosowaniu liczebników w szerszym kontekście, od wydarzeń historycznych po duże liczby w statystykach.

      10th tenth
dziesiąty

      20th twentieth
dwudziesty

      30th thirtieth
trzydziesty

      40th fortieth
czterdziesty

      50th fiftieth
pięćdziesiąty

      60th sixtieth
sześćdziesiąty

      70th seventieth
siedemdziesiąty

      80th eightieth
osiemdziesiąty

      90th ninetieth
dziewięćdziesiąty

      100th one hundredth
setny

      1000th one thousandth
tysięczny

      1000 000th one millionth
milionowy

Najlepszym sposobem na opanowanie nowego materiału są regularne ćwiczenia i powtórki.

Zachęcamy Cię do skorzystania z naszych interaktywnych ćwiczeń i fiszek online, które pomogą Ci utrwalić i zastosować w praktyce zdobytą wiedzę.

Ćwiczenia na liczebniki porządkowe

Ćwiczenie. Pierwszy, drugi, trzeci… Liczby porządkowe od pierwszego do dziesiątego po angielsku. 

Ćwiczenia. Liczebniki porządkowe od jedenastego do trzydziestego pierwszego po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Liczebniki porządkowe od jedenastego do trzydziestego pierwszego po angielsku.

Fiszki na liczebniki porządkowe

Fiszki online na liczebniki porządkowe po angielsku 1-31

Zobacz także: