liczebniki porzadkowe po angielsku

Liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci…

Poznaj liczby porządkowe od pierwszego do milionowego.

 Liczebniki porządkowe od pierwszego do trzydziestego pierwszego

      Ordinal numbers from first to thirty first

      1st first
(ferst) pierwszy

      2nd second
(sekond) drugi

      3rd third
(ferd) trzeci

      4th fourth
(forf) czwarty

      5th fifth
(fiftf) piąty

      6th sixth
(sikstf) szósty

      7th seventh
(sewentf) siódmy

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

      8th eighth
(ejtf) ósmy

      9th ninth
(najnf) dziewiąty

      10th tenth
(tenf) dziesiąty

      11th eleventh
(ilewenf) jedenasty

liczebniki porządkowe angielski
      12th twelfth
(tłelft) dwunasty

      13th thirteenth
(fertinf) trzynasty

      14th fourteenth
(fortinf) czternasty

      15th fifteenth
(fiftinf) piętnasty

      16th sixteenth
(sikstinf) szesnasty

      17th seventeenth
(sewentinf) siedemnasty

      18th eighteenth
(ejtinf) osiemnasty

      19th nineteenth
(najntinf) dziewiętnasty

      20th twentieth
(tłentief) dwudziesty

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

      21st twenty first
(tłenti ferst) dwudziesty pierwszy

      22nd twenty second
(tłenti sekond) dwudziesty drugi

      23rd twenty third
(tłenti ferd) dwudziesty trzeci

      24th twenty fourth
(tłenti forf) dwudziesty czwarty

      25th twenty-fifth
(tłenti fiftf) dwudziesty piąty

      26th twenty-sixth
(tłenti siksf) dwudziesty szósty

      27th twenty-seventh
(tłenti sewenf) dwudziesty siódmy

      28th twenty-eighth
(tłenti ejtf) dwudziesty ósmy

      29th twenty-nineth
(tłenti najnf) dwudziesty dziewiąty

      30th thirtieth
(fertief) trzydziesty

      31st thirty first
(ferti ferst) trzydziesty pierwszy

Przykłady z liczebnikami porządkowymi

liczebniki porządkowe angielskie z wymową

First place – pierwsze miejsce. Second place – drugie miejsce. Third place – trzecie miejsce. Fourth place – czwarte miejsce.

      the first of May
  pierwszy maj

      the second row
 drugi rząd

      the third time
 trzeci raz

      the fourth building
czwarty budynek

      the fifth car
piąty samochód

Przykłady dat z liczebnikami porządkowymi

      What's the date today?
Jaka jest dzisiaj data? (Który dzisiaj?)

Jest szesnastego stycznia.

 1.       It's the sixteenth of January.
 2.       It's January the sixteenth.

Jest dwudziestego lutego.

 1.       It's the twentieth of Febraury.
 2.       It's Febraury the twentieth.

Jest dwudziestego pierwszego marca.

Liczebniki porządkowe po angielsku wymowa

First day of school. Pierwszy dzień szkoły.

 1.       It's the twenty first of March.
 2.       It's March the twenty first.

Jest dwudziestego drugiego kwietnia.

 1.       It's the twenty second of April.
 2.       It's April the twenty second.

Jest dwudziestego trzeciego maja.

 1.       It's the twenty third of May.
 2.       It's May the twenty third.
   

Liczebniki porządkowe dziesiątkami 10th – 100 000th

      10th tenth
dziesiąty

      20th twentieth
dwudziesty

      30th thirtieth
trzydziesty

      40th fortieth
czterdziesty

      50th fiftieth
pięćdziesiąty

      60th sixtieth
sześćdziesiąty

      70th seventieth
siedemdziesiąty

      80th eightieth
osiemdziesiąty

      90th ninetieth
dziewięćdziesiąty

      100th one hundredth
setny

      1000th one thousandth
tysięczny

      1000 000th one millionth
milionowy

Ćwiczenia na liczebniki porządkowe

Ćwiczenie. Pierwszy, drugi, trzeci… Liczby porządkowe od pierwszego do dziesiątego po angielsku. 

Ćwiczenia. Liczebniki porządkowe od jedenastego do trzydziestego pierwszego po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Liczebniki porządkowe od jedenastego do trzydziestego pierwszego po angielsku.

Fiszki na liczebniki porządkowe

Fiszki online na liczebniki porządkowe po angielsku 1-31

Zobacz także: