liczebniki porzadkowe po angielsku

First


Liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci… 

 

      Ordinal numbers from first to thirty first

Liczebniki porządkowe od pierwszego do trzydziestego pierwszego

      1st first
(ferst) pierwszy

      2nd second
(sekond) drugi

      3rd third
(ferd) trzeci

      4th fourth
(forf) czwarty

      5th fifth
(fiftf) piąty

      6th sixth
(sikstf) szósty

      7th seventh
(sewentf) siódmy

 

 

      8th eighth
(ejtf) ósmy

      9th ninth
(najnf) dziewiąty

      10th tenth
(tenf) dziesiąty

      11th eleventh
(ilewenf) jedenasty

liczebniki porządkowe angielski

Second

      12th twelfth
(tłelft) dwunasty

      13th thirteenth
(fertinf) trzynasty

      14th fourteenth
(fortinf) czternasty

      15th fifteenth
(fiftinf) piętnasty

      16th sixteenth
(sikstinf) szesnasty

      17th seventeenth
(sewentinf) siedemnasty

      18th eighteenth
(ejtinf) osiemnasty

      19th nineteenth
(najntinf) dziewiętnasty

      20th twentieth
(tłentief) dwudziesty

Szybka Nauka Angielskiego paczka kursów mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa, Mega praktyczny zestaw do nauki  PROMOCJA 

 

      21st twenty first
(tłenti ferst) dwudziesty pierwszy

      22nd twenty second
(tłenti sekond) dwudziesty drugi

      23rd twenty third
(tłenti ferd) dwudziesty trzeci

      24th twenty fourth
(tłenti forf) dwudziesty czwarty

      25th twenty-fifth
(tłenti fiftf) dwudziesty piąty

liczebniki porządkowe angielski skróty

Third

      26th twenty-sixth
(tłenti siksf) dwudziesty szósty

      27th twenty-seventh
(tłenti sewenf) dwudziesty siódmy

      28th twenty-eighth
(tłenti ejtf) dwudziesty ósmy

      29th twenty-nineth
(tłenti najnf) dwudziesty dziewiąty

      30th thirtieth
(fertief) trzydziesty

      31st thirty first
(ferti ferst) trzydziesty pierwszy

 

liczebniki porządkowe angielskiPrzykłady z liczebnikami porządkowymi: 

 

      the first of May
  pierwszy maj

      the second row
 drugi rząd

      the third time
 trzeci raz

      the fourth building
czwarty budynek

      the fifth car
piąty samochód

 

Ćwiczenie. Pierwszy, drugi, trzeci… Liczby porządkowe od pierwszego do dziesiątego po angielsku.

 

Szybka Nauka Angielskiego paczka kursów mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa, Mega praktyczny zestaw do nauki  PROMOCJA 

 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn