Dni tygodnia po angielsku z wymową i ćwiczeniami

Dni tygodnia | Dni tygodnia skróty| Porady i wskazówki dotyczące nauki dni tygodnia po angielskuPowiedzenia związane z dniami tygodnia

| Rymowanka na dni tygodnia  | Ćwiczenia i fiszki

Dni tygodnia 

      Days of the week

dni tygodnia po angielsku

 

      Monday
(mandej) poniedziałek

      Tuesday
(tiusdej) wtorek

      Wednesday
(łensdej) środa

      Thursday
(fersdej) czwartek

      Friday
(frajdej) piątek

 

      Saturday
(saterdej) sobota

      Sunday
(sandej) niedziela

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, zestaw książek lub kursów, samodzielna nauka w domu PROMOCJA

 

dni tygodnia wymowa

Jest poniedziałek

Dni tygodnia w przykładach:  

      on Monday
w poniedziałek

on Tuesday – we wtorek, on Wednesday – w środę, on Thursday – w czwartek, on Friday – w piątek, on Saturday – w sobotę, on Sunday – w niedzielę, at the weekend – w weekend, on weekday – w dzień powszedni

      Come here on Tuesday.
Przyjdź tutaj we wtorek.

      See you on Wednesday.
Do zobaczenia w środę.

      It’s Thursday.
Jest czwartek.

      Let’s meet next Friday.
Spotkajmy się w przyszły piątek.

      I work on Saturdays.
Pracuję w soboty.

      She works on Sundays.
Ona pracuje w niedziele.

 

Dni tygodnia. Skróty

Skrót nazwy dni tygodnia tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy. Skrót nazwy dni tygodnia – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki?

Podobnie, jak skróty nazw miesięcy, w języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

dni tygodnia po angielsku

Days of the week. Dni tygodnia.

 

poniedziałek Monday Mon

wtorek Tuesday Tue

środa Wednesday Wed

czwartek Thursday Thu

piątek Friday Fri

sobota Saturday Sat

niedziela Sunday Sun

 

 

Porady i wskazówki dotyczące nauki dni tygodnia po angielsku

zestaw-hello-szybki-angielski

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

Nazwy dni tygodnia w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą dnia tygodnia używamy przyimka “on” np. on Friday w piątek. 

Na początku nauki często mylą się dni Tuesday – wtorek oraz Thursday – czwartek. Co zrobić, aby nauczyć się dobrze wymawiać dni tygodnia po angielsku? Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem. 

Ucząc się nazw dni tygodnia, podobnie jak nazw miesięcy oraz liczb, warto sprawdzić, czy znamy je na wyrywki, a nie tylko wyliczać po kolei. 

 

 

 

Powiedzenia związane z dniami tygodnia

 

Hello Saturday! Witaj soboto!

Hello Saturday! Witaj soboto!

Monday is the key day of the week. Poniedziałek jest kluczowym dniem tygodnia.

Monday should be optional. Poniedziałek powinien być opcjonalny

Whoever laughs on Friday, will cry on Sunday. Kto się śmieje w piątek, będzie płakał w niedzielę.

 Just once, I would like to wake up, turn on the news, and hear… ‘Monday has been cancelled, go back to sleep.’     

 Chociaż raz chciałbym obudzić się, włączyć wiadomości i usłyszeć… Poniedziałek został odwołany, wracaj do łóżka.

Tuesday isn’t so bad…It’s a sign that I’ve somehow survived Monday. Wtorek nie jest taki zły.  To znak, że jakoś  przetrwałem poniedziałek.

 Tuesday is the new Monday. Wtorek jest nowym poniedziałkiem.

 Wednesdays are like Mondays in the middle of the week!  Środy są jak poniedziałki w środku tygodnia!

dni tygodnia po angielsku przykłady

Better days are coming…They’re called Saturday and Sunday. Nadchodzą lepsze dni… Nazywają się sobota i niedziela.

I always give 100% at work: 13% Monday, 22% Tuesday, 26% Wednesday, 35% Thursday, 4% Friday. Zawsze daję z siebie 100% w pracy:    13% w poniedziałek, 22% we wtorek, 26% w środę, 35% w czwartek i 4% w piątek.

TGIF – Thank God it’s Friday.  Dzięki Bogu już piątek.

Beter days are just around the corner. They are called Friday, Saturday and Sunday!     

Lepsze dni są tuż za rogiem. Nazywają się piątek, sobota i niedziela!

Why is Monday so far away from Friday but Friday is so close to Monday?    

Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku?

The only Happy END that I know it’s the weekEND!    

Jedynym szczęśliwym zakończeniem jakie znam, jest zakończenie tygodnia!

 

 

Naucz się nazw dni tygodnia po angielsku na wesoło! Słuchaj i powtarzaj.

      Rymowanka

Monday, Mommy baked a cake.

Tuesday, Daddy ate a steak.

Wednesday, Brother waved, “Good-bye.”

Thursday, Uncle made a pie.

Friday, Sister cooked the meat,

Then we all sat down to eat.

Saturday, we welcomed guests.

Sunday, we all took our rests.

Monday, we began anew –

Jessie Wise

W poniedziałek mama upiekła ciasto.

 We wtorek tata zjadł stek. 

W środę brat pomachał na do widzenia. 

W czwartek wujek upiekł placek.

W piątek siostra ugotowała mięso.

 Wtedy usiedliśmy wszyscy do jedzenia.

 W sobotę powitaliśmy gości. 

W niedzielę odpoczywaliśmy.

W poniedziałek zaczęliśmy wszystko od nowa.

 

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

 

 

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Ułóż dni tygodnia po kolei

Ćwiczenie. Dni tygodnia po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Dni tygodnia po angielsku

Nauka dni tygodnia. Fiszki na  słówka dni tygodnia po angielsku

 

 

Zobacz także: