Dni tygodnia po angielsku z wymową

Zapraszamy do intuicyjnego opanowania siedmiu angielskich nazw dni tygodnia, uzupełnionego o fascynujące konteksty kulturowe i językowe.

Nasz przewodnik oferuje ćwiczenia i interaktywne fiszki, ułatwiające przyswajanie wiedzy. Przygotuj się na inspirującą podróż, która uczyni naukę dni tygodnia nie tylko efektywną, ale i niezwykle przyjemną.

Dni tygodnia po angielsku

Poznaj siedem dni tygodnia, odkrywając ich angielskie wersje oraz wymowę. Oto one:

Dni tygodnia

      Days of the week

dni tygodnia po angielsku

      Monday
(mandej) poniedziałek

      Tuesday
(tiusdej) wtorek

      Wednesday
(łensdej) środa

      Thursday
(fersdej) czwartek

      Friday
(frajdej) piątek

      Saturday
(saterdej) sobota

      Sunday
(sandej) niedziela

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Skróty dni tygodnia

dni tygodnia po angielsku
Days of the week. Dni tygodnia.

Skrót nazwy dni tygodnia tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy. Mogą one pojawiać się z kropką lub bez kropki, w zależności od kontekstu kulturowego i językowego.

W odmianie brytyjskiej języka angielskiego (British English) skróty zazwyczaj pozbawione są kropek, zachowując minimalistyczny styl. Natomiast w amerykańskiej angielszczyźnie (American English) często spotyka się skróty zakończone kropką.

Oto jak prezentują się skróty:

poniedziałek Monday Mon

wtorek Tuesday Tue

środa Wednesday Wed

czwartek Thursday Thu

piątek Friday Fri

sobota Saturday Sat

niedziela Sunday Sun

Strategie zapamiętywania dni tygodnia w angielskim

Opanowanie dni tygodnia w języku angielskim (podobnie jak nazw miesięcy oraz liczb) wymaga nie tylko zapamiętania ich kolejności, ale także umiejętności rozpoznawania i stosowania ich w różnych kontekstach. Oto kilka strategii, które pomogą Ci ugruntować tę wiedzę:

zestaw-hello-szybki-angielski
5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.
 1. Ćwiczenia i fiszki: Używaj fiszek do nauki nazw dni tygodnia, mieszając je, aby upewnić się, że znasz każdy dzień indywidualnie, a nie tylko “po kolei”. Pomogą Ci również regularne ćwiczenia.
 2. Rozróżnianie podobnych słów: Uważaj na dni, które brzmią podobnie, szczególnie “Tuesday” (wtorek) i “Thursday” (czwartek), oraz “Saturday” (sobota) i “Sunday” (niedziela). Zwróć szczególną uwagę na ich pisownię i wymowę, aby uniknąć pomyłek.
 3. Słuchanie i powtarzanie: Regularne słuchanie poprawnej wymowy dni tygodnia w języku angielskim i ich powtarzanie na głos pozwoli Ci naturalnie przyswoić prawidłową wymowę. Możesz to robić, korzystając z materiałów audio, takich jak książki i nagrania, które oferują autentyczne przykłady użycia.
 4. Zasady pisowni i użycia w zdaniach: Pamiętaj, że dni tygodnia zawsze zaczynamy wielką literą. Gdy mówisz o konkretnym dniu, używaj przyimka “on”, np. “on Monday” (w poniedziałek). Oto przykłady użycia w kontekście:
  • on Monday — w poniedziałek
  • on Tuesday — we wtorek
  • on Wednesday — w środę
  • on Thursday — w czwartek
  • on Friday — w piątek
  • on Saturday — w sobotę
  • on Sunday — w niedzielę
  • at the weekend — w weekend (uwaga: w amerykańskim angielskim częściej używa się formy “on the weekend”)
  • on weekdays — w dni powszednie

Pamiętając o tych wskazówkach, będziesz mógł skutecznie komunikować się, używając nazw dni tygodnia w języku angielskim, unikając typowych błędów i nieporozumień.

Dni tygodnia: historia, znaczenie i kultura każdego dnia

Odkrywaj z nami każdy dzień tygodnia, rozpoczynając od poniedziałku aż do niedzieli, i poznaj nie tylko ich angielskie nazwy, ale także kulturowe znaczenie, historyczne pochodzenie oraz miejsce w tygodniowej rutynie. Każdy dzień niesie ze sobą unikalną historię i charakter. Czy to poniedziałek, symbol nowych początków, czy spokojna niedziela, każdy dzień ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Zapraszamy do zgłębiania tajemnic i ciekawostek związanych z każdym dniem tygodnia.

Poniedziałek w języku angielskim: odkrywając Monday

poniedziałek po angielskuPoniedziałek, znany w angielskim jako “Monday” i skrótowo “Mon”, odzwierciedla jego pozycję następującą bezpośrednio po niedzieli – dniu tradycyjnie poświęconemu odpoczynkowi. Znajduje się pomiędzy relaksującą niedzielą a pełnym wyzwań wtorkiem. W międzynarodowym standardzie ISO-8601 zyskał status pierwszego dnia tygodnia, choć w tradycji biblijnej to niedziela nosi miano dnia pierwszego, przypisując poniedziałkowi rolę dnia drugiego.

Nazwa “poniedziałek” w języku polskim odzwierciedla jego pozycję następującą bezpośrednio po niedzieli – dniu tradycyjnie poświęconemu odpoczynkowi. Tymczasem angielski “Monday” ma swoje korzenie w terminie staroangielskim “Mōnandæg”, oznaczającego “Moon’s day” czyli dzień Księżyca, podkreślając astronomiczne dziedzictwo dnia.

Poniedziałki w kulturze:

 • Easter Monday (Poniedziałek Wielkanocny): Obchodzony jako drugi dzień świąt Wielkanocy, jest to czas rodzinnych spotkań i świątecznych tradycji.
 • Blue Monday (Smutny poniedziałek): Określany mianem najbardziej przygnębiającego dnia roku, zazwyczaj wypada w trzeci poniedziałek stycznia, symbolizując kumulację negatywnych czynników emocjonalnych i pogodowych.

Cytaty i sentencje o poniedziałku:

Poniedziałek często budzi mieszane uczucia, stanowiąc zarówno początek nowych możliwości, jak i koniec weekendowego relaksu. Oto kilka cytatów, które odzwierciedlają tę dwoistość:

Mondays are the start of the work week which offer new beginnings 52 times a year! – Poniedziałki to początek tygodnia pracy, który oferuje nowe możliwości 52 razy w roku! – David Dweck, podkreślający potencjał, jaki niesie każdy poniedziałek.

Monday should be optional. Poniedziałek powinien być opcjonalny – humorystyczne spojrzenie na często niechętnie witany początek tygodnia.

Just once, I would like to wake up, turn on the news, and hear… ‘Monday has been cancelled, go back to sleep.’ Chociaż raz chciałbym obudzić się, włączyć wiadomości i usłyszeć… Poniedziałek został odwołany, wracaj do łóżka – marzenie o nieoczekiwanym przedłużeniu weekendu.

Monday is the key day of the week. Poniedziałek jest kluczowym dniem tygodnia – proste stwierdzenie, ale niosące ze sobą ciężar oczekiwań.

I don’t like Mondays. Nie lubię poniedziałków. – To powiedzenie odzwierciedla powszechną frustrację i niechęć, jaką wielu z nas odczuwa wobec poniedziałków. Dzień ten kończy weekend i oznacza powrót do obowiązków zawodowych lub szkolnych, co bywa źródłem stresu i niezadowolenia.

Can we switch Monday for Saturday? Czy możemy zamienić poniedziałek na sobotę? To pytanie, zadane z przymrużeniem oka, wyraża pragnienie, aby radość i relaks, które przynoszą soboty, mogły trwać dłużej. Jest to wyraz tęsknoty za wolnością i odpoczynkiem, które oferuje weekend, w przeciwieństwie do poważniejszej atmosfery typowej dla poniedziałków.

Why is Monday so far away from Friday but Friday is so close to Monday? Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku? To retoryczne pytanie podkreśla subiektywne odczucie czasu, które wiele osób doświadcza. Czas oczekiwania na weekend (od poniedziałku do piątku) wydaje się dłuższy w porównaniu z czasem trwania weekendu (od piątku do poniedziałku). Jest to wyraz ludzkiej skłonności do postrzegania czasu wolnego jako przemijającego szybciej niż czas pracy czy nauki.

Wtorek w języku angielskim: witając Tuesday

wtorek po angielsku

Wtorek, w angielskim określany jako “Tuesday” i skrótowo “Tue”, jest dniem między początkiem tygodnia a jego środkiem. Znajduje się pomiędzy pełnym wyzwań poniedziałkiem a oczekiwaniem na środkowy punkt tygodnia – środę. W międzynarodowym standardzie ISO-8601, wtorek jest drugim dniem tygodnia, choć w tradycji biblijnej jest to trzeci dzień, następujący po poniedziałku.

Polskie określenie “wtorek” pochodzi od staropolskiego słowa “wtóry”, co oznacza “drugi”. Z kolei angielski “Tuesday” ma swoje korzenie w staroangielskim “Tiwesdæg”, co oznacza “Tīw’s Day” – dzień poświęcony Tiw lub Týr, bogu walki w mitologii nordyckiej. To astronomiczne dziedzictwo dnia podkreśla jego związek z bóstwami wojny i walki.

Wtorki w kulturze:

Fat Tuesday (Tłusty Wtorek): Odpowiednik Tłustego Czwartku w Polsce, obchodzony w wielu krajach na świecie. Jest to dzień przed Środą Popielcową, kiedy ludzie świętują ostatni dzień przed początkiem Wielkiego Postu, często poprzez uczty i zabawy.

Ruby Tuesday: Popularna piosenka zespołu The Rolling Stones, która stała się ikoną kultury pop i odniesieniem do zmieniającej się natury czasu.

Cytaty i powiedzenia związane z wtorkiem

It can’t be Sunday every day. There are also Mondays and Tuesdays. – George Weah

Nie może być codziennie niedziela. Są też poniedziałki i wtorki. – George Weah, podkreślający, że każdy dzień tygodnia ma swoją wartość i znaczenie.

Tuesday is the second day of the week. Wtorek jest drugim dniem tygodnia. – Proste stwierdzenie, które podkreśla miejsce wtorku w strukturze tygodnia.

If you love the work you are doing, then you will love Tuesday! – Catherine Pulsifer

Jeśli kochasz pracę, którą wykonujesz, to pokochasz wtorek! – Catherine Pulsifer, zachęcając do pozytywnego podejścia do wtorku jako dnia pełnego możliwości.

Tuesday isn’t so bad…It’s a sign that I’ve somehow survived Monday. Wtorek nie jest taki zły. To znak, że jakoś przetrwałem poniedziałek. – Humorystyczne spojrzenie na wtorek jako dzień, który pozwala nam odetchnąć po trudach poniedziałku.

No matter what your Tuesday is, don’t worry because Friday is on its way. Bez względu na to, jaki jest Twój wtorek, nie martw się, bo piątek jest już w drodze. – Optymistyczne podejście do wtorku, z nadzieją na zbliżający się weekend.

Tuesday is the new Monday. Wtorek jest nowym poniedziałkiem. – Zabawne spojrzenie na wtorek jako dzień, który przejmuje rolę poniedziałku w naszym postrzeganiu tygodnia.

Środa w języku angielskim: poznając Wednesday

środa po angielsku

Środa, w angielskim określana jako “Wednesday” i skrótowo “Wed”, stanowi serce tygodnia, umiejscowiona dokładnie pomiędzy początkiem a końcem tygodnia roboczego. Znajduje się pomiędzy pełnym wyzwań wtorkiem a oczekiwaniem na zbliżający się koniec tygodnia. W międzynarodowym standardzie ISO-8601, środa jest trzecim dniem tygodnia, choć w tradycji biblijnej jest to czwarty dzień.

Polskie określenie “środa” pochodzi od słowa “środek”, co dosłownie odzwierciedla jej pozycję w środku tygodnia. Z kolei angielski “Wednesday” pochodzi ze staroangielskiego “Wōdnesdæg”, co oznacza “day of Woden” – dzień poświęcony nordyckiemu bogu Odynowi.

Środy w kulturze:

Ash Wednesday – Środa Popielcowa: Pierwszy dzień Wielkiego Postu, który rozpoczyna okres przygotowań do świąt Wielkanocnych.
Holy Wednesday – Wielka Środa: Ostatnia środa przed Wielkanocą i czwarty dzień Wielkiego Tygodnia, pełen refleksji i duchowej kontemplacji.

Cytaty i powiedzenia o środzie

Wednesday is the third day of the week. Środa jest trzecim dniem tygodnia. – Proste stwierdzenie, które podkreśla miejsce środy w układzie tygodnia.

Wednesdays are like Mondays in the middle of the week! – Lee Fox Williams

Środy są jak poniedziałki w środku tygodnia! – Lee Fox Williams, humorystyczne spojrzenie na środę jako dzień, który przypomina początek tygodnia.

Wednesdays will always bring smiles for the second half of the week. – Anthony T. Hincks

Środy zawsze przynoszą nam uśmiech w oczekiwaniu na drugą połowę tygodnia. – Anthony T. Hincks, podkreślający optymistyczne podejście do środy jako dnia, który niesie ze sobą obietnicę zbliżającego się weekendu.

Czwartek w języku angielskim: w świecie Thursday

czwartek po angielsku

Czwartek, w angielskim określany jako “Thursday” i skrótowo “Thu”, jest dniem, który przybliża nas do końca tygodnia roboczego, stanowiąc łącznik pomiędzy środą a wyczekiwanym piątkiem. W międzynarodowym standardzie ISO-8601, czwartek jest czwartym dniem tygodnia, choć w tradycji biblijnej jest to piąty dzień.

Polskie określenie “czwartek” pochodzi od liczby “cztery”, co podkreśla jego pozycję w tygodniu. Z kolei angielski “Thursday” ma swoje korzenie w staroangielskim “þunresdæg”, co oznacza “Thor’s day” – dzień poświęcony nordyckiemu bogu gromów Thora.

Znany czwartek:

Maundy Thursday – Wielki Czwartek: Święto obchodzone trzy dni przed Wielkanocą, upamiętniające Ostatnią Wieczerzę.

Cytaty i powiedzenia o czwartku

Let this Thursday be filled with possibilities – be aware of the opportunities around you, don’t just go through the day, live the day with your eyes and your mind open.Catherine Pulsifer

Niech ten czwartek będzie wypełniony możliwościami — bądź świadomy szans, które Cię otaczają, nie pozwól, aby ten dzień po prostu przeminął, żyj dniem z otwartymi oczami i umysłem. – Catherine Pulsifer, zachęcając do pełnego zaangażowania w dzień.

On this Thursday take nothing for granted. Look around and show gratitude for your work, your family, and your friends. – Theodore W. Higginsworth

W ten czwartek nie bierz niczego za pewnik. Rozejrzyj się wokół i okaż wdzięczność za swoją pracę, rodzinę i przyjaciół. – Theodore W. Higginsworth, przypominając o wartości wdzięczności.

Some people call it Thursday, I like to call it Friday Eve.

Niektórzy nazywają go czwartkiem, ja lubię nazywać go dniem przed piątkiem. – Zabawne spojrzenie na czwartek jako wstęp do weekendu.

Beter days are just around the corner. They are called Friday, Saturday and Sunday!

Lepsze dni są tuż za rogiem. Nazywają się piątek, sobota i niedziela! – Optymistyczne podejście do czwartku jako dnia, który zapowiada zbliżający się weekend.

Piątek w języku angielskim: nareszcie Friday

piątek po angielsku

Piątek, w angielskim nazywany “Friday” i skrótowo “Fri”, jest dniem, który wielu z nas wyczekuje z niecierpliwością, stanowiąc przedsmak weekendu. Znajduje się pomiędzy pracowitym czwartkiem a relaksującą sobotą. W międzynarodowym standardzie ISO-8601, piątek jest piątym dniem tygodnia, choć w tradycji biblijnej jest to szósty dzień.

Polskie określenie “piątek” pochodzi od liczby “pięć”, podczas gdy angielski “Friday” ma swoje źródło w staroangielskim “frīġedæġ”, co oznacza “Day of Frig” – dzień poświęcony germańskiej bogini Frigg, która była kojarzona z rzymską boginią Wenus.

Znane piątki:

Good Friday Wielki Piątek (piątek przed Wielkanocą)

Black Friday Czarny Piątek (dzień, w którym nastąpił wielki krach na giełdzie, stanowiący początek recesji jak również: dzień przecen i promocji; uznawany za początek przedświątecznego sezonu zakupów)

Casual Friday luźny piątek, piątek bez krawata (dzień, w którym pracownicy mogą nosić mniej formalny strój)

Cytaty i powiedzenia o piątku

Friday sees more smiles than any other day of the workweek! – Kate Summers

W piątek widzimy więcej uśmiechów niż w jakikolwiek inny dzień tygodnia pracy! – Kate Summers, podkreślając radość, jaką przynosi piątek.

Although I understand that all days are equal with 24 hours each, most of us agree that Friday is the longest day of the week and Sunday the shortest! D.S. Mixell

Chociaż rozumiem, że wszystkie dni są równe i mają po 24 godziny, większość z nas zgadza się, że piątek jest najdłuższym dniem tygodnia, a niedziela najkrótszym! – D.S. Mixell, z humorem odnosząc się do subiektywnego odczucia czasu.

Whoever laughs on Friday, will cry on Sunday. Kto się śmieje w piątek, będzie płakał w niedzielę. – W kontekście tygodnia, piątek jest dniem, kiedy wiele osób cieszy się z nadejścia weekendu, ale niedziela przypomina o zbliżającym się początku nowego tygodnia pracy lub nauki.

TGIF – Thank God it’s Friday. Dzięki Bogu już piątek. – Wyrażenie radości z nadejścia weekendu.

Friday checklist: Cheer, Smile, Dance. Piątkowa lista: Radość, Uśmiech, Taniec. – Ta lista podkreśla typowe uczucia i działania, które wiele osób kojarzy z piątkiem

Music always sounds better on Friday.Lou Brutus

Muzyka zawsze brzmi lepiej w piątek. – Lou Brutus, podkreślając atmosferę radości i relaksu, jaką przynosi piątek.

Sobota w języku angielskim: przywitanie Saturday

sobota po angielsku

Sobota, w angielskim nazywana “Saturday” i skrótowo “Sat”, jest dniem tygodnia pomiędzy piątkiem a niedzielą. Zgodnie z normą ISO-8601 jest to szósty dzień tygodnia. W tradycji biblijnej, gdzie pierwszym dniem tygodnia jest niedziela, sobota jest dniem siódmym.

Polskie określenie “sobota” ma swoje korzenie w słowie “szabat”, co odnosi się do świątecznego dnia odpoczynku obchodzonego przez wyznawców judaizmu. W angielskim nazwa “Saturday” pochodzi od staroangielskiego “Sæturnesdæg”, co oznacza “Dzień Saturna”, nawiązując do rzymskiego boga Saturna.

Wyjątkowa sobota:

Holy Saturday – Wielka Sobota: Dzień poprzedzający Wielkanoc, pełen refleksji i oczekiwania na świętowanie Zmartwychwstania.

Cytaty i powiedzenia związane z sobotą

Oh my sweet Saturday, I have been waiting for you for six long days – Charmaine J Forde

O moja słodka soboto, czekałam na ciebie przez sześć długich dni. – Charmaine J Forde, podkreślając radosne oczekiwanie na weekend.

My work is like my vacation, so in a way every day is like Saturday. – Ludacris

Moja praca jest jak moje wakacje, więc w pewnym sensie każdy dzień jest jak sobota. – Ludacris, wyrażając satysfakcję z wykonywanej pracy.

Saturday is what gives us a weekend of enjoyment. – Anthony T. Hincks

Sobota jest tym, co daje nam weekend przyjemności. – Anthony T. Hincks, przypominając o wyjątkowości soboty.

There was nothing like a Saturday – unless it was the Saturday leading up to the last week of school and into summer vacation. – Nora Roberts

Nie ma to jak sobota — chyba że jest to sobota poprzedzająca ostatni tydzień szkoły i letnie wakacje. – Nora Roberts, nawiązując do dziecięcych wspomnień.

I need an extra day between Saturday and Sunday. Potrzebuję dodatkowego dnia między sobotą a niedzielą. – humorystyczne spojrzenie na pragnienie przedłużenia weekendu.

Happiness is not having to set the alarm for the next morning. Happy Saturday!

Szczęście to nie musieć nastawiać budzika na następny poranek. Udanej soboty! – celebracja wolności i odpoczynku, jakie przynosi sobota.

Niedziela w języku angielskim: świętowanie Sunday

niedziela po angielsku

Niedziela, znana w języku angielskim jako “Sunday” i skrótowo “Sun”, to dzień tygodnia znajdujący się pomiędzy sobotą a poniedziałkiem. Zgodnie z normą ISO-8601 jest to siódmy dzień tygodnia, natomiast w tradycji biblijnej uznawana jest za pierwszy dzień tygodnia.

Polskie określenie “niedziela” nawiązuje do dnia odpoczynku i pochodzi od prasłowiańskiego “ne dělatĭ”, co oznacza “nie działać, nie pracować”. W języku angielskim nazwa “Sunday” wywodzi się od staroangielskiego “Sunnandæg”, co dosłownie tłumaczy się jako “dzień słońca”, odnosząc się do kultu słońca.

Wyjątkowe niedziele:

Easter Sunday – Niedziela Wielkanocna: Najważniejsze święto chrześcijaństwa, upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Palm Sunday – Niedziela Palmowa: Dzień upamiętniający wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozpoczynający Wielki Tydzień.

Cytaty i refleksje związane z niedzielą

Sunday, for me, is all about being home with the family with no plans. – John Lasseter

Niedziela, dla mnie, to przede wszystkim przebywanie w domu z rodziną, bez żadnych planów. – John Lasseter, podkreślając rodzinny charakter tego dnia.

Sunday is a time when you sit back and reflect on all the blessings that you have received. Smile at all the good things that you are enjoying. – Sera Train

Niedziela to czas, kiedy siadasz i zastanawiasz się nad wszystkimi dobrodziejstwami, które otrzymałeś. Uśmiechnij się do wszystkich tych dobrych rzeczy, które sprawiają ci radość. – Sera Train, zachęcając do refleksji i wdzięczności.

A Sunday well spent brings a week of content. Dobrze spędzona niedziela zapewnia tydzień pełen zadowolenia. – przysłowie podkreślające znaczenie relaksu i odpoczynku w niedzielę.

Give and accept pleasure, happiness, and laughter, because today is Sunday. Dawaj i przyjmuj radość, szczęście i śmiech, bo dziś jest niedziela. – zachęta do cieszenia się dniem i dzielenia się radością z innymi.

I always give 100% at work: 13% Monday, 22% Tuesday, 26% Wednesday, 35% Thursday, 4% Friday. Zawsze daję z siebie 100% w pracy: 13% w poniedziałek, 22% we wtorek, 26% w środę, 35% w czwartek i 4% w piątek. – humorystyczne spojrzenie na podział energii w ciągu tygodnia.

The only Happy END that I know it’s the weekEND! Jedynym szczęśliwym zakończeniem, jakie znam, jest zakończenie tygodnia! – zabawne podkreślenie radości, jaką przynosi weekend.

Dni tygodnia z przykładami zastosowania

dni tygodnia wymowa
It’s Monday. Jest poniedziałek.

MondayPoniedziałek:

      on Monday
w poniedziałek

TuesdayWtorek:

      Come here on Tuesday.
Przyjdź tutaj we wtorek.

WednesdayŚroda:

      See you on Wednesday.
Do zobaczenia w środę.

ThursdayCzwartek:

      It’s Thursday.
Jest czwartek.

FridayPiątek:

      Let’s meet next Friday.
Spotkajmy się w przyszły piątek.

SaturdaySobota:

      I work on Saturdays.
Pracuję w soboty.

SundayNiedziela:

      She works on Sundays.
Ona pracuje w niedziele.

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

Rymowanka do nauki dni tygodnia w języku angielskim

Chcesz nauczyć się dni tygodnia w języku angielsku w zabawny sposób? Posłuchaj tej rymowanki i powtarzaj za nią!

      Rymowanka

Monday, Mommy baked a cake.

Tuesday, Daddy ate a steak.

Wednesday, Brother waved, “Good-bye.”

Thursday, Uncle made a pie.

Friday, Sister cooked the meat,

Then we all sat down to eat.

Saturday, we welcomed guests.

Sunday, we all took our rests.

Monday, we began anew –

Jessie Wise

W poniedziałek mama upiekła ciasto.

We wtorek tata zjadł stek.

W środę brat pomachał na do widzenia.

W czwartek wujek upiekł placek.

W piątek siostra ugotowała mięso.

Wtedy usiedliśmy wszyscy do jedzenia.

W sobotę powitaliśmy gości.

W niedzielę odpoczywaliśmy.

W poniedziałek zaczęliśmy wszystko od nowa.

Autor: Jessie Wise

dni tygodnia po angielsku ćwiczenia

Zacznij ćwiczyć swoją znajomość dni tygodnia w języku angielskim już teraz. Poniżej znajdziesz różnorodne ćwiczenia i fiszki, które pomogą Ci utrwalić i doskonalić Twoje umiejętności. Im więcej praktykujesz, tym pewniej będziesz się czuł z tym tematem. Powodzenia i miłego ćwiczenia!

Ćwiczenia na znajomość dni tygodnia po angielsku

Ćwiczenie. Ułóż dni tygodnia po kolei

Ćwiczenie. Dni tygodnia po angielsku. Wybierz poprawne tłumaczenie.

Ćwiczenie. Wpisz dzień tygodnia po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Dni tygodnia po angielsku

Fiszki online na dni tygodnia po angielsku

Nauka dni tygodnia. Fiszki na słówka dni tygodnia po angielsku

Zobacz także: