miesiaceMiesiące po angielsku

Poznaj miesiące po angielsku i naucz się ich z łatwością

Nazwy miesięcy z wymową | Prezentacja – slajdy 12 miesięcy angielskich | Miesiące po angielsku z podziałem na pory roku | Nauka miesięcy – porady i wskazówki | Skróty nazw miesięcy | Przykłady zdań z nazwami miesięcy | Przysłowia i powiedzenia związane z miesiącamiĆwiczenia na miesiące | Fiszki na miesiące

 

Nazwy miesięcy po angielsku z wymową

      Months
Miesiące 

 

      January
(dżeniueri) styczeń

      February
(februeri) luty

      March
(marcz) marzec

      April
(ejpril) kwiecień

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      May
(mej) maj

      June
(dżun) czerwiec

      July
(dżulaj) lipiec

      August
(ogest) sierpień

      September
(september) wrzesień

      October
(oktołber) październik

      November
(nowember) listopad

      December
(disember) grudzień  

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Slajdy – Prezentacja z nazwami  12 miesięcy po angielsku

Kliknij w strzałkę, aby wyświetlić następny slajd

Naucz się miesięcy po angielsku: najpierw wysłuchaj i powtarzaj nazwy poszczególnych miesięcy, a następnie posłuchaj i powtarzaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei.

      Posłuchaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei
January  — styczeń, February  — luty, March  — marzec, April  — kwiecień, May  — maj, June  — czerwiec, July  — lipiec, August  — sierpień, September  — wrzesień, October  — październik, November  — listopad, December  — grudzień.

 

Miesiące po angielsku z podziałem na pory roku

miesiące po angielsku a pory roku

Kolor niebieski: miesiące zimowe, kolor zielony: miesiące wiosenne, kolor czerwony: miesiące letnie, kolor pomarańczowy: miesiące jesieni

 

Winter (zima) December (grudzień), January (styczeń), February (luty)

Spring (wiosna)  March (marzec), April (kwiecień), May (maj)

Summer (lato) June (czerwiec), July (lipiec), August (sierpień)

Autumn (jesień) September (wrzesień), October (październik), November (listopad)

 

 

Zobacz również: Pory roku po angielsku

 

 

 

Miesiące jak się ich nauczyć? – porady i wskazówki

 

 Nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą miesiąca używamy przyimka “in” np. in May w maju. Ucząc się nazw miesięcy, warto zwrócić uwagę na wymowę litery “r” , która występuje w miesiącach: January, February, March, April, September, October, November, December. Nie jest ona tak twarda jak w języku polskim, tylko brzmi miękko. Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem. Na początku nauki często mylą się miesiące June – czerwiec oraz July – lipiec. Jak łatwiej zapamiętać nazwy miesięcy? Użyj skojarzeń, np. urodziłem się w marcu (marzec – March), rok szkolny zaczyna się we wrześniu (wrzesień – September), Święta Bożego Narodzenia są w grudniu (grudzień – December) itp… Jeżeli chcesz sprawdzić, czy nauczyłeś się nazw miesięcy, sprawdź, czy znasz je na wyrywki, a nie tylko recytujesz jak wierszyk, po kolei.

 

Miesiące po angielsku. Jak utworzyć skróty?

miesiące po angielsku - skróty

Miesiące po angielsku – skróty

Skrót nazwy miesiąca tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy miesiąca. W miesiącach, których nazwa składa się z trzech lub czterech liter (May, June, July) skróty czasami nie są stosowane. Skrót nazwy miesiąca – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki? W języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

Nazwa miesiąca – skrót styczeń  – January – Jan luty – February – Feb marzec – March – Mar kwiecień – April – Apr maj – May – May czerwiec – June – June (Jun) lipiec – July – July (Jul) sierpień – August – Aug wrzesień – September – Sep październik- October – Oct listopad – November – Nov grudzień – December – Dec  

 

Miesiące – przykłady zdań z nazwami miesięcy

 Nazwy miesięcy po angielsku

      in January
w styczniu

      January is the first month of the year.
Styczeń jest pierwszym miesiącem w roku.

February is the second month of the year. Luty jest drugim miesiącem w roku.

March is the third month of the year. Marzec jest trzecim miesiącem w roku.

Zobacz również: liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci…

      December is the twelfth month of the year.
Grudzień jest dwunastym miesiącem w roku.

      I was born in March.
Urodziłem się w marcu.

      Spring begins in March.
Wiosna zaczyna się w marcu.

      She was born in April.
Ona urodziła się w kwietniu.

      April Fool's day is on April 1st.
Prima Aprilis jest pierwszego kwietnia.

      What month is it now? It's September.
Jaki jest teraz miesiąc? Wrzesień.

      What month is your birthday? In October.
W którym miesiącu masz urodziny? W październiku.

      Which month do you like best? I like June.
Który miesiąc lubisz najbardziej? Lubię czerwiec.

      I’m going on holiday at the end of July.
Wyjeżdżam na wakacje pod koniec lipca.

      Last August I went to Greece.
W sierpniu ubiegłego roku pojechałem do Grecji.

      What’s the date today? It’s the second of November.
Jaka jest dzisiaj data? Jest drugiego listopada.

When are you going on holiday? Next month. Kiedy jedziesz na wakacje? W przyszłym miesiącu.

When did you start school? Last month. Kiedy zacząłeś szkołę? W ubiegłym miesiącu.

When is Christmas? In two monhts. Kiedy są Święta Bożego Narodzenia? Za dwa miesiące.

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Naucz się angielskiego z przyjemnością w 15 minut dziennie

-40% PROMOCJA Sprawdź!

 

 

 

Przysłowia i powiedzenia związane z miesiącami

 

miesiące po angielsku

Styczeń, luty, marzec, kwiecień…

A warm January, a cold May. Ciepły styczeń, zimny Maj.

Beautiful May mornings and beautiful January evenings. Piękne są poranki w Maju i piękne są styczniowe wieczory.

When February is rainy, it’s very profitable. Kiedy w lutym pada, dobry rok się zapowiada.

For every fog in March there’s a frost in May. Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle mrozu w maju znaczy.

April showers bring May flowers. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

When April is rainy, and May is windy, the year will be fruitful. Gdy kwiecień  jest deszczowy a maj wietrzny, cały rok będzie owocny.

Flowers in May and fruiting in June. Kwiaty w maju, owoce w czerwcu.

Cook in June and July, dish it out in August and September. Gotuj w czerwcu i lipcu, podawaj w sierpniu i wrześniu.

Don’t plow during September and don’t seed during October. Nie oraj we wrześniu i nie sadź w październiku.

December takes but June repays you. Co zabrał grudzień, czerwiec odpłaca.

 

 

 

Miesiące po angielsku wierszyk (nie tylko dla dzieci)

      Trzydzieści dni ma wrzesień

Thirty days has September,
April, June, and November,
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one;
Excepting leap year, that ‘s the time
When February’s days are twenty-nine.”

Trzydzieści dni ma wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.

Luty ma tylko dwadzieścia osiem, reszta miesięcy ma trzydzieści jeden.

Wyjątkiem  jest rok przestępny, gdy luty ma dwadzieścia dziewięć dni.

 Nazwy miesięcy po angielsku

 

Ćwiczenia na miesiące po angielsku

Ćwiczenie – ułóż nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności

Sprawdź również: Ćwiczenie na nazwy miesięcy test wyboru, Ćwiczenie: wysłuchaj nazwy miesiąca i zaznacz poprawne tłumaczenie

 

 

...
Ładowanie

 

 

Zobacz także:

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest