miesiaceMiesiące po angielsku

 

Poznaj miesiące po angielsku i naucz się ich z łatwością.

Znajomość nazw miesięcy po angielsku jest bardzo przydatna i niezbędna na każdym etapie nauki języka angielskiego. 

Naucz się miesięcy po angielsku: najpierw wysłuchaj i powtarzaj nazwy poszczególnych miesięcy, a następnie posłuchaj i powtarzaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei.

Skorzystaj również z ćwiczeń i fiszek online – szybko zapamiętasz i utrwalisz nową wiedzę.

Nazwy 12 miesięcy po angielsku z wymową

miesiace po angielsku nazwy
      Months
Miesiące 

 

      January
(dżeniueri) styczeń

 

      February
(februeri) luty

 

      March
(marcz) marzec

 

      April
(ejpril) kwiecień

 

      May
(mej) maj

 

      June
(dżun) czerwiec

 

      July
(dżulaj) lipiec

 

      August
(ogest) sierpień

 

      September
(september) wrzesień

 

      October
(oktołber) październik

 

      November
(nowember) listopad

 

      December
(disember) grudzień  

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, zestaw książek lub kursów, samodzielna nauka w domu 

Sprawdź teraz

 

 

      Posłuchaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei 
January  — styczeń, February  — luty, March  — marzec, April  — kwiecień, May  — maj, June  — czerwiec, July  — lipiec, August  — sierpień, September  — wrzesień, October  — październik, November  — listopad, December  — grudzień.

 

Miesiące po angielsku z podziałem na pory roku

      Winter
zima

December (grudzień), January (styczeń), February (luty)

Miesiące po angielsku z podziałem na pory roku: zima

Miesiące zimowe: grudzień, styczeń, luty

      Spring
wiosna

March (marzec), April (kwiecień), May (maj)

miesiace po angielskuz podziałem na pory roku: wiosna

Miesiące wiosenne: marzec, kwiecień, maj

      Summer
lato

June (czerwiec), July (lipiec), August (sierpień)

nazwy miesięcy po angielsku z podziałem na pory roku: lato

Miesiące letnie po angielsku: czerwiec, lipiec, sierpień

      Autumn
jesień

September (wrzesień), October (październik), November (listopad)

nazwy miesięcy po angielsku z podziałem na pory roku: jesień

Miesiące jesienne po angielsku: wrzesień, październik, listopad

 

Zobacz również: Pory roku po angielsku

 

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących

Podstawowe, przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i podstawy gramatyki.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy.  

 

 

Miesiące po angielsku jak się ich nauczyć i zapamiętać – porady i wskazówki

 

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

 Nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą miesiąca używamy przyimka “in” np. in May w maju. Ucząc się nazw miesięcy, warto zwrócić uwagę na wymowę litery “r” , która występuje w miesiącach: January, February, March, April, September, October, November, December. Nie jest ona tak twarda jak w języku polskim, tylko brzmi miękko.

Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem.

Na początku nauki często mylą się miesiące June – czerwiec oraz July – lipiec. Jak łatwiej zapamiętać nazwy miesięcy?

Użyj skojarzeń, np. urodziłem się w marcu (marzec – March), wakacje zaczynają się w czerwcu (czerwiec – June), rok szkolny zaczyna się we wrześniu (wrzesień – September), Święta Bożego Narodzenia są w grudniu (grudzień – December) itp…

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dobrze nauczyłeś się nazw miesięcy, sprawdź, czy znasz je na wyrywki, a nie tylko recytujesz jak wierszyk, po kolei. Poproś kolegę lub koleżankę (mamę, tatę), aby Ciebie przepytali.

Warto również przepisać nazwy miesięcy do zeszytu, lub notatnika, nawet kilka razy.  Dobrym sposobem na zapamiętanie słówek jest zapis na karteczkach samoprzylepnych, które możesz  potem rozwiesić w miejscach widocznym w domu i często na nie patrzeć. Utrwal swoją znajomość nazw miesięcy korzystając z naszych ćwiczeń i fiszek.

 

Miesiące po angielsku. Jak utworzyć skróty

miesiące po angielsku - skróty

Miesiące po angielsku – skróty

Skrót nazwy miesiąca tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy miesiąca. W miesiącach, których nazwa składa się z trzech lub czterech liter (May, June, July) skróty czasami nie są stosowane. Skrót nazwy miesiąca – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki? W języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

Nazwa miesiąca – skrót styczeń  – January – Jan luty – February – Feb marzec – March – Mar kwiecień – April – Apr maj – May – May czerwiec – June – June (Jun) lipiec – July – July (Jul) sierpień – August – Aug wrzesień – September – Sep październik- October – Oct listopad – November – Nov grudzień – December – Dec  

 

Miesiące – przykłady zdań z nazwami miesięcy po angielsku

styczeń - January, luty - February, marzec - March...

 

 

miesiące po angielsku a pory roku

 

      in January
w styczniu

      January is the first month of the year.
Styczeń jest pierwszym miesiącem w roku.
      February is the second month of the year.

Luty jest drugim miesiącem w roku.

      March is the third month of the year.

Marzec jest trzecim miesiącem w roku.

Zobacz również: liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci…

      December is the twelfth month of the year.
Grudzień jest dwunastym miesiącem w roku.

      I was born in March.
Urodziłem się w marcu.

      Spring begins in March.
Wiosna zaczyna się w marcu.

 

powiedzenia z miesiącami po angielsku

Kings are born in April. Królowie rodzą się w kwietniu. (wpisz swój miesiąc)

      She was born in April.
Ona urodziła się w kwietniu.

      April Fool's day is on April 1st.
Prima Aprilis jest pierwszego kwietnia.

      What month is it now? It's September.
Jaki jest teraz miesiąc? Wrzesień.

      What month is your birthday? In October.
W którym miesiącu masz urodziny? W październiku.

      Which month do you like best? I like June.
Który miesiąc lubisz najbardziej? Lubię czerwiec.

      I’m going on holiday at the end of July.
Wyjeżdżam na wakacje pod koniec lipca.

      Last August I went to Greece.
W sierpniu ubiegłego roku pojechałem do Grecji.

December is the most wonderful month. Grudzień to miesiąc.

December (your month) is the most wonderful month of the year. Grudzień (twój miesiąc) to najwspanialszy miesiąc w roku.

      What’s the date today? It’s the second of November.
Jaka jest dzisiaj data? Jest drugiego listopada.

      When are you going on holiday? Next month.
Kiedy jedziesz na wakacje? W przyszłym miesiącu.

      When did you start school? Last month.
Kiedy zacząłeś szkołę? W ubiegłym miesiącu.

      When is Christmas? In two monhts.
Kiedy są Święta Bożego Narodzenia? Za dwa miesiące.

 

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przysłowia i powiedzenia związane z miesiącami

 

powiedzenia z miesiacami po angielsku

April showers bring May flowers. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

January is about new beginning. Styczeń to nowy początek.

A warm January, a cold May. Ciepły styczeń, zimny Maj.

Beautiful May mornings and beautiful January evenings. Piękne są poranki w Maju i piękne są styczniowe wieczory.

When February is rainy, it’s very profitable. Kiedy w lutym pada, dobry rok się zapowiada.

For every fog in March there’s a frost in May. Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle mrozu w maju znaczy.

April showers bring May flowers. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

April is the month of blossom. Kwiecień to miesiąc rozkwitu.

When April is rainy, and May is windy, the year will be fruitful. Gdy kwiecień  jest deszczowy a maj wietrzny, cały rok będzie owocny.

Flowers in May and fruiting in June. Kwiaty w maju, owoce w czerwcu.

3 reasons to be a teacher: June, July, August. Trzy powody, aby być nauczycielem: czerwiec, lipiec i sierpień.

zdania z nazwami miesięcy po angielsku

July (your month) girls are sunshine mixed with a liitle hurricane. Dziewczyny z lipca (wpisz swój miesiąc) są jak promienie słońca pomieszane z huraganem.

July (your month) girls are sunshine mixed with a little hurricane.

Dziewczyny z lipca (wpisz swój miesiąc) są jak promienie słońca pomieszane z huraganem.

Cook in June and July, dish it out in August and September. Gotuj w czerwcu i lipcu, podawaj w sierpniu i wrześniu.

August is like the Sunday of summer. Sierpień jest jak niedziela lata.

Make it a September (your month) to remember. Niech to będzie niezapomniany wrzesień (twój miesiąc).

Don’t plow during September and don’t seed during October. Nie oraj we wrześniu i nie sadź w październiku.

Kings  are born in  November (your month). Królowie rodzą się w listopadzie (twój miesiąc).

December takes but June repays you. Co zabrał grudzień, czerwiec odpłaca.

 

Miesiące po angielsku wierszyk (nie tylko dla dzieci)

      Trzydzieści dni ma wrzesień
nazwy miesięcy po angielsku

Queens are born in September. We wrześniu rodzą się królowe.

 

Thirty days has September,
April, June, and November,
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one;
Excepting leap year, that ‘s the time
When February’s days are twenty-nine.”

Trzydzieści dni ma wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.

Luty ma tylko dwadzieścia osiem, reszta miesięcy ma trzydzieści jeden.

Wyjątkiem  jest rok przestępny, gdy luty ma dwadzieścia dziewięć dni.

 

 

 

Zobacz także: