Godziny po angielskuGodziny po angielsku

      What's the time?
Która godzina?

 

 Jak możemy zapytać o godzinę?

 

      Excuse me. Can you tell me the time please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina? 

      What is the time please?
  Proszę, powiedz która godzina? 

 

      What time is it now?
Która jest teraz godzina?

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

godziny po angielsku

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It is seven
  Jest siódma  

      It is nine.
Jest dziewiąta.  

      It is four.
Jest czwarta.

 

Jeżeli są godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.
Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.
 Jest czwarta po południu (nie mówimy szesnasta: sixteen)

      It is five p.m.
 Jest piąta po południu (nie mówimy siedemnasta: seventeen)

      It is six p.m.
 Jest szósta po południu (nie mówimy osiemnasta: eighteen)

 It’s seven p.m. Jest siódma wieczorem (nie mówimy dziewiętnasta)

It’s ten p.m Jest dziesiąta wieczorem (nie mówimy dwudziesta druga: twenty two)

 

Godziny po angielsku, nauka zegara z ćwiczeniamiJeżeli są godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.
Jest druga rano.

      It is four a.m.
Jest czwarta rano.

      It is six a.m.
Jest szósta rano.

 It’s seven a.m. Jest siódma rano.

It’s eight a.m. Jest ósma rano.

It’s ten a.m. Jest dziesiąta rano.

It’s eleven a.m. Jest jedenasta (przed południem).

 

 

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”.

nauka godzin po angielsku 

      It’s five past ten.
Jest pięć po dziesiątej.

      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej. 

      It’s twenty past three.
Jest dwadzieścia po trzeciej.

      It’s twenty five past seven.
Jest dwadzieścia pięć po siódmej.

      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej. 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

 

Aby poprawnie przetłumaczyć zdanie zawierające określenie czasu „wpół do” (np. jest wpół do czwartej) powinniśmy go zamienić na „jest pół godziny po” (czyli: jest pół godziny po trzeciej).

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej. (dosłownie tłumacząc: jest pół godziny po trzeciej) 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.


      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej. (dosłownie tłumacząc: jest  pół godziny po siódmej)

      It’s half past nine.
Jest wpół do dziesiątej.

      It’s half past eleven
. Jest wpół do dwunastej.

 

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, możemy zamiast określenia np. „wpół do siódmej” powiedzieć jest „szósta trzydzieści”. 

      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści.

      It’s ten thirty.
Jest dziesiąta trzydzieści.

      It’s four thirty.
Jest czwarta trzydzieści.

 

Jeżeli chcemy użyć określenia czasu „za” np. za dziesięć siódma, używamy słowa „to” .

 

nauka zegara po angielsku

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma 

      It’s five to three.
Jest za pięć trzecia.

      It’s twenty to nine.
Jest za dwadzieścia dziesiąta.

      It’s twenty five to twelve.
Jest za dwadzieścia pięć dwunasta.

      It’s quarter to eight.
Jest za kwadrans ósma.

 

 W przypadku, gdy nie znamy dokładnej godziny, możemy użyć słów: „about” – około, „nearly” – prawie lub „just after” – tuż po.

 

      It’s about five o’clock.
Jest około godziny piątej.

      It’s nearly five o’clock.
Jest prawie piąta godzina.

      It’s just after five o’clock.
Jest tuż po godzinie piątej.


Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

 

...
Ładowanie

 

 

 Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest