Godziny po angielsku

Nauka zegara po angielsku

Godziny po angielsku

Nauka godzin i zegara | Słowa i zwroty związane z godzinami | Pytania i odpowiedzi o godzinę  | Powiedzenia związane z czasem | Ćwiczenia godziny po angielsku

      What's the time?
Która godzina?

 Jak możemy zapytać o godzinę?

 

      Excuse me. Can you tell me the time please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

      What is the time please?
  Proszę, powiedz która godzina? 

 

      What time is it now?
Która jest teraz godzina?

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, zestaw książek lub kursów, samodzielna nauka w domu PROMOCJA

godziny po angielsku

Zapytania po angielsku: Która godzina?

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It's five o'clock.
Jest godzina piąta.

      It's six o'clock.
Jest godzina szósta.

      It's twelve o'clock.
Jest godzina dwunasta.

Lub też w skrócie:

      It is seven
  Jest siódma

      It is nine.
Jest dziewiąta.

      It is four.
Jest czwarta.

Jeżeli są godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.
Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.
 Jest czwarta po południu (nie mówimy szesnasta: sixteen)

      It is five p.m.
 Jest piąta po południu (nie mówimy siedemnasta: seventeen)

      It is six p.m.
 Jest szósta po południu (nie mówimy osiemnasta: eighteen)

      It's seven p.m.
Jest siódma wieczorem (nie mówimy dziewiętnasta)

      It's ten p.m
Jest dziesiąta wieczorem (nie mówimy dwudziesta druga: twenty two)

Godziny po angielsku, nauka zegara z ćwiczeniami

Nauka godzin. “Past” – po np. “ten past” – dziesięć po. “To” oznacza do, za np. “twenty to” – za dwadzieścia.

Jeżeli są godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.
Jest druga rano.

      It is four a.m.
Jest czwarta rano.

      It is six a.m.
Jest szósta rano.

      It's seven a.m.
Jest siódma rano.

      It's eight a.m.
Jest ósma rano.

      It's ten a.m.
Jest dziesiąta rano.

      It's eleven a.m.
Jest jedenasta (przed południem).

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”.

nauka godzin po angielsku

It’s five past nine. Jest pięć po dziewiątej.

 

      It’s five past ten.
Jest pięć po dziesiątej.

      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej.

      It’s twenty past three.
Jest dwadzieścia po trzeciej.

      It’s twenty five past seven.
Jest dwadzieścia pięć po siódmej.

      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej.

Aby poprawnie przetłumaczyć zdanie zawierające określenie czasu „wpół do” (np. jest wpół do czwartej) powinniśmy go zamienić na „jest pół godziny po” (czyli: jest pół godziny po trzeciej).

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej. (dosłownie tłumacząc: jest pół godziny po trzeciej) 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD lub 5 kursów na pobranie. Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.


      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej. (dosłownie tłumacząc: jest  pół godziny po siódmej)

      It’s half past nine.
Jest wpół do dziesiątej.

      It’s half past eleven
. Jest wpół do dwunastej.

      It's half past ten.
Jest wpół do jedenastej.

      It's half past five.
Jest wpół do szóstej.

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, możemy zamiast określenia np. „wpół do siódmej” powiedzieć jest „szósta trzydzieści”. 

      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści.

      It’s ten thirty.
Jest dziesiąta trzydzieści.

      It’s four thirty.
Jest czwarta trzydzieści.

Jeżeli chcemy użyć określenia czasu „za” np. za dziesięć siódma, używamy słowa „to” .

nauka zegara po angielsku

It’s quarter to seven. Jest za kwadrans siódma.

 

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma

      It’s five to three.
Jest za pięć trzecia.

      It’s twenty to nine.
Jest za dwadzieścia dziesiąta.

      It’s twenty five to twelve.
Jest za dwadzieścia pięć dwunasta.

      It’s quarter to eight.
Jest za kwadrans ósma.

 W przypadku, gdy nie znamy dokładnej godziny, możemy użyć słów: „about” – około, „nearly” – prawie lub „just after” – tuż po.

      It’s about five o’clock.
Jest około godziny piątej.

      It’s nearly five o’clock.
Jest prawie piąta godzina.

      It’s just after five o’clock.
Jest tuż po godzinie piątej.

Hello Szybki Angielski Premium

Kurs online Hello Szybki Angielski Premium

Angielski dla początkujących, nauka od podstaw.

Przydatne w życiu słowa, zwroty angielskie i gramatyka dla początkujących.

-50% Promocja

Kurs + dwa bonusy. Sprawdź!

 

Słowa i zwroty związane z godzinami

hour – godzina

In two hours. Za dwie godziny

Five hours later. Pięć godzin później.

After six hours. Po sześciu godzinach.

what time o której godzinie

That’s a terrible idea. What time sjhall we meet? To okropny pomysł. O której się spotkamy?

minute – minuta

Wait two minutes, please. Proszę, zaczekaj dwie minuty.

Just five minutes. Tylko pięć minut.

One minute, please. Tylko jedną minutę.

second – sekunda

Only a second. Tylko sekunda

Wait a sec. (second) Zaczekaj sekundę.

Just a few seconds. Tylko kilka sekund.

while – chwila

After a while. Po chwili.

For a while. Przez chwilę.

Pytania i odpowiedzi na temat godzin

Excuse me. Can you tell me the time, please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

Yes, of course. It’s about six o’clock.

Tak, oczywiście. Jest około godziny szóstej.

Thank you very much.

Dziękuję bardzo.

Excuse me. Could you tell me the time, please?

Przepraszam. Czy mógłbyś mi powiedzieć, która godzina?

I’m sorry. I don’t know. I don’t have a watch.

Przepraszam. Nie wiem. Nie mam zegarka.

That’s OK. Never mind. 

W porządku. Nic nie szkodzi.

What time do you usually you get up? I get up at half past six.

O której godzinie zazwyczaj wstajesz? Wstaję o wpół do siódmej.

What time do you have breakfast? I have breakfast about seven o’clock.

O której jesz śniadanie? Jem śniadanie około siódmej.

What time do you go to school? I leave home at twenty past seven.

O której idziesz do szkoły? Wychodzę z domu dwadzieścia po siódmej.

What time do you come back from school? I come back about three o’clock.

O której godzinie wracasz ze szkoły? Wracam około godziny trzeciej.

Powiedzenia na temat czasu

Time - czas, godzina. Powiedzenia, nauka godzin

Party time. Czas na imprezę.

Time is money. Czas to pieniądz.

Party time. Czas na imprezę.

Time to eat. Czas coś zjeść.

Coffee time. Czas na kawę.

It’s time for a new adventure. Czas na nową przygodę.

Your time is now. Twój czas jest teraz.

Time is precious, waste it wisely. Czas jest cenny, trać go mądrze.

Time spent with family is worth every second. Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy.

Christmas time is family time. Czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem rodzinnym.

Once upon a time… Dawno, dawno temu…

A long time ago. Dawno tamu.

From time to time. Od czasu do czasu.

Ćwiczenia

Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

Ćwiczenie ze słuchu. Godzina, która godzina

Nauka godzin. Fiszki online. Godziny po angielsku.

 Zobacz także:

Naucz się łatwo języka angielskiego: słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki z przyjemnością

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.