Godziny po angielsku

Godziny po angielskuNauka godzin i zegara po angielsku jest bardzo przydatna. Warto jest poznać jej zasady.

Niezbędna jest znajomość liczb, przyda się również wiedza na temat pór dnia (rano, popołudnie, wieczór).

Poniżej dowiesz się, jak zapytać o godzinę, jak odpowiedzieć, gdy jest pełna godzina przed południem, po południu, jak powiedzieć, że jest kilka minut po pełnej godzinie, a jak kilka minut do pełnej godziny.

Skorzystaj również z fiszek online i ćwiczeń – szybko utrwalisz wiedzę i z łatwością ją zapamiętasz.

Pytania o godzinę po angielsku

      What's the time?
Która godzina?

 

      Excuse me. Can you tell me the time please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

      What is the time please?
  Proszę, powiedz która godzina? 

 

      What time is it now?
Która jest teraz godzina?

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Nauka godzin i zegara. Pełna godzina

godziny po angielsku

Zapytania po angielsku: Która godzina?

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It's five o'clock.
Jest godzina piąta.

      It's six o'clock.
Jest godzina szósta.

      It's twelve o'clock.
Jest godzina dwunasta.

Lub też w skrócie:

      It is seven
  Jest siódma

      It is nine.
Jest dziewiąta.

      It is four.
Jest czwarta.

Nauka godzin i zegara. P.m. po południu oraz a.m. przed południem

Jeżeli są godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.
Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.
 Jest czwarta po południu (nie mówimy szesnasta: sixteen)

      It is five p.m.
 Jest piąta po południu (nie mówimy siedemnasta: seventeen)

      It is six p.m.
 Jest szósta po południu (nie mówimy osiemnasta: eighteen)

      It's seven p.m.
Jest siódma wieczorem (nie mówimy dziewiętnasta)

      It's ten p.m
Jest dziesiąta wieczorem (nie mówimy dwudziesta druga: twenty two)

Jeżeli są godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.
Jest druga rano.

      It is four a.m.
Jest czwarta rano.

      It is six a.m.
Jest szósta rano.

      It's seven a.m.
Jest siódma rano.

      It's eight a.m.
Jest ósma rano.

      It's ten a.m.
Jest dziesiąta rano.

      It's eleven a.m.
Jest jedenasta (przed południem).

Nauka godzin. Jest po… pełnej godzinie

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”.

godziny po angielsku, nauka zegara

 

      It’s five past ten.
Jest pięć po dziesiątej.

      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej.

      It’s twenty past three.
Jest dwadzieścia po trzeciej.

      It’s twenty five past seven.
Jest dwadzieścia pięć po siódmej.

      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej.

Nauka godzin. Jest wpół do…

Aby poprawnie przetłumaczyć zdanie zawierające określenie czasu wpół do (np. jest wpół do czwartej) powinniśmy go zamienić na „jest pół godziny po” (czyli: jest pół godziny po trzeciej).

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej. (dosłownie tłumacząc: jest pół godziny po trzeciej) 

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.


      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej. (dosłownie tłumacząc: jest  pół godziny po siódmej)

      It’s half past nine.
Jest wpół do dziesiątej.

      It’s half past eleven
. Jest wpół do dwunastej.

      It's half past ten.
Jest wpół do jedenastej.

      It's half past five.
Jest wpół do szóstej.

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, możemy zamiast określenia np. „wpół do siódmej” powiedzieć jest „szósta trzydzieści”. 

      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści.

      It’s ten thirty.
Jest dziesiąta trzydzieści.

      It’s four thirty.
Jest czwarta trzydzieści.

Nauka godzin. Jest za…

Jeżeli chcemy użyć określenia czasu za np. za dziesięć siódma, używamy słowa „to” .

nauka godzin po angielsku

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma

      It’s five to three.
Jest za pięć trzecia.

      It’s twenty to nine.
Jest za dwadzieścia dziewiąta.

      It’s twenty five to twelve.
Jest za dwadzieścia pięć dwunasta.

      It’s quarter to eight.
Jest za kwadrans ósma.

Nauka zegara. Jest około…

 W przypadku, gdy nie znamy dokładnej godziny, możemy użyć słów: „about” – około, „nearly” – prawie lub „just after” – tuż po.

      It’s about five o’clock.
Jest około godziny piątej.

      It’s nearly five o’clock.
Jest prawie piąta godzina.

      It’s just after five o’clock.
Jest tuż po godzinie piątej.

Słowa i zwroty związane z godzinami

nauka godzin po angielsku słownictwohour – godzina

In two hours. Za dwie godziny

Five hours later. Pięć godzin później.

After six hours. Po sześciu godzinach.

minute – minuta

Wait two minutes, please. Proszę, zaczekaj dwie minuty.

Just five minutes. Tylko pięć minut.

One minute, please. Tylko jedną minutę.

second – sekunda

Only a second. Tylko sekunda

Wait a sec. (second) Zaczekaj sekundę.

Just a few seconds. Tylko kilka sekund.

while – chwila

After a while. Po chwili.

For a while. Przez chwilę.

Pytania i odpowiedzi na temat godzin

Excuse me. Can you tell me the time, please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

Yes, of course. It’s about six o’clock.

Tak, oczywiście. Jest około godziny szóstej.

Thank you very much.

Dziękuję bardzo.

Excuse me. Could you tell me the time, please?

Przepraszam. Czy mógłbyś mi powiedzieć, która godzina?

I’m sorry. I don’t know. I don’t have a watch.

Przepraszam. Nie wiem. Nie mam zegarka.

That’s OK. Never mind. 

W porządku. Nic nie szkodzi.

What time do you usually you get up? I get up at half past six.

O której godzinie zazwyczaj wstajesz? Wstaję o wpół do siódmej.

What time do you have breakfast? I have breakfast about seven o’clock.

O której jesz śniadanie? Jem śniadanie około siódmej.

What time do you go to school? I leave home at twenty past seven.

O której idziesz do szkoły? Wychodzę z domu dwadzieścia po siódmej.

What time do you come back from school? I come back about three o’clock.

O której godzinie wracasz ze szkoły? Wracam około godziny trzeciej.

Powiedzenia na temat czasu

Time is money. Czas to pieniądz.

Party time. Czas na imprezę.

Time to eat. Czas coś zjeść.

Coffee time. Czas na kawę.

It’s time for a new adventure. Czas na nową przygodę.

Your time is now. Twój czas jest teraz.

Time is precious, waste it wisely. Czas jest cenny, trać go mądrze.

Time spent with family is worth every second. Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy.

Christmas time is family time. Czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem rodzinnym.

Once upon a time… Dawno, dawno temu…

A long time ago. Dawno tamu.

From time to time. Od czasu do czasu.

Ćwiczenia na naukę zegara po angielsku

Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

Ćwiczenie ze słuchu. Godzina, która godzina

Fiszki na naukę godzin po angielsku

Nauka godzin. Fiszki online. Godziny po angielsku.

 Zobacz także:

Naucz się łatwo języka angielskiego: słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki z przyjemnością
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.