Godziny po angielsku

Godziny po angielskuNauka godzin i zegara po angielsku jest bardzo przydatna. Warto jest poznać jej zasady.

Niezbędna jest znajomość liczb, przyda się również wiedza na temat pór dnia (rano, popołudnie, wieczór).

W tym artykule, krok po kroku, nauczymy Cię, jak zapytać o godzinę oraz jak na takie pytanie odpowiedzieć. Przybliżymy Ci również różne sposoby wyrażania godzin, zarówno tych pełnych, jak i tych, które dzielą się na kwadranse czy minuty. Zajmiemy się także tym, jak mówić o różnych porach dnia, takich jak rano, popołudnie czy wieczór.

Aby ułatwić Ci proces nauki, przygotowaliśmy serię ćwiczeń i fiszek online, które pomogą Ci nie tylko zrozumieć przedstawione tu zagadnienia, ale także szybko je utrwalić. Dzięki nim, nauka  stanie się prosta i przyjemna.

Zapraszamy do zgłębiania tajników angielskiego zegara z nami!

Zapytania o godzinę

Znalezienie się w sytuacji, gdy potrzebujemy dowiedzieć się, która jest godzina, jest bardzo częste. Oto kilka fraz, które możesz użyć:

      What's the time?
Która godzina?

      Excuse me. Can you tell me the time please?
Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

      What is the time please?
Proszę, powiedz która godzina? 

      What time is it now?
Która jest teraz godzina?

Zwróć uwagę, że zastosowanie  “Excuse me” przed pytaniem jest formą grzecznościową, która pozwala zwrócić na siebie uwagę rozmówcy w sposób kulturalny.

Dodanie słowa “please” na końcu pytania również podkreśla naszą uprzejmość. Dlatego zaleca się użycie tych wyrażeń, aby pytanie brzmiało bardziej grzecznie.

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Nauka godzin i zegara

Pełna godzina

Podczas nauki godzin i zegara w języku angielskim, pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak wyrażać pełne godziny. Oto kilka przykładów:

godziny po angielsku

      It's five o'clock.
Jest godzina piąta.

      It's six o'clock.
Jest godzina szósta.

      It's twelve o'clock.
Jest godzina dwunasta.

Możemy również używać skróconej formy, opuszczając słowo “o’clock”:

      It is seven
  Jest siódma

      It is nine.
Jest dziewiąta.

      It is four.
Jest czwarta.

Godziny przed i po południu

Aby wskazać, czy mówimy o czasie przed czy po południu, używamy skrótów “a.m.” (przed południem) i “p.m.” (po południu):

Jeżeli są godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.
Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.
 Jest czwarta po południu (nie mówimy szesnasta: sixteen)

      It is five p.m.
 Jest piąta po południu (nie mówimy siedemnasta: seventeen)

      It is six p.m.
 Jest szósta po południu (nie mówimy osiemnasta: eighteen)

      It's seven p.m.
Jest siódma wieczorem (nie mówimy dziewiętnasta)

      It's ten p.m
Jest dziesiąta wieczorem (nie mówimy dwudziesta druga: twenty two)

Jeżeli są godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.
Jest druga rano.

      It is four a.m.
Jest czwarta rano.

      It is six a.m.
Jest szósta rano.

      It's seven a.m.
Jest siódma rano.

      It's eight a.m.
Jest ósma rano.

      It's ten a.m.
Jest dziesiąta rano.

      It's eleven a.m.
Jest jedenasta (przed południem).

Minuty po pełnej godzinie

Jeśli chcemy wyrazić, że jest kilka minut po pełnej godzinie, używamy słowa “past”:

godziny po angielsku, nauka zegara

      It’s five past ten.
Jest pięć po dziesiątej.
      It is ten past seven
  Jest dziesięć po siódmej.
      It’s twenty past three.
Jest dwadzieścia po trzeciej.
      It’s twenty five past seven.
Jest dwadzieścia pięć po siódmej.
      It is quarter past seven
 Jest kwadrans po siódmej.

Pół godziny po pełnej godzinie

Aby wyrazić, że jest pół godziny po pełnej godzinie, używamy frazy “half past”:

Przykładowo, aby poprawnie przetłumaczyć zdanie zawierające określenie czasu wpół do (np. jest wpół do czwartej) powinniśmy go zamienić na „jest pół godziny po” (czyli: jest pół godziny po trzeciej).

      It is half past three
 Jest wpół do czwartej. (dosłownie tłumacząc: jest pół godziny po trzeciej) 

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.


      It is half past seven
  Jest wpół do ósmej. (dosłownie tłumacząc: jest  pół godziny po siódmej)

      It’s half past nine.
Jest wpół do dziesiątej.
      It’s half past eleven
. Jest wpół do dwunastej.
      It's half past ten.
Jest wpół do jedenastej.
      It's half past five.
Jest wpół do szóstej.

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, możemy zamiast określenia np. „wpół do siódmej” powiedzieć jest „szósta trzydzieści”. 

      It is six thirty
 Jest szósta trzydzieści.
      It’s ten thirty.
Jest dziesiąta trzydzieści.
      It’s four thirty.
Jest czwarta trzydzieści.

Minuty do pełnej godziny

Jeśli chcemy wskazać, że do pełnej godziny zostało kilka minut, używamy słowa “to”:

nauka godzin po angielsku

      It is ten to seven
  Jest za dziesięć siódma
      It’s five to three.
Jest za pięć trzecia.
      It’s twenty to nine.
Jest za dwadzieścia dziewiąta.
      It’s twenty five to twelve.
Jest za dwadzieścia pięć dwunasta.
      It’s quarter to eight.
Jest za kwadrans ósma.

Określenie przybliżonej godziny

W sytuacji, gdy chcemy podać przybliżoną godzinę, możemy skorzystać z wyrażeń “about” (około), “nearly” (prawie) lub “just after” (tuż po): 

      It’s about five o’clock.
Jest około godziny piątej.
      It’s nearly five o’clock.
Jest prawie piąta godzina.
      It’s just after five o’clock.
Jest tuż po godzinie piątej.

Słowa i zwroty związane z jednostkami czasu

Godzina (hour)

Zrozumienie i właściwe używanie słów związanych z jednostkami czasu jest kluczowe w komunikacji codziennej. Oto niektóre frazy związane z “godziną”:

nauka godzin po angielsku słownictwohour – godzina

 • In two hours. Za dwie godziny
 • Five hours later. Pięć godzin później.
 • After six hours. Po sześciu godzinach.

Minuta (minute)

Minuta to kolejna ważna jednostka czasu, którą często używamy w codziennych rozmowach. Oto przykłady:

minute – minuta

 • Wait two minutes, please. Proszę, zaczekaj dwie minuty.
 • Just five minutes. Tylko pięć minut.
 • One minute, please. Tylko jedną minutę.

Sekunda (second)

Sekunda jest najmniejszą jednostką czasu, którą zazwyczaj używamy w codziennym języku. Oto kilka fraz, które możesz użyć:

second – sekunda

 • Only a second. Tylko sekunda
 • Wait a sec. (second) Zaczekaj sekundę.
 • Just a few seconds. Tylko kilka sekund.

Chwila (while)

Słowo “while” odnosi się do nieokreślonego, krótkiego okresu czasu. Oto jak można go użyć w zdaniach:

while – chwila

 • After a while. Po chwili.
 • For a while. Przez chwilę.
 • In a while. Za chwilę.

Dialogi związane z pytaniem o czas

A: Excuse me, could you tell me the time, please?
Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć, która jest godzina?

B: Yes, of course. It’s about (approximately) six o’clock.
Tak, oczywiście. Jest mniej więcej godzina szósta.

A: Thank you very much.
Dziękuję bardzo.


nauka godzin po angielskuA: Excuse me, do you have the time?
Przepraszam, czy wiesz, która jest godzina?

 B: I’m sorry, I don’t have a watch right now.
Przepraszam, nie mam teraz przy sobie zegarka.

 A: That’s OK. Never mind.
W porządku. Nic nie szkodzi.


C: What time do you usually you get up? 

O której godzinie zazwyczaj wstajesz?

D: I get up at half past six.

Wstaję o wpół do siódmej.

C: At what time do you usually have breakfast?
O której zazwyczaj jesz śniadanie?

D: I usually have breakfast around seven o’clock.
Zazwyczaj jem śniadanie około godziny siódmej.

C: When do you leave for school?
Kiedy wychodzisz do szkoły?

D: I leave home at twenty past seven.
Wychodzę z domu o dwadzieścia po siódmej.

C: What time do you return home from school?
O której godzinie wracasz do domu ze szkoły?

Osoba D: I come back around three o’clock.
Wracam około godziny trzeciej.

Powiedzenia i zwroty związane z czasem

Time is money. Czas to pieniądz.

To powiedzenie podkreśla wartość czasu, sugerując, że nie należy go marnować, ponieważ można by go było wykorzystać do zarabiania pieniędzy.

Party time! Czas na imprezę!
Wyrażenie to używane jest, gdy nadszedł czas na rozpoczęcie imprezy lub zabawy.

Time to eat. Czas na posiłek.
Zwrot używany, aby zasygnalizować, że nadszedł czas na posiłek.

Coffee time. Czas na kawę.
Zwrot używany, gdy ktoś chce zrobić przerwę na kawę.

It’s time for a new adventure. Czas na nową przygodę.
Zwrot, który sugeruje, że nadszedł czas na rozpoczęcie nowego, ekscytującego przedsięwzięcia lub doświadczenia.

Your time is now. Twój czas jest teraz.
Zachęta do podjęcia działania teraz, sugerując, że jest to najlepszy moment, aby to zrobić.

Time is precious, waste it wisely. Czas jest cenny, marnuj go mądrze.
Powiedzenie to zachęca do świadomego korzystania z czasu, nawet jeśli ma to oznaczać “marnowanie” go na przyjemności.

Time spent with family is worth every second. Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy.
Zwrot podkreślający wartość spędzania czasu z rodziną.

Christmas time is family time. Czas Bożego Narodzenia to czas spędzony z rodziną.
Zwrot wskazujący, że święta Bożego Narodzenia są okresem, w którym ludzie spędzają czas z rodziną.

Once upon a time…  Dawno, dawno temu…
Tradycyjny początek bajek i opowieści, sugerujący, że wydarzenia miały miejsce w odległej przeszłości.

A long time ago.  Dawno temu.
Zwrot używany do opisania czegoś, co zdarzyło się w odległej przeszłości.

From time to time. Od czasu do czasu.
Zwrot oznaczający, że coś dzieje się sporadycznie lub okazjonalnie.

Zachęcamy do praktykowania tych fraz, aby z łatwością móc wyrażać godziny w języku angielskim. Przydatne mogą być również nasze fiszki online oraz ćwiczenia, które pomogą szybko utrwalić zdobytą wiedzę.

Ćwiczenia

Ćwiczenie dla dzieci 1. Godziny po angielsku

Ćwiczenie dla dzieci 2. Nauka godzin po angielsku

Ćwiczenie. Nauka godzin i zegara, sprawdź, czy już umiesz.

Ćwiczenie ze słuchu. Godzina, która godzina

Fiszki

Nauka godzin. Fiszki online. Godziny po angielsku.

Zobacz także:

Naucz się łatwo języka angielskiego: słówek, zwrotów, wymowy i gramatyki z przyjemnością
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.